De weergave van de lijst met projecttaken aanpassen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Lijsten met projecttaken hebben standaard alle kolommen en instellingen die u nodig hebt om een algemeen project te plannen. Het is echter mogelijk dat uw organisatie bepaalde gespecialiseerde informatie heeft die u wilt vastleggen, of u wilt wellicht een andere weergave van de lijst met projecttaken dan de standaardweergave. U kunt de standaardweergave van de lijst met projecttaken met andere kolommen en unieke indelingen aanpassen die precies op uw wensen zijn afgestemd.

Wat wilt u doen?

Werken met kolommen

Een kolom weergeven of toevoegen

Verwijderen of een kolom verbergen

Een kolom sorteren

Een kolom verplaatsen

De kolombreedte instellen

Weergaven instellen

Aanpassen en navigeren van het Gantt-diagram

Wijzigen hoe de Gantt-balken worden getekend

Navigeren in het Gantt-diagram

Machtigingen instellen voor een bepaalde taak

Werken met kolommen

De kolommen in een lijst met projecttaken bepalen welke informatie wordt vastgelegd voor de taken in het project. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat de juiste kolommen beschikbaar zijn en dat u weet dat u de kolommen kunt sorteren en verplaatsen om informatie op verschillende manieren weer te geven.

In de volgende gedeelten wordt beschreven wat u kunt doen met kolommen in een lijst met projecttaken.

Een kolom toevoegen of weergeven

Als u een nieuwe kolom wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Lijst in de groep Weergaven beheren op Kolom maken.

Als u wilt weergeven in een bestaande kolom, plaats de muisaanwijzer de muisaanwijzer op een willekeurige kolom in de lijstweergave van het project-taken en klik vervolgens opKolommen configureren. Klik op het selectievakje links van de kolom die u weergeven wilt, en klik vervolgens opOK.

Een kolom verwijderen of verbergen

Verwijderen van een kolom en de bijbehorende gegevens, op delijsttabblad in deInstellingengroeperen, klikt u opLijstinstellingen. In de kolommengedeelte van deLijstinstellingenpagina, klikt u op de naam van de kolom die u wilt verwijderen. Klik op deKolom wijzigenpagina, klikt u opverwijderen.

Als u een kolom wilt verbergen in de weergave zonder de bijbehorende gegevens te verwijderen, houdt u de muiswijzer boven de kolomkop van de kolom die u wilt verbergen en klikt u op Kolom verbergen.

Een kolom sorteren

Houd de muiswijzer boven een kolomkop en klik op de pijl rechts van de cel. Klik op Oplopend sorteren of Aflopend sorteren om de inhoud van die kolom te sorteren.

Een kolom verplaatsen

U kunt kolommen op twee manieren verplaatsen:

 • Houd de muiswijzer boven de kolomkop van een kolom die u wilt verplaatsen. Als de aanwijzer in een vierpuntige pijl verandert, sleept u de kolom naar rechts of naar links. Laat de muisknop los wanneer, op de locatie waar u de kolom wilt hebben, de indicator wordt weergegeven.

 • Houd de muiswijzer boven een willekeurige kolom in de weergave van de lijst met projecttaken en klik op Kolommen configureren. Selecteer de rij met de kolom die u wilt verplaatsen en klik op Omhoog of Omlaag om de volgorde van de kolommen te wijzigen. Klik op OK om de kolom te verplaatsen in de weergave.

De kolombreedte instellen

U kunt de breedte van kolommen op twee manieren aanpassen:

 • Houd de muiswijzer boven de rechterrand van een kolomkop. Als de aanwijzer in een tweepuntige pijl verandert, sleept u de rand van de kolomkop naar rechts om de kolom breder te maken, of naar links om de kolom smaller te maken.

 • Houd de muiswijzer boven een willekeurige kolom in de weergave van de lijst met projecttaken en klik op Kolommen configureren. Wijzig de getallen in de kolomKolombreedte (pixels) om de breedte van elke corresponderende kolom te wijzigen. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Naar boven

Weergaven instellen

De standaardweergave van de lijst met projecttaken is bedoeld voor algemeen werkbeheer. U hebt wellicht specifieke wensen die gebaat zijn bij andere weergaven van de gegevens. U kunt een nieuwe weergave maken of een bestaande weergave aanpassen.

Een nieuwe weergave maken:

 1. Klik op het tabblad Lijst in de groep Weergaven beheren op Weergave maken.

 2. Kies het type weergave dat u wilt maken.

  • Als u een standaard-, gegevensblad- of kalenderweergave kiest, moet u mogelijk een nieuwe weergave maken of een bestaande weergave wijzigen. Klik op de koppeling in de sectie Zie ook voor meer informatie over het maken of wijzigen van een weergave.

