De werking van bepaalde functies in Power Point op het web

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u PowerPoint in een webbrowser gebruikt, kunt u basis presentaties maken en delen. U kunt tegelijkertijd samen werken met anderen en uw diavoorstelling vanaf elke locatie weer geven. Maar webgebaseerde PowerPoint bevat niet alle functies die door Desktop PowerPoint worden gebruikt. In dit artikel wordt beschreven wat u wel en niet kunt doen in op het web gebaseerde PowerPoint.

Er zijn twee versies van webPowerPoint:

 • De meeste mensen, met inbegrip van iedereen die geen Office-Office-programma in een zakelijke of school instellinggebruikt, hebben PowerPoint Online. Lees verder voor informatie over de werking van de functies.

 • In plaats daarvan wordt gebruikgemaakt van de PowerPoint Web App, die deel uitmaakt van SharePoint Server 2010 of SharePoint Server 2013. Als u deze Office Web Apps gebruikt, gaat u naar het tabblad Power Point web app van dit artikel voor informatie over de werking van de functies.

Ondersteunde bestands typen en indelingen in PowerPoint Online

Ondersteund voor weergave en bewerking

Alleen ondersteund voor weergave

Kan niet worden geopend

PowerPoint-presentatie (.pptx)

PowerPoint-sjabloon (.potx)

PowerPoint-invoegtoepassing (.ppam)

PowerPoint-voorstelling (.ppsx)

PowerPoint 97-2003-sjabloon (.pot)

Rich Text Format (.rtf)

OpenDocument-presentatie (.odp)

** PowerPoint 97-2003 .ppt en .pps

Portable Document Format (.pdf)

*** PowerPoint met ingeschakelde macro's .pptm, .potm en .ppsm

PowerPoint 97-2003-invoegtoepassing (.ppa)

Bestanden gemarkeerd als definitief

IRM-bestanden

Wachtwoordbestanden

Bestanden met digitale handtekeningen

**PowerPoint Online toont presentaties in de. ppt-en. PPS-indelingen, maar als u de presentatie in de browser wilt bewerken, wordt er een nieuwe kopie van de presentatie opgeslagen in de PPTX-indeling.

*** De presentatie kan worden geopend, maar de macro's worden niet uitgevoerd.

Openen en opslaan

Bureaubladfunctie

In PowerPoint Online

Opslaan

PowerPoint Online slaat uw werk automatisch op wanneer u een wijziging aanbrengt, dus er is geen knop Opslaan nodig. U kunt de presentatie echter lokaal opslaan.

Wachtwoordbeveiliging

Presentaties die met een wacht woord zijn beveiligd of die digitaal zijn ondertekend of die zijn beveiligd met Information Rights Management in Desktop PowerPoint, kunnen alleen in het bureaublad programma worden geopend. Als u wilt instellen wie uw presentatie kan openen, gebruikt u de instellingen voor delen in OneDrive of share point-bibliotheek.

Weergeven en afdrukken

Bureaubladfunctie

In PowerPoint Online

Afdrukken

In PowerPoint Online kunt u één dia per pagina afdrukken, met kop-en voet teksten. (Zie uw dia's afdrukkenvoor meer informatie.) Als u meer opties voor afdruk indelingen wilt, zoals hand-outs en notities, klikt u op bewerken in Power Point en drukt u in de PowerPoint-bureaublad toepassing.

Normale weergave

Gebruik de bewerkingsweergave om uw dia’s te maken.

Overzichtsweergave, Modelweergave en Diasorteerderweergave

Deze weer gaven zijn alleen beschikbaar in bureaublad PowerPoint.

Leesweergave

U kunt door dia’s bladeren en sprekersnotities weergeven of verbergen.

Weergave voor presentator

U hebt Desktop PowerPoint nodig om de weer gave voor de mapweergave te kunnen gebruiken. U kunt natuurlijk nog steeds uw diavoorstelling in Power Point online weer geven.

