De schaal van de verticale as (waardeas) in een grafiek wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Standaard worden in Microsoft Office Excel de minimale en maximale schaalwaarden van de verticale as (waardeas) bepaald wanneer u een grafiek maakt. Deze as wordt trouwens ook wel de y-as genoemd. U kunt de schaal echter aan uw wensen aanpassen. Wanneer de waarden die in de grafiek zijn uitgezet een zeer groot bereik in beslag nemen, kunt u de waardeas ook wijzigen in een logaritmische schaal, ook wel de logschaal genoemd.

Zie De schaal van de horizontale as (categorieas) in een grafiek wijzigen of De schaal van de diepteas (reeksas) in een grafiek wijzigen voor informatie over het wijzigen van de schaal van andere assen.

 1. Klik in een grafiek op de waardeas die u wilt wijzigen of doe het volgende als u de as wilt selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Indeling, in de groep Huidige selectie, op de pijl naast de lijst Grafiekelementen en klik vervolgens op Verticale as (waardeas).

   Huidige selectie met verticale as geselecteerd

 2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op Indelingskeuze.

 3. Klik in het dialoogvenster As opmaken op Opties voor as en voer vervolgens een of meer van de volgende handelingen uit:

  Belangrijk    De volgende schaalopties zijn alleen beschikbaar als er een waardeas is geselecteerd.

  1. U kunt het getal waarmee de verticale as (waardeas) begint of eindigt wijzigen door voor de optie Minimum of Maximum een ander getal in het vak Minimum of Maximum te typen. U kunt eventueel op Opnieuw klikken om de oorspronkelijke waarde opnieuw in te stellen.

  2. Als u het interval tussen maatstreepjes en rasterlijnen wilt wijzigen, moet u voor de optie Primaire eenheid of Secundaire eenheid een ander getal in het vak Primaire eenheid of Secundaire eenheid typen. U kunt eventueel op Opnieuw klikken om de oorspronkelijke waarde opnieuw in te stellen.

  3. Als u de volgorde van de waarden wilt omdraaien, schakelt u het selectievakje Waarden in omgekeerde volgorde in.

   Opmerking    Als u de volgorde van de waarden op de verticale as (waardeas) wijzigt van onder naar boven, verspringen de categorielabels op de horizontale as (categorieas) van onder naar boven in de grafiek. Als u de volgorde van de categorieën wijzigt van links naar rechts, verspringen de waardelabels van de linkerkant naar de rechterkant van de grafiek.

  4. Als u de waardeas wilt wijzigen in logaritmisch, schakelt u het selectievakje Logaritmische schaal in.

   Opmerking    Een logaritmische schaal kan niet worden gebruikt voor negatieve waarden of nulwaarden.

  5. Als u de weergave-eenheden op de waardeas wilt wijzigen, selecteert u de gewenste eenheden in de lijst Weergave-eenheden.

   Als u een label wilt weergeven om de eenheden toe te lichten, schakelt u het selectievakje Gebruikte eenheden weergeven in grafiek in.

   Tip    Het wijzigen van de weergave-eenheden is handig wanneer de grafiekwaarden bestaan uit grote aantallen die u korter en beter leesbaar wilt weergeven op de as. U kunt bijvoorbeeld waarden in de grafiek tussen 1.000.000 en 50.000.000 weergeven als 1 tot 50 op de as en in het label aangeven dat het hier miljoenen betreft.

  6. U kunt de positie van de maatstreepjes en labels op de as wijzigen door onder Maatstreepjes een van de opties in het vak Primair type of Secundair type te selecteren.

  7. Klik op de vervolgkeuzelijst onder Labels en kies een labelpositie.

  8. Als u het punt wilt wijzigen waar de horizontale as (categorieas) de verticale as (waardeas) snijdt, klikt u onder Basis snijdt bij op Aswaarde en typt u vervolgens het gewenste cijfer in het tekstvak. U kunt ook op Maximale aswaarde klikken om op te geven dat de horizontale as (categorieas) de verticale as (waardeas) snijdt bij de hoogste waarde op de as.

   Opmerking    Als u op Maximale aswaarde klikt, worden de categorielabels naar de andere kant van de grafiek verplaatst.

  Deelvenster met opties voor as opmaken

 1. Klik in een grafiek op de waardeas die u wilt wijzigen of doe het volgende als u de as wilt selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Indeling, in de groep Huidige selectie, op de pijl naast de lijst Grafiekelementen en klik vervolgens op Verticale as (waardeas).

 2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op Indelingskeuze.