  • Als u een Gantt-weergave kiest, de weergave die wordt gebruikt in de standaardweergave van een lijst met projecttaken, kiest u welke velden u wilt opnemen in het tabelgedeelte van de weergave. U kiest ook welke velden moeten worden gebruikt om de Gantt-balken te tekenen.

Een bestaande weergave wijzigen:

 1. Kies op het tabblad Lijst in de groep Weergaven beheren in de lijst Huidige weergave de weergave die u wilt wijzigen.

 2. Klik op de pijl rechts van Weergave wijzigen en klik op Weergave wijzigen om algemene wijzigingen aan te brengen in de weergave. Als u klikt op Wijzigen in SharePoint Designer (geavanceerd) kunt u geavanceerde wijzigingen in de weergave aanbrengen.

Naar boven

Het Gantt-diagram aanpassen en hierin navigeren

Het Gantt-diagram dat in het rechtergedeelte van de standaardweergave van een lijst met projecttaken wordt weergegeven, maakt gebruik van een tijdlijn en Gantt-balken om de taken in het project weer te geven. U kunt kiezen welke velden als begin- en eindpunt van de Gantt-balken worden gebruikt. U kunt ook, met behulp van het lint, eenvoudig door het Gantt-diagram navigeren.

De manier wijzigen waarop Gantt-balken worden getekend

In een Gantt-weergave worden Gantt-balken getekend door de begin- en eindpunten van de balken aan bepaalde datumvelden te koppelen. Door de weergave te wijzigen, kunt u aangeven welke velden voor de balken de begin- en einddatums bevatten.

 1. Kies op het tabblad Lijst in de groep Weergaven beheren in de lijst Huidige weergave de Gantt-weergave die u wilt wijzigen.

 2. Klik op de pijl rechts van Weergave wijzigen en klik op Weergave wijzigen.

 3. Kies in het gedeelte Gantt-kolommen van de pagina Weergave bewerken de betreffende velden:

  • Begindatum    Kies het veld met de datum waarop elke Gantt-balk om te beginnen.

  • Einddatum    Kies het veld met de datum waarop elke Gantt-balk om te beëindigen.

  • Percentage voltooid    Kies het veld waarin het percentage werk dat aan elke taak is voltooid. Een dunne balk wordt binnen de belangrijkste Gantt-balk, waarbij dit als een percentage van de Gantt-balk worden opgehaald. Dit is een goede manier om bij te houden hoe ver vooruit of achter u zich op een taak.

  • Voorafgaande taken    Kies het veld dat welke taken worden voltooid lijsten voordat de huidige taak kan worden gestart. Hiermee wordt een pijl tussen elke voorafgaande taak en de huidige taak tekenen op het Gantt-diagram.

 4. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Navigeren in het Gantt-diagram

U kunt de tijdschaal aanpassen die boven in het Gantt-diagram wordt gebruikt zodat u een gedetailleerder of breder beeld krijgt van het project. Klik op het tabblad Lijst in de groep Gantt-weergave op Inzoomen als u meer details van de tijdschaal wilt zien, met kortere tijdseenheden (zoals dagen en tijdstippen). Klik op Uitzoomen als u een breder beeld wilt van de tijdschaal, met grotere tijdseenheden (zoals maanden en jaren).

U kunt ook snel schuiven naar een bepaalde taak in het Gantt-diagram. Klik op de taak in het tabelgedeelte links in de weergave en klik op het tabblad Lijst in de groep Gantt-weergave op Naar taak schuiven. Het Gantt-diagram wordt geschoven tot de geselecteerde taak wordt weergegeven.

Naar boven

Machtigingen instellen voor afzonderlijke taken

Er zijn projecten die taken bevatten die niet iedereen mag zien. Als dat het geval is, kunt u mogelijk machtigingen instellen voor afzonderlijke taken.

 1. Kies op het tabblad Lijst in de groep Weergaven beheren in de lijst Huidige weergave de optie Alle taken of een andere weergave dan een Gantt-weergave.

 2. Houd de muiswijzer boven de taak waarvoor u de machtigingen wilt wijzigen en klik op de pijl die wordt weergegeven.

 3. Klik op Machtigingen beheren om de machtigingen voor de geselecteerde taak aan te passen.

 4. Klik op het tabblad Bewerken op Overname van machtigingen stoppen om unieke machtigingen te kunnen opgeven voor deze taak.

 5. U kunt de machtigingen op dezelfde manier aanpassen als voor andere SharePoint-items.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×