De voortgang van uw planning bekijken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als de voortgang van uw project, kunt u bekijken hoe de taken de algehele project planningbeïnvloedt.

Wat wilt u doen?

Verschillen in de planning controleren

Weergave-projectwerk na verloop van tijd

Taken die achter op schema zijn identificeren

Toegestane vertraging in mijn schema opsporen

Verschillen in de planning controleren

Wanneer u de voortgang via uw project bijhouden, kunt u bekijken de verschillen tussen gepland, gepland, en werkelijke hoeveelheid werk. Hiermee kunt u beoordelen of het werk aan uw project naar verwachting vordert. U kunt de hoeveelheid werk voor taken als geheel of voor resources en hun individuele toewijzingen vergelijken.

De eenvoudigste manier om werkhoeveelheden met de oorspronkelijke planning te vergelijken is de tabel werk toepassen op een weergave blad , zoals de weergave Gantt-diagram of de weergave Resourcegebruik . De waarde in het veld werk geeft de huidige waarde van geplande hoeveelheid werk, weergave van het totaal van de werkelijke en resterende hoeveelheid werk voor taken die u hebt gestart, en de weergave van de waarde van de meest recente geplande werk voor taken die nog niet begonnen.

Als u een basislijn hebt opgeslagen, worden klikt u vervolgens de oorspronkelijke geplande werkhoeveelheden opgeslagen in het veld voor basislijnkosten . Met dit veld, kunt u werkhoeveelheden in de oorspronkelijke planning en geplande werkhoeveelheden vergelijken. Het veld afwijking van ziet u de berekende variantie tussen werk volgens basislijn en gepland, dat wil zeggen het verschil tussen de velden volgens de basislijn en hiermee te werken .

U kunt ook werkelijke hoeveelheid werk in de velden werkelijk bekijken. Voor voltooide taken bevatten de velden werk en werkelijk dezelfde waarde.

Vergelijken...

Beschrijving

Werkwijze

Huidige werkzaamheden met de oorspronkelijke planning

U kunt nagaan of uw taken meer of minder werk dan oorspronkelijk gepland aan de hand van het Gantt-diagram met de tabel Werk toegepast.

Klik op het tabblad Weergave op Gantt-diagram. In de groep gegevens op de pijl bij tabellenen klik vervolgens op werk. Vergelijk de waarden in de velden werk en basislijn .

U kunt het verschil tussen het werk en basislijn (velden), door het veld afwijking te bekijken. Voor voltooide taken afwijking deze het verschil tussen de werkelijke en geplande hoeveelheid werk. Voor taken die nog bezig is het veld werk het totaal van de werkelijke en resterende hoeveelheid werk. Voor taken die nog niet zijn gestart, wordt in het veld werk de huidige prognose, en is vaak hetzelfde als de basislijn.

Het veld afwijking van het werk en basislijn worden alleen velden vergeleken; Dit werkt niet in andere basislijn (velden) (zoals basislijn1, basislijn2, enzovoort) vergelijking.

Huidige taak en toewijzing werken met de oorspronkelijke planning

U kunt nagaan of taken en de toegewezen resources gebruikt meer of minder werk dan gepland door de Weergave Taakgebruik weergeven met de tabel Werk toegepast.

Klik op het tabblad Beeld in de groep Taakweergaven op Taakgebruik. Op het tabblad Beeld in de groep gegevens op de pijl bij tabellenen klik vervolgens op werk.

Bekijk de waarden van de totale hoeveelheid werk in het bladgedeelte van de weergave. Naast het veld Taaknaam ziet de tabel u het werkvolgens de basislijn, afwijking, werkelijk, Resterenden % voltooid werk de velden (percentage voltooid werk). De samenvattingsrijen bevatten de totale hoeveelheid werk voor elke taak weergegeven waarden voor de afzonderlijke werk voor elke toewijzing.

Bekijk tijdgebonden waarden voor elke taak en de toewijzing in het roostergedeelte van de weergave onder elke periode.

Huidige resources en toewijzingen werken met de oorspronkelijke planning

U kunt nagaan of resources en toewijzingen meer of minder werk dan gepland door de weergave Resourcegebruik toe met de tabel Werk toegepast gebruikt.

