De synchronisatiestatus van notitieblok weergeven

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u online notitieblokken deelt, houdt OneNote ze automatisch gesynchroniseerd en bijgewerkt. Als u wilt de wijzigingen handmatig synchroniseren, wanneer u een groot aantal wijzigingen hebt aangebracht in een gedeeld notitieblok en u wilt controleren of ze zijn geüpload naar OneDrive of SharePoint voordat u uw computer, bijvoorbeeld afsluit, hier ziet u hoe:

 1. Kies in een willekeurig gedeeld notitieblok Bestand > Info > Synchronisatiestatus weergeven.

 2. Bekijk in het dialoogvenster Synchronisatie van gedeeld notitieblok de gedeelde notitieblokken waarmee u bent verbonden.

 3. Als u ziet dat een notitieblok niet is gesynchroniseerd, kiest u Nu synchroniseren of Alles synchroniseren.

Opmerking: Tijdens het synchroniseren worden ook alle wijzigingen gedownload die andere, bevoegde gebruikers mogelijk hebben aangebracht in het gedeelde notitieblok sinds de laatste update.

Als u uw notitieblokken niet kunt synchroniseren, kunt u synchronisatiefouten oplossen.

In dit artikel

De synchronisatie van notitieblok

Synchronisatiestatus van notitieblok controleren

Synchronisatiefouten oplossen

Verkeerd geplaatste secties verplaatsen of verwijderen

Notitieblokken synchroniseren

Als u in Microsoft OneNote 2010 werkt aan notitieblokken die op uw computer zijn opgeslagen, worden de wijzigingen die u aanbrengt, continu en automatisch opgeslagen. Maar als u via internet of via het netwerk van uw organisatie een gedeeld notitieblok hebt ingesteld, zodat u het notitieblok op andere computers of met andere mensen kunt delen, vindt het opslaan en beheren van wijzigingen op een iets andere manier plaats.

Er wordt lokaal een kopie van een gedeeld notitieblok in cache opgeslagen op elke computer waarmee toegang tot het notitieblok kan worden verkregen. Vervolgens worden eventuele wijzigingen periodiek gesynchroniseerd met de notitieblokbestanden die op de gedeelde locatie zijn opgeslagen. U kunt de instellingen voor het beheren van dit proces aanpassen. Indien nodig kunt u bepaalde conflicten oplossen, zodat de wijzigingen van alle gebruikers op de juiste wijze in het gedeelde notitieblok worden opgeslagen.

Naar boven

De synchronisatiestatus van notitieblokken controleren

Onder normale omstandigheden worden gedeelde notitieblokken met regelmatige intervallen automatisch gesynchroniseerd. De synchronisatiestatus wordt op de navigatiebalk aangegeven door middel van een pictogram boven de pictogrammen van gedeelde notitieblokken. De pictogrammen voor de synchronisatiestatus hebben de volgende betekenis:

De wijzigingen worden gesynchroniseerd    Als wordt geprobeerd uw wijzigingen te synchroniseren met het notitieblokbestand op de gedeelde locatie, wordt een pictogram weergegeven met twee groene pijlen in een cirkel.

De wijzigingen zijn gesynchroniseerd    Als uw wijzigingen zijn gesynchroniseerd met het notitieblokbestand op de gedeelde locatie, wordt een pictogram weergegeven met twee groene pijlen in een cirkel en een groen vinkje. Na de synchronisatie zien andere gebruikers de nieuwste versie van uw notities.

Kan de wijzigingen niet synchroniseren    Als er synchronisatiefouten zijn opgetreden tijdens de laatste synchronisatiepoging, wordt er een pictogram weergegeven in de vorm van een geel, driehoekig waarschuwingsteken. Als u wilt weten wat de oorzaak is van deze fout, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van het gedeelde notitieblok op de navigatiebalk en klikt u vervolgens op Synchronisatiestatus van notitieblok. Raadpleeg de sectie 'Synchronisatiefouten oplossen' verderop in dit artikel voor meer informatie. De synchronisatie van secties van het notitieblok waarin geen synchronisatiefouten zijn opgetreden, wordt normaal voortgezet. Verder kunt u doorgaan met het maken van wijzigingen in deze secties; de wijzigingen worden gesynchroniseerd wanneer de fout is opgelost.

