De synchronisatiestatus van notitieblok weergeven

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u online notitieblokken deelt, houdt OneNote ze automatisch gesynchroniseerd en bijgewerkt. Als u wilt de wijzigingen handmatig synchroniseren, wanneer u een groot aantal wijzigingen hebt aangebracht in een gedeeld notitieblok en u wilt controleren of ze zijn geüpload naar OneDrive of SharePoint voordat u uw computer, bijvoorbeeld afsluit, hier ziet u hoe:

 1. Kies in een willekeurig gedeeld notitieblok Bestand > Info > Synchronisatiestatus weergeven.

 2. Bekijk in het dialoogvenster Synchronisatie van gedeeld notitieblok de gedeelde notitieblokken waarmee u bent verbonden.

 3. Als u ziet dat een notitieblok niet is gesynchroniseerd, kiest u Nu synchroniseren of Alles synchroniseren.

Opmerking: Tijdens het synchroniseren worden ook alle wijzigingen gedownload die andere, bevoegde gebruikers mogelijk hebben aangebracht in het gedeelde notitieblok sinds de laatste update.

Als u uw notitieblokken niet kunt synchroniseren, kunt u synchronisatiefouten oplossen.

In dit artikel

De synchronisatie van notitieblok

Synchronisatiestatus van notitieblok controleren

Synchronisatiefouten oplossen

Verkeerd geplaatste secties verplaatsen of verwijderen

De synchronisatie van notitieblok

Wanneer u in de notitieblokken die zijn opgeslagen op uw computer werkt, Microsoft OneNote 2010 continu en automatisch uw wijzigingen opgeslagen terwijl u werkt. Echter als u een gedeeld notitieblok op het Web of netwerk van uw organisatie instellen om te kunnen delen van het notitieblok op een andere computer of met andere personen, komt opslaan en beheren van wijzigingen voor iets anders.

Een lokale kopie van een gedeeld notitieblok bewaard in OneNote op elke computer waarop opent en wijzigingen regelmatig met het notitieblokbestanden die zijn opgeslagen in de gedeelde locatie te synchroniseert. U kunt de instellingen waarmee wordt bepaald dit proces aanpassen. Om ervoor te zorgen dat het gedeelde notitieblok nauwkeurig wordt vastgelegd de wijzigingen van iedereen, kunt u ook bepaalde conflicten oplossen.

Naar boven

Synchronisatiestatus van notitieblok controleren

Bij normaal synchroniseert OneNote automatisch gedeelde notitieblokken met regelmatige tussenpozen. Op de navigatiebalk, wordt een statuspictogram voor synchronisatie in OneNote weergegeven op de pictogrammen van gedeelde notitieblokken om aan te geven van de huidige synchronisatiestatus:

Wijzigingen worden gesynchroniseerd    Een pictogram met twee pijlen naar groene in een cirkel wordt weergegeven als OneNote worden uw wijzigingen gesynchroniseerd met het notitieblokbestand op de gedeelde locatie.

OneNote is voltooid wijzigingen synchroniseert    Een pictogram met twee pijlen naar groene in een cirkel en een groen vinkje wordt weergegeven wanneer u de wijzigingen zijn gesynchroniseerd met het notitieblokbestand op de gedeelde locatie. Als de synchronisatie is gelukt, kunnen andere gebruikers de nieuwste versie van uw notities kunnen zien.

Wijzigingen kan niet worden gesynchroniseerd in OneNote    Een pictogram met een gele, driehoekige waarschuwing teken wordt weergegeven wanneer er synchronisatiefouten zijn opgetreden tijdens de meest recente synchronisatie opgetreden. De reden voor een fout bekijken, met de rechtermuisknop op het pictogram gedeeld notitieblok op de navigatiebalk en klik vervolgens op Synchronisatiestatus van notitieblok. Zie de "problemen oplossen met synchronisatiefouten zijn opgetreden' sectie in dit artikel verder voor meer informatie. OneNote wordt nog steeds doorgaan met het synchroniseren van deze secties van het notitieblok dat u hebt geen fouten optreden. U kunt ook behouden u wijzigingen aanbrengt in alle secties en deze wijzigingen worden gesynchroniseerd wanneer de fout is opgelost.

