De samenvattingsfunctie of de aangepaste berekening voor een veld in een draaitabelrapport wijzigen

De gegevens in het gebied zijn een samenvatting van de onderliggende brongegevens (niet de weergegeven waarde) in het draaitabelrapport. Bij getallen wordt de functie SOM gebruikt en bij tekstgegevens de functie AANTAL. U kunt de samenvattingsfunctie echter wijzigen en indien nodig een aangepaste berekening maken.

 1. Selecteer een veld in het gebied Waarden waarvoor u de samenvattingsfunctie van het draaitabelrapport wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Analyseren, in de groep Actief veld, op Actief veld en vervolgens op Veldinstellingen.

  Het dialoogvenster Waardeveldinstellingen wordt weergegeven.

  In het veld Naam van bron staat de naam van het veld in de gegevensbron.

  In het veld Aangepaste naam staat de naam uit het draaitabelrapport of de bronnaam als er geen aangepaste naam is. Als u de instelling van Aangepaste naam wilt wijzigen, klikt u op de tekst in het vak en bewerkt u de naam.

 3. Klik op het tabblad Waarden samenvatten per.

 4. Klik in het vak Waardevelden samenvatten op op de samenvattingsfunctie die u wilt gebruiken.

  Beschikbare samenvattingsfuncties

  Functie

  Bewerking

  Som

  De som van de waarden. Dit is de standaardfunctie voor numerieke waarden.

  Aantal

  Het aantal waarden. Dit is de standaardfunctie voor niet-numerieke waarden. De samenvattingsfunctie Aantal geeft hetzelfde resultaat als de werkbladfunctie AANTALARG.

  Gemiddelde

  Het gemiddelde van de waarden.

  Max

  De hoogste waarde.

  Min

  De laagste waarde.

  Product

  Het product van de waarden.

  Aantal getallen

  Het aantal getallen binnen de waarden. De samenvattingsfunctie Aantal nrs geeft hetzelfde resultaat als de werkbladfunctie AANTAL.

  Stdev

  De geschatte standaarddeviatie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

  Stdevp

  De standaarddeviatie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten waarden.

  Var

  De geschatte variantie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

  Varp

  De variantie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten waarden.

  Opmerking: Voor bepaalde typen brongegevens, zoals OLAP-gegevens, en voor berekende velden en velden met berekende items kunt u de samenvattingsfunctie niet wijzigen.

 5. Indien nodig kunt u een aangepaste berekening gebruiken en wel als volgt:

  1. Klik op het tabblad Waarden weergeven als.

  2. Klik op de gewenste berekening in de lijst Waarden weergeven als.

   Gebruik deze berekening

   Resultaat

   Geen berekening

   Schakelt de aangepaste berekening uit.

   % van eindtotaal

   Geeft een waarde weer als een percentage van het eindtotaal van alle waarden of gegevenspunten in het rapport.

   % van kolomtotaal

   Geeft alle waarden in elke kolom of reeks weer als percentage van het totaal voor de kolom of de reeks.

   % van rijtotaal

   Geeft de waarden in elke rij of categorie weer als percentage van het totaal voor de rij of categorie.

   % van

   Geeft een waarde weer als een percentage van de waarde van het Basisonderdeel in het Basisveld.

   % van totaal van bovenliggende rij

   Berekent (waarde van het item)/(waarde van het bovenliggende item op rijen).

   % van totaal van bovenliggende kolom

   Berekent (waarde van het item)/(waarde van het bovenliggende item op kolommen).

   % van bovenliggend totaal

   Berekent (waarde van het item)/(waarde van het bovenliggende item van het geselecteerde basisveld).

   Verschil met

   Geeft een waarde weer als het verschil met de waarde van het Basisonderdeel in het Basisveld.

   % verschil met

   Geeft een waarde weer als een percentage dat het verschil aangeeft met het Basisonderdeel in het Basisveld.

   Voorlopig totaal in

   Geeft de waarde voor opeenvolgende items in het Basisveld weer als een voorlopig totaal.

   % voorlopig totaal in

   Geeft de waarde voor opeenvolgende items in het Basisveld als een percentage weer van het voorlopig totaal.

   Positie van klein naar groot

   Geeft de rang van geselecteerde waarden in een bepaald veld weer, waarbij het kleinste item in het veld als 1 wordt vermeld en elke grotere waarde een hogere rangwaarde krijgt.

   Positie van groot naar klein

   Geeft de rang van geselecteerde waarden in een bepaald veld weer, waarbij het grootste item in het veld als 1 wordt vermeld en elke kleinere waarde een hogere rangwaarde krijgt.

   Index

   Berekent een waarde als volgt:

   ((waarde in cel) x (totaal van eindtotalen)) / ((totaal van rijen) x (totaal van kolommen))

  3. Selecteer een Basisveld en een Basisonderdeel indien deze opties beschikbaar zijn voor de gekozen berekening.

   Opmerking: Het basisveld mag niet hetzelfde zijn als het veld dat u in stap 1 hebt gekozen.

