De wizard Exporteren

Gebruik de wizard Exporteren of Importeren om een export-/importoverzicht te maken en sla Microsoft Office Project 2007-informatie op in een indeling die wordt herkend door een ander programma of sla belangrijke gegevens die zijn gemaakt in een ander programma in Project 2007 op. Met vooraf gedefinieerde of aangepaste export-importoverzichten, bieden deze wizards eenvoudig te volgen instructies voor het plaatsen van geëxporteerde of geïmporteerde gegevens in de juiste doel-velden.

Opmerking: De naam die aan boven aan de wizard wordt weergegeven, is Wizard Exporteren of Wizard Importeren, afhankelijk van het feit of u projectgegevens exporteert of importeert.

Met de wizard Exporteren en de wizard Importeren kunt u projectgegevens exporteren of importeren naar de volgende indelingen:

  • Microsoft Office Excel-werkmap (.xls)

  • Excel-draaitabel (.xls)

  • Tekst, gescheiden door tabs (.txt)

  • Gescheiden door komma's (.csv)

  • Extensible Markup Language (.xml)

Locatie van het dialoogvenster

Wizard Exporteren    Open het project waarvan u de gegevens wilt exporteren en activeer het. Klik in het menu Bestand op Opslaan als. Klik in het vak Opslaan als op de gewenste bestandsindeling. Klik op Opslaan. De eerste pagina van de wizard Exporteren wordt weergegeven.

Wizard Importeren    Open een bestand dat gebruikmaakt van een van de ondersteunde bestandsindelingen. De wizard Importeren wordt automatisch geopend.

Opmerking: De wizard-pagina's die worden weergegeven, zijn afhankelijk van de bestandsindeling die u hebt geselecteerd en de verschillende keuzes die u maakt terwijl de wizard wordt uitgevoerd.

Details

De pagina Gegevens

Opmerking: De pagina Gegevens wordt alleen weergegeven in de wizard Exporteren.

Project Excel-sjabloon of Geselecteerde gegevens    Als u naar een Excel-werkmap exporteert, klikt u op Project Excel-sjabloon of op Geselecteerde gegevens, de standaardinstelling. Als u Project Excel-sjabloon selecteert, is er geen extra toewijzing nodig. De gegevens worden automatisch toegewezen met behulp van een ingebouwde sjabloon die is ontworpen voor het exporteren van gegevens vanuit Project 2007 naar Excel.

De pagina Overzicht

Nieuw overzicht    Selecteer Nieuw overzicht als u helemaal opnieuw een exportoverzicht voor deze bestandsindeling wilt maken. Dit is de standaardinstelling.

Bestaand overzicht gebruiken    Selecteer Bestaand overzicht gebruiken als u een overzicht wilt gebruiken dat u eerder hebt gemaakt en opgeslagen, of als u gebruik wilt maken van een kant-en-klaar overzicht in Project 2007.

De pagina Importmodus

Opmerking: Deze pagina wordt alleen weergegeven in de wizard Importeren.

Als nieuw project    Hiermee wordt aangegeven dat u de gegevens wilt importeren in een nieuw projectbestand (.mpp).

Gegevens toevoegen aan het actieve project    Hiermee wordt aangegeven dat u de gegevens wilt toevoegen aan het eind van het actieve project.

Gegevens samenvoegen in het actieve project    Hiermee wordt aangegeven dat u de gegevens wilt samenvoegen in de velden van het actieve project met behulp van een primaire sleutel. Geef de primaire sleutel op voor het samenvoegen met behulp van de knop Sleutelveld instellen op een van de pagina's Taakoverzicht, Resourceoverzicht of Toewijzingsoverzicht.

De pagina Selectie koppelen

Deze pagina verschijnt als u Bestaand overzicht gebruiken hebt gekozen op de pagina Overzicht.

  1. Selecteer het overzicht dat u wilt gebruiken. Deze lijst bevat export-/importeroverzichten die door Project 2007 worden geleverd, en tevens overzichten die u eerder hebt gemaakt en opgeslagen.

