De webservice die in de formuliersjabloon belangrijkste gegevensverbinding wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

De verbinding met gegevens van de query wijzigen

De verbinding voor het indienen van gegevens wijzigen

Overzicht

Wanneer u eerst een formuliersjabloon met een belangrijkste gegevensverbinding met een webservice ontwerpt, u gebruikt mogelijk een testomgeving waar de webservice wordt ontwikkeld. Wanneer de webservice klaar om te worden geïmplementeerd is, moet u de belangrijkste gegevensverbinding in de formuliersjabloon wijzigen van de testomgeving naar de locatie van de geïmplementeerd webservice.

Wanneer u de webservice in de belangrijkste gegevensverbinding wijzigt, wordt in Microsoft Office InfoPath een primaire gegevensbron gemaakt met velden en groepen die met de XML-schema in de nieuwe webservice overeenkomen. Als de schema's in de oude en nieuwe webservice hetzelfde zijn, InfoPath de bestaande besturingselementen op de formuliersjabloon automatisch gebonden aan de velden in de nieuwe gegevensbron. Als de velden en groepen in de nieuwe gegevensbron niet overeenkomen met de velden en groepen in de oude gegevensbron, wordt de binding in InfoPath verwijderd van de besturingselementen. Als de binding wordt verwijderd van de besturingselementen van InfoPath, moet u de besturingselementen verwijderen uit de formuliersjabloon of koppelen aan andere velden in de nieuwe gegevensbron.

Afhankelijk van het ontwerp van de formuliersjabloon wellicht de belangrijkste gegevensverbinding een gegevensverbinding voor query's, een gegevensverbinding of beide. Als de belangrijkste gegevensverbinding zowel een gegevensverbinding voor query's en een gegevensverbinding heeft en de webservice locaties is gewijzigd, moet u beide verbindingen wijzigen.

Opmerking: Hier vindt u koppelingen naar informatie over het wijzigen van secundaire gegevensverbindingen naar andere externe gegevensbronnen in de sectie Zie ook .

Nadat u de belangrijkste gegevensverbinding hebt gewijzigd, moet u publiceren en testen van de formuliersjabloon om ervoor te zorgen dat de gegevensverbinding met de webservice werkt zoals verwacht wanneer gebruikers formulieren invullen die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon. U moet ook testen om ervoor te zorgen dat bestaande formulieren die zijn gebaseerd op de formuliersjabloon nog steeds werkt zoals verwacht. Wanneer u uw tests hebt voltooid, kunt u kunnen gebruikers formulieren die zijn gebaseerd op deze formuliersjabloon voor een invullen. Vindt u koppelingen naar meer informatie over het publiceren van een formuliersjabloon in de sectie Zie ook .

Naar boven

Voordat u begint

Voordat u de belangrijkste gegevensverbinding wijzigt, moet u de volgende informatie uit de Web-service-beheerder:

 • De locatie van de nieuwe webservice.

 • Verificatie dat de nieuwe webservice document/letterlijk stijl codering gebruikt. InfoPath kan alleen document/letterlijk stijl webservices in beslag nemen.

 • De namen van de bewerkingen in de webservice die u wilt gebruiken.

 • Verificatie dat de schema's in de oude en nieuwe webservice hetzelfde zijn.

Naar boven

De verbinding met gegevens van de query wijzigen

 1. Klik op het menu Extra op Hoofdgegeven gegevensbron converteren.

 2. In de Wizard Gegevensverbinding, klikt u op een nieuwe verbinding maken met, klikt u op gegevens ontvangenen klik vervolgens op volgende.

 3. Klik onder Selecteer het type gegevensverbinding die u wilt gebruiken voor de formuliersjabloon, webserviceop en klik vervolgens op volgende.

 4. Typ de locatie van de webservice op de volgende pagina van de wizard, en klik vervolgens op volgende.

  Opmerking: Als u wilt zoeken naar een webservice via een server Universal Description Discovery and Integration (UDDI), klikt u op Zoeken UDDI, voert u de URL van de UDDI-server die u wilt zoeken, opgeven of u wilt zoeken op provider of door een service die is biedt, voert u een trefwoord zoeken en klikt u op Zoeken. Webservices die overeenkomen met uw trefwoord wordt weergegeven in de lijst zoekresultaten . Selecteer de webservice die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 5. Klik in de lijst Selecteer een bewerking bewerking van de webservice die als resultaat gegevens aan het formulier geeft op en klik vervolgens op volgende.

 6. Als de Wizard Gegevensverbinding een onbekend element in het schema van de webservice tegenkomt, de volgende pagina van de wizard wordt u gewoonlijk gevraagd om op te geven voorbeeldwaarden voor elke parameter om te bepalen welke velden of groepen toevoegen aan de belangrijkste gegevensbron.