Wijzigingen kan niet worden gesynchroniseerd in OneNote    Een pictogram met een rode, schuine cirle wordt weergegeven wanneer u geen verbinding is met de locatie waar het gedeelde notitieblok is opgeslagen. Hebt u geen netwerkverbinding of de server op de gedeelde locatie reageert niet. Als u geen verbinding is met de gedeelde locatie, kunt u nog steeds uw lokale kopie van het gedeelde notitieblok bewerken op uw computer. De wijzigingen die u offline aanbrengt worden automatisch gesynchroniseerd de volgende keer dat u verbinding met de gedeelde locatie maakt.

Opmerking: OneNote moet worden uitgevoerd om te kunnen gedeelde notitieblokken synchroniseren. Als uw computer is verbonden met de gedeelde locatie op het netwerk, maar OneNote is afgesloten, worden gedeelde notitieblokken niet gesynchroniseerd op uw computer pas de volgende keer dat u OneNote start.

Schakel automatische synchronisatie van notitieblokken in- of uitschakelen

Als de locatie van een gedeeld notitieblok tijdelijk niet beschikbaar is of als u niet wilt zien van de wijzigingen van andere personen in het notitieblok dat u momenteel werkt, kunt u automatische synchronisatie van notitieblokken uitschakelen door deze stappen uit:

 1. Klik op het menu bestand op Info.

 2. Aan de rechterkant, klikt u op Synchronisatiestatus weergeven.

 3. Klik in het dialoogvenster Synchronisatie van gedeeld notitieblok dat wordt weergegeven op de knop van de optie offline werken . OneNote wordt niet gesynchroniseerd met uw wijzigingen of wijzigingen van andere personen weergeven naar het notitieblok totdat u handmatig het notitieblok synchroniseren of automatische synchronisatie weer inschakelen.

Naar boven

Synchronisatiefouten oplossen

Als een bepaalde sectie in een gedeeld notitieblok niet kan worden gesynchroniseerd, wordt een foutbericht wordt weergegeven in OneNote weergegeven in het dialoogvenster Synchronisatie van gedeeld notitieblok .

 1. Klik op de navigatiebalk met de rechtermuisknop op het pictogram van het gedeelde notitieblok dat u wilt controleren en klik vervolgens op Synchronisatiestatus van notitieblok.

 2. In het dialoogvenster Synchronisatie van gedeeld notitieblok dat wordt weergegeven, klikt u op het tabblad fouten .

Opmerking: Als dit een fout is opgetreden voor een bepaalde sectie, worden de andere secties in hetzelfde notitieblok nog steeds goed gesynchroniseerd.

Naar boven

Verkeerd geplaatste secties verplaatsen of verwijderen

Verkeerd geplaatste secties mogelijk weergegeven wanneer u OneNote 2010 probeert te synchroniseren wijzigingen die zijn aangebracht in een notitiebloksectie waarvan het sectiebestand kunnen niet worden gevonden. In dat geval wordt het pictogram van een Verkeerd geplaatste secties weergegeven onder aan de navigatiebalk:

Knopafbeelding

Verkeerd geplaatste secties kunnen ook worden weergegeven in de volgende situaties:

 • U hebt wijzigingen aangebracht in een sectie die door een andere gebruiker in de gedeelde locatie is verwijderd.

 • U hebt wijzigingen aangebracht in een sectie die door een andere gebruiker is verplaatst. Als de sectie is verplaatst naar een andere gedeelde notitieblok die is geopend op uw computer, kan OneNote het sectiebestand achterhalen en uw wijzigingen op de nieuwe locatie op de juiste manier synchroniseren. In dit geval verschijnt het pictogram Verkeerd geplaatste secties nadat de wijzigingen zijn gesynchroniseerd.

Verkeerd geplaatste secties blijven behouden in het gedeelde notitieblok totdat de nieuwe locatie van de sectie wordt gevonden of totdat u of een andere gebruiker de verkeerd geplaatste sectie verplaatst of verwijdert.

Een verkeerd geplaatste sectie verplaatsen naar een ander notitieblok

Als een sectie in een gedeeld notitieblok niet meer kan worden gesynchroniseerd maar u de informatie die deze bevat wel wilt behouden, kunt u de niet-gesynchroniseerde sectie naar een ander notitieblok verplaatsen. Hiermee wordt deze verwijderd uit de gedeelde notitieblok maar blijft de inhoud ervan behouden.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het tabblad van de verkeerd geplaatste sectie die u wilt verplaatsen en klik op Verplaatsenin het snelmenu.

