De standaard tijdelijke aanduidingen voor inhoud in SharePoint wijzigen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Besturingselementen voor tijdelijke aanduidingen voor inhoud, die in de codeweergave worden aangegeven met <asp:ContentPlaceHolder>, zijn gebieden met vervangbare inhoud op een basispagina. U kunt de tijdelijke aanduidingen voor inhoud op een basispagina wijzigen, zodat de wijzigingen worden toegepast op alle inhoudspagina's die zijn gekoppeld aan die basispagina. U kunt ook een of meer van de standaard tijdelijke plaatsaanduidingen op een bepaalde inhoudspagina overschrijven door aangepaste inhoud in te voegen. De aangepaste inhoud wordt vervolgens weergegeven in plaats van de standaardinhoud voor die bepaalde pagina wanneer die pagina in de browser wordt bekeken.

In dit artikel worden tijdelijke aanduidingen voor inhoud beschreven en wordt uitgelegd hoe u ze kunt vinden met de werkbalk Basispagina. Dit artikel bevat ook een overzicht en een beschrijving van alle standaard tijdelijke aanduidingen voor inhoud die voorkomen op Default.master in een Windows SharePoint Services 3.0-site, en u vindt richtlijnen voor hoe u de inhoud kunt wijzigen die wordt geleverd door tijdelijke aanduidingen voor inhoud.

In dit artikel

Waar vind de standaard tijdelijke plaatsaanduidingen hun inhoud?

Een tijdelijke aanduiding voor inhoud zoeken

De standaard tijdelijke aanduidingen voor inhoud op Default.master in een Windows SharePoint Services 3.0-site

De inhoud van een tijdelijke aanduiding voor inhoud wijzigen

Waar halen de standaard tijdelijke aanduidingen voor inhoud hun inhoud vandaan?

Standaard is de grootste deel van de inhoud op Default.master, de standaardbasispagina voor een site Windows SharePoint Services 3.0 niet gecodeerd op de pagina. Veel van de inhoud is afkomstig uit ASP.NET SharePoint-webbesturingselementen, waarvan de inhoud wordt opgehaald uit de server. Wanneer de pagina-inhoud wordt aangevraagd in de browser, wordt deze inhoud opgehaald van de server en weergegeven op de pagina. Bijvoorbeeld, de tekst "Team Site" die wordt weergegeven in de meest linkse regio van de standaard (default.aspx) is geleverd door een ASP.NET SharePoint-webbesturingselement dat de inhoud van de server ophaalt. De tekst "Team Site" niet wordt weergegeven in de HTML-codes in codeweergave. U kunt deze tekst vervangen door aangepaste inhoud met behulp van Microsoft Office SharePoint Designer 2007, zoals wordt beschreven in het gedeelte wijzigen de inhoud in een tijdelijke aanduiding voor inhoud.

Team site wordt weergegeven in een tijdelijke aanduiding voor inhoud

Naar boven

Een tijdelijke aanduiding voor inhoud zoeken

Tijdelijke aanduidingen voor inhoud worden alleen weergegeven op basispagina's. U kunt de tijdelijke aanduidingen voor inhoud in een Windows SharePoint Services 3.0-site alleen weergeven als de visuele hulpmiddelen Lege containers en Zichtbare randen zijn ingeschakeld. Wijs Visuele hulpmiddelen aan in het menu Beeld en klik vervolgens op Lege containers en Zichtbare randen. Controleer of Weergeven is geselecteerd in het submenu.

De knoppen Lege containers en Zichtbare randen zijn oranje gemarkeerd als ze zijn ingeschakeld, zoals u in deze afbeelding kunt zien.

visuele hulpmiddelen die zijn gemarkeerd in het menu als ze zijn ingeschakeld

U kunt tijdelijke aanduidingen voor inhoud gemakkelijk vinden in de ontwerpweergave met behulp van de werkbalk Basispagina.

 1. Als u de werkbalk Basispagina wilt openen, wijst u Werkbalken aan in het menu Beeld en klikt u vervolgens op Basispagina.