Weergave diavoorstelling

U kunt uw diavoorstellingen in het volledige scherm uitvoeren. Klik op elke dia of druk op de spatiebalk om naar de volgende dia te gaan. Klik met de rechtermuisknop op een dia om terug te gaan, naar een bepaalde dia te gaan of om de presentatie te beëindigen.

Video en audio

U kunt video en audio afspelen in de Lees weergave en de diavoorstelling als u Silverlight hebt geïnstalleerd. U hebt Flash nodig voor Video's die zijn gekoppeld vanaf een website. Houd de bestands grootte in de gaten, omdat PowerPoint Online geen grote media bestanden kunt invoegen. Voor Inge sloten media mag de maximale grootte van 50 MB en voor WAV-bestanden de limiet 100KB.

Sprekersnotities

U kunt sprekers notities weer geven of verbergen, maar u kunt ze nu niet afdrukken in PowerPoint Online.

In-/uitzoomen

PowerPoint Online heeft geen ingebouwde zoom functie, maar u kunt de zoom functie van de browser gebruiken om de grootte van de inhoud te wijzigen.

Linialen en rasterlijnen

Linialen en raster lijnen zijn alleen beschikbaar in de bureaublad PowerPoint, maar PowerPoint Online heeft slimme hulp lijnen die automatisch worden weer gegeven om objecten uit te lijnen.

Bewerken en opmaken

Bureaubladfunctie

In PowerPoint Online

Dia's maken, verwijderen, opnieuw ordenen of verbergen

U kunt dia's toevoegen, opnieuw ordenen, verbergen en verwijderen. U kunt een indeling kiezen wanneer u een nieuw dia maakt.

Kopiëren en plakken

Met tekst die in PowerPoint Online is geplakt, blijft de opmaak behouden waar u deze hebt gekopieerd. U kunt de tekst opnieuw opmaken nadat u deze in de doel presentatie hebt geplakt. U kunt afbeeldingen van de ene naar de andere dia in dezelfde presentatie kopiëren en kopiëren en plakken vanuit andere presentaties of toepassingen. .

Tekengrootte en opmaak

U kunt de opmaak vet, cursief, onderstrepen, teken grootte en kleur Toep assen, zoals gebruik van opmaak kopiëren/plakken.

Alineaopmaak

U kunt alinea's links of rechts uitlijnen of centreren, tekst van rechts naar links of van links naar rechts laten lopen, inspringen vergroten of verkleinen, alinea's opmaken als een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst.

Achtergrond opmaken

U kunt de achtergrond opmaken van een of meer dia's met kleur of een afbeelding.

Nummering en opsommingstekens

U kunt ingebouwde nummering of opmaak voor opsommingstekens toepassen.

Zoeken en vervangen

De opdracht zoeken is beschikbaar op het tabblad Start van het lint. De opdracht vervangen is niet beschikbaar in PowerPoint Online.

Thema's

U kunt kiezen uit een beperkte galerie met ingebouwde Thema's wanneer u een nieuwe dia aan uw presentatie toevoegt. Thema's die zijn toegevoegd aan een presentatie vanuit de bureaublad PowerPoint, blijven behouden in PowerPoint Online.

Animatie-effecten

U kunt veel typen animatie-effecten maken in PowerPoint Online. Animaties die zijn toegevoegd met bureaublad PowerPoint (die niet beschikbaar zijn in PowerPoint Online ), blijven behouden en worden afgespeeld in de diavoorstelling, maar u kunt ze daar niet wijzigen.

Overgangen

U kunt kiezen uit een beperkte galerie met overgangen in PowerPoint Online. Overgangen die zijn toegevoegd aan de bureaublad PowerPoint blijven behouden, maar kunnen alleen worden afgespeeld of gewijzigd in Desktop PowerPoint.

