De standaardbasispagina wijzigen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met basispagina's bepaalt u hoe alle pagina's van uw site eruitzien. U kunt een site snel een ander uiterlijk geven door alleen de stijlen of inhoud van de basispagina te wijzigen.

In dit artikel wordt besproken hoe u een kopie van het bestand Default.master maakt, de stijlen in een site aanpast, de tijdelijke aanduidingen voor inhoud wijzigt en vervolgens de nieuwe basispagina toepast op alle pagina's van een site die zijn gekoppeld aan Default.master

In dit artikel

Voordat u begint

Default.master opzoeken en kopiëren

Identificeren en wijzigt u de stijlen

Identificeren en aanpassen van de tijdelijke aanduidingen voor inhoud

Een nieuw inhoudsgebied toevoegen

De nieuwe basispagina toepassen

Voordat u begint

Wanneer u een site Windows SharePoint Services 3.0 voor het eerst opent, wordt een één standaardbasispagina met de naam Default.master wordt toegepast op alle pagina's op een site. U kunt deze standaardbasispagina voor de hele site wijzigen met behulp van de ontwerphulpmiddelen in Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Default.master aanpassen is de beste optie voor u, als deze basispagina al voldoet aan de meeste van uw wensen voldoet en u wilt slechts een paar wijzigingen aanbrengen.

Naar boven

Default.master opzoeken en kopiëren

De standaardbasispagina bevindt zich in de galerie met basispagina's. In Office SharePoint Designer 2007 is de galerie met basispagina's de map masterpage, die zich bevindt in de map _catalogs in de mappenlijst.

default.master in de mappenlijst

Tip : De naam en locatie van de basispagina waaraan een inhoudspagina is gekoppeld, wordt aangegeven met de basispagina-indicator in de rechterbovenhoek van de inhoudspagina.

De locatie en naam van de basispagina opzoeken met behulp van de 'breadcrumb'

Het is verstandig om nieuwe basispagina's die u maakt op te slaan in dezelfde map. Op die manier staan al uw basispagina's voor de site op één locatie en kunt u ze gemakkelijk vinden en beheren.

Het is meestal ook een goed idee om een kopie maken van Default.master in plaats van Default.master rechtstreeks te bewerken. Echter als u Breng wijzigingen rechtstreeks aan Default.master en u niet tevreden bent over de wijzigingen die u hebt aangebracht, kunt u altijd Default.master herstellen naar de sitedefinitie. Zie voor meer informatie het artikel een aangepaste pagina om de sitedefinitie te herstellen.

Een kopie maken van Default.master:

 1. Klik in de mappenlijst met de rechtermuisknop op Default.master en klik op Kopiëren.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map masterpage en klik vervolgens op Plakken.

Kopie van de standaardbasispagina in de mappenlijst

Een nieuwe basispagina default_copy (1) .master met de naam wordt weergegeven. U kunt nu wijzigen en wijzig de naam van deze pagina. Wanneer u een basispagina kopieert, inhoudspagina's die zijn gekoppeld aan de oorspronkelijke basispagina, in dit geval Default.master, blijven bijgevoegde op de oorspronkelijke basispagina en niet op de kopie. Nadat u kopiëren en aanpassen van Default.master, kunt u deze hebt toegepast op alle inhoudspagina's van de site. Zie voor meer informatie over het toepassen van het nieuwe model toepassen de nieuwe basispagina.

Naar boven

De stijlen identificeren en aanpassen

Met de CSS-functies in Office SharePoint Designer 2007 kunt u de stijlen identificeren die worden gebruikt op de basispagina en deze stijlen vervolgens aanpassen. Als u bijvoorbeeld de achtergrondkleur van de pagina wilt wijzigen, identificeert u eerst de stijlen waarmee de achtergrondkleur wordt bepaald en wijzigt u vervolgens die stijlen zodat de gewenste achtergrondkleur wordt toegepast.

 1. Klik in default_copy(1).master op de plaats waar u de stijl wilt wijzigen.

  Opmerking : Op sommige inhoudsgebieden die worden weergegeven in de ontwerpweergave zijn geen stijlen toegepast, waardoor er geen overeenkomstige stijl wordt weergegeven in het taakvenster Stijlen toepassen. Als u bijvoorbeeld een tijdelijke aanduiding voor inhoud selecteert, wordt er geen stijl weergegeven in het taakvenster Stijlen toepassen. Er worden echter wel tijdelijke aanduidingen voor inhoud weergegeven binnen HTML-elementen, zoals de code <td>.

