De standaardbestandsindeling wijzigen

Wanneer u een nieuwe, lege database maakt, wordt u gevraagd het databasebestand een naam te geven. Standaard krijgt het bestand de extensie .accdb, waarmee wordt aangegeven dat het bestand is gemaakt in de .accdb-bestandsindeling van Access voor uw versie, en niet kan worden gelezen door eerdere versies van Access. Als u bijvoorbeeld Access 2007 gebruikt, wordt het bestand gemaakt in de bestandsindeling van Access 2007. Als u Access 2010 gebruikt, krijgt het bestand de indeling van Access 2007-2010, enzovoort.

U hebt de mogelijkheid bestanden te maken in de indeling van Access 2000 of de indeling van Access 2002-2003 (beide met de extensie .mdb). Wanneer u vervolgens een nieuw databasebestand maakt, wordt het resulterende bestand in de eerdere Access-indeling gemaakt en kan dit worden gedeeld met anderen die die versie van Access gebruiken. Dat kan nuttig zijn wanneer u een upgrade hebt uitgevoerd naar een latere versie, maar bestanden deelt met anderen die dat niet hebben gedaan.

Opmerking:  Dit artikel is niet van toepassing op Access-web-apps, het type database dat u met Access ontwerpt en online publiceert. Een database waarvoor een eerdere indeling wordt gebruikt, kunt u niet converteren naar een webdatabase.

De standaardbestandsindeling wijzigen

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik in het dialoogvenster Opties voor Access op Algemeen. Als u Access 2007 gebruikt, klikt u op de Microsoft Office-knop > Opties voor Access > Populair.

 4. Selecteer onder Databases maken in het vak Standaardbestandsindeling voor lege database de bestandsindeling die u als standaard wilt instellen.

 5. Klik op OK.

 6. Klik op Bestand > Nieuw.

 7. Als u een nieuw bestandstype wilt maken, typt u de gewenste bestandsnaam (laat de extensie ongewijzigd) en klikt u op Maken. Als u nu geen bestand wilt maken, klikt u op Annuleren.

Een database converteren naar een andere indeling

Als u een bestaande database naar een andere bestandsindeling wilt converteren, kunt u een indeling selecteren wanneer u de opdracht Database opslaan als kiest. Met deze opdracht kunt u de oorspronkelijke indeling behouden en een kopie van de database maken in de gewenste indeling. Vervolgens kunt u de kopie van de database met de gewenste versie van Access gebruiken.

Opmerking: Als de oorspronkelijke database de bestandsindeling van Access 2010 of later heeft en complexe gegevens, offlinegegevens of bijlagen bevat, kunt u de kopie niet opslaan in een eerdere indeling, zoals Access 2000 of Access 2002-2003.

 1. Als de database nog niet geopend is, opent u de database die u wilt converteren.

 2. Klik op Bestand > Opslaan als > Database opslaan als. (In Access 2010 klikt u op Bestand > Opslaan als > Database opslaan als.)

  Opmerking: Als er databaseobjecten zijn geopend wanneer u de database in een andere indeling probeert op te slaan, wordt u gevraagd of u deze objecten wilt sluiten voordat u de kopie maakt. Klik op Ja als u wilt dat de objecten worden gesloten, of klik op Nee als u het hele proces wilt annuleren.

 3. Typ een naam voor de kopie van de database in het vak Bestandsnaam in het dialoogvenster Opslaan als.

 4. Klik op Opslaan. De kopie wordt in Access gemaakt en geopend.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×