De standaardinstellingen voor databases aanpassen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt verschillende instellingen voor uw Access-bureaubladdatabases aanpassen door te klikken op bestand > Opties > Clientinstellingen. De instellingen die u in deze categorie aanbrengt toepassen op alle Access bureaubladdatabase bestanden in uw computer.

Opmerking: Als u de Access 2007 gebruikt, klikt u op de Microsoft Office-knop > Opties > Geavanceerd deze opties en instellingen weergeven.

Opmerking: Dit artikel is niet van toepassing op Access-web-apps, het type database dat u met Access ontwerpt en online publiceert.

Wat wilt u doen?

Het gedrag van de cursor en van toetsen aanpassen

Weergaveopties voor functies instellen

De afdrukopties wijzigen

Algemene opties voor uw database instellen

Geavanceerde opties voor uw toepassing aanpassen

Opties voor taalspecifieke weergave instellen

Het gedrag van de cursor en van toetsen aanpassen

Met de volgende opties kunt u het gedrag van de cursor instellen bij het gebruik van bepaalde toetsen. Zie de sectie Cursorverplaatsing bij Opties voor taalspecifieke weergave instellen verderop in dit artikel voor meer informatie over het instellen van taalspecifiek cursorgedrag.

Instellen hoe de cursor zich gedraagt als u op ENTER drukt:

Optie

Beschrijving

Niet verplaatsen

De cursor blijft in het huidige veld staan.

Volgend veld

De cursor gaat naar het volgende veld. Standaard is het volgende veld het veld rechts of links van het huidige veld, afhankelijk van de door u ingestelde tekstrichting. Dit is de standaardinstelling.

Volgende record

De cursor gaat naar het huidige veld van de volgende record. Wanneer meerdere records worden weergegeven, is de volgende record de record direct onder de huidige record.

Als u wilt instellen hoe de cursor wordt verplaatst in formulieren en gegevensbladen wanneer u op ENTER, TAB of een pijltoets drukt, selecteert u een optie in het gedeelte Focus na verplaatsing:

Optie

Beschrijving

Heel veld

Het hele veld wordt geselecteerd als u de cursor naar een veld verplaatst.

Begin van veld

U gaat naar het begin van het veld als u de cursor naar een veld verplaatst.

Einde van veld

U gaat naar het eind van het veld als u de cursor naar een veld verplaatst.

Met de opties bij Werking van pijltoetsen aanpassen hoe de cursor zich gedraagt wanneer u de pijltoetsen gebruikt:

Weergave van de verplaatsingsopties voor pijltoetsen

Optie

Beschrijving

Volgend veld

U verplaatst de cursor naar het volgende of vorige veld nadat u op de toets PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS hebt gedrukt afhankelijk van uw taalinstellingen.

Volgend teken

U verplaatst de cursor naar het volgende of vorige teken in een veld als u op de toets PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS drukt.

Cursor stopt bij eerste/laatste veld

Hiermee voorkomt u dat de cursor naar de vorige of volgende record gaat als u in het eerste of het laatste veld van een record op de toets PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS drukt.

Naar boven

Weergaveopties voor functies instellen

U kunt de volgende instellingen aanpassen voor de weergave van bepaalde handige functies, zoals animaties en statusbalken met de opties bij Weergave.

Optie

Beschrijving

Dit aantal recente Databases weergeven

Instellen of wijzigen hoeveel onlangs gebruikte bestanden worden weergegeven in het deelvenster Onlangs gebruikte database.

Snel toegang tot dit aantal recente Databases

Instellen of wijzigen hoeveel onlangs gebruikte bestanden die worden weergegeven onder Opties in de weergave Backstage. Opmerking deze optie is beschikbaar voor Access 2013 en nieuwere versies.

Dit aantal losgemaakte recente mappen weergeven

Instellen of wijzigen van het aantal losgemaakte recente mappen die worden weergegeven in het deelvenster Onlangs gebruikte Database . Opmerking deze optie is beschikbaar voor Access 2013 en nieuwere versies.

De Backstage-weergave bij het openen of opslaan van bestanden niet weergeven

Verbergt u de Backstage-weergave bij het openen of opslaan van bestanden. Opmerking deze optie is beschikbaar voor Access 2013 en nieuwere versies.

Statusbalk

Hiermee wordt de statusbalk onder in het Access-venster weergegeven.

Animatie weergeven

Hiermee schakelt u de animaties in, bijvoorbeeld voor het invoegen van kolommen in gegevensbladen.