 2. Als het taakvenster Stijlen toepassen niet zichtbaar is, klikt u op Stijlen toepassen in het menu Taakvensters.

 3. Klik in het taakvenster Stijlen toepassen op Opties en klik vervolgens op Bij selectie gebruikte stijlen weergeven.

  Elke stijl die is toegepast op het gebied waarin de cursor zich bevindt, is blauw gemarkeerd en binnen de markering wordt een voorbeeld van de stijl weergegeven.

  In de volgende afbeelding is div.ms-titleareaframe geselecteerd in de ontwerpweergave. In het taakvenster Stijlen toepassen worden drie stijlen weergegeven die zijn toegepast op div.ms-titleareaframe. Met de bovenste stijl, Div.ms-titleareaframe, wordt de achtergrondkleur gedefinieerd.

  Opmerking : Omdat voor stijlen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters, is Div.ms-titleareaframe (met een hoofdletter) anders dan div.ms-titleareaframe (zonder hoofdletter).

  div.ms-titleareaframe, geselecteerd in de ontwerpweergave, met daarin de overeenkomstige stijl in het taakvenster stijlen toepassen

  1. Div.ms-titleareaframe wordt geselecteerd in de ontwerpweergave

  2. De drie stijlen die zijn toegepast op div.mstitleareaframe, worden weergegeven in het taakvenster Stijlen toepassen.

 4. Met de rechtermuisknop op de stijl die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Alle X stijlen selecteren, waarbij X het aantal exemplaren waarin de stijl is toegepast op de pagina is.

  Klik voor dit voorbeeld met de rechtermuisknop op de bovenste stijl, Div.ms-titleareaframe.

 5. Als u alle exemplaren van de stijl hebt geselecteerd, klikt u nogmaals met de rechtermuisknop op de stijl en klikt u op Stijl wijzigen.

 6. Breng in het dialoogvenster Stijl wijzigen de gewenste wijzigingen aan en klik vervolgens op OK.

  Volg het voorbeeld, in het dialoogvenster Stijl wijzigen , klik onder categorie, klikt u op achtergrond. Klik op rood Rood in de lijst kleur van de achtergrond en klik vervolgens op OK.

De nieuwe stijl wordt toegepast op de pagina.

gewijzigde stijl in de ontwerpweergave

Ga verder met het wijzigen van stijlen totdat de basispagina eruitziet zoals u wilt.

Opmerking : Als u besluit dat u niet tevreden bent met de wijzigingen die u hebt aangebracht in de basispagina op elk gewenst moment, kunt u deze kunt herstellen naar de sitedefinitie. Zie voor meer informatie het artikel een aangepaste pagina om de sitedefinitie te herstellen.

Wanneer u een stijl in een SharePoint-site wijzigen, een lokale kopie van Core.css wordt geopend en de wijzigingen zijn doorgevoerd in de lokale kopie. Zie het artikel een aangepast opmaakmodel toe aan een SharePoint-site toepassenvoor meer informatie.

Naar boven

De tijdelijke aanduidingen voor inhoud identificeren en aanpassen

Standaard is de meeste inhoud in Default.master, de standaardbasispagina voor een site van Windows SharePoint Services 3.0, niet gecodeerd op de pagina. Een groot deel van de inhoud is afkomstig van ASP.NET-SharePoint-webbesturingselementen, waarvan de inhoud wordt opgehaald op de server. Wanneer de inhoudspagina in de browser wordt opgevraagd, wordt deze inhoud opgehaald van de server en op de pagina weergegeven. De tekst "Team site" die helemaal links op de standaardstartpagina (default.aspx) staat, wordt geleverd door een ASP.NET-besturingselement voor tijdelijke aanduiding van inhoud die de inhoud van de server ophaalt. De tekst "Team site" staat niet in HTML-codes in Codeweergave. U kunt deze tekst met Office SharePoint Designer 2007 vervangen door uw eigen tekst.

De meeste tijdelijke aanduidingen voor inhoud die standaard zijn opgenomen in Default.master zijn vereist voor de samenwerkingsfuncties van Windows SharePoint Services 3.0 (bijvoorbeeld SharePoint-lijsten en -bibliotheken) en mogen daarom niet worden verwijderd. U kunt echter wel Office SharePoint Designer 2007 gebruiken om deze tijdelijke aanduidingen aan uw wensen aan te passen. U kunt bijvoorbeeld de tekst "Team site" vervangen door andere tekst.

