De standaardervaring voor lijsten of documentbibliotheken wijzigen van nieuw naar klassiek

De standaardervaring voor lijsten of documentbibliotheken wijzigen van nieuw naar klassiek

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U ziet misschien een wijziging in het uiterlijk en de navigatie van uw document-bibliotheken en lijsten. Deze nieuwe ervaring sneller, met aanvullende functies voor telefoons en tablets en makkelijker kunt navigeren. Als een documentbibliotheek of de lijsteigenaar van de, site-eigenaar of beheerder wilt u mogelijk de standaard-ervaring Ga terug naar de vorige (klassieke ervaring) voor een tijd. Houd er rekening mee dat gebruikers de ervaring in specifieke bibliotheken wijzigen kunnen of sites terug naar nieuwe desgewenst. Een wijziging in instellingen op het niveau van de lijst en bibliotheek overschrijft wijzigingen op de site, de siteverzameling en het niveau van de tenant.

Opmerking : In dit artikel is bedoeld voor de bibliotheek en lijst eigenaren en beheerders die u wilt wijzigen van de standaard functionaliteit voor gebruikers. Als u een individuele gebruiker en dat u teruggaan naar klassieke ervaring wilt, klikt u op terug naar klassieke SharePoint in de linkerbenedenhoek, waarmee de hoek van de pagina. Klik op Afsluiten klassieke ervaring in de linkerbenedenhoek, links onder aan de pagina de klassieke ervaring om af te sluiten.

 1. Kies Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags en klikt u vervolgens Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingenin de lijst of documentbibliotheek.

  Ga naar Instellingen, Bibliotheekinstellingen

  Als u Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags niet ziet, kiest u het tabblad Bibliotheek of Lijst om het lint weer te geven en klikt u vervolgens op het lint op Bibliotheekinstellingen of Lijstinstellingen.

  Lijstinstellingen op lint
 2. Klik op Geavanceerde instellingen en schuif omlaag naar Lijstervaring.

  Instelling voor lijsten en bibliotheken

 3. Kies een van de volgende opties:

  • Standaardervaring, ingesteld door mijn beheerder

   Deze optie zorgt ervoor dat de ervaring als wat uw sitebeheerder instellen.

  • Nieuwe ervaring

   Met deze optie stelt u de ervaring in op de nieuwe ervaring. Deze ervaring is standaard ingeschakeld. U hoeft deze dus alleen te kiezen als u vanuit de klassieke ervaring wilt teruggaan naar de nieuwe.

  • Klassieke ervaring

   Met deze optie stelt u de ervaring in op de klassieke ervaring, dus de vorige, oudere ervaring voor documentbibliotheken.

 1. Meld u aan bij Office 365 als globale beheerder of als SharePoint-beheerder.

 2. Selecteer het pictogram van het startprogramma voor apps Het pictogram dat op een wafel lijkt en het klikken op een knop voorstelt waarmee meerdere toepassingstegels voor selectie worden weergegeven. in de linkerbovenhoek en kies Beheerder om het Office 365-beheercentrum te openen. (Als u de tegel Beheerder niet ziet, hebt u geen beheerdersmachtigingen voor Office 365 in uw organisatie.)

 3. Kies in het linkerdeelvenster Beheercentra > SharePoint.

 4. Kies Instellingen.

 5. Selecteer naast Ervaring voor SharePoint-lijsten en -bibliotheken de optie Klassieke ervaring of Nieuwe ervaring (autodetectie).

  Instelling voor de standaard-ervaring voor lijsten en bibliotheken

Controleren op aanpassingen die van invloed zijn op lijsten of bibliotheekpagina's

Een reden die u mogelijk wilt wijzigen van de standaard-ervaring aan de site en het niveau van de siteverzameling is omdat u wijzigingen hebt aangebracht die van invloed zijn op lijst of bibliotheek pagina's en cruciale functionaliteit. Als u controleren voor deze soorten aanpassingen wilt om te bepalen welke sites en siteverzamelingen die u wilt wijzigen van de standaardindeling voor, moet u een Windows PowerShell-script gebruiken met de Wikkel van een CSOM (aan de clientzijde objectmodel). Het volgende script vastgesteld customactions die aangepaste scripts implementeren.

 1. Controleer of dat u de volgende minimale vereisten voldoet aan:

 2. Kopieer de volgende code en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok. In dit artikel geven we het scriptbestand de naam CustomActions.ps1.

