De Yammer-service beheren in Office 365

Yammer was eerder een op zichzelf staande service, met Yammer-specifieke oplossingen voor essentiële aspecten van de service. Deze oplossingen maakten geen deel uit van Office 365. Zo moesten gebruikers zich aanmelden bij de Yammer-service met hun e-mailadres en wachtwoord, stelden beheerders eenmalige aanmelding in met het hulpprogramma Yammer SSO en belden ze de ondersteuning van Yammer om domeinen te beheren in Yammer. Inmiddels is Yammer naadloos geïntegreerd met Office 365 en kunnen beheerders hoofdaspecten van de Yammer-service beheren in Office 365. Dit geldt bijvoorbeeld voor het beheer van id's, domeinen en licenties. De werkwijze is vergelijkbaar met het beheren van andere belangrijke services van Office 365. Het is dan ook zeer aan te raden dat beheerders van Yammer bekend zijn met de beheerfuncties van Office 365 en samenwerken met Office 365-beheerders om Yammer efficiënt te beheren.

Belangrijkste voordelen

Vertrouwd aankoopproces:    Office 365 is de populaire oplossing van Microsoft voor cloudproductiviteit, met inmiddels miljoenen gebruikers. Yammer maakt deel uit van de meeste Office 365-abonnementen, zodat het gemakkelijker is voor klanten om Yammer te kopen. Sinds 1 februari 2016 is Yammer standaard ingeschakeld in Office 365 en wordt de Yammer-service automatisch ingericht voor elke Office 365-tenant met een Yammer-abonnement. Stel dat klanten zich registreren voor een proefversie van Office 365 Enterprise E5. In dat geval krijgen zij automatisch de beschikking over Yammer en hoeven ze verder niks te doen. Bovendien wordt Yammer geactiveerd voor elke in aanmerking komende Office 365-tenant. Dit betekent dat klanten met Office 365 zonder enige vorm van configuratie maximaal voordeel kunnen hebben van Yammer.

Vertrouwde en krachtige beheerfuncties:    De basis van Office 365 is Azure Active Directory (Azure AD). Deze cloudservice van Microsoft biedt ondersteuning voor meerdere tenants en is ontwikkeld voor het beheer van adreslijsten en id's. Met Office 365 en Azure AD krijgen organisaties de beschikking over krachtige hulpmiddelen, waaronder een uitgebreide suite met functies voor identiteitsbeheer (zoals meervoudige verificatie en toegangsbeheer gebaseerd op rollen), de mogelijkheid om verbinding te maken met uw on-premises adreslijstservice (inclusief eenmalig aanmelden en beheer van de levenscyclus van gebruikers) en centraal beheer van gebruikers en licenties (met krachtige scriptvoorzieningen). Dit betekent dat Yammer nu kan worden beheerd als iedere andere Office 365-service. Daarnaast hebben beheerders toegang tot krachtige functies die niet aanwezig waren in de zelfstandige versie van Yammer.

Compliance:    Office 365 zet de toon als het gaat om commitment ten aanzien van beheer, beveiliging en privacy. Als een organisatie ervoor kiest om te werken met Yammer, is dat een garantie dat samenwerking plaatsvindt in een veilige omgeving. Yammer is nu opgenomen in het Office 365 Vertrouwenscentrum en valt daardoor onder de bescherming van internationale en nationale normen.

Naadloze gebruikerservaring met Office 365:    Naarmate u langer als beheerder werkt met Yammer en andere services in Office 365, zult u merken hoe efficiënt deze services worden gebruikt in uw organisatie en hoe de belangrijkste ervaringen (zoals aanmelden) overal consistent zijn. Dit betekent minder verwarring voor gebruikers en dus minder aanvragen voor interne ondersteuning. In deze context is het belangrijk dat de service naadloos is geïntegreerd met de Office 365-ervaring. Zo kan elke Office 365-gebruiker met een Yammer-licentie gemakkelijk toegang krijgen tot Yammer via het startprogramma voor apps van Office 365. Een ander voorbeeld van de hechte integratie is het starten van een Yammer-gesprek vanuit SharePoint, de Office 365 Video-portal en, binnenkort, Delve en Skype Broadcast. Op deze manier kunnen gebruikers maximaal voordeel halen uit de toevoeging van Yammer aan Office 365.