 2. Voer in het dialoogvenster Sectie verplaatsen naar een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de huidige sectie vóór een bepaald sectietabblad wilt plaatsen, klikt u in de lijst op het doelsectietabblad en klikt u vervolgens op Verplaatsen voor.

  • Als u de huidige sectie achter een bepaald sectietabblad wilt plaatsen, klikt u in de lijst op het doelsectietabblad en klikt u vervolgens op Verplaatsen na.

  • Als u de huidige sectie wilt verplaatsen naar een sectiegroep of notitieblok zonder bestaande secties, klikt u in de lijst op de doelsectiegroep of het doelnotitieblok en klikt u vervolgens op Verplaatsen naar.

   Tip: Als u een nieuwe sectiegroep wilt maken, selecteert u een locatie in de lijst en klikt u vervolgens op Nieuwe sectiegroep maken voordat u de huidige sectie verplaatst.

Verkeerd geplaatste secties verwijderen

Als u een sectie met opzet hebt verwijderd en deze niet meer wilt synchroniseren of de wijzigingen wilt opslaan, kunt u de verkeerd geplaatste sectie verwijderen.

 1. Klik op Verkeerd geplaatste secties Knopafbeelding onderaan in de navigatiebalk.

 2. Klik in de lijst met verkeerd geplaatste secties met de rechtermuisknop op de naam van de sectie die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

  Belangrijk: Wanneer u een verkeerd geplaatste sectie verwijdert, worden de gegevens in deze sectie definitief verwijderd. Als u niet zeker weet of een verkeerd geplaatste sectie definitief moet worden verwijderd, kunt u deze verplaatsen naar een ander gedeelte van uw notitieblok.

Naar boven

Wat wilt u doen?

De synchronisatiestatus weergeven

De synchronisatie-instellingen wijzigen

Synchronisatieconflicten oplossen

Verkeerd geplaatste secties controleren

De synchronisatiestatus weergeven

Bij normaal synchroniseert OneNote automatisch gedeelde notitieblokken met regelmatige tussenpozen. Klik op de navigatiebalk van notitieblokken ziet u een statuspictogram synchronisatie om aan te geven van de huidige synchronisatiestatus voor elk gedeeld notitieblok.

Afbeelding van pictogram Wijzigingen worden gesynchroniseerd    Dit pictogram wordt weergegeven als OneNote worden de wijzigingen die u hebt aangebracht met die van andere gebruikers die het gedeelde notitieblok op hetzelfde moment bewerken gesynchroniseerd. Tijdens de synchronisatie is het aanbevolen niet op het netwerk verbreken of uw computer af te sluiten. 

Pictogramafbeelding OneNote is voltooid wijzigingen synchroniseert    Dit pictogram wordt weergegeven wanneer u de wijzigingen die u hebt aangebracht in het gedeelde notitieblok zijn gesynchroniseerd met het notitieblokbestand op de gedeelde locatie. Als de synchronisatie is gelukt, kunnen andere gebruikers de nieuwste versie van uw notities kunnen zien. 

Pictogramafbeelding OneNote kan niet volledig wijzigingen synchroniseren    Dit pictogram wordt weergegeven als u geen verbinding is met de locatie waar het gedeelde notitieblok is opgeslagen of als fouten tijdens de meest recente synchronisatie opgetreden. De oorzaak van een fout weergegeven, plaats de aanwijzer op de naam van het notitieblok op de navigatiebalk van notitieblokken en wacht totdat de scherminfo wilt weergeven. Als u geen verbinding is met de gedeelde locatie, kunt u nog steeds uw lokale kopie van het geselecteerde notitieblok bewerken op uw computer. De wijzigingen die u offline aanbrengt worden automatisch gesynchroniseerd de volgende keer dat u verbinding met de gedeelde locatie maakt. 

Opmerking: OneNote moet worden uitgevoerd om te kunnen gedeelde notitieblokken synchroniseren. Als uw computer is verbonden met de gedeelde locatie op het netwerk, maar OneNote is afgesloten, worden gedeelde notitieblokken niet worden gesynchroniseerd op uw computer.