 6. Als u de getalnotatie wilt wijzigen, klikt u op Getalnotatie, selecteert u een getalnotatie op het tabblad Getal van het dialoogvenster Celeigenschappen en klikt u vervolgens op OK.

 7. Als het rapport meerdere gegevensvelden bevat, herhaalt u deze stappen voor elk veld dat u wilt wijzigen.

Opmerking: Als u meerdere samenvattingsfuncties voor hetzelfde veld wilt gebruiken, voegt u het veld opnieuw toe uit de lijst met draaitabelvelden en herhaalt u de stappen door de andere gewenste functie te kiezen.

 1. Selecteer een veld in het gebied Waarden waarvoor u de samenvattingsfunctie van het draaitabelrapport wilt wijzigen.

 2. Ga naar de groep Actief veld op het tabblad Opties, klik op Actief veld en klik vervolgens op Veldinstellingen.

  Het dialoogvenster Waardeveldinstellingen wordt weergegeven.

  In het veld Naam van bron staat de naam van het veld in de gegevensbron.

  In het veld Aangepaste naam staat de naam uit het draaitabelrapport of de bronnaam als er geen aangepaste naam is. Als u de instelling van Aangepaste naam wilt wijzigen, klikt u op de tekst in het vak en bewerkt u de naam.

 3. Klik op het tabblad Waarden samenvatten per.

 4. Klik in het vak Waardevelden samenvatten op op de samenvattingsfunctie die u wilt gebruiken.

  Functie

  Bewerking

  Som

  De som van de waarden. Dit is de standaardfunctie voor numerieke waarden.

  Aantal

  Het aantal waarden. Dit is de standaardfunctie voor niet-numerieke waarden. De samenvattingsfunctie Aantal geeft hetzelfde resultaat als de werkbladfunctie AANTALARG.

  Gemiddelde

  Het gemiddelde van de waarden.

  Max

  De hoogste waarde.

  Min

  De laagste waarde.

  Product

  Het product van de waarden.

  Aantal getallen

  Het aantal getallen binnen de waarden. De samenvattingsfunctie Aantal nrs geeft hetzelfde resultaat als de werkbladfunctie AANTAL.

  Stdev

  De geschatte standaarddeviatie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

  Stdevp

  De standaarddeviatie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten waarden.

  Var

  De geschatte variantie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

  Varp

  De variantie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten waarden.

  Opmerking: Voor bepaalde typen brongegevens, zoals OLAP-gegevens, en voor berekende velden en velden met berekende items kunt u de samenvattingsfunctie niet wijzigen.

 5. Indien nodig kunt u een aangepaste berekening gebruiken en wel als volgt:

  1. Klik op het tabblad Waarden weergeven als.

  2. Klik op de gewenste berekening in de lijst Waarden weergeven als.

   Gebruik deze berekening

   Resultaat

   Geen berekening

   Schakelt de aangepaste berekening uit.

   % van eindtotaal

   Geeft een waarde weer als een percentage van het eindtotaal van alle waarden of gegevenspunten in het rapport.

   % van kolomtotaal

   Geeft alle waarden in elke kolom of reeks weer als percentage van het totaal voor de kolom of de reeks.

   % van rijtotaal

   Geeft de waarden in elke rij of categorie weer als percentage van het totaal voor de rij of categorie.

   % van

   Geeft een waarde weer als een percentage van de waarde van het Basisonderdeel in het Basisveld.

   % van totaal van bovenliggende rij

   Berekent (waarde van het item)/(waarde van het bovenliggende item op rijen).

   % van totaal van bovenliggende kolom

   Berekent (waarde van het item)/(waarde van het bovenliggende item op kolommen).

   % van bovenliggend totaal

   Berekent (waarde van het item)/(waarde van het bovenliggende item van het geselecteerde basisveld).

   Verschil met

   Geeft een waarde weer als het verschil met de waarde van het Basisonderdeel in het Basisveld.

   % verschil met

   Geeft een waarde weer als een percentage dat het verschil aangeeft met het Basisonderdeel in het Basisveld.

   Voorlopig totaal in

   Geeft de waarde voor opeenvolgende items in het Basisveld weer als een voorlopig totaal.

   % voorlopig totaal in

   Geeft de waarde voor opeenvolgende items in het Basisveld als een percentage weer van het voorlopig totaal.

   Positie van klein naar groot

   Geeft de rang van geselecteerde waarden in een bepaald veld weer, waarbij het kleinste item in het veld als 1 wordt vermeld en elke grotere waarde een hogere rangwaarde krijgt.

   Positie van groot naar klein

   Geeft de rang van geselecteerde waarden in een bepaald veld weer, waarbij het grootste item in het veld als 1 wordt vermeld en elke kleinere waarde een hogere rangwaarde krijgt.

   Index

   Berekent een waarde als volgt:

   ((waarde in cel) x (totaal van eindtotalen)) / ((totaal van rijen) x (totaal van kolommen))

  3. Selecteer een Basisveld en een Basisonderdeel indien deze opties beschikbaar zijn voor de gekozen berekening.

   Opmerking: Het basisveld mag niet hetzelfde zijn als het veld dat u in stap 1 hebt gekozen.