 2. Als u een besturingselement voor een tijdelijke aanduiding voor inhoud wilt selecteren, klikt u op de pijl en klikt u vervolgens op het besturingselement voor de tijdelijke aanduiding voor inhoud die u wilt zoeken.

In de volgende afbeelding is PlaceHolderTitleBreadcrumb geselecteerd op de werkbalk Basispagina.

De werkbalk Basispagina

Als een tijdelijke aanduiding voor inhoud is geselecteerd in de ontwerpweergave, ziet deze eruit zoals in de volgende afbeelding. Op het tabblad wordt de id van de tijdelijke aanduiding weergegeven.

tabblad voor tijdelijke aanduiding voor inhoud zoals dit wordt weergegeven in de ontwerpweergave
De tab van een tijdelijke aanduiding voor inhoud zoals deze wordt weergegeven in de ontwerpweergave

Als u een tijdelijke aanduiding voor inhoud selecteert via de werkbalk Basispagina, wordt de tijdelijke aanduiding voor inhoud ook geselecteerd op de Snelle labelkiezer.

Tip: Als de Snelle labelkiezer niet zichtbaar is, klikt u in het menu Beeld op Snelle labelkiezer.

Tijdelijke aanduiding voor inhoud zoals deze wordt weergegeven in Snelle labelkiezer
Een tijdelijke aanduiding voor inhoud zoals deze wordt weergegeven op de Snelle labelkiezer

U kunt de werkbalk Basispagina in de ontwerpweergave of in de codeweergave gebruiken.

Naar boven

De standaard tijdelijke aanduidingen voor inhoud op Default.master in een Windows SharePoint Services 3.0-site

Standaard worden op inhoudspagina's in Windows SharePoint Services 3.0 de tijdelijke aanduidingen voor inhoud gebruikt die in de volgende tabel staan. Deze tabel bevat een overzicht van de tijdelijke aanduidingen voor inhoud, waarbij wordt uitgelegd wat elke tijdelijke aanduiding voorstelt op de pagina.

De meeste standaard tijdelijke aanduidingen voor inhoud op Default.master zijn nodig voor de samenwerkingsfuncties van Windows SharePoint Services 3.0 (zoals SharePoint-lijsten en -bibliotheken) en moeten daarom niet worden verwijderd.

Voor een visueel voorbeeld van de standaard tijdelijke aanduidingen voor inhoud die hier worden beschreven, gebruikt u de werkbalk Basispagina zoals is beschreven in de vorige sectie.

Tijdelijke aanduiding voor inhoud

Beschrijving

PlaceHolderBodyAreaClass

Aanvullende opmaakprofielen van hoofdtekst in de koptekst

PlaceHolderBodyLeftBorder

Randelement voor de hoofdtekst van de hoofdpagina

PlaceHolderBodyRightMargin

Rechtermarge van de hoofdtekst van de hoofdpagina

PlaceHolderCalendarNavigator

Geeft een datumkiezer weer waarmee in een kalender kan worden genavigeerd als er een kalender wordt weergegeven op de pagina

PlaceHolderFormDigest

Het beveiligingsbesturingselement "formuliercontrolecode"

PlaceHolderGlobalNavigation

De breadcrumb voor globale navigatie

PlaceHolderHorizontalNav

Bovenste navigatiemenu voor de pagina

PlaceHolderLeftActions

Onderkant van het linkernavigatiegebied

PlaceHolderLeftNavBar

Linkernavigatiegebied

PlaceHolderLeftNavBarBorder

Randelement op de linkernavigatiebalk

PlaceHolderLeftNavBarDataSource

Gegevensbron voor het linkernavigatiemenu

PlaceHolderLeftNavBarTop

Bovenkant van het linkernavigatiegebied

PlaceHolderMain

Hoofdinhoud van de pagina

PlaceHolderMiniConsole

Een plaats waar opdrachten op paginaniveau worden weergegeven, bijvoorbeeld WIKI-opdrachten als Pagina bewerken, Geschiedenis en Binnenkomende koppelingen