Yammer beheren in Office 365

Hieronder ziet u een aantal belangrijke voorzieningen, hoe deze zijn ingevuld in Yammer als een zelfstandige service en hoe deze nu worden ingevuld als onderdeel van Office 365. U kunt zien dat Yammer een belangrijke service is van Office 365 en naadloos kan worden beheerd vanuit Office 365, net als andere services.

Voorziening   

Yammer beheerd als een zelfstandige service   

Yammer beheerd als onderdeel van Office 365   

Beschikbaarheid van Yammer in Office 365-tenants

Activering van Yammer Enterprise door Office 365-beheerder.

Yammer wordt naadloos geactiveerd.

Aanmelden

Gebruikers melden zich aan met hun e-mailadres en wachtwoord.

Gebruikers kunnen zich aanmelden bij Yammer met hun Office 365-referenties.

Eenmalige aanmelding

Geconfigureerd met behulp van Yammer SSO. Deze voorziening wordt afgeschaft op 1 december 2016.

Geconfigureerd met behulp van Azure AD Connect, met de instelling Office 365-identiteit voor gebruikers van Yammer afdwingen geconfigureerd voor het Yammer-netwerk.

Beheer van levenscyclus van gebruikers

Geconfigureerd met behulp van Yammer DSync. Deze voorziening wordt afgeschaft op 1 december 2016.

Geconfigureerd met behulp van Azure AD Connect. Binnenkort beschikbaar: eigenschappen van gebruikersprofielen van Azure AD worden automatisch bijgewerkt in Yammer. Lees voor meer informatie het onderwerp Yammer-gebruikers gedurende hun levenscyclus beheren vanuit Office 365.

Beheer van levenscyclus van beheerders

Beheerders handmatig toevoegen aan Yammer.

Globale beheerders van Office 365 worden automatisch gesynchroniseerd met Yammer.

Licentiebeheer

Licenties handmatig toewijzen aan Yammer-gebruikers.

Yammer-gebruikerslicenties in Office 365 beheren

Beheer van levenscyclus van domeinen

De ondersteuning van Yammer bellen om domeinen toe te voegen of te verwijderen.

Wanneer u Yammer-domeinen beheert in Office 365, worden domeinen automatisch gesynchroniseerd met Yammer.

Gratis basisnetwerken van Yammer samenvoegen

Ondersteuning van Yammer bellen om netwerken samen te voegen.

De selfservice-wizard voor netwerkmigratie gebruiken om netwerken samen te voegen.

Yammer-netwerken en Office 365-tenants

Naarmate Yammer steeds minder vaak wordt gebruikt als een zelfstandige service en vaker deel uitmaakt van Office 365, is de rol van een Yammer-netwerk ook veranderd. Bovendien zijn de functies voor het aankopen en beheren van Yammer-services ook naadloos geïntegreerd met Office 365. Hetzelfde geldt voor de ervaringen van eindgebruikers. Het is dus belangrijk dat klanten die eerder hebben gewerkt met zelfstandige Yammer-netwerken, weten hoe ze Yammer als een service kunnen beheren in Office 365. Teneinde eindgebruikers en beheerders de best mogelijke ervaring te bieden, is het raadzaam om een Office 365-tenant te koppelen aan maar één Yammer-netwerk. Als dit niet overeenkomt met uw huidige situatie, adviseren we om uw netwerken/tenants samen te voegen om zo de juiste configuratie te verkrijgen. Zie Yammer-netwerken en Office 365-tenants voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over het beheren van Yammer in Office 365

Yammer Basic

V: Kan ik me nog wel aanmelden voor een gratis Yammer-netwerk, nu Yammer zo nauw is geïntegreerd met Office 365?

A: Ja. U kunt zich nog steeds aanmelden voor de gratis basisuitvoering van Yammer op www.yammer.com door uw e-mailadres in te voeren en op de knop Registreren te klikken (op voorwaarde dat het domein niet is geverifieerd op een Office 365-tenant met een Yammer-abonnement). Als u de Enterprise-functies van Yammer wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld om gebruikers te beheren of eenmalige aanmelding te configureren), moet u een Office 365-tenant maken.

