De startbalk van SharePoint Workspace 2010

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De startbalk wordt geopend wanneer u voor het eerst SharePoint Workspace start, tenzij u de Opties voor opstartenwijzigt.

In dit artikel:

De startbalk openen en schikken

Het paneel werkruimten

Paneel contactpersonen

De startbalk openen en indelen

Als u de startbalk wilt openen, dubbelklikt u op het SharePoint Workspace-pictogram in het systeemvak van Windows, of u klikt op het SharePoint Workspace-pictogram en vervolgens op Startbalk.

De startbalk bevat twee deelvensters, een voor het maken en beheren van werkruimten en een voor het beheren van contactpersonen.

Als u de indeling van de startbalk wilt veranderen van deelvensters met tabbladen (de standaardindeling) in deelvensters naast elkaar, klikt u op het tabblad Weergave en vervolgens op Gesplitste weergave.

Naar boven

Het deelvenster Werkruimten

In het deelvenster Werkruimten wordt een lijst met uw werkruimten weergegeven. Ga als volgt te werk om activiteiten te starten vanuit het deelvenster Werkruimten:

 • Dubbelklik op een werkruimte om deze te openen. De werkruimte wordt geopend in een weergave die correspondeert met het type van de werkruimte. SharePoint- en Groove-werkruimten worden bijvoorbeeld geopend in de Werkruimteverkenner en gedeelde mappen worden geopend in een speciale indeling in Windows Verkenner.

 • Klik met de rechtermuisknop op een werkruimte om de menuopties voor het beheren van de werkruimte weer te geven. U kunt bijvoorbeeld de eigenschappen van de werkruimte openen, de naam van de werkruimte wijzigen, de werkruimte onderbreken of verwijderen, een werkruimte opslaan als archief of sjabloon en nieuwe leden uitnodigen (alleen in peer-werkruimten en gedeelde mappen).

 • Als u een nieuwe werkruimte wilt maken, klikt u op het tabblad Start op Nieuw en klikt u vervolgens op het type werkruimte dat u wilt maken.

Uw werkruimten sorteren

U kunt werkruimten op verschillende manieren sorteren. Klik op het tabblad Weergave op de vervolgkeuzelijst Werkruimten en selecteer een optie.

 • Mappen. Hiermee sorteert u werkruimten op map.

 • Alfabetisch. Hiermee sorteert u werkruimten alfabetisch.

 • Status. Hiermee sorteert u werkruimten op status:

  • Nieuw. Werkruimten die minder dan zeven dagen geleden zijn gemaakt, worden ingedeeld als Nieuw.

  • Actief. Groove-werkruimten die u of andere leden momenteel hebben geopend om te lezen of bij te werken. SharePoint-werkruimten worden niet ingedeeld als Actief aangezien deze geen andere leden hebben dan uzelf.

  • Ongelezen. Werkruimten met nieuwe of bijgewerkte gegevens.

  • Gelezen. Werkruimten die momenteel geen ongelezen inhoud bevatten.

  • Niet op deze computer. Werkruimten die u hebt op andere computers. U kunt de werkruimtegegevens downloaden van een andere computer waarop uw account is geïnstalleerd, of van een ander werkruimtelid.

 • Type. Hiermee sorteert u werkruimten op type, zoals 'SharePoint-werkruimte', 'Groove-werkruimte' of 'Gedeelde map'.

 • Laatst ongelezen. Selecteer deze optie om uw werkruimten weer te geven gesorteerd op hun relatieve activiteit. U kunt bijvoorbeeld zien welke werkruimten Vandaag, Gisteren, in de Afgelopen zeven dagen of in de Afgelopen dertig dagen nieuwe of bijgewerkte gegevens hebben ontvangen. Werkruimten die meer dan dertig dagen geen nieuwe updates hebben ontvangen, worden gecategoriseerd als Ouder. Werkruimten die minder dan zeven dagen geleden zijn gemaakt, worden weergegeven onder Nieuw.

  Binnen elke categorie worden werkruimten van boven naar onder gesorteerd op 'meest recent gelezen'.

