De wizard Tekst importeren

Hoewel het niet mogelijk is om rechtstreeks vanuit een tekstbestand of Word-document naar Excel te exporteren, kunt u de wizard Tekst importeren in Excel gebruiken om gegevens in een tekstbestand te importeren in een werkblad. Met de wizard Tekst importeren wordt het tekstbestand dat u importeert, onderzocht, zodat u zeker weet dat de gegevens op de gewenste manier worden geïmporteerd.

Opmerking: De wizard Tekst importeren is een oudere functie die nog steeds wordt ondersteund voor de compatibiliteit met de back-up. Als alternatief kunt u een tekstbestand importeren door er verbinding mee te maken met Power query.

Ga naar het tabblad gegevens > externe gegevensuit tekst>. Dubbelklik in het dialoogvenster tekstbestand importeren op het tekstbestand dat u wilt importeren, en het dialoogvenster wizard Tekst importeren wordt geopend.

Stap 1 van 3

Oorspronkelijk gegevenstype    Als items in het tekstbestand worden gescheiden door tabs, dubbele punt, puntkomma, spaties of andere tekens, selecteert u scheidingsteken. Selecteer met vaste breedteals alle items in elke kolom even lang zijn.

Importeren starten op rij    Typ of selecteer een rijnummer om de eerste rij van de gegevens op te geven die u wilt importeren.

Oorsprong bestand    Selecteer de tekenset die wordt gebruikt in het tekstbestand. In de meeste gevallen kunt u deze instelling op de standaardwaarde instellen. Als u weet dat het tekstbestand is gemaakt met behulp van een andere tekenreeks dan de tekenset die u gebruikt op de computer, moet u deze instelling aanpassen aan die tekenreeks. Als uw computer bijvoorbeeld is ingesteld op het gebruik van tekenset 1251 (Cyrillisch, Windows), maar u weet dat het bestand is gemaakt met behulp van tekenset 1252 (West-Europees, Windows), moet u de naam van het bestand instellen op 1252.

Voorbeeld van bestand    In dit vak wordt de tekst weergegeven zoals deze wordt weergegeven als de kolommen in het werkblad worden gescheiden.

Stap 2 van 3 (gegevens met scheidingstekens)

Scheidingstekens    Selecteer het teken waarmee de waarden in het tekstbestand worden gescheiden. Als het teken niet wordt vermeld, schakelt u het selectievakje Overig in en typt u het teken in het vak dat de cursor bevat. Deze opties zijn niet beschikbaar als uw gegevenstype een vaste breedte heeft.

Dubbele scheidingstekens als één behandelen    Schakel dit selectievakje in als uw gegevens een scheidingsteken van meer dan één teken tussen gegevensvelden bevatten of als uw gegevens meerdere aangepaste scheidingstekens bevatten.

Tekstscheidingsteken    Selecteer het teken dat de waarden in het tekstbestand omsluit. Wanneer het teken voor de tekstscheidingsteken wordt aangetroffen, worden alle tekst die volgt na dat teken, en wordt de eerstvolgende keer dat het teken voorkomt, als één waarde geïmporteerd, zelfs als de tekst een scheidingsteken bevat. Als bijvoorbeeld het scheidingsteken een komma (,) is en de tekstscheidingsteken een aanhalingsteken (") is, wordt" Rotterdam, Texas "geïmporteerd in één cel als Rotterdam, Texas. Als er geen teken of het aanhalingsteken (') wordt opgegeven als tekstscheidingsteken, wordt ' Rotterdam,Texas ' geïmporteerdin twee aangrenzende cellen.

Als het scheidingsteken tussen Tekstscheidingstekens voorkomt, wordt de aanduidingen in de geïmporteerde waarde weggelaten. Als er geen scheidingsteken tussen Tekstscheidingstekens voorkomt, wordt in Excel het scheidingsteken in de geïmporteerde waarde opgenomen. Daarom wordt "Groningen (de aanhalingstekens) (met de aanhalingstekens voor Tekstscheidingstekens) geïmporteerd in één cel als " Groningen, Texas ".

Voorbeeld van gegevens    Bekijk de tekst in dit vak om te verifiëren dat de tekst in het werkblad wordt gescheiden naar de gewenste kolommen.

