De taal van Microsoft Office voor menu’s en taalprogramma’s wijzigen

In de hedendaagse mondiale en multiculturele economie zijn er vaak gebruikers die in een andere taal willen werken. In dit artikel leest u hoe u Microsoft Word, PowerPoint of andere Office-apps in de taal (of talen) kunt laten werken die u wilt gebruiken.

Microsoft Office kent drie basisgebieden waar u de taal kunt wijzigen.

  • Gebruikersinterface of UI: dit is de plek met alle knoppen, menu's en besturingselementen van Office. De taal ervan wordt soms de 'weergavetaal' genoemd.

  • Bewerken: de taal waarin u inhoud typt en bewerkt. Dit bepaalt voornamelijk de taal waarvoor uw toetsenbord is ingesteld.

  • Taalprogramma's: in deze taal wordt de spelling- en grammaticacontrole uitgevoerd. Gewoonlijk wordt deze op dezelfde taal ingesteld als de bewerkingstaal.

U kunt de gebruikersinterface en de bewerkingstaal op dezelfde taal instellen. Maar u kunt ze ook op verschillende talen instellen. Misschien wilt u de knoppen en menu's in het Frans, maar moet u documenten in bijvoorbeeld het Duits typen.

Als u de taal in Office definitief wilt wijzigen in een andere taal, dan is het het beste als u die taal ook in Windows als standaardweergavetaal instelt. Zie voor meer informatie dit artikel voor Windows 10 of dit artikel voor Windows 7 of 8.

Begin: Selecteer in een Office-toepassing Bestand > Opties > Taal.

greyline

Bewerken

Als uw taal al wordt weergegeven als bewerkingstaal, klikt u op Als standaard instellen. Anders selecteert u de taal in de lijst Extra bewerkingstalen toevoegen en klikt u op de knop Toevoegen.

Als bij de ToetsenbordindelingIngeschakeld wordt weergegeven, bent u klaar om tekst te gaan bewerken. Klik anders op Niet ingeschakeld en volg de stappen om de indeling in te schakelen.

greyline

Controle

Als voor uw taal Geïnstalleerd wordt weergegeven onder Controle, bent u klaar om aan de slag te gaan. Klik anders op Niet geïnstalleerd om naar een pagina te gaan waar u het benodigde Language Accessory Pack kunt downloaden voor die taal. Volg de instructies op die pagina om het taalpakket te downloaden en te installeren. Ga vervolgens terug naar het dialoogvenster Taalvoorkeuren voor Office om te bevestigen dat het nu is geïnstalleerd.

Opmerking: Als u Office in de Microsoft Store gebruikt, gaat u naar het venster Windows-taalinstellingen wanneer u op Niet geïnstalleerd klikt. Hier kunt u de gewenste taal selecteren waarna deze, indien nodig, automatisch wordt gedownload.

greyline

Weergeven

Kies de weergavetaal. Als u al hebt ingesteld dat u de weergavetaal van Microsoft Windows ook wilt gebruiken voor Office, kunt u de optie Moet overeenkomen met Microsoft Windows handhaven. Selecteer anders uw taal en gebruik de pijltoetsen rechts van het dialoogvenster om die taal bovenaan de lijst te zetten.

Opmerking: Als u Office gebruikt in de Microsoft Store en u de standaardweergavetaal wilt wijzigen, gaat u naar de instellingen Land/regio en Taal in Windows 10. Klik op de taal die u wilt instellen als standaard en kies Als standaard instellen.

greyline

Als de gewenste taal niet beschikbaar is...

Download het juiste Language Accessory Pack voor de taal die u wilt gebruiken vanaf deze pagina: Language Accessory Packs voor Office. Het Language Accessory Pack bevat de weergave- en taalprogramma's voor de meeste talen, maar u kunt er nog steeds voor kiezen om verschillende talen te kiezen voor weergeven en voor bewerken.

In Microsoft Office voor Mac zijn alle talen al opgenomen, dus hoeft u niets te downloaden. Als u Office wilt configureren om deze talen te gebruiken, gaat u als volgt te werk:

greyline

Gebruikersinterface: de weergavetaal in Office voor Mac is dezelfde als de taal van het besturingssysteem.

U kunt dit in OS X configureren via het Apple-menu. Kies Systeemvoorkeuren > Taal en regio en stel de taal die u als primaire taal wenst, in door deze naar de bovenkant van de lijst Voorkeurstalen te slepen.

Als de gewenste taal niet wordt weergegeven, klikt u op het +-teken en voegt u de taal toe.

Hier vindt u meer informatie: De taal van Office 2016 voor Mac-programma's wijzigen door de systeemtaal te wijzigen.

greyline

Bewerken: als u de bewerkingstaal voor dit bestand in Office voor Mac wilt wijzigen, gaat u naar Hulpmiddelen > Taal, selecteert u de gewenste taal en klikt u op OK.

Standaardtaal in Office voor Mac

Klik op Standaard als u de instelling standaard wilt toepassen op alle nieuwe documenten.

greyline

Gebruikersinterface en Bewerken: de weergave- en toetsenbordtaal voor Office voor Android zijn dezelfde talen als de talen waarop het apparaat is ingesteld. U kunt deze configureren via Instellingen > Taal en invoer.

greyline

Controle: voor Android kunt u de controletaal in Word wijzigen.

Tik in Word op uw Android-telefoon op het pictogram Bewerken Pictogram Bewerken boven in het scherm en tik onder Controle op Controle en taal.

Ga in Word op uw Android-telefoon naar het tabblad Controle en selecteer de controletaal op het lint.

greyline

Gebruikersinterface en Bewerken: de weergave- en toetsenbordtaal voor Office voor iOS zijn dezelfde talen als de talen waarop het apparaat is ingesteld. Zie De taal wijzigen op een iPhone, iPad of iPod touch voor instructies.

greyline

Controle: voor iOS kunt u de controletaal in Word wijzigen.

Ga naar Word op uw iPhone, tik op het pictogram Bewerken Pictogram Bewerken , tik op Start > Controleren > Taalprogramma's en tik vervolgens op Controletaal.

Tik in uw document op het tabblad Controleren op het pictogram Spellingcontrole Spellingcontrole en tik vervolgens op Controletaal.

Spelling inschakelen

greyline

Gebruikersinterface en Bewerken: de weergave- en toetsenbordtaal voor Office voor Windows Mobile zijn dezelfde talen als de talen waarop het apparaat is ingesteld.

greyline

Controle: voor Windows Mobile kunt u de controletaal in Word wijzigen.

Via het tabblad Controleren in het document kunt u de controletaal op het lint selecteren.

greyline

Gebruikersinterface - u kunt de weergavetaal in Office Online het best instellen in de host waar uw documenten zijn opgeslagen. Dit is meestal OneDrive, SharePoint of Dropbox. Als u een document vanaf een van deze locaties opent, wordt in Office Online de weergavetaal gebruikt die u voor deze service hebt ingesteld.

greyline

Als u de controletaal in uw app wilt instellen, gaat u naar Controleren > Spelling- en grammaticacontrole > Controletaal instellen.

Deze wijziging heeft alleen betrekking op het document waar u mee bezig bent.

Klik op het tabblad Controle op Spelling > Controletaal instellen

Zie ook

Spelling en grammatica controleren in een andere taal

Welke talen worden ondersteund in Office?

Woorden en documenten in Word in een andere taal vertalen

Talen en lettertypen die u niet gebruikt, verwijderen

Functies voor talen die van rechts naar links worden geschreven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×