Beheer van levenscyclus van Yammer-beheerders

V: Hoe beheer ik Yammer-beheerders in Office 365?

A: Elke Office 365-gebruiker waaraan de rol van globale beheerder wordt toegewezen, wordt automatisch een gecontroleerde beheerder in Yammer. Als deze rol wordt ingetrokken voor een gebruiker, worden de geverifieerde beheerdersbevoegdheden in Yammer eveneens ingetrokken.

  • Configuratie met één tenant en één netwerk. Als de Office 365-tenant meer dan één domeinen heeft, worden al deze domeinen gesynchroniseerd met het Yammer-netwerk. Dit geldt ook voor alle globale beheerders van de Office 365-tenant (gekoppeld aan een van de domeinen).

  • Configuratie met één tenant en verschillende netwerken. Als er meer dan één netwerk is gekoppeld aan de Office 365-tenant, worden globale beheerders van de Office 365-tenant gesynchroniseerd met het Yammer-netwerk waarbij ze zich kunnen aanmelden (zie voor meer informatie het gedeelte over aanmelden in het scenario met één tenant en verschillende netwerken).

  • Configuratie met verschillende tenants en één netwerk. Dit is geen ondersteunde configuratie. Globale beheerders van de Office 365-tenant die het laatst is geactiveerd, worden gesynchroniseerd met Yammer.

Activering van Yammer

V: Wat gebeurt er precies tijdens de activering van Yammer?

A: Tijdens het activeren van Yammer wordt er automatisch een verbinding tot stand gebracht tussen de Office 365-tenant en de Yammer-service (zie voor meer informatie Yammer-integratie met Office 365). Het activeren van Yammer heeft twee belangrijke effecten.

  • De Office 365-tenant wordt verbonden met het Yammer-netwerk voor beheertaken. Hierbij wordt een upgrade van het netwerk uitgevoerd naar een Enterprise-netwerk (indien nodig) en worden de functies voor het beheer van de levenscyclus van beheerders gestart, zodat de globale beheerders van Office 365 zich kunnen aanmelden bij het Yammer-netwerk.

  • De Office 365-tenant wordt verbonden met het Yammer-netwerk voor aanmelden. Hierdoor kunnen gebruikers zich met hun O365-referenties aanmelden bij het Yammer-netwerk.

Activering en bestaand netwerk

V: Mijn bedrijf heeft een gratis Yammer-basisnetwerk in het domein contoso.com. Daarnaast heeft mijn bedrijf een Office 365-tenant, waarbij we contoso.com hebben geverifieerd en het domein vervolgens aan hebben toegevoegd. Als Yammer automatisch wordt geactiveerd op de Office 365-tenant, wordt er dan een afzonderlijk netwerk gemaakt?

A: Nee. Als Yammer wordt geactiveerd op een Office 365-tenant, zoeken we naar bestaande Yammer-netwerken en koppelen we de Office 365-tenant aan het bestaande netwerk. Er wordt dus geen nieuw netwerk gemaakt. In dit geval wordt er een upgrade uitgevoerd van het gratis Yammer-netwerk in contoso.com naar Yammer Enterprise en wordt het netwerk verbonden met de Office 365-tenant.

Activering en bestaande aanmeldingsreferenties

V: Mijn bedrijf heeft een actief Yammer-netwerk en aanmelden doen we met ons e-mailadres en wachtwoord. We zijn nu aan het overstappen naar Office 365, maar nog niet alle gebruikersaccounts zijn aangemaakt. Als Yammer nauwer wordt geïntegreerd met Office 365, is aanmelden met een e-mailadres en wachtwoord dan nog wel mogelijk?

A: Ja hoor. Standaard kunt u zich aanmelden met Office 365-referenties of met een e-mailadres en wachtwoord. Als een gebruiker een bijbehorend Office 365-account heeft, wordt de gebruiker gevraagd zich aan te melden met de Office 365-referenties. Een gebruiker zonder Office 365-account kan zich echter aanmelden met een e-mailadres en wachtwoord. Het is wel zo dat de beheerder van Yammer de optie Office 365-identiteit voor gebruikers van Yammer afdwingen kan inschakelen in Yammer. Met deze configuratie-instelling voor eenmalige aanmelding moet iedereen zich verplicht aanmelden met Office 365-referenties.