Synchronisatiefouten weergeven

 1. In het menu bestand , wijs synchroniserenen klik vervolgens op Synchronisatiestatus van notitieblok.

 2. Klik in het dialoogvenster Synchronisatie van gedeeld notitieblok op het tabblad fouten .

Opmerking: Als een bepaalde sectie in een gedeeld notitieblok niet kan worden gesynchroniseerd, worden de andere secties in hetzelfde notitieblok nog steeds gesynchroniseerd door OneNote.

Naar boven

De synchronisatie-instellingen wijzigen

Hoewel in de meeste gevallen het beste notitieblokken worden automatisch gesynchroniseerd, kunt u bepalen wanneer u OneNote voor het synchroniseren van uw wijzigingen in een notitieblok met de gedeelde locatie. Dit is handig als u wilt om ervoor te zorgen dat de synchronisatie plaatsvindt snel (bijvoorbeeld rechts voordat u de computer afsluiten). U kunt ook automatische synchronisatie uitstellen wanneer u niet dat andere gebruikers notitieblok om te zien van uw wijzigingen of toevoegingen wilt totdat u klaar bent voor het openbaar maken.

Een gedeeld notitieblok handmatig synchroniseren

 • Klik in het menu bestand , wijs synchroniserenen voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Alle notitieblokken nu synchroniseren om alle gedeelde notitieblokken op de navigatiebalk van uw notitieblokken synchroniseren.

  • Klik op Het huidige notitieblok synchroniseren als u wilt synchroniseren, alleen het notitieblok dat u momenteel bewerkt.

Automatische synchronisatie van notitieblokken uitschakelen

Automatische synchronisatie van gedeelde notitieblokken is standaard ingeschakeld. Als u niet dat anderen wilt kunnen zien van de wijzigingen die u in gedeelde notitieblokken aanbrengt totdat u klaar bent met kunt bewerken (bijvoorbeeld terwijl u nog steeds feiten controleert), u uitschakelen automatische synchronisatie.

 1. Open het gedeelde notitieblok waarvan u wilt uitschakelen automatische synchronisatie tussen uw computer en het gedeelde notitieblok-bestand.

 2. In het menu bestand , wijs synchroniserenen klik vervolgens op Offline werken.

  Belangrijk: Wanneer u offline werkt, wordt OneNote niet langer probeert te synchroniseren notitieblok wijzigingen die u op uw computer, aanbrengt zelfs als u afsluit en start u OneNote opnieuw op een later tijdstip. Niemand anders ziet uw wijzigingen in de notitieblokken totdat u de synchronisatiefunctie automatische notitieblok weer inschakelen.

Automatische synchronisatie van notitieblokken weer inschakelen

 1. Open het gedeelde notitieblok waarvoor u wilt inschakelen van automatische synchronisatie tussen uw computer en het gedeelde notitieblok-bestand.

 2. In het menu bestand , wijs synchroniserenen klik vervolgens op Synchronisatiestatus van notitieblok.

 3. Klik op automatisch synchroniserenin het dialoogvenster Synchronisatie van gedeeld notitieblok en klik vervolgens op sluiten.

Naar boven

Synchronisatieconflicten oplossen

Onderbroken verbindingen met gedeeld notitieblok locaties en netwerkcondities, moet voor de eigenaar van het notitieblok of een andere gebruikers synchronisatieconflicten handmatig oplossen.

Versie conflictberichten worden meestal weergegeven als u en een andere gebruiker probeert te wijzigen van dezelfde alinea van notities op hetzelfde moment of als u wijzigingen terwijl aanbrengt een andere gebruiker wijzigingen worden gesynchroniseerd. U kunt ook een foutbericht als u en een andere gebruiker dezelfde alinea gewijzigd terwijl u offline zijn.

In dat geval wordt een foutbericht weergegeven op de gele informatiebalk. U ziet ook een pictogram op een pagina waarop het conflict.

Ga als volgt te werk als u wilt beheren een conflict gedeeld notitieblok in OneNote:

 1. Klik op de gele informatiebalk bovenaan de pagina om een pagina met de conflicterende wijzigingen (met rood gemarkeerd) te bekijken.