  Afbeelding met het selectievakje Navigatiedeelvenster onder Weergave

 3. Klik in het dialoogvenster As opmaken op Opties voor as en voer vervolgens een of meer van de volgende handelingen uit:

  Belangrijk    De volgende schaalopties zijn alleen beschikbaar als er een waardeas is geselecteerd.

  1. Als u het begin- of eindgetal van de verticale as (waardeas) wilt wijzigen, selecteert u Vast voor Minimum of Maximum en typt u vervolgens het gewenste getal in het vak Minimum of Maximum.

  2. Als u het interval tussen maatstreepjes en rasterlijnen wilt wijzigen, selecteert u Vast voor Primaire eenheid of Secundaire eenheid en typt u vervolgens een andere waarde in het vak Primaire eenheid of Secundaire eenheid.

  3. Als u de volgorde van de waarden wilt omdraaien, schakelt u het selectievakje Waarden in omgekeerde volgorde in.

   Opmerking    Als u de volgorde van de waarden op de verticale as (waardeas) wijzigt van onder naar boven, verspringen de categorielabels op de horizontale as (categorieas) van onder naar boven in de grafiek. Als u de volgorde van de categorieën wijzigt van links naar rechts, verspringen de waardelabels van de linkerkant naar de rechterkant van de grafiek.

  4. Als u de waardeas wilt wijzigen in logaritmisch, schakelt u het selectievakje Logaritmische schaal in.

   Opmerking    Een logaritmische schaal kan niet worden gebruikt voor negatieve waarden of nulwaarden.

  5. Als u de weergave-eenheden op de waardeas wilt wijzigen, selecteert u de gewenste eenheden in de lijst Weergave-eenheden.

   Als u een label wilt weergeven om de eenheden toe te lichten, schakelt u het selectievakje Gebruikte eenheden weergeven in grafiek in.

   Tip    Het wijzigen van de weergave-eenheden is handig wanneer de grafiekwaarden bestaan uit grote aantallen die u korter en beter leesbaar wilt weergeven op de as. U kunt bijvoorbeeld waarden in de grafiek tussen 1.000.000 en 50.000.000 weergeven als 1 tot 50 op de as en in het label aangeven dat het hier miljoenen betreft.

  6. Als u de plaatsing van de maatstreepjes en labels wilt wijzigen, selecteert u een of meer opties bij Primaire maatstreepjes, Secundaire maatstreepjes en Aslabels.

  7. Als u het punt wilt wijzigen waar de horizontale as (categorieas) de verticale as (waardeas) snijdt, klikt u onder Horizontale as snijdt bij op Aswaarde en typt u vervolgens het gewenste cijfer in het tekstvak. U kunt ook op Maximale aswaarde klikken om op te geven dat de horizontale as (categorieas) de verticale as (waardeas) snijdt bij de hoogste waarde op de as.

   Opmerking    Als u op Maximale aswaarde klikt, worden de categorielabels naar de andere kant van de grafiek verplaatst.

Opmerking: De schermopnamen in dit artikel zijn gemaakt in Excel 2016. Als u een andere versie hebt, kan de weergave mogelijk iets afwijken. Tenzij anders wordt vermeld, is de functionaliteit echter hetzelfde.

 1. Deze stap is alleen van toepassing op Word 2016 voor Mac: Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek.

 3. Klik op het tabblad Opmaak , klikt u op verticale (waarde) as in de vervolgkeuzelijst en klik op Opmaakvenster.

 4. Klik in het dialoogvenster As opmaken op Opties voor as en voer vervolgens een of meer van de volgende handelingen uit:

  Belangrijk    De volgende schaalopties zijn alleen beschikbaar als er een waardeas is geselecteerd.

  1. Als u wilt wijzigen van het nummer waarmee de verticale as (waardeas) wordt gestart of eindigt, voor de optie Minimum - of maximumlimiet , typt u een ander nummer in het vak Minimum of het vak Maximum . U kunt klikken op de pijl opnieuw instellen om ze te brengen terug naar de oorspronkelijke waarde indien nodig.

  2. Als u wilt wijzigen van het interval van maatstreepjes typt markeringen en grafiekrasterlijnen, voor de optie hoofdeenheid of secundaire eenheid , u een ander nummer in het vak hoofdeenheid of secundaire eenheid . U kunt klikken op de pijl opnieuw instellen om ze te brengen terug naar de oorspronkelijke waarde indien nodig.

