De samenvattingsfunctie of de aangepaste berekening voor een veld in een draaitabelrapport wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gegevens in het gebied waarden (niet de waarde die wordt weergegeven) van de onderliggende brongegevens in het draaigrafiekrapport samenvatten in de volgende manier: numerieke waarden gebruik de functie SOM en tekstwaarden gebruik de functie aantal. U kunt echter de samenvattingsfunctiewijzigen. U kunt desgewenst ook een aangepaste berekeningmaken.

 1. Selecteer een veld in het gebied Waarden waarvoor u de samenvattingsfunctie van het draaitabelrapport wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad analyseren in de groep Actief veldActief veldop en klik vervolgens op Veldinstellingen.

  Het dialoogvenster Waardeveldinstellingen wordt weergegeven.

  In het veld Naam van bron staat de naam van het veld in de gegevensbron.

  In het veld Aangepaste naam staat de naam uit het draaitabelrapport of de bronnaam als er geen aangepaste naam is. Als u de instelling van Aangepaste naam wilt wijzigen, klikt u op de tekst in het vak en bewerkt u de naam.

 3. Klik op het tabblad Waarden samenvatten als .

 4. Klik in het vak Waardevelden samenvatten op op de samenvattingsfunctie die u wilt gebruiken.

  Samenvattingsfuncties die u kunt gebruiken

  Functie

  Bewerking

  Som

  De som van de waarden. Dit is de standaardfunctie voor numerieke waarden.

  Aantal

  Het aantal waarden. De samenvattingsfunctie werkt hetzelfde als de functie AANTALARG werkblad. Aantal is de werkbladfunctie waarden dan getallen.

  Gemiddelde

  Het gemiddelde van de waarden.

  Max

  De hoogste waarde.

  Min

  De laagste waarde.

  Product

  Het product van de waarden.

  Aantal getallen

  Het aantal waarden die getallen zijn. De samenvattingsfunctie Aantal Nums werkt hetzelfde als de werkbladfunctie aantal .

  Stdev

  De geschatte standaarddeviatie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

  Stdevp

  De standaarddeviatie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten waarden.

  Var

  De geschatte variantie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

  Varp

  De variantie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten waarden.

  Opmerking: Voor bepaalde soorten brongegevens, zoals OLAP-gegevens en voor berekende velden en velden met berekende items, kunt u de samenvattingsfunctie niet wijzigen.

 5. Indien nodig kunt u een aangepaste berekening gebruiken en wel als volgt:

  1. Klik op het tabblad Waarden weergeven als .

  2. Klik op de gewenste berekening in de lijst Waarden weergeven als.

   Gebruik deze berekening

   Aan

   Geen berekening

   Aangepaste berekening uitschakelen.

   % van eindtotaal

   Een waarde wordt weergegeven als percentage van het eindtotaal van alle waarden of gegevens punten in het rapport.

   % van kolomtotaal

   Alle waarden in elke kolom of reeks weergeven als een percentage van het totaal voor de kolom of reeks.

   % van rijtotaal

   De waarde in elke rij of categorie als een percentage van het totaal voor de rij of categorie weergeven

   % van

   Een waarde wordt weergegeven als percentage van de waarde van het Basisonderdeel in het Basisveld.

   % van totaal van bovenliggende rij

   Berekenen (waarde van het item) / (waarde van het bovenliggende item in rijen).

   % van totaal van bovenliggende kolom

   Berekenen (waarde van het item) / (waarde van het bovenliggende item in kolommen).

   % van bovenliggend totaal

   Berekenen (waarde van het item) / (waarde van het bovenliggende item van het geselecteerde basisveld).

   Verschil met

   Een waarde weergeven als het verschil met de waarde van het Basisonderdeel in het Basisveld.

   % verschil met

   Een waarde weergeven als het percentageverschil met de waarde van het Basisonderdeel in het Basisveld.

   Voorlopig totaal in

   De waarde voor opeenvolgende items weergeven in het Basisveld als een voorlopig totaal.

   % voorlopig totaal in

   De waarde weergeven als een percentage voor opeenvolgende items in het Basisveld als een voorlopig totaal.

   Positie van klein naar groot

   De rang van geselecteerde waarden in een bepaald veld, waarbij het kleinste item in het veld als 1 wordt vermeld en elke grotere waarde een hogere rangwaarde krijgt weergeven.

   Positie van groot naar klein

   De rang van geselecteerde waarden in een bepaald veld, waarbij het grootste item in het veld als 1 wordt vermeld en elke kleinere waarde een hogere rangwaarde krijgt weergeven.

   Index

   Als volgt te werk om een waarde te berekenen:

   ((waarde in cel) x (totaal van eindtotalen)) / ((totaal van rijen) x (totaal van kolommen))

  3. Selecteer een Basisveld en een Basisonderdeel indien deze opties beschikbaar zijn voor de gekozen berekening.

   Opmerking: Het basisveld mag geen hetzelfde veld die u in stap 1 hebt gekozen.

