Delen in OneDrive en SharePoint beheren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als globale beheerder of SharePoint-beheerder in Office 365 kunt u het OneDrive-beheercentrum gebruiken om te bepalen hoe delen werkt op tenantniveau in OneDrive en SharePoint Online. Omdat elke OneDrive een siteverzameling is in SharePoint, zijn de SharePoint-instellingen van uw organisatie en de OneDrive-instellingen aan elkaar verwant.

Zie Bestanden en mappen in OneDrive delen als u informatie zoekt over het delen van bestanden of mappen in OneDrive.

Notities: Er zijn instellingen voor delen in meerdere beheercentra. Als u deze instellingen op één plek wijzigt, worden deze ook in de andere centra van kracht. Als uw organisatie meerdere beheerders heeft, zorg er dan voor dat u hen over deze wijzigingen informeert. Zie de volgende artikelen voor meer informatie over andere instellingen voor delen.

Uw koppelingsinstellingen voor delen wijzigen

Als u de instellingen voor extern delen nog niet hebt opgegeven, doet u dat eerst: Extern delen voor OneDrive en SharePoint beheren. Volg daarna deze stappen om uw gebruikers te begeleiden bij het maken van uw gewenste soort koppeling voor delen.

 1. Open het OneDrive-beheercentrum en klik op het tabblad Delen.

 2. Kies onder Standaardkoppelingstype het soort koppeling dat standaard wordt geselecteerd wanneer gebruikers items delen:

  BELANGRIJK: De volgende instelling is van toepassing op zowel SharePoint als OneDrive. Het wordt gesynchroniseerd met de instelling in het SharePoint-beheercentrum. Zie Het standaardtype koppeling wijzigen wanneer gebruikers koppelingen voor delen ontvangen voor meer informatie over deze instelling in het SharePoint-beheercentrum.

  • Deelbare koppelingen (toegankelijk voor iedereen met de koppeling) Deze optie is alleen beschikbaar als de instelling voor extern delen voor SharePoint is ingesteld op Iedereen. Als de instelling voor extern delen voor OneDrive of een specifieke siteverzameling niet is ingesteld op Iedereen, is het standaardkoppelingstype Intern voor OneDrive of de siteverzameling.

  • Interne koppelingen (alleen toegankelijk voor gebruikers binnen uw organisatie, kan intern worden gedeeld)

  • Directe koppelingen (alleen toegankelijk voor gebruikers die al machtigingen hebben voor toegang tot het item)

 3. Klik op Opslaan.

Koppelingsinstellingen op de pagina Delen van het OneDrive-beheercentrum

Geavanceerde instellingen voor deelbare koppelingen   

Als extern delen voor SharePoint mogelijk is via deelbare koppelingen (zelfs als extern delen momenteel is uitgeschakeld), kunt u een verlooptijd voor deze koppelingen instellen door een waarde te kiezen in de vervolgkeuzelijst Koppelingen verlopen binnen. U kunt ook kiezen of deelbare koppelingen personen kunnen machtigen om gedeelde bestanden en mappen te bewerken.

Extern delen voor OneDrive en SharePoint beheren

Het is gebruikers standaard toegestaan bestanden in OneDrive en SharePoint met iedereen te delen via koppelingen waarvoor geen aanmelding nodig is. Als u dit wilt wijzigen, kunt u dit het beste eerst doen, voordat u uw koppelingsinstellingen aanpast. Houd rekening met de volgende punten als u het delen in OneDrive gaat configureren.

 • De instelling voor extern delen voor SharePoint kan wel meer machtigingen verlenen dan voor OneDrive, maar niet minder. Als u extern delen uitschakelt voor SharePoint in uw organisatie, kunt u de voorziening niet inschakelen voor OneDrive.

 • Als u extern delen van bestanden wilt toestaan op sommige sites, moet u de voorziening eerst globaal inschakelen (op tenantniveau) en vervolgens uitschakelen voor alle andere siteverzamelingen.

 • Als u extern delen uitschakelt, werken koppelingen die extern worden gedeeld niet meer. Als u de voorziening later opnieuw inschakelt, werken de koppelingen weer.

Om te delen voor OneDrive configureren

 1. Open het OneDrive-beheercentrum en klik op het tabblad Delen.

 2. Verplaats de schuifregelaars onder extern delenin de instellingen die u wilt gebruiken voor SharePoint en OneDrive, zoals wordt beschreven in de onderstaande tabel.