  Werkwijze

  1. Selecteer een parameter in de tabel Parameters , en klik op Voorbeeld-waarde instellen.

  2. Typ in het vak Voorbeeldwaarde een waarde in dat uw gebruikers kan voor dit veld gebruiken en klik vervolgens op OK.

  3. Herhaal deze stappen voor elke parameter in de tabel Parameters , en klik op volgende.

  Technische details

  Wanneer u een gegevensverbinding met een webservice in de Wizard Gegevensverbinding configureert, wordt er in Microsoft Office InfoPath maakt verbinding met de webservice en vraagt de Web Service (WSDL bestand Description Language). Het WSDL-bestand bevat het schema dat wordt gebruikt door de webservice. De webservice moet reageren op het verzoek door dit bestand te sturen naar InfoPath. InfoPath gebruikt de gegevens in dit bestand de gewenste velden en groepen toevoegen aan de secundaire gegevensbron in de formuliersjabloon. Als InfoPath vindt u een type onbekend element in de WSDL-bestand, wordt er in InfoPath voorbeeldgegevens gebruikt om te bepalen de definitie van het type onbekend element en vervolgens de gewenste velden en groepen opgeteld bij de secundaire gegevensbron.

 7. Als de webservice gewijzigde gegevens accepteert, wordt de volgende pagina van de wizard gevraagd of u wilt opnemen in de querygegevens wijzigen. In de meeste gevallen laat het selectievakje opnemen informatie bij het indienen van gegevens wijzigen is geselecteerd en klik vervolgens op volgende. Als u niet wijzigen opnemen wilt, schakelt u het selectievakje inclusief informatie bij het indienen van gegevens wijzigen en klik vervolgens op volgende.

  Technische details

  Deze pagina in de wizard wordt alleen weergegeven als de Web Services (WSDL bestand Description Language) voor de webservice aangeeft dat de webservice een Microsoft ADO.NET DataSet retourneert.

 8. Op de volgende pagina van de wizard, typ een naam voor de gegevensverbinding en klik vervolgens op Voltooien.

 9. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

 10. Als u wilt publiceren van de formuliersjabloon, in het menu bestand , klik op publiceren.

 11. Test de formuliersjabloon zorgvuldig door te openen van een formulier dat is gebaseerd op dit formuliersjabloon en invullen. Controleer of het formulier werkt zoals verwacht.

Naar boven

De verbinding voor het indienen van gegevens wijzigen

 1. Klik op het menu Extra op Gegevensverbindingen.

 2. Klik in de lijst Data connections voor de formuliersjabloon op de gegevensverbinding in de belangrijkste gegevensverbinding en klik vervolgens op wijzigen.

 3. Typ in de Wizard Gegevensverbinding, de locatie van de nieuwe webservice waar uw gebruikers hun formulieren indienen en klik vervolgens op volgende.

  Opmerking: Als u wilt zoeken naar een webservice via een server Universal Description Discovery and Integration (UDDI), klikt u op Zoeken UDDI, voert u de URL van de UDDI-server die u wilt zoeken, opgeven of u wilt zoeken op provider of door een service die is biedt, voert u een trefwoord zoeken en klikt u op Zoeken. Webservices die overeenkomen met uw trefwoord wordt weergegeven in de lijst zoekresultaten . Selecteer de webservice die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 4. Klik op bewerking van de webservice waarmee het indienen van gegevens op de volgende pagina van de wizard, klik in de lijst Selecteer een bewerking en klik vervolgens op volgende.

 5. Voer op de volgende pagina van de wizard welke om gegevens te selecteren in het formulier om in te dienen voor elke parameter in de webservice, een van de volgende opties:

  De gegevens in een veld of groep indienen

  1. Klik op de parameter die de gegevens van het formulier ontvangen in de lijst Parameters .

  2. Schakel onder Opties voor de Parameter, klikt u op veld of groep.

  3. Klik op wijzigen Knopafbeelding .

  4. In het dialoogvenster veld of groep selecteren , klikt u op het veld of groep waarvan de gegevens u wilt verzenden en klik vervolgens op OK.

  5. Klik in het vak toevoegen op tekst en onderliggende elementen alleen als u wilt verzenden uitsluitend de gegevens in dit veld en de onderliggende elementen van het veld of groep, of klik op XML-substructuur, inclusief geselecteerd element om in te dienen de naam van het veld, de gegevens in het veld en de onderliggende elementen in de geselecteerde groep of veld.

  Alle gegevens in het formulier indienen

  1. Klik op de parameter die de gegevens van het formulier ontvangen in de lijst Parameters .

  2. Schakel onder Opties voor de Parameter, klikt u op geheel formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

  De gegevens als een tekenreeks indienen

  1. Klik op de parameter die de gegevens van het formulier ontvangen in de lijst Parameters .

  2. Schakel onder Opties voor de Parameter, klikt u op geheel formulier (XML-document, inclusief verwerkingsinstructies).

  3. Schakel het selectievakje gegevens indienen als een tekenreeks .

   Opmerking: Normaal gesproken kunt u dit selectievakje in om in te dienen digitaal ondertekende gegevens selecteren. Schakel dit selectievakje in de meeste gevallen.

  Technische details over ADO.NET DataSet-objecten

  Als de webservice een ADO.NET DataSet-object vereist, selecteert u een gegevensset knooppunt wanneer u deze gegevensverbinding configureren. Als u een ander type knooppunt voor een gegevensverbinding met een webservice die is vereist een ADO.NET DataSet gebruikt, mislukt de indienactie.

 6. Klik op Volgende.

 7. Typ een naam voor de verbinding voor het indienen van gegevens op de volgende pagina van de wizard, en klik vervolgens op Voltooien.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×