 6. Als u de getalnotatie wilt wijzigen, klikt u op Getalnotatie, selecteert u een getalnotatie op het tabblad Getal van het dialoogvenster Celeigenschappen en klikt u vervolgens op OK.

 7. Als het rapport meerdere gegevensvelden bevat, herhaalt u deze stappen voor elk veld dat u wilt wijzigen.

Opmerking: Als u meerdere samenvattingsfuncties voor hetzelfde veld wilt gebruiken, voegt u het veld opnieuw toe uit de lijst met draaitabelvelden en herhaalt u de stappen door de andere gewenste functie te kiezen.

 1. Selecteer een veld in het gebied Waarden waarvoor u de samenvattingsfunctie van het draaitabelrapport wilt wijzigen.

 2. Ga naar de groep Actief veld op het tabblad Opties, klik op Actief veld en klik vervolgens op Veldinstellingen.

  Het dialoogvenster Waardeveldinstellingen wordt weergegeven.

  In het veld Naam van bron staat de naam van het veld in de gegevensbron.

  In het veld Aangepaste naam staat de naam uit het draaitabelrapport of de bronnaam als er geen aangepaste naam is. Als u de instelling van Aangepaste naam wilt wijzigen, klikt u op de tekst in het vak en bewerkt u de naam.

 3. Klik op het tabblad Waarden samenvatten als .

 4. Klik in het vak Waardevelden samenvatten op op de samenvattingsfunctie die u wilt gebruiken.

  Functie

  Bewerking

  Som

  De som van de waarden. Dit is de standaardfunctie voor numerieke waarden.

  Aantal

  Het aantal waarden. De samenvattingsfunctie werkt hetzelfde als de functie AANTALARG werkblad. Aantal is de werkbladfunctie waarden dan getallen.

  Gemiddelde

  Het gemiddelde van de waarden.

  Max

  De hoogste waarde.

  Min

  De laagste waarde.

  Product

  Het product van de waarden.

  Aantal getallen

  Het aantal waarden die getallen zijn. De samenvattingsfunctie Aantal Nums werkt hetzelfde als de werkbladfunctie aantal .

  Stdev

  De geschatte standaarddeviatie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

  Stdevp

  De standaarddeviatie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten waarden.

  Var

  De geschatte variantie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

  Varp

  De variantie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten waarden.

  Opmerking: Voor bepaalde soorten brongegevens, zoals OLAP-gegevens en voor berekende velden en velden met berekende items, kunt u de samenvattingsfunctie niet wijzigen.

 5. Indien nodig kunt u een aangepaste berekening gebruiken en wel als volgt:

  1. Klik op het tabblad Waarden weergeven als .

  2. Klik op de gewenste berekening in de lijst Waarden weergeven als.

   Gebruik deze berekening

   Aan

   Geen berekening

   Aangepaste berekening uitschakelen.

   % van eindtotaal

   Een waarde wordt weergegeven als percentage van het eindtotaal van alle waarden of gegevens punten in het rapport.

   % van kolomtotaal

   Alle waarden in elke kolom of reeks weergeven als een percentage van het totaal voor de kolom of reeks.

   % van rijtotaal

   De waarde in elke rij of categorie als een percentage van het totaal voor de rij of categorie weergeven

   % van

   Een waarde wordt weergegeven als percentage van de waarde van het Basisonderdeel in het Basisveld.

   % van totaal van bovenliggende rij

   Berekenen (waarde van het item) / (waarde van het bovenliggende item in rijen).

   % van totaal van bovenliggende kolom

   Berekenen (waarde van het item) / (waarde van het bovenliggende item in kolommen).

   % van bovenliggend totaal

   Berekenen (waarde van het item) / (waarde van het bovenliggende item van het geselecteerde basisveld).

   Verschil met

   Een waarde weergeven als het verschil met de waarde van het Basisonderdeel in het Basisveld.

   % verschil met

   Een waarde weergeven als het percentageverschil met de waarde van het Basisonderdeel in het Basisveld.

   Voorlopig totaal in

   De waarde voor opeenvolgende items weergeven in het Basisveld als een voorlopig totaal.

   % voorlopig totaal in

   De waarde weergeven als een percentage voor opeenvolgende items in het Basisveld als een voorlopig totaal.

   Positie van klein naar groot

   De rang van geselecteerde waarden in een bepaald veld, waarbij het kleinste item in het veld als 1 wordt vermeld en elke grotere waarde een hogere rangwaarde krijgt weergeven.

   Positie van groot naar klein

   De rang van geselecteerde waarden in een bepaald veld, waarbij het grootste item in het veld als 1 wordt vermeld en elke kleinere waarde een hogere rangwaarde krijgt weergeven.

