De schaal van een werkblad aanpassen.

De schaal van een werkblad aanpassen.

Als uw werkblad een groot aantal kolommen heeft, kunt u met de opties voor aanpassen aan pagina de grootte van het werkblad aanpassen aan de afgedrukte pagina.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Klik op het lint op het tabblad Pagina-indeling.

 2. Selecteer in de groep Aanpassen aan pagina in het vak Breedte de optie 1 pagina en selecteer in het vak Hoogte de optie Automatisch. De kolommen worden nu weergegeven op één pagina, maar de rijen kunnen worden uitgebreid naar meerdere pagina's.

  Aanpassen aan pagina

  Als u het werkblad op één pagina wilt afdrukken, kiest u 1 pagina in het vak hoogte . Houd er rekening mee dat de afdruk wellicht moeilijk te lezen is omdat Excel de gegevens verkleint zodat deze passen. Als u wilt zien hoeveel de schaal is aangepast, bekijkt u het getal in het vak Schaal. Als het een laag getal is, moet u mogelijk ook andere wijzigingen aanbrengen voordat u afdrukt. U moet bijvoorbeeld mogelijk de afdrukstand wijzigen van Staand in Liggend of een groter papierformaat gebruiken. Zie de sectie hieronder voor meer informatie over het aanpassen van de schaal van een werkblad aan een af te drukken pagina.

 3. Als u uw werkblad wilt afdrukken, drukt u op Ctrl+P om het dialoogvenster Afdrukken te openen en klikt u op OK.

Voor een optimale ervaring wanneer u de schaal van een werkblad wijzigt, moet u rekening houden met het volgende:

 • Als het werkblad een groot aantal kolommen bevat, moet u mogelijk de afdrukstand van staand naar liggend wijzigen. Als u dit wilt doen, gaat u naar pagina-indeling > pagina-instelling > Afdrukstanden klikt u op Liggend.

 • U kunt een groter papierformaat gebruiken voor een groot aantal kolommen. Als u het standaardpapier formaat wilt wijzigen, gaat u naar pagina-indeling > pagina-instelling > formaaten kiest u vervolgens het gewenste formaat.

 • Met de opdracht afdrukbereik (groeppagina-instelling ) kunt u alle kolommen of rijen uitsluiten die u niet hoeft af te drukken. Als u bijvoorbeeld de kolommen A tot en met F wilt afdrukken, maar niet de kolommen G tot en met Z, stelt u het afdrukbereik zo in dat alleen kolommen A tot en met F worden opgenomen.

 • U kunt een werkblad verkleinen of vergroten om deze beter aan te passen aan de af te drukken pagina's. Klik hiervoor in pagina- instellingop de knop venster start. Klik vervolgens op schaal > aanpassen aanen voer vervolgens het percentage in van het normale formaat dat u wilt gebruiken.

  Opmerking: Als u een werkblad wilt verkleinen zodat de afgedrukte pagina's beter passen, typt u een percentage dat kleiner is dan 100%. Als u een werkblad wilt vergroten, voert u een percentage groter dan 100% in.

 • De weergave Pagina-indeling kan niet worden gebruikt met de opdracht Titels blokkeren. Als u de blokkering van de rijen of kolommen in het werkblad niet wilt opheffen, kunt u de weergave Pagina-indeling negeren en in plaats hiervan de opties voor Aanpassen aan op het tabblad Pagina in het dialoogvenster Pagina-instelling gebruiken. Hiervoor gaat u naar het tabblad pagina-indeling en klikt u in de groep pagina-instelling op het Start Knopafbeelding pictogram voor het dialoogvenster in de rechterbenedenhoek van het dialoogvenster. U kunt ook op ALT + P, S, P op het toetsenbord drukken.

 • Als u een werkblad op een bepaald aantal pagina's wilt afdrukken, klikt u in pagina-instellingop de knop startpictogram voor het kleine venster startprogramma. Typ vervolgens in het vak passend maken in beide vakken passend maken het aantal pagina's (breed en hoog) waarop u de werkbladgegevens wilt afdrukken.

  Notities: 

  • Wanneer u de optie Aanpassen aan gebruikt, worden handmatige pagina-einden genegeerd.

  • De gegevens worden niet uitgerekt om op de pagina's te passen.

 • Als u een schaaloptie wilt verwijderen, gaat u naar Bestand > Afdrukken > Instellingen > Schaal niet aanpassen.

Wanneer u een Excel-werkblad afdrukt, is het mogelijk dat het lettertype van de afdruk niet het verwachte formaat heeft.

Volg deze stappen om het werkblad te schalen voor afdrukken door de tekengrootte aan te passen of te verkleinen.

 1. Klik in het werkblad op Bestand > Afdrukken.

 2. Klik onder Instellingen op Aangepaste schaal > Aangepaste schaalopties.

 3. Klik op pagina en kies in het vak aanpassen aan een percentage waarmee u de tekengrootte wilt vergroten of verkleinen.

 4. Bekijk de wijzigingen in het afdrukvoorbeeld en (als u een andere tekengrootte wilt), herhaalt u de stappen.

  Opmerking: Voordat u op afdrukkenklikt, controleert u de instelling papierformaat in de printereigenschappen en controleert u of het papier in de printer werkelijk een papierformaat heeft. Als de instelling voor papierformaat afwijkt van het papierformaat in de printer, wordt de afdruk aangepast aan het papierformaat in de printer en het afgedrukte werkblad komt mogelijk niet overeen met het afdrukvoorbeeld

Als het werkblad wordt verkleind tot één pagina, controleert u of een schaaloptie, zoals het blad passend maken, is toegepast op één pagina . Raadpleeg de sectie hierboven voor informatie over het aanbrengen van wijzigingen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Snel aan de slag: een werkblad afdrukken

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×