De tijdschaal in een Project-weergave wijzigen

De tijdschaal in een Project-weergave wijzigen

De meeste weergaven in Project hebben een tijdschaal waarop, verrassend genoeg, de tijd wordt aangegeven. U kunt de tijdschaal aanpassen om kleinere of grotere tijdseenheden weer te geven, vanaf uren tot jaren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen de tijd weer te geven als boekjaren in plaats van kalenderjaren. Een ander voorbeeld is dat u de balken van een Gantt-diagram maanden laat voorstellen in plaats van dagen.

De eenheden wijzigen die worden weergegeven op de tijdschaal

 1. Ga naar een weergave met een tijdschaal, zoals het Gantt-diagram.

 2. Klik op Weergave en klik vervolgens op de pijl van de lijst Tijdschaal.

  Aanmelden bij Office met een Microsoft-account

 3. Kies de tijdseenheden die u wilt weergeven op de onderste laag van de tijdschaal. De bovenste en middelste laag worden automatisch aangepast door Project.

  Knop

De tijdschaal aanpassen

U kunt maximaal drie tijdschaallagen selecteren voor elke tijdschaalweergave en elke laag afzonderlijk opmaken. U doet dit als volgt:

 1. Ga naar een weergave met een tijdschaal, zoals het Gantt-diagram.

 2. Klik op Weergave en klik vervolgens op de pijl van de lijst Tijdschaal.

  Aanmelden bij Office met een Microsoft-account

 3. Klik op Tijdschaal.

  Tijdschaal

 4. Kies de gewenste opties in het dialoogvenster Tijdschaal en bekijk het resultaat in het vak Voorbeeld.

  Verwijzing naar de variabele taakitem-ID

  • Selecteer in de lijst Weergeven het aantal niveaus dat u op de tijdschaal wilt weergeven.

  • Kies in de lijst Eenheden de tijdseenheid voor de tijdschaallaag van het tabblad dat is geselecteerd in het dialoogvenster Tijdschaal.

  • Kies in de lijst Label de indeling voor de geselecteerde tijdseenheden.

  • Typ of selecteer in het vak Aantal een waarde om de frequentie aan te geven van de labels op de tijdschaallaag.

   Als de eenheid bijvoorbeeld Weken is en u hier 2 invoert, bevat de tijdschaallaag segmenten van 2 weken.

  • Selecteer in de lijst Uitlijnen een optie om de label uit te lijnen: Links, Midden of Rechts.

  • Schakel het selectievakje Scheidingslijnen in of uit om verticale lijnen tussen de labels voor tijdseenheden weer te geven of te verbergen.

  • Schakel het selectievakje Fiscaal jaar gebruiken in of uit om de tijdschaal te baseren op fiscale jaren of kalenderjaren.

  • Typ of selecteer in het vak Grootte een percentage om de afstand tussen de eenheden op de tijdschaal te vergroten of te verkleinen.

  • Schakel het selectievakje Scheidingslijn tussen schaallagen in of uit om horizontale lijnen tussen de tijdschaallagen weer te geven of te verbergen.

Snel in- of uitzoomen op de tijdschaal

Probeer dit

Waar kan ik dit vinden?

Schuifregelaar

De schuifregelaar wordt onder aan het venster van Project weergegeven.
Afbeelding van schuifregelaar

Sneltoets

Druk op Ctrl + / (slash op het numerieke toetsenbord) om kleinere tijdseenheden weer te geven. Druk op Ctrl + * (sterretje op het numerieke toetsenbord) om grotere tijdseenheden weer te geven.

Naar boven

Deze instructies zijn specifiek voor Microsoft Project 2007.

De tijdschaal wijzigen in een tijdgebonden weergave

 1. Selecteer in het menu Weergave een weergave die gebruikmaakt van een tijdschaal, zoals de weergave Gantt-diagram, Taakgebruik of Resourcegrafiek.

 2. Klik in het menu Indeling op Tijdschaal en klik vervolgens op het tabblad Bovenlaag, Middenlaag of Onderlaag.

 3. Selecteer in de lijst Weergeven het aantal lagen dat u wilt weergeven in de tijdschaal. Standaard worden twee lagen weergegeven.

