De werking van het SharePoint-migratieprogramma

Het SharePoint-migratieprogramma biedt een wizard-achtige ervaring, waarbij informatie aan u wordt gevraagd om het migreren van uw gegevens van uw on-premises SharePoint Server-documentbibliotheken en lokale bestandsshares naar SharePoint Online (SPO) te vereenvoudigen. U hoeft geen globale beheerder te zijn om dit programma uit te voeren, u hoeft alleen schrijftoegang te hebben tot de siteverzameling waarnaartoe u de gegevens gaat migreren.

Het programma is beschikbaar voor alle gebruikers van Office 365.

Opmerking: Het Hulpprogramma voor migratie van SharePoint is beschikbaar voor alle gebruikers van Office 365, met uitzondering van gebruikers van Office 365 beheerd door 21Vianet in China.

Klik hier: om het SharePoint-migratieprogramma te downloaden

De werking van het SharePoint-migratieprogramma

Hieronder wordt beschreven wat er gebeurt wanneer u het SharePoint-migratieprogramma gebruikt. Eerst vindt verificatie bij de doel-tenant plaats. Daarna wordt u gevraagd naar uw bronnen en de SPO-doelsiteverzamelingen waarnaartoe de bestanden moeten worden gemigreerd. Nadat u de migratietaken hebt ingediend door op Migreren te klikken, worden de stappen voor het scannen, inpakken, uploaden en importeren parallel uitgevoerd voor alle bestanden die ter migratie zijn ingediend.

  • VERIFICATIE: Na het openen van het programma is het eerste wat u moet doen, verificatie bij het doel: de tenant waarnaartoe u de bestanden gaat migreren. Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord aan de tenant opgeeft, worden de migratietaken die u indient, aan dit account gekoppeld. Hierdoor kunt u zo nodig de migratie vanaf een andere computer hervatten door u aan te melden met dezelfde referenties. Het account moet dat van een beheerder van een siteverzameling zijn van het doel waarnaartoe u wilt migreren.

  • SCANNEN: Nadat u op Migreren hebt geklikt, wordt elk bestand gescand. Er wordt altijd gescand, zelfs als u ervoor kiest om uw bestanden niet te migreren (zie Geavanceerde instellingen). Bij het scannen wordt gecontroleerd of er toegang is tot de gegevensbron en schrijftoegang tot het SharePoint Online-doel. Ook wordt het bestand gecontroleerd op bekende mogelijke problemen.

  • INPAKKEN: In de inpakfase wordt er een inhoudspakket gemaakt met een manifest dat uit 8 XML-bestanden bestaat.

  • UPLOADEN: In de uploadfase wordt het inhoudspakket samen met het manifest geüpload naar Azure. Voordat een migratietaak kan worden geaccepteerd van een door SPO verstrekte Azure-container, worden de gegevens tussentijds versleuteld met behulp van de standaard AES CBC 256. De bestanden worden samen met de manifestbestanden versleuteld.

  • IMPORTEREN: Tijdens de importfase wordt de sleutel aan SPO SAS verstrekt. Uitsluitend Azure en SPO werken samen om de inhoud op te halen en in de bestemming te migreren. Dit proces is op basis van een timeropdracht, maar het verhindert niet dat andere taken in de wachtrij kunnen worden geplaatst. Tijdens het importeren wordt er in de werkmap een rapport gemaakt dat doorlopend wordt bijgewerkt. Nadat de migratietaak is voltooid, wordt het logboek opgeslagen in de Azure-container en wordt er een definitief rapport gemaakt. In elke manifestcontainer wordt een logboek opgeslagen.

Versleuteling en beveiliging

Tijdens de upload- en importfasen worden er gegevens versleuteld en worden er Azure-containers en sleutels gegenereerd.

Belangrijk: Niemand heeft directe toegang tot de opslagaccounts of de containers. De Sharepoint Online-service heeft toegang tot de opslagaccounts en een beperkt aantal technici kan onderhoudsopdrachten op de accounts uitvoeren, maar deze technici hebben geen directe toegang tot de accounts. Technici van het datacenter worden niet van tevoren op de hoogte gesteld van de manier waarop gegevens over de schijfopslag zijn verdeeld, en hebben niet automatisch toegang tot apparatuur waarmee schijven kunnen worden aangekoppeld. Alle stations worden fysiek vernietigd voordat ze het datacenter verlaten. In al onze datacenters is ook fysieke beveiliging aanwezig.

Elke container is alleen bestemd voor de klant aan wie de container ter beschikking is gesteld en wordt niet hergebruikt. De gegevens blijven ergens tussen 30 en 90 dagen in de Azure blob opgeslagen, waarna ze worden gewist. Als de gegevens zijn gewist, worden de bestanden ontkoppeld en later voorlopig van de schijf verwijderd. Een op schijf opgeslagen bestand in een account kan door vele servers worden gedeeld. Hetzelfde proces wordt gebruikt voor replica's, met inbegrip van de back-ups (geografisch gerepliceerde gegevens, indien van toepassing).

De standaardsleutel voor de container wordt via programmacode gegenereerd en is slechts drie dagen geldig. Deze sleutel is de enige manier om toegang te krijgen tot de container. De sleutel wordt willekeurig gegenereerd en wordt niet hergebruikt.

De container zelf bestaat langer dan de sleutel. De container wordt ergens tussen 30 en 90 dagen na de aanmaakdatum gewist, met standaardmethoden van SharePoint Online. SharePoint Online slaat nooit de sleutel op, hoewel de container mogelijk wel kan worden gevonden. De container is ondergebracht in een gedeelde opslag van Microsoft, buiten de tenant, maar binnen de regio, en is beveiligd met behulp van de API-sleutel.

Als de code verloren gaat of bij iemand anders terecht komt, wordt u toch beschermd door twee verdedigingslinies. Ten eerste kent de container alleen bewerkingen voor lezen/schrijven. De container bevat geen lijst, wat betekent dat iemand de details van de in de container opgeslagen bestanden moet kennen om deze te kunnen lezen of ernaar te kunnen schrijven. Ten tweede zijn de bestanden tussentijds versleuteld met AES 256 in CBC-modus.

Belangrijk: Alleen personen met de sleutel hebben toegang. Andere gebruikers van het abonnement of de tenant hebben geen toegang.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×