De standaardopmaakopties voor gegevensbladen instellen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de instellingen van de notatie Standaard kunt wijzigen, zodat alle gegevensbladen in uw Access-bureaubladdatabases, automatisch worden weergegeven met specifieke opmaak.

 1. Klik op bestanden klik vervolgens op Opties. Als u de Access 2007 gebruikt, klikt u op de Microsoft Office-knop en klik vervolgens op Opties voor Access.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt weergegeven.

 2. Klik op gegevensblad en selecteer de opties die u wilt wijzigen. Zorg ervoor dat u afsluit en opnieuw opent de gegevensbladen als de wijzigingen wilt toepassen.

Opmerking: In dit artikel niet van toepassing op Access-WebApps – het soort database u ontwerpen met Access en online implementeert.

Standaardkleuren

Opmerking, deze sectie geldt alleen voor Access 2007.

 • Tekstkleur    Hiermee bepaalt of wijzigt de kleur van het standaard lettertype.

 • Achtergrondkleur    Hiermee bepaalt of wijzigt de standaardachtergrondkleur voor gegevensbladen en queryresultaten.

 • Alternatieve achtergrondkleur    Hiermee bepaalt of wijzigt u de alternatieve achtergrondkleur, de kleur waarin elke tweede rij in een gegevensblad, gearceerd. Selecteer een kleur als u wilt arceren elke tweede rij in een gegevensblad.

 • Kleur rasterlijnen    Hiermee stelt u de standaardkleur voor rasterlijnen.

Rasterlijnen en effecten voor cellen wijzigen

Standaardweergave van rasterlijnen

Elke cel in een gegevensblad wordt standaard met een horizontale en een verticale rand of rasterlijn weergegeven. U kunt deze optie echter wijzigen, zodat er geen rasterlijnen worden weergegeven of zodat alleen de horizontale of verticale rasterlijnen zichtbaar zijn:

 • Klik onder de standaardweergave van rasterlijnen, schakel het selectievakje horizontale als u wilt de horizontale rasterlijnen verbergen of schakel het selectievakje verticale als de verticale rasterlijnen wilt verbergen. Als de beide opties zijn uitgeschakeld, wordt de gegevensbladen zonder rasterlijnen weergeven.

Opmerking: Klik als u wilt wijzigen, de opmaak van rasterlijnen voor een tabel in een bestaande database, open de tabel in de gegevensbladweergave klikt u op Starten klik in de Tekstopmaak groeperen op rasterlijnen. Als u de Access 2007 gebruikt, wordt deze opdracht is in de groep lettertype .

Standaardeffecten voor cellen instellen

In de effecten voor cellen wordt de stijl van de afzonderlijke cellen beschreven. De standaardinstelling is Normaal, maar u kunt dit wijzigen in Verhoogd of Verlaagd.

Standaardkolombreedte instellen

Geef een standaardbreedte voor kolommen in alle gegevensbladen in de Access-database op. Typ de breedte in inches of in centimeters, afhankelijk van de maateenheid die u bij de Windows-instellingen hebt opgegeven.

Standaardlettertype instellen

Met de instellingen in deze sectie kunt u de grootte, het tekengewicht en de stijl van tekst in gegevensbladen aanpassen.

 • Grootte: selecteer een geschikte grootte voor de tekst in de gegevensbladen.

 • Tekengewicht: selecteer een optie in de lijst om te bepalen hoe dun of hoe dik de tekst moet worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld een lettertype weergeven als Dun, Extra licht, Licht, Normaal, Medium, Halfvet, Vet of Extra vet.

  Verder kunt u de tekstopties Onderstrepen of Cursief selecteren, als u wilt dat alle tekst in de gegevensbladen automatisch wordt onderstreept of cursief wordt weergegeven.

Zie gebruikersopties voor de huidige database instellenvoor meer informatie over het instellen van opties voor een huidige database.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×