  Instellingen voor extern delen op de pagina Delen van het OneDrive-beheercentrum

  Als u dit wilt doen:

  Selecteer dan deze optie:

  Voor dit resultaat:

  Gebruikers koppelingen laten maken waarvoor geen aanmelding nodig is (voorheen "koppelingen voor anonieme toegang" genoemd)

  Iedereen

  Gebruikers kunnen koppelingen maken die vrijelijk kunnen worden gedeeld. Ze kunnen ook selecteren dat aanmelding nodig is wanneer ze items delen.

  Vereisen dat externe gebruikers zich aanmelden met een Microsoft-account of een werk- of schoolaccount voordat ze toegang krijgen tot gedeelde bestanden.

  Nieuwe en bestaande externe gebruikers

  Gebruikers kunnen uitnodigingen naar iedereen sturen (tenzij u ervoor kiest domeinen te beperken). Uitnodigingen voor toegang tot bestanden kunnen slechts eenmaal worden gebruikt. Ze kunnen daarna niet door anderen worden gebruikt om toegang te verkrijgen. Nieuwe externe gebruikers worden aan Azure Active Directory toegevoegd wanneer ze zich aanmelden om het gedeelde item te bekijken.

  Delen alleen toestaan voor externe gebruikers die al in Azure Active Directory staan.

  Bestaande externe gebruikers

  Gebruikers kunnen uitnodigingen tot delen sturen naar elke externe gebruiker die aan Azure Active Directory is toegevoegd. Uitnodigingen voor toegang tot bestanden kunnen slechts eenmaal worden gebruikt. Ze kunnen daarna niet door anderen worden gebruikt om toegang te verkrijgen.

  Extern delen uitschakelen.

  Alleen personen binnen uw organisatie

  Extern delen is niet toegestaan.

  Als u extern delen uitschakelen voor SharePointuitschakelt, kunt u nog steeds de geavanceerde instellingen wijzigen voor extern delen in de volgende stap. Uw wijzigingen worden pas van kracht totdat u een extern delen inschakelen.

 3. Geef de geavanceerde instellingen voor extern delen.

  Belangrijk: deze instellingen toepassen op zowel SharePoint als OneDrive. De instellingen die u in de OneDrive admin center synchroniseren met uw instellingen in het beheercentrum SharePoint wijzigen.

  • Delen met personen in specifieke domeinen toestaan of blokkeren. U geeft een lijst met toegestane of geblokkeerde domeinen op. Houd er rekening mee dat als u deelbare koppelingen toestaat (waarvoor geen aanmelding nodig is) en gebruikers items delen met deze koppelingen, ze de items met iedereen kunnen delen, inclusief personen die accounts in domeinen met beperkingen hebben. Deze instelling is dezelfde als de instelling op de pagina Delen in het SharePoint-beheercentrum. Zie Domeinen met beperkingen delen in SharePoint Online en OneDrive voor Bedrijven voor meer informatie.

  • Externe gebruikers moeten uitnodigingen tot delen accepteren via het account waarnaar de uitnodigingen zijn verzonden. Zo hebt u controle over de accounts die externe gebruikers gebruiken voor toegang tot gedeelde items.

  • Externe gebruikers mogen items van anderen delen. Deze instelling is standaard geselecteerd.

 4. Klik op Opslaan.

Andere instellingen

 1. Open het OneDrive-beheercentrum en klik op het tabblad Delen.

 2. Schakel onder andere instellingenof weergave bibliotheekeigenaren de namen van personen die hun bestanden bekekenwissen.

  Instellingen voor delen in de OneDrive-beheercentrum

  Deze instelling kunt u bepalen of de eigenaar van een gedeeld bestand die de personen die alleen weergeven zien kan (en niet bewerken) het bestand in OneDrive bestand access statistieken. Bestand access statistieken worden weergegeven op een kaart wanneer gebruikers de aanwijzer over een bestandsnaam of de miniatuur in OneDrive. De statistieken zijn het aantal weergaven op het bestand, het aantal personen die deze worden weergegeven en de lijst met personen die deze worden weergegeven.

  Opmerking: Deze instelling is standaard ingeschakeld. Als u deze uitschakelt, nog bestand viewer info steeds is opgenomen en beschikbaar zijn voor u worden gecontroleerd als beheerder. eigenaren van OneDrive ook nog steeds kunnen om personen hun gedeelde Office-bestanden bekijken met behulp van Office Online of de Office-bureaubladtoepassingen weer te geven.

 3. Klik op Opslaan.

Zie ook

Het nieuwe OneDrive-beheercentrum gebruiken

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×