Diavoorstelling aanpassen of uitzenden

Opties voor het instellen en aanpassen van de diavoorstelling, het uitzenden van de diavoorstelling of het instellen van beeld schermen zijn niet beschikbaar in PowerPoint Online.

Cocreatie

Meerdere auteurs kunnen tegelijk werken in PowerPoint Online. Samen werken met cocreatie werkt met PowerPoint 2010 of hoger en Power Point voor Mac 2011.

Spelling controleren

Rode, kronkelende onderstreping wordt weer gegeven onder foutief gespelde woorden. Een snelmenu bevat spelling suggesties waaruit u kunt kiezen.

Items invoegen

Bureaubladfunctie

In PowerPoint Online

Hyperlinks

U kunt tekst hyperlinks invoegen, bewerken en volgen. U kunt geen Hyper Link toevoegen aan een afbeelding of vorm. Bladwijzer koppelingen werken, maar u kunt ze niet bewerken in PowerPoint Online. Zie een Hyper Link toevoegen aan tekst.

Tabellen

U kunt tabellen invoegen en bewerken in PowerPoint Online.

Video en audio

Video-en audio-inhoud afspelen in de Lees weergave en de weer gave diavoorstelling. U kunt de grootte van video-en audio besturingen wijzigen, verplaatsen en verwijderen in PowerPoint Online. U kunt online Video's invoegen. Als u echter video of audio vanaf uw PC wilt invoegen, moet u Desktop PowerPoint gebruiken.

Afbeeldingen

Afbeeldingen of illustraties invoegen vanaf uw computer of vanaf het web. U kunt afbeeldingen verplaatsen, verg Roten, verkleinen en bijsnijden, en u kunt afbeeldings stijlen Toep assen. Meer geavanceerde functies voor het opmaken van afbeeldingen, zoals speciale effecten Toep assen en verwijderen van de achtergrond is niet beschikbaar in PowerPoint Online. U kunt scherm opnamen vastleggen met behulp van de bureaublad versie van PowerPoint.

Vormen, tekeningen of tekstvakken

Een tekstvak toevoegen of kiezen in een galerie met vormen. Stijlen toepassen om de opvulling, de rand en schaduweffecten te definiëren. Het formaat van vormen en tekstvakken wijzigen of deze verplaatsen, draaien of rangschikken van achteren naar voren. De groepering van vormen opheffen zodat elke vorm afzonderlijk kan worden bewerkt.

SmartArt-afbeeldingen

Voeg een SmartArt-afbeelding in, schakelen over naar een andere indeling of ander kleurenschema, pas SmartArt-stijlen toe en bewerk tekst.

Grafieken en vergelijkingen

U kunt deze niet invoegen in PowerPoint Online, maar als u deze invoegt met bureaublad PowerPoint, worden deze in PowerPoint Online weer gegeven zoals verwacht.

WordArt

Niet beschikbaar in PowerPoint Online. Als u WordArt-effecten wilt Toep assen op tekst, tikt of klikt u op bewerken in Power Point.

Symbolen

U kunt een beperkt aantal symbolen invoegen in PowerPoint Online. Als het letter type voor het weer geven van een symbool niet beschikbaar is, wordt het symbool weer gegeven als tijdelijke aanduiding.

Kop- en voetteksten

Kopteksten en voet teksten, met inbegrip van datum-en dianummers, kunnen niet worden ingevoegd, bewerkt of verwijderd in PowerPoint Online, maar ze worden wel weer gegeven zoals verwacht. Zie dianummers of de datum en tijd toevoegen.

Tip:    U kunt een tekstvak toevoegen om als een kop-of voet tekst te fungeren.

Macro's

U kunt presentaties met macro's weer geven, bewerken, afdrukken en delen, maar als u de macro's wilt uitvoeren, tikt of klikt u op bewerken in Power Point.

ActiveX-besturingselementen, ingesloten OLE-objecten

U kunt deze niet invoegen of bewerken in PowerPoint Online, maar ze worden weer gegeven zoals verwacht.