Stap 2 van 3 (met gegevens met een vaste breedte)

Voorbeeld van gegevens    Veldbreedten instellen in deze sectie. Klik op het voorbeeldvenster om een kolomeinde in te stellen dat wordt weergegeven door een verticale lijn. Dubbelklik op een kolomeinde om deze te verwijderen, of sleep een kolomeinde om het te verplaatsen.

Stap 3 van 3

Klik op de knop Geavanceerd om een of meer van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Opgeven welk type decimaalteken en scheidingsteken voor duizendtallen worden gebruikt in het tekstbestand. Wanneer de gegevens worden geïmporteerd in Excel, komen de scheidingstekens overeen met de scheidingstekens die zijn opgegeven voor uw locatie in land-en taalinstellingen of landinstellingen (Configuratiescherm van Windows).

 • Opgeven dat een of meer numerieke waarden een navolgend minteken moeten bevatten.

Gegevenstype in kolom    Klik op de gegevensindeling van de kolom die is geselecteerd in het gedeelte voorbeeld van gegevens . Als u de geselecteerde kolom niet wilt importeren, klikt u op kolom niet importeren (overslaan).

Wanneer u een optie voor gegevensopmaak hebt geselecteerd voor de geselecteerde kolom, wordt in de kolomkop onder voorbeeld van gegevens de indeling weergegeven. Als u datumselecteert, selecteert u een datumnotatie in het vak datum .

Kies de gegevensindeling die het meest overeenkomt met de voorbeeldgegevens, zodat de geïmporteerde gegevens juist kunnen worden geconverteerd in Excel. Bijvoorbeeld:

 • Als u een kolom met alle valutacode tekens wilt converteren naar de valutanotatie Excel, selecteert u Algemeen.

 • Als u een kolom met alle numerieke tekens wilt converteren naar de Excel-tekstopmaak, selecteert u tekst.

 • Als u een kolom met alle datum tekens, elke datum in de volgorde van jaar, maand en dag, wilt converteren naar de datumnotatie in Excel, selecteert u datumen selecteert u vervolgens het datum type van de YMD in het vak datum .

In Excel wordt de kolom als Algemeen geïmporteerd, als de conversie onverwachte resultaten oplevert. Bijvoorbeeld:

 • Als de kolom een combinatie van opmaak, zoals alfabetisch en numerieke tekens bevat, wordt de kolom geconverteerd naar Algemeen.

 • Als u in een kolom met datums elke datum in de volgorde van jaar, maand en datum bevindt en u de datum en het datum type van MDYselecteert, wordt de kolom geconverteerd naar de algemene opmaak. Een kolom die datum tekens bevat, moet exact overeenkomen met een ingebouwde datumnotatie of aangepaste datumnotaties van Excel.

Als een kolom niet wordt geconverteerd naar de gewenste indeling, kunt u de gegevens converteren nadat u deze hebt geïmporteerd.

Wanneer u de gewenste opties hebt geselecteerd, klikt u op Voltooien om het dialoogvenster gegevens importeren te openen en kiest u waar u de gegevens wilt opslaan.

Gegevens importeren

Stel deze opties in om te bepalen hoe het gegevensimport proces wordt uitgevoerd, waaronder welke gegevens verbindingseigenschappen moeten worden gebruikt en welk bestand en welke bereik u met de geïmporteerde gegevens wilt vullen.

 • De opties onder Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven , zijn alleen beschikbaar als u een gegevens model hebt voorbereid en selecteert u de optie voor het toevoegen van deze import aan dat model (Zie het derde item in deze lijst).

 • Een doelwerkmap opgeven:

  • Als u een bestaand werkbladkiest, klikt u op een cel in het werkblad om de eerste cel met geïmporteerde gegevens te plaatsen, of klikt en sleept u de muis om een bereik te selecteren.

  • Kies nieuw werkblad om het in een nieuw werkblad te importeren (beginnend bij cel a1).

 • Als u een gegevensmodel hebt geplaatst, klikt u op deze gegevens toevoegen aan het gegevens model om deze import in het model op te nemen. Zie Een gegevensmodel maken in Excel voor meer informatie.

  Wanneer u deze optie selecteert, worden de opties onder Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven, ontgrendeld.

 • Klik op Eigenschappen om de gewenste eigenschappen voor een extern gegevensbereik in te stellen. Zie voor meer informatie externe gegevensbereiken en hun eigenschappen beheren.

 • Klik op OK wanneer u klaar bent om de gegevens te importeren.