 4. Selecteer op het tabblad voor de weergegeven tijdschaallaag in het vak Eenheden de tijdseenheid die u wilt gebruiken. Het soort tijdseenheid varieert van jaren tot minuten.

 5. Selecteer in de lijst Label de labelindeling die u wilt gebruiken voor het weergeven van de tijdseenheid.

 6. Typ of selecteer in het vak Aantal een waarde om de frequentie op te geven van de labels op de tijdschaallaag.

  Als de eenheid bijvoorbeeld Weken is en u hier 2 invoert, bestaat de tijdschaallaag uit segmenten van 2 weken.

 7. Selecteer in de lijst Uitlijnen een optie om de label uit te lijnen: Links, Midden of Rechts.

 8. Als u de verticale lijnen tussen de eenheidslabels wilt weergeven of verbergen, schakelt u het selectievakje Scheidingslijnen in of uit.

 9. Als u de labels voor de tijdschaallagen wilt baseren op de instellingen voor het fiscale jaar, schakelt u het selectievakje Fiscaal jaar gebruiken in. Schakel het selectievakje uit als u de labels voor de tijdschaallagen wilt baseren op het kalenderjaar.

 10. Als u een horizontale lijn wilt weergeven tussen de tijdschaallagen, schakelt u het selectievakje Scheidingslijn tussen schaallagen in.

 11. Als u de kolommen van de tijdschaallaag wilt versmallen of verbreden, typt of selecteert u het gewenste percentage in het vak Grootte.

 • Als u de weergave wilt beperken tot een bepaalde periode of groep taken, of als u de gehele duur van het project wilt weergeven, klikt u in het menu Weergave op Zoomen en selecteert u een zoomoptie.

 • Als u een weergave snel wilt vergroten of verkleinen, klikt u op Inzoomen knopafbeelding of Uitzoomen Klik op het tabblad Start op Nieuwe groep contactpersonen . U kunt ook drukken op Ctrl + / (slash op het numerieke toetsenbord) om kleinere tijdseenheden weer te geven, of op Ctrl + * (sterretje op het numerieke toetsenbord) om grotere tijdseenheden weer te geven.

 • Als u snel een geselecteerde taak wilt weergeven in het tijdgebonden deel van een weergave, klikt u op Ga naar geselecteerde taak knopafbeelding .

De tijdschaal in de kalenderweergave wijzigen

 1. Klik in het menu Weergave op Kalender.

 2. Klik in het menu Indeling op Tijdschaal en klik vervolgens op het tabblad Weekkoppen.

 3. Klik in de vakken Namen van maanden, Namen van dagen en Namen van weken op de datumnotaties die u wilt gebruiken in de kalenderweergave.

 4. Klik onder Weergeven op 7 dagen om een 7-daagse week weer te geven, of klik op 5 dagen om een 5-daagse week weer te geven.

 5. Als u miniatuurkalenders wilt weergeven voor de vorige en volgende maand, schakelt u het selectievakje Maandvenster weergeven in.

 6. Als u de begin- en einddatum van het weergegeven datumbereik wilt weergeven, selecteert u Namen van maanden weergeven van begin- en einddatums.

 7. Klik op het tabblad Datumvakken.

 8. Selecteer onder Bovenste rij en Onderste rij de informatie die u wilt weergeven in het linker- en rechtergedeelte van elke rij, en selecteer vervolgens de gewenste patronen en kleuren.

 • Als u het uiterlijk wilt wijzigen van werkdagen en vrije dagen, klikt u in het menu Indeling op Tijdschaal, klikt u op het tabblad Datumarcering en klikt u vervolgens op de naam van de kalender die u wilt aanpassen in het vak Werktijden weergeven voor. Klik in de lijst Uitzonderingstype op het datumvak dat u wilt wijzigen en selecteer een patroon en kleur.

 • Als u de kolombreedte wilt wijzigen, sleept u een van de verticale lijnen tussen twee datumvakken naar links om de kolom te versmallen, of naar rechts om de kolom te verbreden. Als u de breedte van de kolommen wilt aanpassen aan de breedte van het kalendergebied, dubbelklikt u op een van de verticale lijnen tussen twee datumvakken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×