De spelling- en grammaticacontrole werkt niet zoals verwacht

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Misschien wilt u dat de spelling- en grammaticacontrole in uw Office-programma bepaalde spelling- en grammaticaconstructies af en toe negeert. Ook zijn er situaties waarin u niet weet waarom de spelling- of grammaticacontrole bepaalde tekst markeert.

Hier vindt u enkele suggesties voor wat u kunt doen als de spelling- en grammaticacontrole niet werkt zoals verwacht of als u de resultaten wilt aanpassen.

Opmerking: Tijdens het typen wordt de spelling niet gecontroleerd. Als u een hand matige spelling controle wilt starten, drukt u op F7 of gaat u naar controleren > Spelling.

Klik op de koppen hieronder voor meer informatie. 

Als u wilt dat de spellingcontrole bepaalde eigennamen, technische termen, acroniemen of speciaal hoofdlettergebruik negeert, dan kunt u dergelijke termen toevoegen aan een aangepaste woordenlijst om te voorkomen dat ze tijdens de spellingcontrole worden gemarkeerd.

U kunt ook een woord dat is gemarkeerd als verkeerd gespeld, toevoegen aan de aangepaste woorden lijst door er met de rechter muisknop op te klikken en toevoegen aan woorden lijst te kiezen.

Zie woorden toevoegen aan de woorden lijst voor de spelling controlevoor meer informatie over het gebruik en beheer van aangepaste woorden lijsten.

Als het selectievakje Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren is ingeschakeld, wordt de spelling van uw documenten niet gecontroleerd.

Als u het selectie vakje geen spelling-of grammatica controle uitvoeren wilt uitschakelen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op een wille keurige plaats in het bestand.

 2. Klik op het tabblad controleren op taal > controle taal instellen.

  (Klik in Word 2007 op Taal instellen in de groep Controle.)

 3. Schakel in het dialoogvenster Taal het selectievakje Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren uit.

  Taal, dialoogvenster

Tip: De instelling voor Spelling-en grammatica controle kan niet worden toegepast op een volledig bestand of alleen op delen. Als u er zeker van wilt zijn dat het hele bestand wordt gecontroleerd op spelling-en grammatica controle, selecteert u alles (CTRL + A) voordat u het selectie vakje uitschakelt.

Als de spelling wordt gemarkeerd voor een taal die u niet gebruikt of wilde gebruiken, dan kunt u de controle of taal wijzigen van de woordenlijst die Office gebruikt. Zie Spelling en grammatica in andere talen controleren voor meer informatie.

Als door de controle geen woorden of zinsdelen worden gemarkeerd waarvan u weet dat ze fout zijn, dan hebt u er tijdens een vorige spellingcontrole mogelijk voor gekozen deze te negeren. In Word, Outlook, PowerPoint 2013 en PowerPoint 2016 kunt u als volgt een nieuwe controle afdwingen van de spelling en grammatica die u eerder hebt genegeerd. Zie Spelling en grammatica die u eerder hebt genegeerd, opnieuw controleren voor meer informatie.

Als de spelling- en grammaticacontrole bepaalde secties in een document overslaat, dan zijn die secties mogelijk gemarkeerd om te worden genegeerd. Zie Tekst wissen die is gemarkeerd om geen spellingcontrole op uit te voeren voor meer informatie over het uitschakelen van deze instelling.

Als de grammaticacontrole fouten markeert die u niet wilt verbeteren, kunt u de regels voor de grammatica en schrijfstijl zodanig aanpassen dat ze minder streng worden toegepast. Zie Select grammar and writing style options (Opties voor grammatica of schrijfstijlen selecteren) voor meer informatie over het uitschakelen van regels voor specifieke grammatica of schrijfstijlen. In bepaalde programma's kunt u de grammaticacontrole ook gewoon uitschakelen.

Grammaticacontrole volledig uitschakelen:

 1. Geef de opties voor spelling en grammatica weer:

  • In Word 2010 en hoger, PowerPoint 2013 en PowerPoint 2016: klik in het menu Bestand achtereenvolgens op Opties en Controle.

  • In Outlook 2010 en hoger: klik in het menu Bestand achtereenvolgens op Opties, E-mail en Spelling en AutoCorrectie.

  • In Word 2007: Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop > Opties voor Word > Controle.

  • In Outlook 2007: Klik op het tabblad Extra op Opties, klik op het tabblad Spelling en vervolgens op Spelling en AutoCorrectie.