Actielabels weergeven op gegevensbladen

Geeft actielabels op de gegevensbladen.

Actielabels op formulieren en rapporten weergeven

Toont actielabels op formulieren en rapporten.

Weergeven in Macro-ontwerp - kolom met namen

Access 2007. De kolom Naam van de Macro weergeven in de ontwerpfunctie voor macro 's U kunt ook weergeven of verbergen in deze kolom door te klikken op de Namen van Macro's in de groep Weergeven/verbergen van het tabblad ontwerpen Houd er rekening mee dat als u deze optie uitschakelt, maar u vervolgens een macro (in de ontwerpweergave) met de macronamen openen, de verborgen kolom wordt zichtbaar. Deze instelling is van toepassing op alle databases, maar u kunt de Namen van Macro -opdracht uit met deze instelling voor de huidige macro te schakelen.

Weergeven in Macro-ontwerp - kolom met voorwaarden

Access 2007. De opdracht voorwaarden weergeven in de ontwerpfunctie voor macro 's U kunt ook weergeven of verbergen in deze kolom door te klikken op voorwaarden in de groep Weergeven/verbergen van het tabblad ontwerpen dat als u deze optie, maar u uitschakelen opent een macro (in de ontwerpweergave) die een of meer voorwaarden, de verborgen kolom bevat zijn zichtbaar. Deze instelling is van toepassing op alle databases, maar u kunt de opdracht voorwaarden uit deze instelling voor de huidige macro te schakelen.

Naar boven

De afdrukopties wijzigen

U kunt de standaardmarges instellen met behulp van de opties onder Afdrukken. Het is ook mogelijk om de pagina-instelling aan te passen voordat u een rapport of gegevensblad afdrukt.

Optie

Beschrijving

Linkermarge

Hiermee wijzigt u de standaardlinkermarge van gegevensbladen, modules en nieuwe formulieren en rapporten. U kunt waarden opgeven tussen nul en de breedte of hoogte van een afgedrukte pagina. Als u de marges in bestaande formulieren en rapporten wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Bestand achtereenvolgens op Afdrukken en Afdrukken en stelt u de opties in het dialoogvenster Afdrukken in.

Rechtermarge

Hiermee wijzigt u de standaardrechtermarge van gegevensbladen, modules en nieuwe formulieren en rapporten. U kunt waarden opgeven tussen nul en de breedte of hoogte van een afgedrukte pagina. Als u de marges in bestaande formulieren en rapporten wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Bestand achtereenvolgens op Afdrukkenen Afdrukken en klikt u op Pagina-instelling in het dialoogvenster Afdrukken.

Bovenmarge

Hiermee wijzigt u de standaardbovenmarge van gegevensbladen, modules en nieuwe formulieren en rapporten. U kunt waarden opgeven tussen nul en de breedte of hoogte van een afgedrukte pagina. Als u de marges in bestaande formulieren en rapporten wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Bestand achtereenvolgens op Afdrukkenen Afdrukken en klikt u op Pagina-instelling in het dialoogvenster Afdrukken.

Ondermarge

Hiermee wijzigt u de standaardondermarge van gegevensbladen, modules en nieuwe formulieren en rapporten. U kunt waarden opgeven tussen nul en de breedte of hoogte van een afgedrukte pagina. Als u de marges in bestaande formulieren en rapporten wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Bestand achtereenvolgens op Afdrukkenen Afdrukken en klikt u op Pagina-instelling in het dialoogvenster Afdrukken.

Opmerking: De marges wilt wijzigen in bestaande formulieren en rapporten met behulp van Access 2007, klikt u op de Microsoft Office-knop en gebruikt u de opdracht Pagina-instelling .

Naar boven

Algemene opties voor uw database instellen

Gebruik de volgende opties om de werking van Access aan te passen bij het uitvoeren van veelvoorkomende taken:

Optie

Beschrijving

Fouten in gebruikersinterface van invoegtoepassingen weergeven

Deze optie in de sectie Algemeen kan handig zijn als u een ontwikkelaar bent. Selecteer deze optie voor Access als fouten in de code van een aangepaste gebruikersinterface moeten worden weergegeven.

Feedback met geluid

Met deze optie worden geluiden afgespeeld die zijn gekoppeld aan programmagebeurtenissen in Microsoft Office, zoals het openen, opslaan en afdrukken van bestanden en het weergeven van foutberichten. In het dialoogvenster Geluidseigenschappen van het Configuratiescherm in Windows kunt u instellen welke geluiden aan de verschillende gebeurtenissen worden toegewezen. Als u het selectievakje Feedback met geluid in het ene Office-programma in- of uitschakelt, wordt het ook in alle andere Office-programma's in- of uitgeschakeld. Als u wilt wijzigen welk geluid aan een gebeurtenis is gekoppeld, opent u de map Geluiden in Windows Configuratiescherm. De meeste geluiden kunnen alleen worden afgespeeld op een computer met geluidskaart.

