De voortgang van uw planning bekijken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als de voortgang van uw project, kunt u bekijken hoe de taken de algehele project planningbeïnvloedt.

Wat wilt u doen?

Verschillen in de planning bekijken

Werk aan het project bekijken gedurende een bepaalde periode

Vaststellen welke taken achterliggen op het schema

Toegestane vertraging in de planning opsporen

Verschillen in de planning bekijken

Wanneer u de voortgang via uw project bijhouden, kunt u bekijken de verschillen tussen gepland, gepland, en werkelijke hoeveelheid werk. Hiermee kunt u beoordelen of het werk aan uw project naar verwachting vordert. U kunt de hoeveelheid werk voor taken als geheel of voor resources en hun individuele toewijzingen vergelijken.

De gemakkelijkste manier om hoeveelheden werk te vergelijken met de oorspronkelijke planning is het toepassen van de tabel Werk op een bladweergave, zoals de weergave Gantt-diagram of Resourcegebruik. In het veld Werk staat de hoeveelheid werk volgens de huidige planning. Het totaal van werkelijke hoeveelheid werk en resterende hoeveelheid werk wordt weergegeven voor taken die zijn begonnen, en voor taken die nog niet zijn begonnen wordt de waarde volgens de meest recente planning weergegeven.

Als u een basislijn hebt opgeslagen, worden klikt u vervolgens de oorspronkelijke geplande werkhoeveelheden opgeslagen in het veld voor basislijnkosten. Met dit veld, kunt u werkhoeveelheden in de oorspronkelijke planning en geplande werkhoeveelheden vergelijken. Het veld Afwijking van ziet u de berekende variantie tussen werk volgens basislijn en gepland, dat wil zeggen het verschil tussen de velden van de basislijn en werk.

U kunt de werkelijke hoeveelheden werk ook zien in de velden Werkelijk. Bij voltooide taken bevatten de velden Werk en Werkelijke waarden dezelfde waarde.

Wat wilt u vergelijken?

Beschrijving

Hoe?

Huidige werk aan taak met het oorspronkelijke plan

U kunt onderzoeken of uw taken meer of minder werk in beslag nemen dan gepland door de tabel Werk toe te passen op het Gantt-diagram.

Klik in het menu Beeld op Gantt-diagram. Wijs in het menu Beeld de opdracht Tabel aan en klik vervolgens op Werk. Vergelijk de waarden in de velden Werk en Basislijn.

Als u de afwijking wilt zien tussen de velden Werk en Basislijn, bekijkt u het veld Afwijking. Bij voltooide taken stelt deze afwijking het verschil voor tussen de werkelijke hoeveelheid werk en de geplande hoeveelheid werk. Bij taken die momenteel worden uitgevoerd, is het veld Werk het totaal van Werkelijke hoeveelheid werk en Resterende hoeveelheid werk. Bij taken die nog niet zijn gestart, is het veld Werk de huidige projectie en is de waarde vaak hetzelfde als de waarde bij Basislijn.

In het veld Afwijking worden alleen de velden Werk en Basislijn vergeleken. Er worden geen andere basislijnvelden vergeleken (zoals Basislijn1, Basislijn2 enzovoort).

Huidige werk aan taak en toewijzing met het oorspronkelijke plan

U kunt onderzoeken of taken en de toegewezen resources meer of minder werk in beslag nemen dan gepland door de tabel Werk toe te passen op de weergave Taakgebruik.

Klik in het menu Beeld op Taakgebruik. Wijs in het menu Beeld de opdracht Tabel aan en klik vervolgens op Werk.

Bekijk de totale waarden voor het werk in het werkbladgedeelte van de weergave. Naast het veld Taaknaam worden de velden Werk, Basislijn, Afwijking, Werkelijk, Resterend en % volt. werk (Percentage voltooid werk) weergegeven. De samenvattingsrijen geven de totale waarden weer voor elke taak terwijl de cursieve items de afzonderlijke waarden weergeven voor elke toewijzing.