PlaceHolderNavSpacer

De breedte van het linkernavigatiegebied

PlaceHolderPageDescription

Beschrijving van de inhoud van de pagina

PlaceHolderPageImage

Paginapictogram linksboven op de pagina

PlaceHolderSearchArea

Gebied voor zoekvak

PlaceHolderSiteName

Sitenaam

PlaceHolderTitleAreaClass

Aanvullende opmaakprofielen in de koptekst

PlaceHolderTitleAreaSeparator

Geeft schaduwen weer voor het titelgebied

PlaceHolderTitleBreadcrumb

Gebied voor de breadcrumb voor hoofdinhoud

PlaceHolderPageTitleInTitleArea

Paginatitel die meteen onder de breadcrumbs wordt weergegeven

PlaceHolderTitleLeftBorder

Linkerrand van het titelgebied

PlaceHolderTitleRightMargin

Rechtermarge van het titelgebied

PlaceHolderTopNavBar

Bovenste navigatiegebied

PlaceHolderUtilityContent

Extra inhoud onderaan op de pagina

SPNavigation

Standaard leeg in Windows SharePoint Services 3.0. Kan worden gebruikt voor extra besturingselementen voor het bewerken van pagina's.

WSSDesignConsole

De besturingselementen voor het bewerken van pagina's als de pagina wordt weergegeven in de modus Pagina bewerken (klik in de browser op Siteacties en klik vervolgens op Pagina bewerken)

Naar boven

De inhoud van een tijdelijke aanduiding voor inhoud wijzigen

Als u wilt dat uw wijzigingen in een tijdelijke aanduiding voor inhoud worden toegepast op de hele site, wijzigt u de tijdelijke aanduiding voor inhoud op de basispagina. U kunt ook de inhoud op een afzonderlijke inhoudspagina wijzigen, waarmee u de standaardinhoud overschrijft die door de basispagina aan die inhoudspagina wordt geleverd.

Opmerking: U kunt wijzigingen aanbrengen in alle inhoud op een basispagina, dus niet alleen op de inhoud in tijdelijke aanduidingen voor inhoud. Wijzigingen die worden aangebracht in een basispagina, worden toegepast op alle inhoudspagina's die aan die basispagina zijn gekoppeld.

Wijzigingen in tijdelijke aanduidingen voor inhoud toepassen op de hele site

Als u wijzigingen aanbrengt in een basispagina, worden uw wijzigingen toegepast op alle pagina's die aan die basispagina zijn gekoppeld. In het volgende voorbeeld wijzigt u de tekst voor de sitenaam op de basispagina door de tijdelijke aanduiding voor inhoud PlaceHolderSiteName te selecteren en vervolgens de standaardinhoud te vervangen door aangepaste inhoud. Als u de pagina opslaat, worden de wijzigingen weergegeven op alle pagina's die aan die basispagina zijn gekoppeld.

 1. Open Default.master door in de mappenlijst achtereenvolgens te dubbelklikken op _catalogs, masterpage en default.master.

 2. Als u de werkbalk Basispagina wilt openen, wijst u Werkbalken aan in het menu Beeld en klikt u vervolgens op Basispagina.

 3. Gebruik de werkbalk Basispagina om de tijdelijke aanduiding voor inhoud te zoeken die u wilt wijzigen.

  Als u het voorbeeld wilt volgen, klikt u op de werkbalk Basispagina p de pijl en klikt u vervolgens op PlaceHolderSiteName in de lijst.

 4. Klik op de tekst Team site om de projecteigenschap te selecteren.

  Projecteigenschap binnen de tijdelijke aanduiding voor inhoud PlaceHolderSiteName, geselecteerd in de ontwerpweergave
  De projecteigenschap binnen de tijdelijke aanduiding voor inhoud PlaceHolderSiteName, geselecteerd in de ontwerpweergave
 5. Typ een nieuwe naam voor de site en sla uw wijzigingen op door op Opslaan in het menu Bestand te klikken.