  3. Als u de volgorde van de waarden wilt omdraaien, schakelt u het selectievakje Waarden in omgekeerde volgorde in.

   Opmerking    Als u de volgorde van de waarden op de verticale as (waardeas) wijzigt van onder naar boven, verspringen de categorielabels op de horizontale as (categorieas) van onder naar boven in de grafiek. Als u de volgorde van de categorieën wijzigt van links naar rechts, verspringen de waardelabels van de linkerkant naar de rechterkant van de grafiek.

  4. Als u de waardeas wilt wijzigen in logaritmisch, schakelt u het selectievakje Logaritmische schaal in.

   Opmerking    Een logaritmische schaal kan niet worden gebruikt voor negatieve waarden of nulwaarden.

  5. Als u de weergave-eenheden op de waardeas wilt wijzigen, selecteert u de gewenste eenheden in de lijst Weergave-eenheden.

   Als u een label wilt weergeven om de eenheden toe te lichten, schakelt u het selectievakje Gebruikte eenheden weergeven in grafiek in.

   Tip    Het wijzigen van de weergave-eenheden is handig wanneer de grafiekwaarden bestaan uit grote aantallen die u korter en beter leesbaar wilt weergeven op de as. U kunt bijvoorbeeld waarden in de grafiek tussen 1.000.000 en 50.000.000 weergeven als 1 tot 50 op de as en in het label aangeven dat het hier miljoenen betreft.

  6. U kunt de positie van de maatstreepjes en labels op de as wijzigen door onder Maatstreepjes een van de opties in het vak Primair type of Secundair type te selecteren.

  7. Klik op de vervolgkeuzelijst onder Labels en kies een labelpositie.

  8. Als u het punt wilt wijzigen waar de horizontale as (categorieas) de verticale as (waardeas) snijdt, klikt u onder Basis snijdt bij op Aswaarde en typt u vervolgens het gewenste cijfer in het tekstvak. U kunt ook op Maximale aswaarde klikken om op te geven dat de horizontale as (categorieas) de verticale as (waardeas) snijdt bij de hoogste waarde op de as.

   Opmerking    Als u op Maximale aswaarde klikt, worden de categorielabels naar de andere kant van de grafiek verplaatst.

  Deelvenster met opties voor as opmaken

 1. Deze stap is alleen van toepassing op Word voor Mac 2011: Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder assenop assen > Verticale as > Opties voor as.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

  Opmerking: Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

 4. Klik in het dialoogvenster As opmaken op schaalen onder Schaal waardeaswijzigen van de volgende opties:

  • Als u wilt wijzigen van het nummer waarmee de verticale as (waardeas) wordt gestart of eindigt, voor de optie Minimum - of maximumlimiet , typt u een ander nummer in het vak Minimum of het vak Maximum .

  • Als u wilt wijzigen van het interval van maatstreepjes typt markeringen en grafiekrasterlijnen, voor de optie hoofdeenheid of secundaire eenheid , u een ander nummer in het vak hoofdeenheid of secundaire eenheid .

 5. Klik op OK.

Toevoegen of wijzigen van de positie van de verticale as label

U kunt voor een verticale as, toevoegen en plaats de as aan de bovenzijde of onder aan het tekengebied.

Opmerking: Voor een kolomdiagram met balken die met elkaar worden vergeleken, geldt mogelijk het omgekeerde.

 1. Deze stap geldt alleen voor Word voor Mac 2011: klik op het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder assenop assen > Verticale as, en klik vervolgens op het soort labels dat u wilt.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

  Opmerking: Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Tips

 • Wanneer in een grafiek een secundaire verticale as (waardeas) wordt weergegeven, kunt u ook de schaal van die as wijzigen. Zie Een secundaire as aan een grafiek toevoegen of hieruit verwijderen voor meer informatie over het weergeven van een secundaire verticale as.

 • In spreidings- en bellendiagrammen worden op zowel de horizontale as (categorieas) als de verticale as (waardeas) waarden weergegeven, terwijl in lijndiagrammen alleen waarden op de verticale as (waardeas) staan. Dit verschil is het belangrijk om te bepalen welk grafiektype u wilt gebruiken. Omdat de schaal van de horizontale as (categorieas) van het lijndiagram niet zo ingrijpend kan worden gewijzigd als de schaal van de verticale as (waardeas) die wordt gebruikt in een spreidingsdiagram, kunt u overwegen een spreidingsdiagram te gebruiken in plaats van een lijndiagram als u de schaal van die as moet wijzigen of wilt weergeven met een logaritmische schaal.

 • Nadat u de schaal van de as hebt gewijzigd, kunt u eventueel ook de opmaak van de as aanpassen. Zie De weergave van grafiekassen wijzigen voor meer informatie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×