Jaartal met vier cijfers

Deze database Hiermee stelt u de standaard jaaropmaak in op vier cijfers (jjjj) voor de database die momenteel is geopend.

Opmerking:  Deze instelling krijgt de voorkeur boven de instelling die u voor Alle databases hebt opgegeven voor de momenteel geopende database.

Alle databases Hiermee stelt u de standaard jaaropmaak in op vier cijfers (jjjj) voor alle databases.

Bij het starten van Access de laatst gebruikte database openen

Deze optie bevindt zich onder de sectie Geavanceerd . Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de laatst gebruikte database in plaats van de Microsoft Access -pagina weergeven door Access geopend. Er zijn twee manieren de laatst gebruikte database openen: gedeelde wordt geopend de laatste gebruikte database voor gedeelde gebruikt. Dit is de standaardinstelling. Exclusieve is, wordt de laatst gebruikte database voor exclusief gebruik door één gebruiker geopend.

Standaardrecordvergrendeling

Deze opties bevinden zich onder de sectie Geavanceerd .

Geen vergrendelingen De records worden niet vergrendeld en kunnen worden bewerkt.

Alle records Alle records in het geopende formulier of gegevensblad worden vergrendeld, inclusief de records in de onderliggende tabellen. De records blijven vergrendeld zolang de objecten zijn geopend.

Bewerkte records Alleen de records die u bewerkt worden vergrendeld.

Naar boven

Opties instellen voor zoeken en vervangen

Stel het zoeken naar en het gedrag zoeken/vervangen met behulp van de volgende opties in het gedeelte bewerken .

Optie

Beschrijving

Snelle zoekfunctie

Hiermee zoekt u in het huidige veld, en het hele veld moet aan de zoekopdracht voldoen.

Algemeen zoeken

Hiermee zoekt u in alle velden, en een deel van een veld moet aan de zoekopdracht voldoen.

Zoeken in begin van veld

Hiermee zoekt u in het begin van het huidige veld naar een overeenkomstige waarde.

Naar boven

Opties instellen voor het weergeven van bevestigingsberichten

Met de volgende opties kunt instellen welk bericht wordt weergegeven wanneer bepaalde gebruikersacties zijn voltooid.

Optie

Beschrijving

Wijzigingen in records

Hiermee wordt een bevestigingsbericht weergegeven als u een record wijzigt.

Verwijdering uit documenten

Hiermee wordt een bevestigingsbericht weergegeven als u een databaseobject verwijdert.

Actiequery's

Hiermee wordt een bevestigingsbericht weergegeven als u een toevoeg-, bijwerk-, verwijder- of tabelmaakquery uitvoert in een Access database.

Naar boven

Geavanceerde opties voor uw toepassing aanpassen

Optie

Beschrijving

Databases openen met recordvergrendeling

Recordvergrendeling als standaard instellen voor de database die momenteel is geopend. Als u dit selectievakje inschakelt, stelt u recordvergrendeling op paginaniveau in als standaard voor de geopende database. De keuze die u maakt, heeft betrekking op gegevens in formulieren, gegevensbladen en op programmacode waarin een recordsetobject wordt gebruikt om de records te doorlopen. Deze optie heeft geen betrekking op actiequery's of programmacode waarin SQL-instructies worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te bewerken.

OLE-/ DDE-out (sec)

Het interval waarna Access een mislukte poging tot OLE of DDE pogingen-besturingselementen. Geldige waarden: 0-300. Standaardwaarde: 30.

Interval voor vernieuwen (sec)

Het aantal seconden waarna Access wordt automatisch records in een gegevensblad of formulier weergaven bijgewerkt. Geldige waarden: 0-32, 766. Standaardwaarde: 60. De waarde 0 kan geen updates.

Aantal keren opnieuw proberen

Het aantal keren Access probeert aan te melden opslaan een gewijzigde record die is vergrendeld door een andere gebruiker. Geldige waarden: 0-10. Standaardwaarde: 2.

ODBC-interval voor vernieuwen (sec)

Het interval waarna Access automatisch gegevens vernieuwt die zijn verzameld met een ODBC-verbinding. Deze instelling van kracht alleen wanneer de database wordt gedeeld op een netwerk. Geldige waarden: 0-32, 766. Standaardwaarde: 1500. Een waarde nul voorkomt dat updates.