Bekijk tijdgebonden waarden voor elke taak en toewijzing in het roostergedeelte van de weergave onder elke tijdsperiode.

Huidige resources en toewijzingen met de oorspronkelijke planning

U kunt onderzoeken of resources en toewijzingen meer of minder werk in beslag nemen dan gepland door de tabel Werk toe te passen op de weergave Resourcegebruik.

Klik in het menu Beeld op Resourcegebruik. Wijs in het menu Beeld de opdracht Tabel aan en klik vervolgens op Werk.

Bekijk de totale waarden voor het werk in het werkbladgedeelte van de weergave. Naast het veld Resourcenaam worden de velden % volt. werk (Percentage voltooid werk), Werk, Overuren, Basislijn, Afwijking, Werkelijk en Resterend weergegeven. De samenvattingsrijen geven de totale waarden voor het werk weer voor elke resource terwijl de cursieve items de afzonderlijke waarden weergeven voor elke toewijzing.

Bekijk tijdgebonden waarden voor elke resource en toewijzing in het roostergedeelte van de weergave onder elke tijdsperiode.

Opmerking: Resourcegegevens worden in een basislijn opgenomen op projectniveau. Daarom kunnen resourcegegevens in een basislijn aanzienlijk variëren. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Stel dat u een project hebt met veel taken en dat veel resources aan die taken zijn toegewezen. Wanneer u een basislijn opslaat, worden de toewijzingsgegevens vastgelegd op projectniveau. Als u op een later tijdstip een taak toevoegt en de nieuwe taak zo configureert dat deze worden samengevouwen op het projectniveau, wordt de basislijn van de resourcetoewijzing niet gewijzigd.

Naar boven

Werk aan het project bekijken gedurende een bepaalde periode

Het is mogelijk om werk te bekijken dat is opgedeeld in tijdsperioden. Daardoor kunt u inzicht verkrijgen in het werk gedurende verschillende tijdsperioden, variërend van één minuut tot één jaar.

 1. Klik in het menu Beeld op Taakgebruik of Resourcegebruik.

 2. Klik in het menu Opmaak op Tijdschaal en vervolgens op het tabblad Bovenlaag, Middenlaag of Onderlaag.

 3. Klik op het tabblad van de weergegeven tijdschaallaag in het vak Eenheden op de gewenste tijdseenheid.

  Als u bijvoorbeeld werk wilt bekijken dat is opgedeeld per week en vervolgens per dag, klikt u op Weken in het vak Eenheden op het tabblad Bovenlaag en vervolgens op Dagen in het vak Eenheden op het tabblad Middenlaag.

  Opmerking: Als u minder dan drie tijdsschalen wilt zien, selecteert u hoeveel tijdsschalen u wilt weergeven in de lijst Weergeven.

 4. Als u de weergave van de tijdsschaal van een opmaak wilt voorzien, typt u de gewenste waarden in de vakken Label, Uitlijnen en Aantal. Schakel de selectievakjes Fiscaal jaar gebruiken en Scheidingslijnen weergeven in of uit en klik vervolgens op OK.

 5. Wijs in het menu Opmaak de opdracht Details aan en klik vervolgens op Werk, Werkelijke hoeveelheid werk, Cumulatief werk of Werk volgens basislijn in de weergave Taakgebruik. In de weergave Resourcegebruik kunt u ook op Werk, Werkelijke hoeveelheid werk, Cumulatief werk of Overbezetting klikken.

Opmerking: U kunt het werk dat bij een geselecteerde taak hoort, ook bekijken in de combinatieweergave. U maakt een combinatieweergave door de weergave te selecteren die u in het bovenste deelvenster van de weergave wilt zien en vervolgens in het menu Venster te klikken op Splitsen. Klik op het onderste deelvenster en selecteer vervolgens de weergave die u in het onderste deelvenster wilt zien. De weergave in het onderste deelvenster toont gedetailleerde informatie over de taken of resources in het bovenste deelvenster. Wanneer u bijvoorbeeld een willekeurige taakweergave in het bovenste deelvenster weergeeft en de weergave Resourcegebruik in het onderste deelvenster, worden daar de resources getoond die zijn toegewezen aan de taken die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster, samen met informatie over die resources. De getoonde informatie over de resources heeft betrekking op alle toegewezen taken voor elke resource, niet alleen op de taken die in het bovenste deelvenster zijn geselecteerd.

