De webservice wijzigen die in de hoofdgegevensverbinding van uw formuliersjabloon wordt gebruikt

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

De verbinding met gegevens van de query wijzigen

De verbinding voor het indienen van gegevens wijzigen

Overzicht

Als u voor het eerst een formuliersjabloon ontwerpt met een hoofdgegevensverbinding naar een webservice, gebruikt u mogelijk een testomgeving waarbij de webservice nog wordt ontwikkeld. Wanneer de webservice klaar is om te worden geïmplementeerd, moet u de hoofdgegevensverbinding in uw formuliersjabloon wijzigen en de testomgeving vervangen door de geïmplementeerde webservice.

Wanneer u de webservice in de belangrijkste gegevensverbinding wijzigt, wordt in Microsoft Office InfoPath een primaire gegevensbron gemaakt met velden en groepen die met de XML-schema in de nieuwe webservice overeenkomen. Als de schema's in de oude en nieuwe webservice hetzelfde zijn, InfoPath de bestaande besturingselementen op de formuliersjabloon automatisch gebonden aan de velden in de nieuwe gegevensbron. Als de velden en groepen in de nieuwe gegevensbron niet overeenkomen met de velden en groepen in de oude gegevensbron, wordt de binding in InfoPath verwijderd van de besturingselementen. Als de binding wordt verwijderd van de besturingselementen van InfoPath, moet u de besturingselementen verwijderen uit de formuliersjabloon of koppelen aan andere velden in de nieuwe gegevensbron.

Afhankelijk van het ontwerp van uw formuliersjabloon beschikt de hoofdgegevensverbinding over een gegevensverbinding voor query's, een gegevensverbinding voor het indienen van gegevens, of over beide verbindingen. Als de hoofdgegevensverbinding over zowel een gegevensverbinding voor query's als een gegevensverbinding voor het indienen van gegevens beschikt, en de locatie van de webservice is gewijzigd, moet u deze voor beide verbindingen wijzigen.

Opmerking: Raadpleeg het gedeelte Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het wijzigen van secundaire gegevensverbindingen naar andere externe gegevensbronnen.

Nadat u de hoofdgegevensverbinding hebt gewijzigd, moet u de formuliersjabloon publiceren en controleren of de webservice correct werkt wanneer gebruikers formulieren op basis van uw formuliersjabloon gaan invullen. U moet ook controleren of bestaande formulieren op basis van uw formuliersjabloon nog steeds correct werken. Na het voltooien van de tests, kunt u formulieren die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon door gebruikers laten invullen. Raadpleeg het gedeelte Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het publiceren van een formuliersjabloon.

Naar boven

Voordat u begint

Voordat u de hoofdgegevensverbinding wijzigt, moet u beschikken over de volgende gegevens van uw webservicebeheerder:

 • De locatie van de nieuwe webservice.

 • Verificatie dat de nieuwe webservice de coderingsstijl document/letterlijk gebruikt. InfoPath kan alleen werken met webservices met de coderingsstijl document/letterlijk.

 • De namen van de bewerkingen in de webservice die u wilt gebruiken.

 • Verificatie dat de schema's in de oude en nieuwe webservice hetzelfde zijn.

Naar boven

De gegevensverbinding voor query's wijzigen

 1. Klik in het menu Extra op Hoofdgegevensbron converteren.

 2. Klik in de wizard Gegevensverbinding op Nieuwe verbinding maken, klik op Ontvangen en klik op Volgende.

 3. Klik bij Selecteer het type gegevensverbinding dat u wilt gebruiken voor de formuliersjabloon op Webservice en klik op Volgende.

 4. Typ op de volgende pagina van de wizard de locatie van de webservice en klik op Volgende.

  Opmerking: Als u wilt zoeken naar een webservice via een server Universal Description Discovery and Integration (UDDI), klikt u op Zoeken UDDI, voert u de URL van de UDDI-server die u wilt zoeken, opgeven of u zoeken op provider of door een service die is opgegeven wilt, voert u een trefwoord zoeken en klikt u op Zoeken. Webservices die overeenkomen met uw trefwoord wordt weergegeven in de lijst zoekresultaten . Selecteer de webservice die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 5. Klik in de lijst Selecteer een bewerking op de webservicebewerking waarmee gegevens naar het formulier worden geretourneerd en klik vervolgens op Volgende.

 6. Als er tijdens het uitvoeren van de wizard Gegevensverbinding een onbekend element wordt aangetroffen in het schema van de webservice, wordt u op de volgende pagina van de wizard gevraagd voorbeeldwaarden op te geven voor elke parameter om te bepalen welke velden of groepen aan de hoofdgegevensbron moeten worden toegevoegd.

