De status van mijn taken rapporteren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Microsoft Office Project Web Access, kan taakstatus worden vastgelegd numeriek uren of percentages en beschrijvend in alinea's. In dit artikel wordt beschreven hoe u de status van uw taken numeriek. Om te communiceren taakstatus als u een beschrijving, raadpleegt u een statusrapport verzenden.

Wat wilt u doen?

De status van taken verzenden

Mijn status bijwerken met behulp van roostergegevens

Een opmerking over de taakstatus van mijn toevoegen

Een taak uit mijn taakstatus verwijderen

De status van taken verzenden

De taakstatus wordt gescheiden van uw rooster verzonden. De taakstatus wordt naar de projectmanager verzonden en bevat informatie over de voortgang van uw taken. Roosters worden naar de roostergoedkeurder verzonden en bevatten gegevens over het aantal uren dat u aan verschillende items hebt gewerkt gedurende de huidige rapportageperiode.

 1. Klik op de werkbalk Snelstarten onder Mijn werk, op Mijn taken.

  Afhankelijk van de instellingen van uw organisatie ziet u een combinatie van afzonderlijke taken die onder de bovenliggende projecten staan vermeld, of afzonderlijke projecten zonder gedetailleerde taken.

 2. Voer in de kolom voortgang van de status van elke taak of project.

  Tip: Als er meerdere taken met dezelfde naam, vindt u deze misschien handig om weer te geven van een taak pad binnen het project om ervoor te zorgen dat u de statusinformatie voor de juiste taak invoert. Selecteer de betreffende taak en klik vervolgens op de pijl omlaag die wordt weergegeven aan de rechterkant van de taak. Klik op taakpad om een venster met de locatie van de taak in de hiërarchie van het project weer te geven. Deze functie is beschikbaar als onderdeel van de Infrastructuur-Update voor Microsoft Office-Servers. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.

  Afhankelijk van de vereisten van uw organisatie en de projectmanagers, moet u wellicht de voortgang van invoeren voor een taak op drie manieren:

  • Aantal gewerkte uren per dag [bijvoorbeeld: 1d van 5d (20%)]     Klik op de kolom Voortgang van de taak die u bijwerkt. Typ in het raster dat verschijnt het aantal uren per dag dat u hebt gewerkt aan dit project of deze taak sinds u de status voor het laatst hebt ingediend, inclusief de gegevens over overuren (indien vereist). Klik buiten het raster om de kolom Voortgang bij te werken met uw gegevens.

  • Werkelijke hoeveelheid werk gedaan en resterende hoeveelheid werk [voorbeeld: 5d]     Typ de totale tijd dat u deze taak naar datum hebt gewerkt. Typ de tijd als een getal gevolgd door h voor uren, d voor dagen, w voor weken of maanden voor maanden.

  • Percentage van werk voltooid [bijvoorbeeld: 20%]     Typ het percentage van de taak dat volgens u is voltooid.

   U kunt het raster van de status taak in een weergave tijdgebonden weergeven door te klikken op het selectievakje tijdgebonden weergeven boven aan de pagina Mijn taken en klik vervolgens op toepassen. De weergave van de tijdgebonden ziet u zeven dagen detailverlies en kunt u de knoppen vorige en volgende om door weken te schuiven. Deze functie is beschikbaar als onderdeel van de Infrastructuur-Update voor Microsoft Office-Servers. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.

   Tip: Klik op opnieuw berekenen als u wilt zien wat de invloed van de werkelijke hoeveelheid werk-gegevens die u hebt ingevoerd. Ook als u welke taak en de kolom die u hebt geselecteerd weet bij het invoeren van gegevens in de statustabel, worden de geselecteerde taak en de kolom weergegeven onder de tabel, net boven de knoppen op de pagina Mijn taken . Deze functie is beschikbaar als onderdeel van de Infrastructuur-Update voor Microsoft Office-Servers. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.

 3. Schakel het selectievakje Opmerking verzenden in als u een opmerking over uw status naar de statusmanager wilt verzenden.

 4. Schakel het selectievakje in de linkerkolom voor elke taak die u wilt verzenden en klik vervolgens op Verzenden geselecteerd. Als u wilt verzenden van alle taken naar de statusmanager en uw Project Web Access-server de Infrastructuur-Update voor Microsoft Office-Serverswordt uitgevoerd, klikt u op Alles verzenden.

  Als u hebt aangegeven dat u een opmerking voor uw statusmanager wilt meesturen, wordt er een venster geopend. Typ uw opmerkingen over uw status in het vak in dit venster en klik vervolgens op OK. Uw status wordt verzonden.

Opmerking: 

 • Neem contact op met uw beheerder als u meer informatie over de Infrastructuur-Update voor Microsoft Office-Serversnodig hebt.

 • Als de waarde van de resterende hoeveelheid werk voor de taak moet worden bijgewerkt, klikt u op de naam van de taak in de kolom Taaknaam. Vervolgens kunt u op de pagina Toewijzingsgegevens het vak Resterende hoeveelheid werk bijwerken met een actuele schatting van de resterende tijd tot aan de voltooiing van de taak.