 2. Schakel het selectievakje Grammatica tegelijk met spelling controleren uit.

In Word, Outlook en PowerPoint kunt u ervoor zorgen dat tekst door de spelling- en grammaticacontrole wordt genegeerd. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u bepaalde tekst van een ter informatie bedoeld e-mailbericht invoegt dat zinsdelen en populaire uitdrukkingen bevat en u wilt dat de spelling- en grammaticacontrole alle fouten in dit tekstblok negeert.

In Office 2010, Office 2013 en Office 2016

 1. Selecteer de tekst die u wilt negeren wat betreft spelling- en grammaticacontrole.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Taal en klik vervolgens op Controletaal instellen.

 3. Schakel het selectievakje Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren in.

In Office 2007

 1. Selecteer de tekst die u wilt negeren wat betreft spelling- en grammaticacontrole.

 2. Het dialoogvenster Taal openen:

  • In Word: klik op het tabblad Controleren, in de groep Controle, op Taal instellen.

  • In Outlook: Klik in de vervolgkeuzelijst Spelling, in de groep Controle, op Taal instellen.

  • In PowerPoint: Klik op het tabblad Controleren, in de groep Controle, op Taal.

 3. Schakel het selectievakje Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren in.

Als in Word, Outlook en PowerPoint de spelling- en grammaticacontrole bepaalde tekst overslaat die u wilt controleren, kunt u deze instelling wijzigen en vervolgens de spelling- en grammaticacontrole opnieuw uitvoeren.

In Office 2010, Office 2013 en Office 2016

 1. Selecteer het hele document door op Ctrl+A te drukken.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Taal en klik op Controletaal instellen.

 3. Schakel het selectievakje Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren uit.

In Office 2007

 1. Selecteer het hele document door op Ctrl+A te drukken.

 2. Het dialoogvenster Taal openen:

  • In Word: klik op het tabblad Controleren, in de groep Controle, op Taal instellen.

  • In Outlook: Klik in de vervolgkeuzelijst Spelling, in de groep Controle, op Taal instellen.

  • In PowerPoint: Klik op het tabblad Controleren, in de groep Controle, op Taal.

 3. Schakel het selectievakje Geen spelling- of grammaticacontrole uitvoeren uit.

Als bijvoorbeeld bepaalde woorden niet als onjuist gespeld worden gemarkeerd, hebt u mogelijk aangepaste instellingen (zoals het negeren van woorden in hoofdletters of woorden met cijfers) geselecteerd. Deze kunt u wijzigen. Zie Woorden in hoofdletters, met getallen of internetadressen negeren tijdens de spellingcontrole voor informatie over de instellingen die u kunt controleren en wijzigen.

Als u Word of Outlook gebruikt en u weet niet waarom de grammaticacontrole bepaalde tekst als grammaticaal onjuist markeert, vindt u hier meer informatie:

Meer informatie over mogelijke grammaticafouten:

 • Tijdens gebruik van de automatische spelling- en grammaticacontrole     Klik met de rechtermuisknop op het woord en klik op Info over deze zin.

  Met de rechtermuisknop op een grammaticafout klikken

 • Tijdens het uitvoeren van de spelling- en grammaticacontrole     Klik op Uitleg in het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole.

In Outlook kunt u opgeven dat de oorspronkelijke tekst van een bericht niet wordt gecontroleerd op spelfouten als u het bericht beantwoordt of doorstuurt.

In Outlook 2010, Outlook 2013 en Outlook 2016

 1. Klik op het tabblad Outlook op Opties en klik vervolgens op het tabblad E-mail.

 2. Schakel onder Berichten opstellen het selectievakje Tekst van oorspronkelijk bericht negeren bij beantwoorden of doorsturen in.

In Outlook 2007

 1. Klik in het menu Extra op Opties en klik vervolgens op het tabblad Spelling.

 2. Schakel het selectievakje Tekst van oorspronkelijk bericht negeren bij beantwoorden of doorsturen in.

Bepaalde tabellen in Microsoft Office Access bevatten gegevens die niet in de spellingcontrole moeten worden opgenomen.

 1. Selecteer het veld dat u wilt uitsluiten tijdens het weergeven van de gegevens in een tabel, query, formulier of rapport.

 2. Het dialoogvenster Spelling openen:

  • In Access 2010, Access 2013 en Access 2016: Klik op het tabblad Start, in de groep Records, op Spelling.

  • In Access 2007: Klik op het tabblad Start, in de groep Bewerken , op Spelling.

 3. Klik op Veld Veldnaam negeren.

Zie ook

Spelling en grammatica controleren

Woorden toevoegen aan de woordenlijst voor de spellingcontrole

Spelling en grammatica controleren in een andere taal

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×