Gekoppelde afbeeldingen

Deze blijven behouden in de presentatie, maar worden verborgen in de leesweergave en de weergave diavoorstelling. Ze worden in de bewerkingsweergave weergegeven als tijdelijke aanduidingen.

Controleren

Deze functie

In PowerPoint Online

Taalprogramma's

U kunt de spelling van een woord controleren en u kunt de controle taal instellen.

Opmerkingen

Opmerkingen weer geven in de Lees weergave; deze bewerken in de bewerkings weergave. Bekijk opmerkingen in een presentatie.

Bestands indelingen die worden ondersteund in PowerPoint Web App

PowerPoint Web App opent presentaties in de volgende indelingen:

 • PowerPoint-presentatie (.pptx)

 • PowerPoint-sjabloon (.potx)

 • PowerPoint-voorstelling (.ppsx)

 • PowerPoint-presentatie met ingeschakelde macro's (.pptm), PowerPoint-sjabloon met ingeschakelde macro's (.potm) of PowerPoint-voorstelling met ingeschakelde macro's (.ppsm)
  De presentatie kan worden geopend, maar macro's worden niet uitgevoerd. Deze presentaties kunnen niet worden bewerkt in de browser.

 • Power Point 97-2003 presentatie (. ppt) of Power Point 97-2003 show (.
  PPS)PowerPoint Web App toont presentaties in deze indelingen, maar als u de presentatie in de browser wilt bewerken, slaat PowerPoint Web App een nieuwe kopie van de presentatie op in de. PPTX-indeling. PowerPoint Web App kunt presentaties niet opslaan in de PPT-of PPS-indeling.

 • Power Point 97-2003-sjabloon (. pot
  ), PowerPoint Web App toont presentaties in deze indeling, maar ze kunnen niet worden bewerkt in de browser.

 • OpenDocument-presentatie (.odp)
  Deze indeling wordt ondersteund voor presentaties die zijn opgeslagen in een SharePoint-bibliotheek.

PowerPoint Web App kan geen presentaties in andere bestands indelingen openen. Deze notaties worden bijvoorbeeld niet ondersteund: open document-indeling (ODF), Power Point-invoeg toepassing (. PPAM), Power Point 97-2003-invoeg toepassing (. PPA), RTF (Rich Text Format) en PDF (Portable Document Format).

Ondersteunde functies voor weergeven en afdrukken

Wanneer u een presentatie bekijkt in PowerPoint Web App, kunt u door de dia's bladeren of de diavoorstelling afspelen in de browser.

Als u Power Point-functies wilt afdrukken (zoals hand-outs afdrukken) of als u PowerPoint Web App gebruikt in share point, klikt u op openen in Power Point en drukt u in de Power Point-bureaublad toepassing.

Wanneer u een presentatie bekijkt, werken sommige functies anders in de browser dan in de Power Point-bureaublad toepassing. Als u functies wilt gebruiken die niet beschikbaar zijn in PowerPoint Web App, klikt u op openen in Power Point.

Deze functie

Werkt als volgt in PowerPoint Web App

Weergave Normaal, Diasorteerder en Notitiepagina, leesweergave en modelweergave

De Lees weergave biedt een manier om door de dia's te bladeren, naar een bepaalde dia te gaan en om sprekers notities weer te geven of te verbergen. De bewerkings weergave in PowerPoint Web App is vergelijkbaar met de normale weer gave in de Power Point-bureaublad toepassing. Diasorteerder, notitie pagina en model weergaven zijn niet beschikbaar in PowerPoint Web App.

Diavoorstelling

in PowerPoint Web App worden diavoorstellingen afgespeeld in een volledig scherm. Druk op de spatie balk om de dia's te door lopen. Dia-animaties worden afgespeeld, maar overstappen van de ene dia naar het volgende afspelen als vervagen.