  Er wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gewaarschuwd dat door uw wijzigingen een pagina uit de sitedefinitie wordt aangepast. Klik op Ja.

  Opmerking: Als u niet tevreden met de wijzigingen die u hebt aangebracht in de basispagina bent, kunt u deze altijd de sitedefinitie herstellen. Zie voor meer informatie het artikel een aangepaste pagina om de sitedefinitie te herstellen.

De wijzigingen worden toegepast op alle pagina's die aan die basispagina zijn gekoppeld.

Opmerking: De wijzigingen worden niet toegepast op de inhoudspagina als de inhoudspagina de inhoud van de basispagina al overschrijft.

Wijzigingen in tijdelijke aanduidingen voor inhoud alleen toepassen op één inhoudspagina

Als u wijzigingen aanbrengt in een afzonderlijke inhoudspagina, worden de wijzigingen alleen toegepast op die pagina. Als u aangepaste inhoud toevoegt aan een tijdelijke aanduiding voor inhoud op een inhoudspagina, overschrijft u de standaardinhoud die wordt geleverd door de basispagina voor die tijdelijke aanduiding voor inhoud doordat er ene besturingselement voor inhoud wordt gemaakt voor die pagina. In het volgende voorbeeld wijzigt u de tekst voor de sitenaam op de standaardintroductiepagina door de tijdelijke aanduiding voor inhoud PlaceHolderSiteName te selecteren en vervolgens de inhoud te vervangen door aangepaste tekst. Als u de pagina opslaat, worden de wijzingen alleen weergegeven op Default.aspx.

 1. Dubbelklik in de mappenlijst op default.aspx.

 2. Klik op de tekst Team site en klik vervolgens op de pijl die wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van de tijdelijke aanduiding voor inhoud.

  team site wordt weergegeven in de tijdelijke aanduiding placeholdersitename in de ontwerpweergave

  U ziet het woord (basis) op de tab. Dit betekent dat in het inhoudsgebied inhoud uit de basispagina wordt weergegeven. Dit gebied kan niet worden bewerkt.

 3. Klik op Aangepaste inhoud maken.

  Takenlijst voor algemene inhoud

  U ziet het woord (aangepast) op de tab. Dit betekent dat in de aangepaste inhoud in dit gebied de inhoud in de basispagina overschrijft. Dit gebied kan nu worden bewerkt.

 4. Klik op de tekst Team site om de projecteigenschap te selecteren.

  Projecteigenschap binnen de tijdelijke aanduiding voor inhoud PlaceHolderSiteName, geselecteerd in de ontwerpweergave
  De projecteigenschap binnen de tijdelijke aanduiding voor inhoud PlaceHolderSiteName, geselecteerd in de ontwerpweergave
 5. Typ een nieuwe sitenaam voor de introductiepagina en sla uw wijzigingen op door op Opslaan in het menu Bestand te klikken.

  Er wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gewaarschuwd dat door uw wijzigingen een pagina uit de sitedefinitie wordt aangepast. Klik op Ja.

  Opmerking: Als u niet tevreden met de wijzigingen die u hebt aangebracht in de basispagina bent, kunt u deze altijd de sitedefinitie herstellen. Zie voor meer informatie het artikel een aangepaste pagina om de sitedefinitie te herstellen.

De wijzigingen worden alleen toegepast op Default.aspx.

Als u terug wilt naar de standaardinhoud van de basispagina, klikt u op de tekst Team site, klikt u op de pijl die wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het besturingselement en klikt u vervolgens op Standaard op de inhoud van de basis.

Er wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gewaarschuwd dat als u de standaardinhoud van de basispagina gebruikt, alles in dit gebied wordt verwijderd van de pagina. Als u terug wilt naar de inhoud van de basispagina, waarbij u alle aangepaste inhoud in dit gebied verliest, klikt u op Ja.

Sla uw wijzigingen op door op Opslaan in het menu Bestand te klikken.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×