  Werkwijze

  1. Selecteer een parameter in de tabel Parameters en klik vervolgens op Voorbeeldwaarde instellen.

  2. Typ in het vak Voorbeeldwaarde een waarde die de gebruiker voor dit veld zou kunnen gebruiken, en klik op OK.

  3. Herhaal deze stappen voor elke parameter in de tabel Parameters en klik op Volgende.

  Technische gegevens

  Wanneer u in de wizard Gegevensverbinding een gegevensverbinding configureert naar een webservice, wordt met Microsoft Office InfoPath een verbinding gemaakt met de webservice en het WSDL-bestand (Web Services Description Language) opgevraagd. Het WSDL-bestand bevat het schema dat wordt gebruikt door de webservice. De webservice stuurt dit bestand naar InfoPath. InfoPath gebruikt de gegevens in dit bestand om de juiste velden en groepen toe te voegen aan de secundaire gegevensbron in de formuliersjabloon. Als met InfoPath een onbekend elementtype wordt aangetroffen in het WSDL-bestand, gebruikt InfoPath voorbeeldgegevens om de definitie van het onbekende elementtype te bepalen. Vervolgens worden de juiste velden en groepen toegevoegd aan de secundaire gegevensbron.

 7. Als de webservice de gewijzigde gegevens accepteert, wordt u op de volgende pagina van de wizard gevraagd of u de gewijzigde gegevens wilt opnemen in de querygegevens. In de meeste gevallen laat u het selectievakje Wijzigingsinformatie opnemen bij het indienen van gegevens ingeschakeld en klikt u op Volgende. Als u de gewijzigde gegevens niet wilt opnemen, schakelt u het selectievakje Wijzigingsinformatie opnemen bij het indienen van gegevens uit en klikt u op Volgende.

  Technische gegevens

  Deze pagina wordt alleen weergegeven in de wizard als het WSDL-bestand (Web Services Description Language) voor de webservice aangeeft dat de webservice een Microsoft ADO.NET DataSet retourneert.

 8. Typ op de volgende pagina van de wizard een naam voor de gegevensverbinding en klik vervolgens op Voltooien.

 9. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

 10. Klik in het menu Bestand op Publiceren om de formuliersjabloon te publiceren.

 11. Test de formuliersjabloon grondig door een formulier op basis van deze formuliersjabloon te openen en in te vullen. Controleer of het formulier correct werkt.

Naar boven

De gegevensverbinding voor indienen wijzigen

 1. Klik in het menu Hulpmiddelen op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in de lijst Gegevensverbindingen voor de formuliersjabloon op de gegevensverbinding voor het indienen van gegevens in de hoofdgegevensverbinding en klik vervolgens op Wijzigen.

 3. Typ in de wizard Gegevensverbinding de locatie van de nieuwe webservice waarbij gebruikers hun formulier mogen indienen en klik op Volgende.

  Opmerking: Als u wilt zoeken naar een webservice via een server Universal Description Discovery and Integration (UDDI), klikt u op Zoeken UDDI, voert u de URL van de UDDI-server die u wilt zoeken, opgeven of u zoeken op provider of door een service die is opgegeven wilt, voert u een trefwoord zoeken en klikt u op Zoeken. Webservices die overeenkomen met uw trefwoord wordt weergegeven in de lijst zoekresultaten . Selecteer de webservice die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 4. Klik op de volgende pagina van de wizard in de lijst Selecteer een bewerking op de webservicebewerking waarmee de ingediende gegevens worden ontvangen en klik op Volgende.

 5. Selecteer op de volgende pagina van de wizard de gegevens in het formulier die voor een bepaalde parameter in de webservice moeten worden ingediend. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  De gegevens in een veld of groep indienen

  1. Klik in de lijst Parameters op de webserviceparameter waardoor de gegevens uit het formulier worden ontvangen.

  2. Klik onder Parameteropties op Veld of groep.

  3. Klik op wijzigen Knopafbeelding .

  4. Klik in het dialoogvenster Veld of groep selecteren op het veld of de groep waarvan u de gegevens wilt indienen en klik vervolgens op OK.

  5. Klik in het vak Toevoegen op Alleen tekst en onderliggende elementen om uitsluitend de gegevens in dit veld en de onderliggende elementen van het veld of de groep in te dienen. U kunt ook op XML-substructuur, inclusief geselecteerd element klikken om niet alleen de veldnaam, maar ook de gegevens in het veld en de onderliggende elementen van de geselecteerde groep of het geselecteerde veld in te dienen.

  Alle gegevens in het formulier indienen

  1. Klik in de lijst Parameters op de webserviceparameter waardoor de gegevens uit het formulier worden ontvangen.

  2. Klik onder Parameteropties op Geheel formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

  De gegevens als een tekenreeks indienen

  1. Klik in de lijst Parameters op de webserviceparameter waardoor de gegevens uit het formulier worden ontvangen.

  2. Klik onder Parameteropties op Geheel formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

  3. Schakel het selectievakje Gegevens indienen als tekenreeks in.

   Opmerking: U schakelt dit selectievakje in als u digitaal ondertekende gegevens wilt indienen. In de meeste gevallen schakelt u dit selectievakje uit.

  Technische details over ADO.NET DataSet-objecten

  Als u voor een bepaalde webservice ADO.NET DataSet-objecten nodig hebt, selecteert u tijdens de configuratie van deze gegevensverbinding een DataSet-knooppunt. Als u een ander type knooppunt gebruikt voor een gegevensverbinding met een webservice waarvoor ADO.NET DataSet-objecten nodig zijn, kunnen de gegevens niet worden ingediend.

 6. Klik op Volgende.

 7. Typ op de volgende pagina van de wizard een naam voor de gegevensverbinding voor indienen en klik vervolgens op Voltooien.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×