 • Als u uw status wilt opslaan zonder deze naar de statusmanager te verzenden, klikt u op Alles opslaan in plaats van op Selecties verzenden. Hiermee slaat u uw wijzigingen op, maar worden de gegevens die uw manager of teamleden kunnen zien niet gewijzigd.

 • De datumnotaties die worden gebruikt in de velden begindatum en einddatum kunnen worden gewijzigd om op te nemen per keer, of om een indeling langer of korter te gebruiken. U kunt de pagina bewerken en klikt u vervolgens het webonderdeel, als u wilt wijzigen van de datumnotatie voor de Project Web Access-webonderdeel wijzigen. Meer informatie over het wijzigen van webonderdelen in de help van Microsoft Windows SharePoint Services.

Naar boven

Mijn status bijwerken met behulp van roostergegevens

Als u reeds bent begonnen met het invoeren van uren in uw rooster, kunt u met behulp van de opgeslagen roostergegevens uw taakstatus vooraf invullen.

Opmerking: Met deze optie wordt elke taakstatus overschreven die u reeds hebt ingevoerd voor de dagen waarop het rooster dat u wilt importeren betrekking heeft.

 1. Klik op de werkbalk Snelstarten onder Mijn werk, op Mijn taken.

 2. Klik op Rooster importeren.

 3. Selecteer op de pagina Rooster importeren in de lijst Rooster het rooster dat u wilt importeren.

  De roostergegevens worden weergegeven in het gedeelte Voorbeeld.

 4. Klik op importeren om gegevens te importeren uit de geselecteerde rooster naar de kolom voortgang op de pagina Mijn taken .

 5. Zo nodig de van statusgegevens op de pagina Mijn taken wijzigen en klik op Verzenden geselecteerd om in te dienen uw taakstatus bij uw statusmanager.

Naar boven

Een notitie aan mijn taakstatus toevoegen

Als u opmerkingen over de van numerieke statusgegevens die u voor een taak op de pagina Mijn taken invoert hebt, kunt u een notitie toevoegen aan de taak voor revisie door de projectmanager. Notities die zijn toegevoegd aan specifieke taken zijn los van de opmerkingen die u invoert bij het verzenden van uw taakstatus. Deze notities zijn ook verschillende van de beschrijvende status die u op de pagina Statusrapport invoert .

 1. Klik op de werkbalk Snelstarten onder Mijn werk, op Mijn taken.

 2. Wijs de taak aan waaraan u een notitie wilt toevoegen, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op Notitie toevoegen/bewerken.

  Het dialoogvenster Toewijzingsnotities Project Web Access wordt geopend met een lijst van de bestaande notities voor de taak en een vak waarin u een nieuwe notitie kunt invoeren.

 3. Typ uw tekst in het onderste vak en klik vervolgens op OK.

 4. Klik op Alles opslaan om de notitie op te slaan.

Opmerking: 

 • Na het toevoegen van een notitie, moet u uw taakstatus om op te slaan de notitie opslaan. Als u het browservenster sluit of navigeren van de pagina Mijn taken af voordat u uw taakstatus opslaat, is de notitie niet verloren.

 • Notities die zijn toegevoegd in het dialoogvenster Toewijzingsnotities Project Web Access kunnen niet door andere resources in het project worden gelezen. Deze notities zijn alleen beschikbaar voor uw statusmanager.

Naar boven

Een taak uit mijn taakstatus verwijderen

Soms moet u taken in uw taakstatus ", verdwijnen." Een verzoek om een taak verwijderen uit uw taakstatus, kunt u verzenden. Uw statusmanager moet echter wel uw aanvraag kunt invullen door de statusmanager goedkeuren voordat de taak wordt verwijderd.

Opmerking: Door het verwijderen van een taak uit uw taakstatus wordt de taak niet verwijderd uit uw rooster of uit het project.

 1. Klik op de werkbalk Snelstarten onder Mijn werk, op Mijn taken.

 2. Schakel het selectievakje in naast de taak die u wilt verwijderen uit uw taakstatus.

 3. Klik op Verwijderen.

 4. Klik op OK in het bericht dat verschijnt. Dit bericht bevat de tekst dat een verzoek tot verwijdering naar de eigenaar van de taak wordt verzonden.

  De taak die u wilt verwijderen wordt weergegeven met doorgehaalde tekst op de pagina Mijn taken .

 5. Klik op de pagina Mijn taken op Selecties verzenden om de aanvraag voor het verwijderen te verzenden.

  Nadat uw statusmanager heeft uw verzoek tot verwijdering goedgekeurd, wordt een indicator weergegeven naast de verwijderde taak op uw pagina Mijn taken .

 6. Wanneer uw verzoek tot verwijdering is goedgekeurd, klikt u op de pagina Mijn taken , selecteert u het selectievakje in naast de taak.

 7. Klik op Verwijderen om de taak uit uw taakstatus te verwijderen.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×