Activering en bestaande gebruikers

V: Ik ben een bestaande gebruiker van een Yammer-netwerk en meld me aan met mijn e-mailadres en wachtwoord. Als het netwerk is verbonden met Office 365, krijg ik dan een nieuw gebruikersaccount voor Yammer?

A: Nee. Wanneer u zich de eerste keer aanmeldt met uw referenties voor Office 365, wordt er gekeken of het e-mailadres van het Office 365-account kan worden gekoppeld aan een bestaande gebruiker. Als dat niet lukt, wordt er een nieuwe Yammer-gebruiker aangemaakt. Zie voor meer informatie het artikel Office 365-aanmelding voor Yammer.

Beheer van levenscyclus van domeinen

V: Mijn bedrijf heeft nu een proefabonnement op Office 365. Het Office 365-account is contoso.onmicrosoft.com en we hebben een bijbehorend Yammer-netwerk. We willen het domein contoso.com nu gaan verifiëren en toevoegen. Wordt er dan een tweede Yammer-netwerk gemaakt?

A: Nee. Wanneer u het domein contoso.com toevoegt aan de tenant, wordt dit automatisch toegevoegd aan het netwerk dat eerder is gemaakt voor contoso.onmicrosoft.com. Gebruikers met een e-mailadres in contoso.com kunnen zich direct aanmelden bij hetzelfde netwerk.

Yammer-basisnetwerk samenvoegen

V: Mijn bedrijf heeft een Office 365-tenant met het domein contoso.com. Het bijbehorende Yammer-netwerk in contoso.com wordt actief gebruikt. We willen nu het domein tailspin.com van een dochteronderneming toevoegen aan dezelfde tenant, maar nu blijkt dat tailspin.com is gekoppeld aan een afzonderlijk, gratis basisnetwerk van Yammer. We willen tailspin.com verbinden met het bovenliggende netwerk, zodat bijvoorbeeld overal hetzelfde gebruiksbeleid wordt gehanteerd. Is dit mogelijk?

A: Ja. U kunt de selfservice-wizard voor netwerkmigratie gebruiken om het netwerk tailspin.com samen te voegen met het bovenliggende netwerk contoso.com.

Yammer-gegevens verplaatsen tussen Office 365-tenants

V: Mijn bedrijf heeft een tenant met het domein contoso.com. Het bijbehorende Yammer-netwerk in contoso.com wordt actief gebruikt. We hebben het domein tailspin.com gekocht, eveneens met een Office 365-tenant en een Yammer-netwerk. We willen het Yammer-netwerk van tailspin.com overbrengen naar de tenant contoso.com. Kan dat?

A: Nee. Het is niet mogelijk om een Yammer-netwerk te verplaatsen tussen tenants, aangezien het netwerk nauw is verbonden met Office 365 (domeinen, gebruikers en identiteit zijn allemaal verbonden). Op dit moment kunt u voor compliancedoeleinden gegevens exporteren uit het netwerk van het overgenomen bedrijf. Als u het domein tailspin.com verplaatst naar de tenant contoso.com, wordt het domein tailspin.com automatisch toegevoegd aan het netwerk contoso.com. Als de gebruikers van tailspin.com worden gemaakt in de tenant contoso.com, kunnen deze gebruikers zich als nieuwe gebruikers aanmelden bij het netwerk.

Het verplaatsen van Yammer-gegevens tussen Office 365-tenants van selfservice is iets anders dan de selfservice netwerkmigratie van Yammer-basisnetwerken (die niet verbonden zijn met Office 365).

Als Yammer deel uitmaakt van Office 365, is het nauw geïntegreerd met Office 365 en zijn dit belangrijke aandachtspunten:

  • Levenscyclus van domeinen:    Wanneer u een domein verwijdert uit een Office 365-tenant, wordt het domein in het netwerk automatisch verwijderd.

  • Levenscyclus van gebruikers:    Wanneer u een gebruiker verwijdert uit een Office 365-tenant (voordat u het domein verwijdert), wordt de gebruiker ook verwijderd uit Yammer.

  • Identiteit:    Alle gebruikers uit de oorspronkelijke tenant moeten worden overgebracht naar de nieuwe tenant.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×