Deelnemers op een site voor vergaderwerkruimten beheren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

In de lijst met deelnemers in een vergaderwerkruimte wordt informatie bijgehouden over de mensen die zijn uitgenodigd voor de vergadering, zoals of ze de vergadering zullen bijwonen en eventuele opmerkingen over hun aanwezigheid (bijvoorbeeld een herinnering voor de organisator dat ze later komen). Tijdens of na de vergadering kan de lijst met deelnemers worden bijgewerkt, zodat kan worden bepaald wie werkelijk heeft deelgenomen.

Opmerking: Deelnemers worden automatisch toegewezen aan de groep Leden van de site voor vergaderwerkruimten, waardoor ze gemachtigd zijn de site te bekijken en bijdragen te leveren, tenzij de site-eigenaar de machtigingsniveaus voor de site heeft aangepast. U moet de eigenaar van de site voor vergaderwerkruimten of de organisator van de vergadering zijn om andere deelnemers te kunnen toevoegen of wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met degene die de site heeft ingesteld of deze beheert.

In dit artikel

Hoe de lijst met deelnemers wordt gemaakt

Deelnemers aan een vergadering toevoegen via een vergaderwerkruimte

Deelnemers voor een vergadering bewerken

Deelnemers voor een vergadering verwijderen

Hoe de lijst met deelnemers wordt gemaakt

De manier waarop de lijst met deelnemers wordt gemaakt hangt af van de manier waarop u de site voor vergaderwerkruimten hebt ingesteld.

In sommige e-mailtoepassingen die compatibel zijn met sites voor vergaderruimten, wordt de lijst met deelnemers op de site voor vergaderwerkruimten automatisch bijgewerkt nadat u het vergaderverzoek hebt verzonden. De namen van de deelnemers zijn afkomstig van de regel Aan van het vergaderverzoek.

Als de deelnemers automatisch worden ingesteld door de e-mailtoepassing, krijgen de deelnemers het machtigingsniveau Bijdragen zodat ze pagina's kunnen bekijken, en lijstitems en documenten kunnen bewerken. Het machtigingsniveau en de acties die de gebruiker kan uitvoeren, worden overgenomen van de bovenliggende site, maar u kunt unieke machtigingsniveaus toewijzen. Hiervoor wijzigt u de geavanceerde gebruikersmachtigingen in de instellingen voor de site voor vergaderwerkruimten. Zie de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het wijzigen van machtigingsniveaus.

Als zich een probleem voordoet met het automatisch toewijzen van machtigingen, wordt een bericht weergegeven waarin staat waar u op de site voor vergaderwerkruimten de deelnemer als gebruiker kunt toevoegen.

U merkt dat de deelnemers automatisch zijn ingesteld omdat deze worden weergegeven in de lijst met deelnemers op de site voor vergaderwerkruimten. Raadpleeg de Help voor de desbetreffende toepassing voor meer informatie over het instellen van een site voor vergaderwerkruimten e-mailtoepassingen die compatibel zijn met een site voor vergaderwerkruimten.

Als u deelnemers instelt vanuit uw e-mailtoepassing en de deelnemers later op de site voor vergaderwerkruimten bijwerkt, moet u die gegevens mogelijk bijwerken in de e-mailtoepassing.

Als u de site voor vergaderwerkruimten instelt via een site of als de deelnemers niet automatisch in de e-mailtoepassing worden toegevoegd, moet u de deelnemers bijwerken met de lijst Deelnemers van een site.

Notities: 

 • U kunt slechts één lijst met deelnemers hebben op een site voor vergaderwerkruimten. Als u nog een webonderdeel Deelnemers toevoegt aan de site voor vergaderwerkruimten, wordt niet een nieuwe lijst met deelnemers weergegeven maar de oorspronkelijke lijst.

 • Wanneer u een site voor vergaderwerkruimten instelt vanuit een webbrowser, zijn u en andere deelnemers die al een toegangsmachtiging hebben voor de bovenliggende site, automatisch gemachtigd voor toegang tot de voor vergaderwerkruimten als u de machtigingen overneemt. Dit werkt alleen als u een geldig e-mailadres (bijvoorbeeld iemand@example.com) of gebruikersnaam (DOMEIN\naam) invoert in de lijst met deelnemers. Deelnemers die niet zijn gemachtigd voor toegang tot de bovenliggende site moeten hiervoor eerst door de beheerder of de eigenaar van de site worden gemachtigd.

Naar boven

Deelnemers aan een vergadering toevoegen via een vergaderwerkruimte

 1. Klik op Deelnemers beheren onder aan de lijst Deelnemers op de startpagina.

 2. Klik onder Hulpm. voor lijsten op Items.

 3. Klik op Nieuw item.

 4. Typ in het vak naam de naam van de persoon Klik op Namen controleren Knopafbeelding om te bepalen als de naam van de persoon in Active Directory die wordt gebruikt voor de site is gevonden. Als u wilt zoeken naar personen die u wilt werken aan de taak, klikt u op Bladeren Bladeren .

 5. Typ in het vak Opmerking een optionele opmerking, zoals een item dat deze persoon meeneemt naar de vergadering, of statusgegevens.

 6. Geef in het vak Antwoord op of de persoon de aanvraag heeft geaccepteerd, afgewezen of voorlopig heeft gereageerd.

 7. In deaanwezigheid Geef iemand een vereiste of optionele genodigde is, of de organisator van de vergadering is.

 8. Klik op Opslaan.

 9. Klik op de naam van de site voor vergaderwerkruimten in de bovenste navigatiebalk om terug te gaan naar de site.

  Notities: 

  • Of u en de andere deelnemers, na te zijn toegevoegd aan de lijst met deelnemers, automatisch machtigingen voor de site voor vergaderwerkruimten krijgen, hangt af van de machtigingsinstellingen die zijn gebruikt bij het maken van de site voor vergaderwerkruimten.

  • Alleen de organisator van de vergadering of de site-eigenaar kan andere deelnemers toevoegen.

Naar boven

Deelnemers voor een vergadering bewerken

 1. Klik op Deelnemers beheren onder aan de lijst Deelnemers.

 2. Wijs de naam van de deelnemer aan om een pijl-omlaag weer te geven.

 3. Klik op de pijl-omlaag die wordt weergegeven en klik op Item bewerken.

 4. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Opslaan.

Opmerking: Alleen de organisator van de vergadering, de site-eigenaar of een deelnemer kan antwoorden of andere gegevens wijzigen.

Naar boven

Deelnemers voor een vergadering verwijderen

 1. Klik op Deelnemers beheren onder aan de lijst Deelnemers.

 2. Wijs de naam van de deelnemer aan om een pijl-omlaag weer te geven.

 3. Klik op de pijl-omlaag die wordt weergegeven en klik op Item verwijderen.

 4. Wanneer u wordt gevraagd of het item naar de Prullenbak moet worden verplaatst, klikt u op OK.

  Notities: 

  • Alleen de organisator van de vergadering of de site-eigenaar kan andere deelnemers verwijderen.

  • U kunt de lijst met deelnemers zelf niet verwijderen uit een site voor vergaderwerkruimten. U kunt de lijst echter wel verbergen zodat deze niet wordt weergegeven. In de sectie Zie ook vindt u meer informatie over het aanpassen van een vergaderwerkruimte.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×