  2. Klik op Volgende als u de kaart wilt wijzigen. Klik op Voltooien als u de projectgegevens direct wilt exporteren volgens het huidige overzicht.

De pagina Opties voor koppelen

De sectie Selecteer de gegevenstypen die u wilt exporteren of importeren

Taken    Hiermee wordt aangegeven dat alle taak-gegevens in het project dienen te worden geëxporteerd of geïmporteerd in de geselecteerde bestandsindeling. (Dit geldt niet voor tijdgebonden taakgegevens.)

Resources    Hiermee wordt aangegeven dat alle resourcegegevens in het project dienen te worden geëxporteerd of geïmporteerd in de geselecteerde bestandsindeling. (Dit geldt niet voor tijdgebonden resourcegegevens.)

Toewijzingen    Hiermee wordt aangegeven dat alle toewijzing-gegevens in het project dienen te worden geëxporteerd of geïmporteerd in de geselecteerde bestandsindeling. (Dit geldt niet voor tijdgebonden toewijzingsgegevens.)

De sectie Microsoft Office Excel-opties

Deze sectie wordt weergegeven wanneer u projectgegevens naar een Excel-werkmap exporteert of er vanuit importeert.

Export bevat kopteksten    Hiermee wordt aangegeven dat het nieuwe Excel-bestand met de projectgegevens de veldnamenrij bevat van de kolomkoppen van het blad, bijvoorbeeld Taaknaam, Duur, Begindatum enzovoort. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Toewijzingsrijen opnemen in uitvoer    Hiermee wordt aangegeven dat toewijzing-rijen dienen te worden opgenomen in taken of resources, ook als het selectievakje Toewijzingen niet is ingeschakeld.

De sectie Opties voor tekstbestand

Deze sectie verschijnt wanneer u projectgegevens exporteert naar een tekstbestand (door tabs of komma's gescheiden).

Export bevat kopteksten    Hiermee wordt aangegeven dat het nieuw tekstbestand met de projectgegevens de veldnamenrij bevat van de kolomkoppen van het blad, bijvoorbeeld Taaknaam, Duur, Begindatum enzovoort. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Toewijzingsrijen opnemen in uitvoer    Hiermee wordt aangegeven dat toewijzing-rijen dienen te worden opgenomen in taken of resources, ook als het selectievakje Toewijzingen niet is ingeschakeld.

Tekstscheidingsteken    Hiermee wordt aangegeven of gegevens voor verschillende kolommen wordt gescheiden door tabs, spaties of komma's.

Oorsprong van bestand    Hiermee wordt de oorsprong van het tekstbestand aangegeven, bijvoorbeeld Windows (ANSI), wat wijst op een Windows-tekstbestand volgens ANSI-standaarden.

De pagina Taakoverzicht/Resourceoverzicht/Toewijzingsoverzicht

De sectie Taakgegevens/Resourcegegevens/Toewijzingsgegevens koppelen

Doelnaam    Hiermee wordt de naam aangegeven van het resulterende bestand als het exporteren is voltooid. Dit vak wordt alleen weergegeven in de wizard Exporteren.

Exportfilter    Hiermee wordt een filter aangegeven dat wordt toegepast op de geëxporteerde gegevens. De optie Alle taken of Alle resources is standaard geselecteerd. Klik op een ander filter als u dit wilt toepassen om een beter gedefinieerde focus te verschaffen voor de geëxporteerde of geïmporteerde gegevens. Er zijn geen filters beschikbaar als u alleen toewijzingen wilt exporteren of importeren. Deze lijst wordt alleen weergegeven in de wizard Exporteren.

Naam van brontabel    Hiermee wordt de naam aangegeven van de tabel waarin de gegevens worden geïmporteerd. Dit vak wordt alleen weergegeven in de wizard Importeren.