 2. Bijgewerkt met de wijzigingen in de hoofdpagina, indien nodig.

 3. Als u alle wijzigingen verwerkt hebt, moet u pagina met de conflicten verwijderen door met de rechtermuisknop op het paginatabblad en klik vervolgens op verwijderen in het snelmenu te klikken.

Opmerking: Het is niet nodig direct oplossen. Pagina's die bevatten conflicten blijft worden gesynchroniseerd wanneer u of andere gebruikers aanvullende wijzigingen in het gedeelde notitieblok aanbrengen. De pagina's die de conflicten blijven in de notitiebloksectie totdat u besluit wat u met de conflicten. Conflicten's voor een gedeeld notitieblok zijn zichtbaar is op de computer van elke gebruiker, zodat iedereen die het gedeelde notitieblok betrokken het conflict kunt oplossen.

Naar boven

Verkeerd geplaatste secties controleren

Verkeerd geplaatste secties mogelijk weergegeven als wordt geprobeerd om te synchroniseren wijzigingen die zijn aangebracht in een notitiebloksectie waarvan sectiebestand niet vinden. In dat geval wordt de Verkeerd geplaatste secties weergegeven onder aan de navigatiebalk van notitieblokken , boven het pictogram Alle notitieblokken .

Verkeerd geplaatste secties kunnen ook worden weergegeven in de volgende situaties:

 • U hebt wijzigingen aangebracht in een sectie die door een andere gebruiker in de gedeelde locatie is verwijderd.

 • U hebt wijzigingen aangebracht in een sectie die door een andere gebruiker is verplaatst. Als de sectie is verplaatst naar een andere gedeelde notitieblok die is geopend op uw computer, kan OneNote het sectiebestand achterhalen en uw wijzigingen op de nieuwe locatie op de juiste manier synchroniseren. In dit geval verschijnt het pictogram Verkeerd geplaatste secties nadat de wijzigingen zijn gesynchroniseerd.

Verkeerd geplaatste secties blijven behouden in het gedeelde notitieblok totdat de nieuwe locatie van de sectie wordt gevonden of totdat u of een andere gebruiker verwijdert of verplaatst van de verkeerd geplaatste sectie.

Een verkeerd geplaatste sectie verwijderen

Als u een sectie met opzet hebt verwijderd en deze niet meer wilt synchroniseren of de wijzigingen wilt opslaan, kunt u de verkeerd geplaatste sectie verwijderen.

 1. Klik onderaan in de navigatiebalk van notitieblokken op Verkeerd geplaatste secties.

 2. Klik in de lijst met verkeerd geplaatste secties met de rechtermuisknop op de naam van de sectie die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

  Belangrijk: Wanneer u een verkeerd geplaatste sectie verwijdert, worden de gegevens in deze sectie definitief verwijderd. Als u niet zeker weet of een verkeerd geplaatste sectie definitief moet worden verwijderd, kunt u deze verplaatsen naar een ander gedeelte van uw notitieblok.

Een verkeerd geplaatste sectie verplaatsen naar een ander notitieblok

Als een sectie in een gedeeld notitieblok niet meer kan worden gesynchroniseerd maar u de informatie die deze bevat wel wilt behouden, kunt u de niet-gesynchroniseerde sectie naar een ander notitieblok verplaatsen. Hiermee wordt deze verwijderd uit de gedeelde notitieblok maar blijft de inhoud ervan behouden.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het tabblad van de verkeerd geplaatste sectie die u wilt verplaatsen en klik op Verplaatsenin het snelmenu.

 2. Voer in het dialoogvenster Sectie verplaatsen naar een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de huidige sectie vóór een bepaald sectietabblad wilt plaatsen, klikt u in de lijst op het doelsectietabblad en klikt u vervolgens op Verplaatsen voor.

  • Als u de huidige sectie achter een bepaald sectietabblad wilt plaatsen, klikt u in de lijst op het doelsectietabblad en klikt u vervolgens op Verplaatsen na.

  • Als u de huidige sectie wilt verplaatsen naar een sectiegroep of notitieblok zonder bestaande secties, klikt u in de lijst op de doelsectiegroep of het doelnotitieblok en klikt u vervolgens op Verplaatsen naar.

   Tip: Als u een nieuwe sectiegroep wilt maken, selecteert u een locatie in de lijst en klikt u vervolgens op Nieuwe sectiegroep maken voordat u de huidige sectie verplaatst.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×