Klik op het tabblad Beeld op Resourcegebruik. Op het tabblad Beeld in de groep gegevens op de pijl bij tabellenen klik vervolgens op werk.

Bekijk de waarden van de totale hoeveelheid werk in het bladgedeelte van de weergave. Naast het veld Resourcenaam bevat de tabel % volt. (percentage voltooid), werk, overuren, volgens de basislijn, afwijking, werkelijkeen resterende velden. De samenvattingsrijen bevatten de waarden van de totale hoeveelheid werk voor elke resource, terwijl de waarden voor de afzonderlijke werk voor elke toewijzing weergegeven.

Bekijk tijdgebonden waarden voor elke resource en toewijzing in het roostergedeelte van de weergave onder elke periode.

Opmerking: Resourcegegevens is basislijn op projectniveau. Hierdoor kunt basislijn resourcegegevens lopen sterk uiteen afhankelijk van een aantal factoren. Stel, hebt u een project met een groot aantal taken en veel resources die zijn toegewezen aan deze taken. Als u een basislijn opslaat, wordt de toewijzingsgegevens op projectniveau vastgelegd. Als u een taak op een later tijdstip toevoegen en configureren van de nieuwe taak wilt projectniveau samenvouwen, worden de basislijn van de toegewezen resource wordt niet gewijzigd.

Naar boven

Weergave-projectwerk na verloop van tijd

Werk dat is gesplitst per periode bekijken, kunt u zien in tijdsperioden uit één minuut naar één jaar.

 1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Taakweergaven op Taakgebruikof klik in de groep Resourceweergaven op Resourcegebruik.

 2. Klik op de pijl onder tijdschaalin de groep in-en uitzoomen . Klik in de lijst Selecteer tijdschaalen klik vervolgens op het tabblad Bovenlaag, Middelste laagof Onderste laag .

  Opmerking: U kunt klikken op een van de opties in de lijst tijdschaal om in te stellen van de onderkant van de tijdschaal.

 3. Klik op het tabblad voor de laag weergegeven tijdschaal, klikt u in het vak eenheden , klikt u op de tijdseenheid die u wilt gebruiken.

  Bijvoorbeeld als u wilt zien van werk per week en klik op dagen, weken in de eenheden vak op het tabblad Bovenlaag en klik vervolgens op dagen in het vak eenheden op het tabblad Middelste laag .

  Opmerking: Als u wilt weergeven van minder dan drie tijdschalen, onder Opties voor de tijdschaal , selecteer de tijdschalen die u wilt weergeven in de lijst weergeven .

 4. Voer de waarden die u wilt gebruiken in de vakken Label, uitlijnenen tellen voor het opmaken van de tijdschaal. Selecteer of schakel de selectievakjes fiscaal jaar gebruiken en Scheidingslijnen weergeven en klik vervolgens op OK.

 5. Selecteer op het tabblad Opmaak in de groep Detailswerk, werkelijkwerk, Cumulatief werk, overbezetting, kostenof Resterende beschikbaarheid.

Notities: 

 • Als u wilt toevoegen of de knop meer opties weergeven, klikt u op Details toevoegen. Het dialoogvenster Detailstijlen wordt weergegeven. Klik op het tabblad Details van gebruik in Beschikbare velden, selecteer de velden die u wilt. Klik op weergeven. Omgekeerd, als u wilt verwijderen opties, u kunt velden selecteren in de velden weergevenen klik op verbergen als u wilt verwijderen van de opties. Gebruik de pijlen verplaatsen naar de volgorde wijzigen waarin de velden worden weergegeven. Klik op OK.

 • U kunt ook het werk dat is gekoppeld aan een geselecteerde taak een gesplitste weergave, ook wel een combinatieweergaveweergeven. Een gesplitste weergave wilt maken, selecteert u de weergave die u wilt weergeven op de bovenste deelvenster van de weergave en selecteer vervolgens Detailsop het tabblad Beeld in de groep Gesplitste weergave . Selecteer de gewenste weergave in de lijst. De weergave in het onderste deelvenster ziet u gedetailleerde informatie over de taken of resources in het bovenste deelvensterweergave. Bijvoorbeeld: als u een taakweergave in het bovenste deelvenster en de Weergave Resourcegebruik toe als u in het onderste deelvenster weergeeft, ziet de weergave in het deelvenster onder toegewezen resources aan de taken die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster met gegevens over die resources. De resourcegegevens hebben betrekking op alle toegewezen taken voor elke resource, niet alleen op de taken die zijn geselecteerd in het bovenste deelvenster.