Notities: De wizard Tekst importeren is een oudere functie, die mogelijk moet worden ingeschakeld. Als u dit nog niet hebt gedaan, gaat u als volgt te werk: 

 1. Klik op bestand > opties > gegevens.

 2. Selecteer onder oudere wizards voor gegevensimport weergevende optie uit tekst (verouderd).

Wanneer deze optie is ingeschakeld, gaat u naar het tabblad gegevens > & transformeren > gegevens > oudere Wizards > uit tekst (verouderd)te openen. Dubbelklik in het dialoogvenster tekstbestand importeren op het tekstbestand dat u wilt importeren, en de wizard Tekst importeren wordt geopend.

Stap 1 van 3

Oorspronkelijk gegevenstype    Als items in het tekstbestand worden gescheiden door tabs, dubbele punt, puntkomma, spaties of andere tekens, selecteert u scheidingsteken. Selecteer met vaste breedteals alle items in elke kolom even lang zijn.

Importeren starten op rij    Typ of selecteer een rijnummer om de eerste rij van de gegevens op te geven die u wilt importeren.

Oorsprong bestand    Selecteer de tekenset die wordt gebruikt in het tekstbestand. In de meeste gevallen kunt u deze instelling op de standaardwaarde instellen. Als u weet dat het tekstbestand is gemaakt met behulp van een andere tekenreeks dan de tekenset die u gebruikt op de computer, moet u deze instelling aanpassen aan die tekenreeks. Als uw computer bijvoorbeeld is ingesteld op het gebruik van tekenset 1251 (Cyrillisch, Windows), maar u weet dat het bestand is gemaakt met behulp van tekenset 1252 (West-Europees, Windows), moet u de naam van het bestand instellen op 1252.

Voorbeeld van bestand    In dit vak wordt de tekst weergegeven zoals deze wordt weergegeven als de kolommen in het werkblad worden gescheiden.

Stap 2 van 3 (gegevens met scheidingstekens)

Scheidingstekens    Selecteer het teken waarmee de waarden in het tekstbestand worden gescheiden. Als het teken niet wordt vermeld, schakelt u het selectievakje Overig in en typt u het teken in het vak dat de cursor bevat. Deze opties zijn niet beschikbaar als uw gegevenstype een vaste breedte heeft.

Dubbele scheidingstekens als één behandelen    Schakel dit selectievakje in als uw gegevens een scheidingsteken van meer dan één teken tussen gegevensvelden bevatten of als uw gegevens meerdere aangepaste scheidingstekens bevatten.

Tekstscheidingsteken    Selecteer het teken dat de waarden in het tekstbestand omsluit. Wanneer het teken voor de tekstscheidingsteken wordt aangetroffen, worden alle tekst die volgt na dat teken, en wordt de eerstvolgende keer dat het teken voorkomt, als één waarde geïmporteerd, zelfs als de tekst een scheidingsteken bevat. Als bijvoorbeeld het scheidingsteken een komma (,) is en de tekstscheidingsteken een aanhalingsteken (") is, wordt" Rotterdam, Texas "geïmporteerd in één cel als Rotterdam, Texas. Als er geen teken of het aanhalingsteken (') wordt opgegeven als tekstscheidingsteken, wordt ' Rotterdam,Texas ' geïmporteerdin twee aangrenzende cellen.

Als het scheidingsteken tussen Tekstscheidingstekens voorkomt, wordt de aanduidingen in de geïmporteerde waarde weggelaten. Als er geen scheidingsteken tussen Tekstscheidingstekens voorkomt, wordt in Excel het scheidingsteken in de geïmporteerde waarde opgenomen. Daarom wordt "Groningen (de aanhalingstekens) (met de aanhalingstekens voor Tekstscheidingstekens) geïmporteerd in één cel als " Groningen, Texas ".

Voorbeeld van gegevens    Bekijk de tekst in dit vak om te verifiëren dat de tekst in het werkblad wordt gescheiden naar de gewenste kolommen.

Stap 2 van 3 (met gegevens met een vaste breedte)

Voorbeeld van gegevens    Veldbreedten instellen in deze sectie. Klik op het voorbeeldvenster om een kolomeinde in te stellen dat wordt weergegeven door een verticale lijn. Dubbelklik op een kolomeinde om deze te verwijderen, of sleep een kolomeinde om het te verplaatsen.