  Notities : 

  • Dit script moet afzonderlijk worden uitgevoerd voor elke website die u wilt controleren CustomActions voor. De tijdelijke aanduiding voor namen zoals aangegeven in combinatie moeten worden aangepast aan uw organisatie-vereisten voldoet.

  • Er zijn regels met opmerkingen, aangegeven met het hekje (#), in de secties van het script voor het niveau van de siteverzameling en de site. Als u het betreffende script gaat uitvoeren, verwijdert u het hekje (#) vóór de regels in de sectie waarvoor u de ervaring wilt wijzigen.

  # This file uses CSOM. Replace the paths below with the path to CSOM on this computer.
  # If CSOM is in the user's downloads folder, you only have to replace the <username> placeholder.
  
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  # All strings in braces < >are placeholders that you must replace with the appropriate strings.
  
  $webUrl = 'https://<domain>.sharepoint.com/<relative-path-to-website>'
  $username = '<username>@<domain>.onmicrosoft.com'
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)  
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  $site = $clientContext.Site;
  $customActions = $site.UserCustomActions
  $clientContext.Load($customActions)
  $clientContext.ExecuteQuery()
  
  $first = $true
  foreach($customAction in $customActions)
  {
    if($customAction.Location -eq "scriptlink" -and -Not ([string]::IsNullOrEmpty($customAction.ScriptBlock)))
    {
      if ($first)
      {
        Echo " "
          Echo ($webUrl + " has the following inline JavaScript custom actions")
      $first = $false
      }
      Echo $customAction.Title
    }
  }
  
 3. Sla het bestand op onder de naam CustomActions.ps1.

  Opmerking : U kunt een andere bestandsnaam gebruiken, maar u moet het bestand wel opslaan als een tekstbestand met ANSI-codering en de extensie .ps1

 4. Ga naar de map waarin u het bestand hebt opgeslagen.

 5. Typ bij de opdrachtprompt van Windows PowerShell de volgende opdracht:

  ./CustomActions.ps1

De standaardervaring voor sites en siteverzamelingen wijzigen

Als u de standaardervaring voor documentbibliotheken wilt wijzigen op siteverzamelings- of siteniveau, gebruikt u als volgt een Windows PowerShell-script met een CSOM-wrapper (clientobjectmodel).

 1. Controleer of dat u de volgende minimale vereisten voldoet aan:

 2. Kopieer de volgende code en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok. In dit artikel geven we het scriptbestand de naam DocLib.ps1.

  Opmerking : Er zijn regels met opmerkingen, aangegeven met het hekje (#), in de secties van het script voor het niveau van de siteverzameling en de site. Als u het betreffende script gaat uitvoeren, verwijdert u het hekje (#) vóór de regels in de sectie waarvoor u de ervaring wilt wijzigen.

  ##The first two lines of the script load the CSOM model:
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  $webUrl = 'https://{domain}.sharepoint.com/[optional path to subweb]'
  $username = Read-Host -Prompt "Enter or paste the site collection administrator’s full O365 email, for example, name@domain.onmicrosoft.com" 
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  
  # To apply the script to the site collection level, uncomment the next two lines.
  #$site = $clientContext.Site; 
  #$featureguid = new-object System.Guid "E3540C7D-6BEA-403C-A224-1A12EAFEE4C4"
  
  # To apply the script to the website level, uncomment the next two lines, and comment the preceding two lines.
  #$site = $clientContext.Web;
  #$featureguid = new-object System.Guid "52E14B6F-B1BB-4969-B89B-C4FAA56745EF" 
  
  # To turn off the new UI by default in the new site, uncomment the next line.
  #$site.Features.Add($featureguid, $true, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None);
  
  # To re-enable the option to use the new UI after having first disabled it, uncomment the next line.
  # and comment the preceding line.
  #$site.Features.Remove($featureguid, $true);
  
  $clientContext.ExecuteQuery();
  
  
 3. Sla het bestand op onder de naam DocLib.ps1.

  Opmerking : U kunt een andere bestandsnaam gebruiken, maar u moet het bestand wel opslaan als een tekstbestand met ANSI-codering en de extensie .ps1

 4. Ga naar de map waarin u het bestand hebt opgeslagen.

 5. Typ bij de opdrachtprompt van Windows PowerShell de volgende opdracht:

  ./DocLib.ps1

Zie Windows PowerShell gebruiken voor meer informatie over Windows PowerShell.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×