Kan de wijzigingen niet synchroniseren    Als er geen verbinding is met de locatie waar het gedeelde notitieblok is opgeslagen, wordt er een pictogram weergegeven in vorm van een rode cirkel met een schuine streep. Mogelijk hebt u geen verbinding met het netwerk of reageert de server op de gedeelde locatie niet. Als er geen verbinding is met de gedeelde locatie, kunt u de lokale versie van het gedeelde notitieblok op uw computer nog steeds bewerken. De wijzigingen die u offline aanbrengt, worden automatisch gesynchroniseerd, zodra u weer verbinding met de gedeelde locatie hebt.

Opmerking: U kunt gedeelde notitieblokken alleen synchroniseren als OneNote wordt uitgevoerd. Als uw computer verbinding heeft met de gedeelde locatie op het netwerk en OneNote is gesloten, worden de gedeelde notitieblokken op uw computer pas gesynchroniseerd wanneer u OneNote de volgende keer start.

Automatische synchronisatie van notitieblokken in- of uitschakelen

Als de gedeelde notitiebloklocatie tijdelijk niet beschikbaar is of als u de wijzigingen die anderen aanbrengen in het notitieblok waar u momenteel mee bezig bent, niet wilt zien, kunt u de automatische synchronisatie van het notitieblok uitschakelen. Dat doet u als volgt:

 1. Klik in het menu Bestand op Info.

 2. Klik aan de rechterkant op Synchronisatiestatus weergeven.

 3. Klik in het dialoogvenster Synchronisatie van gedeeld notitieblok op de optieknop Offline werken. Uw wijzigingen worden niet gesynchroniseerd en de wijzigingen van anderen worden niet weergegeven, totdat u het notitieblok handmatig synchroniseert of totdat u automatisch synchroniseren weer inschakelt.

Naar boven

Synchronisatiefouten oplossen

Als een bepaalde sectie in een gedeeld notitieblok niet goed kan worden gesynchroniseerd, wordt er een foutmelding weergegeven in het dialoogvenster Synchronisatie van gedeeld notitieblok.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het gedeelde notitieblok op de navigatiebalk dat u wilt controleren en klik vervolgens op Synchronisatiestatus van notitieblok.

 2. Klik in het dialoogvenster Synchronisatie van gedeeld notitieblok op het tabblad Fouten.

Opmerking: Als er een fout optreedt in een bepaalde sectie, worden de overige secties van hetzelfde notitieblok toch correct gesynchroniseerd.

Naar boven

Verkeerd geplaatste secties verplaatsen of verwijderen

Verkeerd geplaatste secties ontstaan wanneer wordt geprobeerd wijzigingen te synchroniseren die zijn aangebracht in een sectie van een notitieblok waarvan het sectiebestand ontbreekt. In dergelijke gevallen verschijnt het pictogram Verkeerd geplaatste secties onder aan de navigatiebalk:

Knopafbeelding

Verkeerd geplaatste secties kunnen ook in de volgende gevallen ontstaan:

 • U hebt een sectie gewijzigd die door een andere gebruiker uit de gedeelde locatie is verwijderd.

 • U hebt een sectie gewijzigd die door een andere gebruiker naar een andere locatie is verplaatst. Als de sectie is verplaatst naar een ander gedeeld notitieblok dat op uw computer is geopend, wordt automatisch naar het sectiebestand gezocht en wordt dit op de nieuwe locatie gesynchroniseerd met uw wijzigingen. In dat geval verdwijnt het pictogram Verkeerd geplaatste secties nadat de wijzigingen zijn gesynchroniseerd.

Verkeerd geplaatste secties blijven in het gedeelde notitieblok staan totdat de nieuwe locatie van de sectie is gevonden of totdat u of een andere gebruiker de verkeerd geplaatste sectie verwijdert of verplaatst.