Video en audio

Video-en audio-inhoud wordt niet afgespeeld in PowerPoint Web App, maar blijft behouden in het bestand.

Overzichtsweergave

De overzichtsweergave is beschikbaar op het tabblad Bestand in de leesweergave.

Dianotities weergeven

U kunt notities voor elke dia weergeven of verbergen.

Zoomen

Zoomen is niet beschikbaar in PowerPoint Web App. Met de zoom functie van de browser wordt de tekst van de gebruikers interface van PowerPoint Web App verg root, maar de inhoud van de dia wordt niet uitgebreid.

Linialen en rasterlijnen

in PowerPoint Web App worden geen linialen en raster lijnen weer gegeven.

Functies die verschillen in de browser en de bureaubladtoepassing

Wanneer u een presentatie bewerkt, werken sommige functies anders in de browser dan in de Power Point-bureaublad toepassing. In de volgende tabellen wordt beschreven hoe PowerPoint Web App functies ondersteunt die van toepassing zijn op uw presentaties. Als u functies wilt gebruiken die groter zijn dan in PowerPoint Web App, klikt u op openen in Power Point.

Openen en opslaan

Deze functie

Werkt als volgt in PowerPoint Web App

Bestandsbeveiliging: IRM, digitale handtekening of wachtwoord

PowerPoint Web App kan geen presentaties openen die zijn versleuteld met een wacht woord of digitaal zijn ondertekend of die zijn beveiligd met IRM (Information Rights Management). Open deze presentaties in de Power Point-bureaublad toepassing.

Opslaan

PowerPoint Web App slaat uw werk elke keer op wanneer u een wijziging aanbrengt. Er is geen opdracht Opslaan.

Naar boven

Bewerken en opmaken

Deze functie

Werkt als volgt in PowerPoint Web App

Dia's maken, verwijderen, opnieuw ordenen of verbergen

Dia's toevoegen, opnieuw ordenen, dupliceren, verbergen en verwijderen. Kies een indeling wanneer u een nieuw dia maakt.

Kopiëren en plakken

Kopieer en plak tekst. Tekst die in PowerPoint Web App is geplakt, blijft de opmaak van de gekopieerde locatie. Mogelijk moet u de tekst opmaken nadat u deze hebt geplakt, zodat ze overeenstemmen met de opmaak van omringende tekst.

Tekenopmaak

Vet, cursief, onderstrepen, letter type, grootte en kleur Toep assen. Opmerking: de opdracht Opmaak kopiëren/plakken is niet beschikbaar in PowerPoint Web App.

Alineaopmaak

Alinea's links of rechts uitlijnen of centreren, tekst van rechts naar links of van links naar rechts laten lopen, inspringen vergroten of verkleinen, alinea's opmaken als een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst.

Nummering en opsommingstekens

Ingebouwde nummering of opmaak voor opsommingstekens toepassen.

Zoeken

Zoeken en vervangen zijn niet beschikbaar in PowerPoint Web App.

Thema

Het thema blijft behouden in de presentatie, maar kan niet worden bewerkt in PowerPoint Web App.

Diamodellen en dia-indelingen

Dia's in PowerPoint Web App zijn gebaseerd op het diamodel en de indelingen die werden gebruikt om de dia te maken in de Power Point-bureaublad toepassing. Voor presentaties die in PowerPoint Web App zijn gemaakt, worden diamodellen en-indelingen gebaseerd op de standaard instellingen. Kies uit een galerie met dia-indelingen wanneer u een dia aan een presentatie toevoegt, maar u kunt diamodellen niet wijzigen of indelingen wijzigen in PowerPoint Web App.

Animaties en overgangen

Deze worden behouden in de presentatie, maar kunnen niet worden toegevoegd of gewijzigd in PowerPoint Web App.