Interval voor opnieuw proberen (msec)

Het aantal milliseconden waarna Access wordt geprobeerd om op te slaan een gewijzigde record die is vergrendeld door een andere gebruiker. Geldige waarden: 0-1, 000. Standaardwaarde: 250.

DDE-bewerkingen

DDE-verzoeken negeren Hiermee geeft u aan dat Access DDE-verzoeken van andere toepassingen moet negeren.

DDE vernieuwing inschakelen Hiermee geeft u aan dat Access de DDE-koppelingen moet bijwerken op de intervallen die staan aangegeven in het vak Interval (sec) voor vernieuwen.

Opdrachtregelargumenten

Hiermee geeft u de argumenten op die moeten worden uitgevoerd als u Access start of een Access-database opent.

Versleutelingsmethode

Deze twee opties zijn beschikbaar in Access 2010 en nieuwere versies.

Gebruik oudere versleuteling (goed voor omgekeerde compatibiliteit en meerdere gebruikers databases): Gebruik de oudere coderingsmethode zijn gevonden in Access 2007.

Standaard versleuteling (betere beveiliging) gebruiken: de functie voor het coderen in Access 2010 en hoger worden gecombineerd en verbetert van twee oudere functies, codering en wachtwoorden. Wanneer u een database versleutelen met een databasewachtwoord, u maakt dat alle gegevens worden gelezen met andere hulpprogramma's en u ervoor zorgen dat gebruikers een wachtwoord om de database te gebruiken in te voeren. De versleuteling toegepast in Access 2010 en hoger gebruikt een sterker algoritme dan wordt gebruikt in eerdere versies van Access.

Standaardthema

Klik op Bladeren om een standaardthema, lettertypethema of kleuren voor uw database te selecteren.

Naar boven

Opties voor taalspecifieke weergave instellen

U vindt deze opties onder de sectie bewerken .

Optie

Beschrijving

Standaardrichting

Van links naar rechts: Hiermee wordt ingesteld dat nieuwe objecten worden weergegeven in de richting van links naar rechts, waarmee gebruikers die Nederlands of andere Europese talen spreken, vertrouwd zijn. Met deze instelling wordt bijvoorbeeld het eerste veld in een tabel weergegeven in de kolom uiterst links, worden nieuwe velden rechts van de kolom toegevoegd, en worden het recordnummervak en de navigatieknoppen in de gegevensbladweergave weergegeven in de linkerbenedenhoek.

Van rechts naar links: Hiermee wordt ingesteld dat nieuwe objecten worden weergegeven in de richting van rechts naar links, waarmee gebruikers die talen uit het Midden-Oosten spreken, vertrouwd zijn. Met deze instelling wordt bijvoorbeeld het eerste veld in een tabel weergegeven in de kolom uiterst rechts, worden nieuwe velden links van de kolom toegevoegd, en worden het recordnummervak en de navigatieknoppen in de gegevensbladweergave weergegeven in de rechterbenedenhoek.

Cursorverplaatsing

Logisch: Hiermee volgt de cursorverplaatsing binnen bidirectionele tekst de richting van de taal die wordt aangetroffen. Als u bijvoorbeeld met de pijltoetsen door een zin gaat die eerst Arabische en vervolgens Engelse tekst bevat, wordt het invoegpunt binnen de Arabische tekst van rechts naar links verplaatst. Bij het Engelse woord begint het invoegpunt bij het meest linkse teken, waarna de verplaatsing verder gaat van links naar rechts.

Visueel: Hiermee gaat de cursor binnen bidirectionele tekst naar het volgende visueel aangrenzende teken. Als u bijvoorbeeld met de pijltoetsen door een zin gaat die eerst Arabische en vervolgens Engelse tekst bevat, wordt het invoegpunt binnen de Arabische tekst van rechts naar links verplaatst. Bij het Engelse woord begint het invoegpunt bij het meest rechtse teken, waarna de verplaatsing verder gaat van rechts naar links.

Hijri-kalender gebruiken

Als deze optie beschikbaar is, kunt u deze selecteren om de onderliggende datumverwijzing te baseren op de maankalender. Als u deze optie niet selecteert, gebruikt de database de Gregoriaanse kalender.

Opmerking: Het is raadzaam om in Access een kalendertype te kiezen wanneer u voor het eerst een database maakt, en deze instelling niet meer te wijzigen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×