De sectie Controleer of wijzig hoe u de gegevens wilt toewijzen (tabel met gegevenstoewijzingen)

Vanuit:    Hier worden de veldnamen getoond die worden geëxporteerd of geïmporteerd. Klik in een lege cel en typ de veldnaam of selecteer deze in de lijst. Als u hebt geselecteerd dat taken moeten worden geëxporteerd of geïmporteerd, worden taakvelden vermeld. Als u hebt geselecteerd dat resources moeten worden geëxporteerd of geïmporteerd, worden resourcevelden vermeld. Als u hebt geselecteerd dat toewijzingen moeten worden geëxporteerd of geïmporteerd, worden toewijzingsvelden vermeld.

Resultaat:    Hiermee wordt de naam aangegeven van het veld dat de kolomkop moet worden voor deze gegevens. Standaardnamen worden ingevuld zodra u het veld invoert, maar u kunt de naam desgewenst wijzigen. Dit veld is alleen beschikbaar als u het selectievakje Veldnamenrij exporteren of Export bevat kopteksten hebt geselecteerd op de wizardpagina Opties voor koppelen.

Gegevenstype    Hiermee wordt aangegeven hoe de gegevens worden geïnterpreteerd in de geëxporteerde of geïmporteerde indeling, bijvoorbeeld als tekst, datum, getal, valuta enzovoort.

Opdrachtknoppen

Omhoog    Hiermee kan de positie van het geselecteerde veld omhoog worden verplaatst, zodat het eerder wordt weergegeven in de resulterende geëxporteerde of geïmporteerde tabel.

Omlaag    Hiermee kan de positie van het geselecteerde veld omlaag worden verplaatst, zodat het later wordt weergegeven in de resulterende geëxporteerde of geïmporteerde tabel.

Alles toevoegen    Hiermee worden alle beschikbare projectvelden van het geselecteerde type (taak, resource of toewijzing) ingevoegd in het export-/importoverzicht.

Alles wissen    Hiermee worden alle velden verwijderd die zijn ingevoerd in het export-/importoverzicht, zodat u opnieuw kunt beginnen.

Rij invoegen    Hiermee wordt een rij boven de geselecteerde rij ingevoegd. Deze knop is alleen beschikbaar als u in plaats van alle velden uw eigen geselecteerde velden toevoegt.

Rij verwijderen    Hiermee wordt de geselecteerde rij uit de export-/importoverzichtstabel verwijderd.

Baseren op tabel    Hiermee wordt het dialoogvenster Basistabel voor veldoverzicht selecteren geopend. Gebruik dit dialoogvenster als u de velden wilt exporteren die in een specifieke Project 2007-tabel zijn gevonden.

Sleutelveld instellen    Nadat u een veld hebt geselecteerd in de kolom Resultaat:, klikt u op de knop Sleutelveld instellen om aan te geven in welk veld u gegevens wilt samenvoegen. Deze knop wordt alleen weergegeven voor de wizard Importeren als u de optie Gegevens samenvoegen in het actieve project op de pagina Importmodus selecteert.

De sectie Voorbeeld

MS Project    Hier worden de namen getoond van de geëxporteerde of geïmporteerde Project 2007-velden.

Doel    Hier worden de overeenkomstige namen getoond van de velden in het resulterende geëxporteerde of geïmporteerde bestand. Dit veld verschijnt alleen als u het selectievakje Veldnamenrij exporteren/importeren of Export/Import bevat kopteksten hebt geselecteerd op de wizardpagina Opties voor koppelen.

Voorbeeld    Hiermee wordt een voorbeeld getoond van de werkelijke gegevens zoals deze wordt weergegeven in het geëxporteerde of geïmporteerde bestand.

De pagina Einde van koppelingsdefinitie

Overzicht opslaan    Hiermee wordt het dialoogvenster Overzicht opslaan geopend, waarin u het overzicht kunt opslaan voor toekomstig gebruik, voor dit of andere projecten. Met Organisator kunt u dit overzicht kopiëren in een algemene projectsjabloon of in een ander projectbestand.

Voltooien    Hiermee wordt het export- of importproces voltooid.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×