Diavoorstelling

Opties voor het instellen en aanpassen van de diavoorstelling, het uitzenden van de diavoorstelling of het instellen van beeld schermen zijn niet beschikbaar in PowerPoint Web App.

Cocreatie

Meerdere auteurs kunnen tegelijk werken in Power Point 2010 voor presentaties die zijn opgeslagen in een share point-bibliotheek. Cocreatie is niet beschikbaar in PowerPoint Web App.

Opmerkingen

Opmerkingen worden in PowerPoint Web App verborgen, maar ze blijven behouden in de presentatie. U kunt geen opmerkingen toevoegen in PowerPoint Web App.

Naar boven

Objecten

Deze functie

Werkt als volgt in PowerPoint Web App

Hyperlinks

Hyper links invoegen, bewerken en volgen. Bladwijzer koppelingen werken, maar kunnen niet worden bewerkt in PowerPoint Web App.

Tabellen

Tabellen worden weer gegeven, maar kunnen niet worden bewerkt (behalve om ze te verwijderen) in PowerPoint Web App.

Afbeeldingen en illustraties

Afbeeldingen invoegen die op uw computer zijn opgeslagen, of illustraties invoegen op Office.com. U kunt een aantal afbeeldings stijlen Toep assen, maar u kunt afbeeldingen en illustraties niet verplaatsen of het formaat ervan wijzigen. Meer geavanceerde functies voor het werken met afbeeldingen, zoals effecten en bijsnijden, zijn niet beschikbaar in PowerPoint Web App. U kunt geen scherm opnamen maken in PowerPoint Web App, maar scherm afbeeldingen die zich in een presentatie bevinden, worden weer gegeven als afbeeldingen in PowerPoint Web App.

In SharePoint kunnen illustraties alleen worden ingevoegd als deze functie is ingeschakeld door de SharePoint-beheerder.

Video en audio

Deze worden behouden in de presentatie, maar kunnen niet worden toegevoegd in PowerPoint Web App. Ze worden weer gegeven als tijdelijke aanduidingen.

Vormen, grafieken, vergelijkingen, inkt

Deze kunnen niet worden ingevoegd in PowerPoint Web App, maar de PowerPoint Web App worden weer gegeven zoals verwacht. In de bewerkings weergave worden ze weer gegeven als afbeeldingen die niet kunnen worden bewerkt.

SmartArt

SmartArt invoegen, overschakelen naar een andere indeling of kleurenschema, SmartArt-stijlen toepassen en tekst bewerken.

Tekstvakken en WordArt

Deze kunnen niet worden ingevoegd in PowerPoint Web App, maar de PowerPoint Web App worden weer gegeven zoals verwacht. In de bewerkings weergave kunt u tekst bewerken en opmaken. Als u tekst effecten wilt Toep assen op WordArt, klikt u op openen in Power Point.

Symbolen

Deze kunnen niet worden ingevoegd of bewerkt in PowerPoint Web App. Als het letter type voor het weer geven van een symbool niet beschikbaar is, wordt het symbool weer gegeven als tijdelijke aanduiding.

Kop- en voetteksten

Kopteksten en voet teksten, met inbegrip van datum-en dianummers, kunnen niet worden ingevoegd, bewerkt of verwijderd in PowerPoint Web App, maar PowerPoint Web App worden weer gegeven zoals verwacht.

Macro's

U kunt presentaties met macro's weergeven, bewerken, afdrukken en delen, maar als u de macro's wilt uitvoeren, moet u klikken op Openen in PowerPoint.

ActiveX-besturingselementen, ingesloten OLE-objecten

Deze kunnen niet worden ingevoegd of bewerkt in PowerPoint Web App, maar de PowerPoint Web App worden weer gegeven zoals verwacht.

Gekoppelde afbeeldingen

Deze blijven behouden in de presentatie, maar zijn verborgen in de leesweergave en de diavoorstelling. Ze worden weergegeven als tijdelijke aanduidingen in de bewerkingsweergave.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×