Naar boven

Vaststellen welke taken achterliggen op het schema

Als u een basislijn hebt ingesteld voor uw project, kunt u de voortgang van taken over een bepaalde periode bekijken en zien of de begin- en einddatums ervan vertraging oplopen. U kunt de voortgang bijhouden door de begin- en einddatums in de basislijn te vergelijken met de geplande of de werkelijke begin- en einddatums.

 1. Klik in het menu Beeld op Vergelijkend Gantt-diagram.

 2. Wijs in het menu Beeld de opdracht Tabel aan en klik vervolgens op Afwijking.

  Als de velden voor afwijking niet zichtbaar zijn, past u de splitsbalk in de weergave aan of drukt u op TAB om de velden beurtelings weer te geven.

Het vergelijkende Gantt-diagram geeft boven elkaar twee taakbalken weer voor elke taak. De onderste taakbalk geeft de begin- en einddatums volgens de basislijn weer, en de bovenste balk geeft de geplande begin- en einddatums weer. U kunt zo het verschil zien tussen uw plan en het huidige schema.

U kunt ook zien of de begin- en einddatums voor taaktoewijzingen vertraging oplopen door gebruik te maken van het filter Toewijzingen met vertraging. Dit filter toont resources die zijn toegewezen aan nog niet voltooide taken die zijn vertraagd ten opzichte van de einddatum van de basislijn. U kunt dit filter gebruiken als u een basislijnplanning hebt opgeslagen.

 1. Klik in het menu Beeld op Resourcegebruik.

 2. Wijs in het menu Project de opdracht Gefilterd op aan en klik vervolgens op Meer filters.

 3. Klik in de lijst Filters op Toewijzingen met vertraging.

 4. Als u alleen de toewijzingen wilt weergeven die vertraging hebben opgelopen, klikt u op Toepassen. Als u alle toewijzingen wilt weergeven en de toewijzingen met vertraging wilt markeren met een kleur, klikt u op Markeren.

Naar boven

Toegestane vertraging in de planning opsporen

Hoeveel marge er in uw planning voorkomt, maakt duidelijk hoeveel vertraging taken mogen oplopen voordat andere taken of de einddatums van het project in gevaar komen.

 1. Klik in het menu Beeld op Meer weergaven.

 2. Klik in de lijst Weergaven op Gedetailleerd Gantt-diagram en vervolgens op Toepassen.

 3. Wijs in het menu Beeld de opdracht Tabel aan en klik vervolgens op Planning.

  In het diagramgedeelte van de weergave wordt toegestane vertraging weergegeven als dunne balken rechts van de taken. De waarden van de toegestane vertraging staan naast de gewone Gantt-balken.

  Druk op TAB om de velden Toegestane vertraging per taak en Totale toegestane vertraging beurtelings weer te geven als deze niet zichtbaar zijn in het werkbladgedeelte van de weergave.

 • Als u weet waar de toegestane vertraging voorkomt in uw planning, kunt u taken verplaatsen wanneer bepaalde fasen in de planning te weinig planningsruimte hebben en andere fasen te veel.

 • Waarden voor toegestane vertraging kunnen ook duiden op een inconsistentie in de planning. Een negatieve waarde voor toegestane vertraging komt bijvoorbeeld voor wanneer een taak de afhankelijkheid 'Begin na einde' heeft met een daaropvolgende taak, maar de volgende taak de beperking 'Moet beginnen op' heeft, met een datum die eerder valt dan het einde van de eerste taak. Negatieve toegestane vertraging kan ook voorkomen als de geplande voltooiingsdatum van een taak na de datum van de deadline valt.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×