Naar boven

Taken die achter op schema zijn identificeren

Als u een basislijn voor uw project hebt ingesteld, ziet u de voortgang van taken over tijd en om te zien of de begin- en datums lopen. U kunt de voortgang bijhouden door te basislijn vergelijken met geplande of werkelijke begindatum en einddatum.

 1. Klik op het tabblad Beeld en klik op de pijl in Gantt-diagramen selecteer Vergelijkend Gantt-diagram.

 2. In de groep gegevens op de pijl bij tabellenen selecteer afwijking.

  Als de afwijkingsvelden niet zichtbaar zijn, splitsbalk in de weergave aanpassen of druk op TAB om door de velden weer te geven.

De weergave Vergelijkend Gantt-diagram weergegeven twee taakbalken elkaar, voor elke taak. De onderste balk ziet u de begin- en einddatum volgens de basislijn en de bovenste balk geplande begindatum en einddatum, zodat u het verschil tussen uw abonnement en de huidige planning kunt zien. Op het tabblad Hulpmiddelen voor Gantt-diagram kunt u bovendien op basislijn om weer te geven van de basislijn voor de grafiek klikt.

U kunt ook zien of de begin- en einddatums voor taaktoewijzingen vertraging oplopen door met het filter Toewijzingen met vertraging . Dit filter toont resources die zijn toegewezen aan taken die nog niet voltooid en dat is vertraagd ten opzichte van de einddatum van de basislijn. Als u wilt gebruiken dit filter, moet u een basislijnplanning hebt opgeslagen.

 1. Klik op het tabblad Beeld op Resourcegebruik.

 2. Selecteer Meer Filtersin de groep gegevens in de lijst filteren .

 3. Klik in de lijst Meer Filters naast Filters, selecteert u de Resource. Klik op Toewijzingen met vertragingin de lijst.

 4. Als u alleen de toewijzingen met vertraging weergeven wilt, klikt u op toepassen. Als u weergeven van alle toegewezen taken markeren met een kleur op de toewijzingen met vertraging wilt, klikt u op markeren.

Naar boven

Toegestane vertraging in mijn schema opsporen

De hoeveelheid marge in uw planning wordt aangegeven hoeveel u taken kunt uitstellen voordat andere taken of de einddatum van het project worden beïnvloed.

 1. Klik op het tabblad Beeld in de groep Taakweergaven , klik op de pijl in Gantt-diagram, selecteert u Meer weergaven.

 2. Het dialoogvenster Meer weergaven wordt weergegeven. Klik in de lijst Weergaven op Gedetailleerd Gantt-diagram en klik op Toepassen.

 3. Op het tabblad Beeld in de groep gegevens op de pijl bij tabellenen klik vervolgens op plannen.

  In het grafiekgedeelte van de weergave wordt de marge weergegeven als dunne staven rechts van de taken, waarbij margewaarden naast de normale Gantt-staven staan.

  Druk op TAB om naar de velden Vrije marge en Totale marge als ze niet zichtbaar in het bladgedeelte van de weergave zijn.

  Notities: 

  • Als u waar de toegestane vertraging voorkomt in uw planning weet, kunt u taken kunt verplaatsen wanneer bepaalde fasen van de planning zonder marge hebben en andere fasen te veel hebben.

  • Margewaarden kunnen ook duiden op een inconsistentie in de planning. Een margewaarde is bijvoorbeeld negatief wanneer een taak een afhankelijkheid Begin na einde heeft met een opvolgende taak, maar de opvolgende taak een beperking Moet beginnen op heeft die eerder is dan het einde van de eerste taak. Een negatieve marge kan ook optreden wanneer de voltooiingsdatum van een taak is gepland na de datum van de deadline.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×