De tijdschaal in een weergave wijzigen

In sommige weergaven, zoals het Gantt-diagram en de gebruiksweergaven, ziet u een tijdschaal boven de grafiek of het tijdgebonden gedeelte van de weergave. U kunt maximaal drie tijdschaallagen weergeven in elke tijdschaalweergave en u kunt elke laag afzonderlijk opmaken. U kunt ook de tijdschaal in de kalenderweergave aan uw behoeften aanpassen.

Opmerking: In dit onderwerp wordt beschreven hoe u de tijdschaal wijzigt voor weergaven. De tijdschaal is niet hetzelfde als de tijdlijn, die u kunt toevoegen aan een weergave om een overzicht van het volledige project te bekijken.

In dit artikel

De tijdschaal wijzigen in een tijdgebonden weergave

De tijdschaal in de kalenderweergave wijzigen

De tijdschaal wijzigen in een tijdgebonden weergave

 1. Selecteer op het tabblad Weergave een weergave waarin een tijdschaal wordt gebruikt in de groep Taakweergaven of Resourceweergaven. Voorbeelden hiervan zijn de weergaven Gantt-diagram, Taakgebruik en Resourcegebruik.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep In- en uitzoomen op de lijst Tijdschaal en klik op Tijdschaal.

 3. Klik in het dialoogvenster Tijdschaal op het tabblad Bovenlaag, Middenlaag of Onderlaag.

 4. Selecteer in de lijst Weergeven het aantal lagen dat u wilt weergeven in de tijdschaal. Standaard worden twee lagen weergegeven.

 5. Ga als volgt te werk voor elke laag van de tijdschaal:

  • Selecteer de gewenste tijdseenheid in het vak Eenheden.

  • Selecteer in de lijst Label de labelindeling die u wilt gebruiken voor het weergeven van de tijdseenheid.

  • Typ of selecteer in het vak Aantal een waarde om de frequentie op te geven van de labels op de tijdschaallaag.

   Als de eenheid bijvoorbeeld Weken is en u hier 2 typt, bestaat de tijdschaallaag uit segmenten van 2 weken.

  • Selecteer in de lijst Uitlijnen een optie om de label uit te lijnen: Links, Midden of Rechts.

  • Als u de verticale lijnen tussen de eenheidslabels wilt weergeven of verbergen, schakelt u het selectievakje Scheidingslijnen in of uit.

  • Als u de labels voor de tijdschaallagen wilt baseren op de instellingen voor het fiscale jaar, schakelt u het selectievakje Fiscaal jaar gebruiken in. Schakel het selectievakje uit als u de labels voor de tijdschaallagen wilt baseren op het kalenderjaar.

  • Als u een horizontale lijn wilt weergeven tussen de tijdschaallagen, schakelt u het selectievakje Scheidingslijn tussen schaallagen in.

  • Als u de kolommen van de tijdschaallaag smaller of breder wilt maken, typt of selecteert u het gewenste percentage in het vak Grootte.

Sneltoetsen voor tijdschalen

 • Als u zich wilt richten op een bepaalde periode of een bepaalde groep taken, gebruikt u de zoomschuifregelaar op de statusbalk onderaan het scherm. Verplaats de schuifregelaar naar rechts om in te zoomen en kleinere tijdsintervallen te bekijken. Verplaats de schuifregelaar naar links om uit te zoomen en grotere tijdsintervallen te bekijken.

  Schuifregelaar voor in- en uitzoomen

 • U kunt ook drukken op Ctrl+/ (slash op het numerieke toetsenbord) om kleinere tijdseenheden weer te geven of op Ctrl+* (sterretje op het numerieke toetsenbord) om grotere tijdseenheden weer te geven.

Naar boven

De tijdschaal in de kalenderweergave wijzigen

 1. Klik op het tabblad Weergave in de groep Taakweergaven op Kalender.

  Afbeelding van de groep Taakweergaven

 2. Klik met de rechtermuisknop in de kalenderweergave en klik op Tijdschaal in het menu dat wordt weergegeven.

 3. Klik in het dialoogvenster Tijdschaal op het tabblad Weekkoppen.

 4. Klik in de vakken Namen van maanden, Namen van dagen en Namen van weken op de datumnotaties die u wilt gebruiken in de kalenderweergave.

 5. Klik onder Weergeven op 7 dagen om een 7-daagse week weer te geven, of klik op 5 dagen om een 5-daagse week weer te geven.

 6. Als u miniatuurkalenders wilt weergeven voor de vorige en volgende maand, schakelt u het selectievakje Maandvenster weergeven in.

 7. Als u de begin- en einddatum van het weergegeven datumbereik wilt weergeven, selecteert u Namen van maanden weergeven van begin- en einddatums.

 8. Klik op het tabblad Datumvakken.

 9. Selecteer onder Bovenste rij en Onderste rij de informatie die u wilt weergeven in het linker- en rechtergedeelte van elke rij en selecteer de gewenste patronen en kleuren.

  Notities: 

  • Als u het uiterlijk van de werktijd en vrije dagen wilt wijzigen in de kalenderweergave, klikt u met de rechtermuisknop in de kalenderweergave en klikt u op Tijdschaal in het menu dat wordt weergegeven. Klik in het dialoogvenster Tijdschaal op het tabblad Datumarcering op de naam van de kalender die u wilt aanpassen in het vak Werktijden weergeven voor. Klik in de lijst Uitzonderingstype op het datumvak dat u wilt wijzigen en selecteer een patroon en kleur.

  • Als u de kolombreedte wilt wijzigen, sleept u een van de verticale lijnen tussen twee datumvakken naar links om de kolom te versmallen, of naar rechts om de kolom te verbreden. Als u de breedte van de kolommen wilt aanpassen aan de breedte van het kalendergebied, dubbelklikt u op een van de verticale lijnen tussen twee datumvakken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×