 1. Open Default.master.

 2. Als u de werkbalk Basispagina wilt openen, wijst u Werkbalken aan in het menu Beeld en klikt u vervolgens op Basispagina.

 3. Gebruik de werkbalk Basispagina om de tijdelijke aanduiding voor inhoud te zoeken die u wilt wijzigen.

  Om het voorbeeld te volgen klikt u op de werkbalk Basispagina op de pijl rechts naast het vak Gebied en klikt u vervolgens op PlaceHolderSiteName.

 4. Klik op de tekst Team site om de projecteigenschap te selecteren.

  Projecteigenschap binnen de tijdelijke aanduiding voor inhoud PlaceHolderSiteName, geselecteerd in de ontwerpweergave
  De projecteigenschap binnen de tijdelijke aanduiding voor inhoud PlaceHolderSiteName, geselecteerd in de ontwerpweergave
 5. Typ een nieuwe naam voor de site en sla uw wijzigingen op door op Opslaan in het menu Bestand te klikken.

  Er wordt een bericht weergegeven met de mededeling dat uw wijzigingen tot gevolg hebben dat de pagina wordt gewijzigd ten opzicht van de sitedefinitie. Klik op Ja.

  Opmerking : Als u niet tevreden met de wijzigingen die u hebt aangebracht in de basispagina bent, kunt u deze altijd de sitedefinitie herstellen. Zie voor meer informatie het artikel een aangepaste pagina om de sitedefinitie te herstellen.

Zie het artikel de standaard SharePoint tijdelijke aanduidingen voor inhoud wijzigenvoor meer informatie over het zoeken en klikt u vervolgens de tijdelijke aanduidingen voor inhoud standaard wijzigen.

Naar boven

Een nieuw inhoudsgebied toevoegen

U kunt ook een nieuw inhoudsgebied toevoegen aan de basispagina door een tijdelijke aanduiding voor inhoud toe te voegen.

Opmerking : Tijdelijke aanduidingen voor inhoud kunnen niet in andere tijdelijke aanduidingen voor inhoud worden ingevoegd.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de pagina in de ontwerpweergave en klik vervolgens op Microsoft ASP.NET-inhoudsgebieden beheren in het snelmenu.

 2. Typ in het vak Naam van gebied in het dialoogvenster Inhoudsgebieden beheren een naam van het nieuwe inhoudsgebied en klik vervolgens op Toevoegen.

  Om het voorbeeld te volgen, typt u ContentPlaceHolder1 in het vak Naam van gebied.

 3. Klik op Sluiten.

  Er verschijnt een nieuwe tijdelijke aanduiding voor inhoud met de naam ContentPlaceHolder1.

  Tijdelijke aanduiding voor inhoud in ontwerpweergave

Opmerking : Als u niet tevreden met de wijzigingen die u hebt aangebracht in de basispagina bent, kunt u deze altijd de sitedefinitie herstellen. Zie voor meer informatie het artikel een aangepaste pagina om de sitedefinitie te herstellen.

Naar boven

De nieuwe basispagina toepassen

Wanneer u de nieuwe basispagina hebt gemaakt, kunt u deze instellen als standaardbasispagina voor de gehele site.

Wanneer u een nieuwe basispagina instelt als standaardbasispagina, worden alle pagina's die zijn gekoppeld aan de huidige versie van Default.master, inclusief de pagina's die al in uw site bestaan én eventuele nieuwe pagina's die u maakt, gekoppeld aan de nieuwe basispagina.

 • Klik in de map basispagina met de rechtermuisknop op de pagina die u wilt gebruiken als de nieuwe standaardbasispagina en klik vervolgens op Instellen als standaardbasispagina in het snelmenu.

  Er verschijnt een bericht met waarschuwing dat de pagina's die inhoudsgebieden bevatten die niet in de nieuwe standaardbasispagina verbroken wordt weergegeven. Als de inhoudsgebieden in de nieuwe standaardbasispagina overeenkomen met de inhoudsgebieden in inhoudspagina's van de site, klikt u op Ja. Zie het artikel wijzigen de standaard-SharePoint tijdelijke aanduidingen voor inhoudvoor meer informatie over inhoudsgebieden en tijdelijke aanduidingen voor inhoud.

Opmerking : Als de basispagina al de standaardbasispagina voor de site is, is de opdracht Instellen als standaardbasispagina niet beschikbaar.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×