De tijdgebonden gegevens in gebruiksweergaven (Resource- en Taakgebruik) wijzigen

De gebruiksweergaven geven toewijzingen en tijdgebonden informatie voor een gegeven periode weer. Standaard wordt in het veld Werk het tijdgebonden gedeelte van de weergaven Resourcegebruik en Taakgebruik weergegeven. Als de benodigde informatie niet in het tijdgebonden gedeelte van een van beide weergaven wordt weergegeven, kunt u andere informatie weergeven. U kunt bijvoorbeeld werkelijke hoeveelheid werk, cumulatief werk of andere gegevens weergeven.

  1. Klik op Taakgebruik of Resourcegebruik in het menu Beeld.

  2. Wijs Details aan in het menu Opmaak en klik vervolgens op het type informatie dat u wilt weergeven of verbergen.

    Opmerking: Velden die op dat moment worden weergegeven, verschijnen met een markeringsteken. Om informatie uit het tijdgebonden gedeelte van de weergave te verwijderen, klikt u op het item dat u wilt verbergen.

Als het veld dat u wilt toevoegen niet wordt weergegeven, kunt u extra velden toevoegen.

  1. Klik in het menu Opmaak op Detailstijlen en vervolgens op het tabblad Details van gebruik.

  2. Klik in de lijst Beschikbare velden op het veld dat u wilt weergeven en vervolgens op Weergeven.

  3. Selecteer onder Veldinstellingen een lettertype, achtergrond en patroon voor het veld.

  4. Als u veldnamen wilt weergeven in het tijdgebonden gedeelte van de weergave klikt u op het tabblad Eigenschappen van gebruik en vervolgens op Ja in het vak Kolom met detailnamen weergeven.

  5. Als u de veldnamen in alle toewijzingsrijen wilt herhalen, schakelt u het selectievakje Detailnaam herhalen op alle toewijzingsrijen in.

  6. Als u afkortingen van veldnamen wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Korte detailnamen weergeven in.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×