Een verkeerd geplaatste sectie verplaatsen naar een ander notitieblok

Als een sectie in een gedeeld notitieblok niet meer kan worden gesynchroniseerd, maar u wel de gegevens daarin wilt bewaren, verplaatst u de niet-gesynchroniseerde sectie naar een ander notitieblok. U verwijdert de sectie daarmee uit het gedeelde notitieblok, terwijl de inhoud van de sectie bewaard blijft.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de tab van de verkeerd geplaatste sectie die u wilt verplaatsen en klik vervolgens op Verplaatsen in het snelmenu.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Sectie verplaatsen naar:

  • Als u de huidige sectie vóór een andere sectietab wilt plaatsen, klikt u op de doelsectie in de lijst en klikt u vervolgens op Plaatsen vóór.

  • Als u de huidige sectie achter een andere sectietab wilt plaatsen, klikt u op de doelsectie in de lijst en klikt u vervolgens op Plaatsen na.

  • Als u de huidige sectie wilt verplaatsen naar een sectiegroep of een notitieblok zonder reeds aanwezige secties, klikt u op de doelsectiegroep of het doelnotitieblok in de lijst en klikt u vervolgens op Plaatsen in.

   Tip: Als u een nieuwe sectiegroep wilt maken, selecteert u een locatie in de lijst en klikt u vervolgens op Nieuwe sectiegroep maken voordat u de huidige sectie verplaatst.

Een verkeerd geplaatste sectie uit een notitieblok verwijderen

Als een sectie in een gedeeld notitieblok opzettelijk is verwijderd en u deze sectie niet meer wilt wijzigen of synchroniseren, doet u het volgende:

 1. Klik op Verkeerd geplaatste secties Knopafbeelding onderaan in de navigatiebalk.

 2. Klik in de lijst met verkeerd geplaatste secties met de rechtermuisknop op de naam van de sectie die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  Belangrijk: Als u een verkeerd geplaatste sectie verwijdert, worden alle gegevens daarin permanent verwijderd. Als u niet zeker weet of een verkeerd geplaatste sectie permanent moet worden verwijderd, kunt u deze beter naar een ander deel van uw notitieblok verplaatsen.

Naar boven

Wat wilt u doen?

De synchronisatiestatus weergeven

De synchronisatie-instellingen wijzigen

Synchronisatieconflicten oplossen

Verkeerd geplaatste secties controleren

De synchronisatiestatus weergeven

In normale omstandigheden worden gedeelde notitieblokken met een regelmatig interval gesynchroniseerd. Op de navigatiebalk Notitieblokken wordt voor elk gedeeld notitieblok een pictogram met de huidige synchronisatiestatus weergegeven.

Afbeelding van pictogram Wijzigingen worden gesynchroniseerd    Dit pictogram wordt weergegeven als OneNote worden de wijzigingen die u hebt aangebracht met die van andere gebruikers die het gedeelde notitieblok op hetzelfde moment bewerken gesynchroniseerd. Tijdens de synchronisatie is het aanbevolen niet op het netwerk verbreken of uw computer af te sluiten. 

Pictogramafbeelding OneNote is voltooid wijzigingen synchroniseert    Dit pictogram wordt weergegeven wanneer u de wijzigingen die u hebt aangebracht in het gedeelde notitieblok zijn gesynchroniseerd met het notitieblokbestand op de gedeelde locatie. Als de synchronisatie is gelukt, kunnen andere gebruikers de nieuwste versie van uw notities kunnen zien. 

Pictogramafbeelding OneNote kan niet volledig wijzigingen synchroniseren    Dit pictogram wordt weergegeven als u geen verbinding is met de locatie waar het gedeelde notitieblok is opgeslagen of als fouten tijdens de meest recente synchronisatie opgetreden. De oorzaak van een fout weergegeven, plaats de aanwijzer op de naam van het notitieblok op de navigatiebalk van notitieblokken en wacht totdat de scherminfo wilt weergeven. Als u geen verbinding is met de gedeelde locatie, kunt u nog steeds uw lokale kopie van het geselecteerde notitieblok bewerken op uw computer. De wijzigingen die u offline aanbrengt worden automatisch gesynchroniseerd de volgende keer dat u verbinding met de gedeelde locatie maakt. 

Opmerking: U kunt gedeelde notitieblokken alleen synchroniseren als OneNote wordt uitgevoerd. Als uw computer verbinding heeft met de gedeelde locatie op het netwerk, maar OneNote is afgesloten, worden de gedeelde notitieblokken op uw computer niet gesynchroniseerd.