 6. Als u de getalnotatie wilt wijzigen, klikt u op Getalnotatie, selecteert u een getalnotatie op het tabblad Getal van het dialoogvenster Celeigenschappen en klikt u vervolgens op OK.

 7. Als het rapport meerdere gegevensvelden bevat, herhaalt u deze stappen voor elk veld dat u wilt wijzigen.

Opmerking: Als u meerdere samenvattingsfuncties voor hetzelfde veld wilt gebruiken, voegt u het veld opnieuw toe uit de lijst met draaitabelvelden en herhaalt u de stappen door de andere gewenste functie te kiezen.

 1. Selecteer een veld in het gebied Waarden waarvoor u de samenvattingsfunctie van het draaitabelrapport wilt wijzigen.

 2. Ga naar de groep Actief veld op het tabblad Opties, klik op Actief veld en klik vervolgens op Veldinstellingen.

  Het dialoogvenster Waardeveldinstellingen wordt weergegeven.

  In het veld Naam van bron staat de naam van het veld in de gegevensbron.

  In het veld Aangepaste naam staat de naam uit het draaitabelrapport of de bronnaam als er geen aangepaste naam is. Als u de instelling van Aangepaste naam wilt wijzigen, klikt u op de tekst in het vak en bewerkt u de naam.

 3. Klik op het tabblad Samenvatten als.

 4. Klik in het vak Waardevelden samenvatten op op de samenvattingsfunctie die u wilt gebruiken.

  Beschikbare samenvattingsfuncties

  Functie

  Bewerking

  Som

  De som van de waarden. Dit is de standaardfunctie voor numerieke waarden.

  Aantal

  Het aantal waarden. Dit is de standaardfunctie voor niet-numerieke waarden. De samenvattingsfunctie Aantal geeft hetzelfde resultaat als de werkbladfunctie AANTALARG.

  Gemiddelde

  Het gemiddelde van de waarden.

  Max

  De hoogste waarde.

  Min

  De laagste waarde.

  Product

  Het product van de waarden.

  Aantal nrs

  Het aantal getallen binnen de waarden. De samenvattingsfunctie Aantal nrs geeft hetzelfde resultaat als de werkbladfunctie AANTAL.

  Stdev

  De geschatte standaarddeviatie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

  Stdevp

  De standaarddeviatie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten waarden.

  Var

  De geschatte variantie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

  Varp

  De variantie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten waarden.

  Opmerking: Voor bepaalde typen brongegevens, zoals OLAP-gegevens, en voor berekende velden en velden met berekende items kunt u de samenvattingsfunctie niet wijzigen.

 5. Indien nodig kunt u een aangepaste berekening gebruiken en wel als volgt:

  1. Klik op het tabblad Waarden weergeven als.

  2. Klik op de gewenste berekening in de lijst Waarden weergeven als.

   Deze functie gebruiken

   Resultaat

   Normaal

   Schakelt de aangepaste berekening uit.

   Verschil met

   Geeft een waarde weer als het verschil met de waarde van het Basisonderdeel in het Basisveld.

   % van

   Geeft een waarde weer als een percentage van de waarde van het Basisonderdeel in het Basisveld.

   % verschil met

   Geeft een waarde weer als een percentage dat het verschil aangeeft met het Basisonderdeel in het Basisveld.

   Voorlopig totaal in

   Geeft de waarde voor opeenvolgende items in het Basisveld weer als een voorlopig totaal.

   % van rij

   Geeft de waarden in elke rij of categorie weer als percentage van het totaal voor de rij of categorie.

   % van kolom

   Geeft alle waarden in elke kolom of reeks weer als percentage van het totaal voor de kolom of de reeks.

   % van totaal

   Geeft een waarde weer als een percentage van het eindtotaal van alle waarden of gegevenspunten in het rapport.

   Index

   Berekent een waarde als volgt:

   ((waarde in cel) x (totaal van eindtotalen)) / ((totaal van rijen) x (totaal van kolommen))

  3. Selecteer een Basisveld en een Basisonderdeel indien deze opties beschikbaar zijn voor de gekozen berekening.

   Opmerking: Het basisveld mag niet hetzelfde zijn als het veld dat u in stap 1 hebt gekozen.

 6. Als u de getalnotatie wilt wijzigen, klikt u op Getalnotatie, selecteert u een getalnotatie op het tabblad Getal van het dialoogvenster Celeigenschappen en klikt u vervolgens op OK.

 7. Als het rapport meerdere gegevensvelden bevat, herhaalt u deze stappen voor elk veld dat u wilt wijzigen.

Opmerking: Als u meerdere samenvattingsfuncties voor hetzelfde veld wilt gebruiken, voegt u het veld opnieuw toe uit de lijst met draaitabelvelden en herhaalt u de stappen door de andere gewenste functie te kiezen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×