  Werkruimten kunnen ook worden gesorteerd onder deze aanvullende categorieën:

 • Downloaden...: werkruimten die momenteel worden gedownload van een andere computer of een ander werkruimtelid.

 • Buiten werking: werkruimten waarin uw lidmaatschap is ingetrokken.

 • Onderbroken: werkruimten waarin de communicatie momenteel is onderbroken.

Naar boven

Deelvenster Contactpersonen

In het deelvenster Contactpersonen worden alle personen weergegeven die u hebt toegevoegd aan uw persoonlijke lijst. Ga als volgt te werk om activiteiten te starten vanuit het deelvenster met contactpersonen:

 • Dubbelklik op een contact om te beginnen met activiteiten in Microsoft Communicator messaging.

  Als u bent niet aangemeld bij Office Communicator, wordt het venster Bericht verzenden kunt geopend door te dubbelklikken op contactpersonen of leden.

 • Klik met de rechtermuisknop op een contactpersoon om een menu met opties voor activiteiten weer te geven.

  U kunt bijvoorbeeld een bericht of een uitnodiging voor een werkruimte naar de contactpersoon verzenden, de contactpersoon verwijderen, de contactgegevens exporteren en uw contactgegevens per e-mail naar de contactpersoon verzenden.

 • Sleep een contactpersoon naar een werkruimte in het Paneel werkruimten om een uitnodiging voor werkruimte gericht aan die contactpersoon te openen.

  Tip: U kunt contactpersonen ook naar een werkruimte slepen als de startbalk niet is ingesteld op gesplitste weergave. Sleep de contactpersoon naar het tabblad Werkruimten om het deelvenster Werkruimten weer te geven en selecteer vervolgens de werkruimte.

 • Klik op het tabblad Start op Contactpersoon toevoegen om in adreslijsten te zoeken en nieuwe contactpersonen toe te voegen aan uw lijst.

Contactpersonen sorteren

U kunt contactpersonen op verschillende manieren sorteren. Klik in het menu Weergave op de vervolgkeuzelijst Contactpersonen en selecteer een optie.

 • Mappen. Hiermee sorteert u contactpersonen op map.

 • Alfabetisch. Hiermee sorteert u contactpersonen alfabetisch.

 • Status . Hiermee sorteert u contactpersonen volgens hun huidige status. U kunt bijvoorbeeld de volgende statuscategorieën te zien krijgen:

  • Actief. Contactpersonen die momenteel online zijn en activiteiten uitvoeren in een van uw werkruimten.

   Als u direct naar de werkruimte wilt gaan, klikt u met de rechtermuisknop op de contactpersoon en klikt u vervolgens op Ga naar de actieve werkruimte. Als het geselecteerde lid actief is in meer dan een van uw werkruimten, wordt een venster Werkruimte selecteren geopend en wordt een lijst met die werkruimten weergegeven.

  • Online. Contactpersonen die momenteel online zijn.

  • Offline . Contactpersonen die momenteel offline zijn. Mogelijk zijn deze contactpersonen nog steeds beschikbaar in Communicator.

 • Verificatiestatus. Onderdelen op basis van hun verificatiestatusworden gesorteerd.

Uw contactpersonen indelen in mappen

U kunt uw contactpersonen indelen in mappen. U kunt de categorieën weergeven door de optie voor het weergeven van mappen te selecteren.

 1. Klik op het tabblad Beeld op het vervolgkeuzemenu Contactpersonen en klik vervolgens op Mappen.

 2. Klik in de lijst met Contactpersonen op de locatie waar u een nieuwe map wilt plaatsen.

  Mappen worden gemaakt op hetzelfde niveau als de geselecteerde map (indien aanwezig). Als u bijvoorbeeld een contactpersoon selecteert die zich al in een map bevindt, wordt de nieuwe map hiërarchisch binnen die map weergegeven.

 3. Klik op het tabblad Weergave op Nieuwe map.

 4. Vervang de tekst 'Nieuwe map' door een naam die betrekking heeft op de contactpersonen die u in die map wilt plaatsen.

 5. Sleep contactpersonen naar de nieuwe map of voeg nieuwe contactpersonen toe.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×