Synchronisatiefouten weergeven

 1. Wijs Synchroniseren aan in het menu Bestand en klik op Synchronisatiestatus van notitieblok.

 2. Klik op de tab Fouten in het dialoogvenster Synchronisatie van gedeeld notitieblok.

Opmerking: Als een bepaalde sectie in een gedeeld notitieblok niet kan worden gesynchroniseerd, worden de overige secties in hetzelfde notitieblok wel gesynchroniseerd.

Naar boven

De synchronisatie-instellingen wijzigen

Hoewel notitieblokken meestal het beste automatisch kunnen worden gesynchroniseerd, kunt u zelf opgeven wanneer uw wijzigingen in een notitieblok met de gedeelde locatie moeten worden gesynchroniseerd. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen als u uw notitieblok wilt synchroniseren voordat u uw computer afsluit. U kunt automatische synchronisatie ook uitstellen als u niet wilt dat anderen uw wijzigingen zien voordat u er helemaal tevreden over bent.

Een gedeeld notitieblok handmatig synchroniseren

 • Wijs Synchroniseren aan in het menu Bestand en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Alle notitieblokken nu synchroniseren om alle gedeelde notitieblokken op de navigatiebalk Notitieblokken te synchroniseren.

  • Klik op Dit notitieblok synchroniseren als u alleen het notitieblok wilt synchroniseren dat u op dat moment bewerkt.

Automatische synchronisatie van notitieblokken uitschakelen

Automatische synchronisatie van gedeelde notitieblokken is standaard ingeschakeld. Als u wilt dat anderen uw wijzigingen in gedeelde notitieblokken pas zien wanneer u helemaal klaar bent (bijvoorbeeld omdat u bepaalde zaken nog wilt controleren), schakelt u automatische synchronisatie uit.

 1. Open het gedeelde notitieblok waarvoor u automatische synchronisatie tussen uw computer en het gedeelde notitieblokbestand wilt uitschakelen.

 2. Wijs Synchroniseren aan in het menu Bestand en klik op Offline werken.

  Belangrijk: Wanneer u offline werkt, worden de wijzigingen die u op uw computer in notitieblokken aanbrengt, niet gesynchroniseerd, ook niet als u OneNote afsluit en later opnieuw start. Niemand anders kan uw wijzigingen zien totdat u de functie voor automatische synchronisatie weer inschakelt.

Automatische synchronisatie van notitieblokken weer inschakelen

 1. Open het gedeelde notitieblok waarvoor u automatische synchronisatie tussen uw computer en het gedeelde notitieblokbestand wilt inschakelen.

 2. Wijs Synchroniseren aan in het menu Bestand en klik op Synchronisatiestatus van notitieblok.

 3. Klik op Automatisch synchroniseren in het dialoogvenster Synchronisatie van gedeeld notitieblok en klik op Sluiten.

Naar boven

Synchronisatieconflicten oplossen

Als de verbinding met de locatie van een gedeeld notitieblok wordt onderbroken of als zich problemen in het netwerk voordoen, moet de eigenaar van het notitieblok of een andere gebruiker eventuele synchronisatieconflicten handmatig oplossen.

Berichten over versieconflicten worden meestal weergegeven als u en een andere gebruiker dezelfde alinea met notities tegelijk willen wijzigen of als u wijzigingen aanbrengt terwijl de wijzigingen van een andere gebruiker worden gesynchroniseerd. U kunt ook een foutbericht ontvangen als u en een andere gebruiker offline dezelfde alinea hebben gewijzigd.

In deze gevallen wordt een foutbericht weergegeven op de gele informatiebalk. Er wordt ook een pictogram weergegeven op de pagina waarin het conflict is opgetreden.

Ga als volgt te werk om een conflict in een gedeeld notitieblok van OneNote op te lossen:

 1. Klik op de gele informatiebalk boven aan de pagina om de pagina met de conflicterende wijzigingen (rood gemarkeerd) weer te geven.

 2. Verwerk de wijzigingen indien nodig in de hoofdpagina.

 3. Als u alle wijzigingen hebt verwerkt, verwijdert u de pagina met de conflicten door met de rechtermuisknop op de paginatab te klikken en vervolgens op Verwijderen in het snelmenu te klikken.