Stap 3 van 3

Klik op de knop Geavanceerd om een of meer van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Opgeven welk type decimaalteken en scheidingsteken voor duizendtallen worden gebruikt in het tekstbestand. Wanneer de gegevens worden geïmporteerd in Excel, komen de scheidingstekens overeen met de scheidingstekens die zijn opgegeven voor uw locatie in land-en taalinstellingen of landinstellingen (Configuratiescherm van Windows).

 • Opgeven dat een of meer numerieke waarden een navolgend minteken moeten bevatten.

Gegevenstype in kolom    Klik op de gegevensindeling van de kolom die is geselecteerd in het gedeelte voorbeeld van gegevens . Als u de geselecteerde kolom niet wilt importeren, klikt u op kolom niet importeren (overslaan).

Wanneer u een optie voor gegevensopmaak hebt geselecteerd voor de geselecteerde kolom, wordt in de kolomkop onder voorbeeld van gegevens de indeling weergegeven. Als u datumselecteert, selecteert u een datumnotatie in het vak datum .

Kies de gegevensindeling die het meest overeenkomt met de voorbeeldgegevens, zodat de geïmporteerde gegevens juist kunnen worden geconverteerd in Excel. Bijvoorbeeld:

 • Als u een kolom met alle valutacode tekens wilt converteren naar de valutanotatie Excel, selecteert u Algemeen.

 • Als u een kolom met alle numerieke tekens wilt converteren naar de Excel-tekstopmaak, selecteert u tekst.

 • Als u een kolom met alle datum tekens, elke datum in de volgorde van jaar, maand en dag, wilt converteren naar de datumnotatie in Excel, selecteert u datumen selecteert u vervolgens het datum type van de YMD in het vak datum .

In Excel wordt de kolom als Algemeen geïmporteerd, als de conversie onverwachte resultaten oplevert. Bijvoorbeeld:

 • Als de kolom een combinatie van opmaak, zoals alfabetisch en numerieke tekens bevat, wordt de kolom geconverteerd naar Algemeen.

 • Als u in een kolom met datums elke datum in de volgorde van jaar, maand en datum bevindt en u de datum en het datum type van MDYselecteert, wordt de kolom geconverteerd naar de algemene opmaak. Een kolom die datum tekens bevat, moet exact overeenkomen met een ingebouwde datumnotatie of aangepaste datumnotaties van Excel.

Als een kolom niet wordt geconverteerd naar de gewenste indeling, kunt u de gegevens converteren nadat u deze hebt geïmporteerd.

Wanneer u de gewenste opties hebt geselecteerd, klikt u op Voltooien om het dialoogvenster gegevens importeren te openen en kiest u waar u de gegevens wilt opslaan.

Gegevens importeren

Stel deze opties in om te bepalen hoe het gegevensimport proces wordt uitgevoerd, waaronder welke gegevens verbindingseigenschappen moeten worden gebruikt en welk bestand en welke bereik u met de geïmporteerde gegevens wilt vullen.

 • De opties onder Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven , zijn alleen beschikbaar als u een gegevens model hebt voorbereid en selecteert u de optie voor het toevoegen van deze import aan dat model (Zie het derde item in deze lijst).

 • Een doelwerkmap opgeven:

  • Als u een bestaand werkbladkiest, klikt u op een cel in het werkblad om de eerste cel met geïmporteerde gegevens te plaatsen, of klikt en sleept u de muis om een bereik te selecteren.

  • Kies nieuw werkblad om het in een nieuw werkblad te importeren (beginnend bij cel a1).

 • Als u een gegevensmodel hebt geplaatst, klikt u op deze gegevens toevoegen aan het gegevens model om deze import in het model op te nemen. Zie Een gegevensmodel maken in Excel voor meer informatie.

  Wanneer u deze optie selecteert, worden de opties onder Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven, ontgrendeld.

 • Klik op Eigenschappen om de gewenste eigenschappen voor een extern gegevensbereik in te stellen. Zie voor meer informatie externe gegevensbereiken en hun eigenschappen beheren.

 • Klik op OK wanneer u klaar bent om de gegevens te importeren.

Opmerking: Als uw gegevens in een Word-document staan, moet u het document eerst opslaan als een tekstbestand. Klik op bestand > Opslaan alsen kies tekst zonder opmaak (. txt) als bestandstype.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd een expert in de Excel tech Communityvragen, ondersteuning krijgen in de Answers-Communityof een nieuwe functie of verbetering voor de voice mail van Excel-gebruikersvoorstellen.

Zie ook

Inleiding tot Microsoft Power Query voor Excel

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×