Opmerking: U hoeft niet meteen alle conflicten op te lossen. Pagina's die conflicten bevatten, worden verder gesynchroniseerd als u of anderen weer wijzigingen aanbrengen in het gedeelde notitieblok. De pagina's waarop de conflicten worden weergegeven blijven in de notitiebloksectie staan totdat u besluit wat u met de conflicten gaat doen. Pagina's met conflicten voor een gedeeld notitieblok zijn zichtbaar op de computers van alle gebruikers, zodat iedereen die in het desbetreffende gedeelde notitieblok werkt het conflict kan oplossen.

Naar boven

Controleren op verkeerd geplaatste secties

Verkeerd geplaatste secties ontstaan als wordt geprobeerd wijzigingen te synchroniseren die zijn aangebracht in een sectie van een notitieblok waarvan het sectiebestand ontbreekt. In dat geval wordt onderaan op de navigatiebalk Notitieblokken, boven het pictogram Alle notitieblokken, de tekst Verkeerd geplaatste secties weergegeven.

Verkeerd geplaatste secties kunnen ook in de volgende gevallen ontstaan:

 • U hebt een sectie gewijzigd die door een andere gebruiker uit de gedeelde locatie is verwijderd.

 • U hebt een sectie gewijzigd die door een andere gebruiker naar een andere locatie is verplaatst. Als de sectie is verplaatst naar een ander gedeeld notitieblok dat op uw computer is geopend, wordt automatisch naar het sectiebestand gezocht en wordt dit op de nieuwe locatie gesynchroniseerd met uw wijzigingen. In dat geval verdwijnt de tekst Verkeerd geplaatste secties als de synchronisatie is voltooid.

Verkeerd geplaatste secties blijven in het gedeelde notitieblok staan totdat de nieuwe locatie van de sectie is gevonden of totdat u of een andere gebruiker de verkeerd geplaatste sectie verwijdert of verplaatst.

Een verkeerd geplaatste sectie verwijderen

Als een sectie in een gedeeld notitieblok bewust is verwijderd en u deze sectie niet meer wilt wijzigen of synchroniseren, doet u het volgende:

 1. Klik onderaan op de navigatiebalk Notitieblokken op Verkeerd geplaatste secties.

 2. Klik in de lijst met verkeerd geplaatste secties met de rechtermuisknop op de naam van de sectie die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  Belangrijk: Als u een verkeerd geplaatste sectie verwijdert, worden alle gegevens daarin permanent verwijderd. Als u niet zeker weet of een verkeerd geplaatste sectie permanent moet worden verwijderd, kunt u deze beter naar een ander deel van uw notitieblok verplaatsen.

Een verkeerd geplaatste sectie verplaatsen naar een ander notitieblok

Als een sectie in een gedeeld notitieblok niet meer kan worden gesynchroniseerd, maar u wel de gegevens daarin wilt bewaren, verplaatst u de niet-gesynchroniseerde sectie naar een ander notitieblok. U verwijdert de sectie daarmee uit het gedeelde notitieblok, terwijl de inhoud van de sectie bewaard blijft.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de tab van de verkeerd geplaatste sectie die u wilt verplaatsen en klik vervolgens op Verplaatsen in het snelmenu.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Sectie verplaatsen naar:

  • Als u de huidige sectie vóór een andere sectietab wilt plaatsen, klikt u op de doelsectie in de lijst en klikt u vervolgens op Plaatsen vóór.

  • Als u de huidige sectie achter een andere sectietab wilt plaatsen, klikt u op de doelsectie in de lijst en klikt u vervolgens op Plaatsen na.

  • Als u de huidige sectie wilt verplaatsen naar een sectiegroep of een notitieblok zonder reeds aanwezige secties, klikt u op de doelsectiegroep of het doelnotitieblok in de lijst en klikt u vervolgens op Plaatsen in.

   Tip: Als u een nieuwe sectiegroep wilt maken, selecteert u een locatie in de lijst en klikt u vervolgens op Nieuwe sectiegroep maken voordat u de huidige sectie verplaatst.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×