   Index

   Als volgt te werk om een waarde te berekenen:

   ((waarde in cel) x (totaal van eindtotalen)) / ((totaal van rijen) x (totaal van kolommen))

  3. Selecteer een Basisveld en een Basisonderdeel indien deze opties beschikbaar zijn voor de gekozen berekening.

   Opmerking: Het basisveld mag geen hetzelfde veld die u in stap 1 hebt gekozen.

 6. Als u de getalnotatie wilt wijzigen, klikt u op Getalnotatie, selecteert u een getalnotatie op het tabblad Getal van het dialoogvenster Celeigenschappen en klikt u vervolgens op OK.

 7. Als het rapport meerdere gegevensvelden bevat, herhaalt u deze stappen voor elk veld dat u wilt wijzigen.

Opmerking: Als u meerdere samenvattingsfuncties voor hetzelfde veld wilt gebruiken, voegt u het veld opnieuw toe uit de lijst met draaitabelvelden en herhaalt u de stappen door de andere gewenste functie te kiezen.

 1. Selecteer een veld in het gebied Waarden waarvoor u de samenvattingsfunctie van het draaitabelrapport wilt wijzigen.

 2. Ga naar de groep Actief veld op het tabblad Opties, klik op Actief veld en klik vervolgens op Veldinstellingen.

  Het dialoogvenster Waardeveldinstellingen wordt weergegeven.

  In het veld Naam van bron staat de naam van het veld in de gegevensbron.

  In het veld Aangepaste naam staat de naam uit het draaitabelrapport of de bronnaam als er geen aangepaste naam is. Als u de instelling van Aangepaste naam wilt wijzigen, klikt u op de tekst in het vak en bewerkt u de naam.

 3. Klik op het tabblad Samenvatten als.

 4. Klik in het vak Waardevelden samenvatten op op de samenvattingsfunctie die u wilt gebruiken.

  Samenvattingsfuncties die u kunt gebruiken

  Functie

  Bewerking

  Som

  De som van de waarden. Dit is de standaardfunctie voor numerieke waarden.

  Aantal

  Het aantal waarden. De samenvattingsfunctie werkt hetzelfde als de functie AANTALARG werkblad. Aantal is de werkbladfunctie waarden dan getallen.

  Gemiddelde

  Het gemiddelde van de waarden.

  Max

  De hoogste waarde.

  Min

  De laagste waarde.

  Product

  Het product van de waarden.

  Aantal nrs

  Het aantal waarden die getallen zijn. De samenvattingsfunctie Aantal Nums werkt hetzelfde als de werkbladfunctie aantal .

  Stdev

  De geschatte standaarddeviatie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

  Stdevp

  De standaarddeviatie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten waarden.

  Var

  De geschatte variantie van een populatie, waarbij de steekproef een subset van de gehele populatie omvat.

  Varp

  De variantie van een populatie, waarbij de populatie wordt gevormd door alle samen te vatten waarden.

  Opmerking: Voor bepaalde soorten brongegevens, zoals OLAP-gegevens en voor berekende velden en velden met berekende items, kunt u de samenvattingsfunctie niet wijzigen.

 5. Indien nodig kunt u een aangepaste berekening gebruiken en wel als volgt:

  1. Klik op het tabblad waarden weergeven als .

  2. Klik op de gewenste berekening in de lijst Waarden weergeven als.

   Gebruik deze functie

   Handeling

   Normaal

   Aangepaste berekening uitschakelen.

   Verschil met

   Een waarde weergeven als het verschil met de waarde van het Basisonderdeel in het Basisveld.

   % van

   Een waarde wordt weergegeven als percentage van de waarde van het Basisonderdeel in het Basisveld.

   % verschil met

   Een waarde weergeven als het percentageverschil met de waarde van het Basisonderdeel in het Basisveld.

   Voorlopig totaal in

   De waarde voor opeenvolgende items weergeven in het Basisveld als een voorlopig totaal.

   % van rij

   De waarde in elke rij of categorie als een percentage van het totaal voor de rij of categorie weergeven

   % van kolom

   Alle waarden in elke kolom of reeks weergeven als een percentage van het totaal voor de kolom of reeks.

   % van totaal

   Een waarde wordt weergegeven als percentage van het eindtotaal van alle waarden of gegevens punten in het rapport.

   Index

   Als volgt te werk om een waarde te berekenen:

   ((waarde in cel) x (totaal van eindtotalen)) / ((totaal van rijen) x (totaal van kolommen))

  3. Selecteer een Basisveld en een Basisonderdeel indien deze opties beschikbaar zijn voor de gekozen berekening.

   Opmerking: Het basisveld mag geen hetzelfde veld die u in stap 1 hebt gekozen.

 6. Als u de getalnotatie wilt wijzigen, klikt u op Getalnotatie, selecteert u een getalnotatie op het tabblad Getal van het dialoogvenster Celeigenschappen en klikt u vervolgens op OK.

 7. Als het rapport meerdere gegevensvelden bevat, herhaalt u deze stappen voor elk veld dat u wilt wijzigen.

Opmerking: Als u meerdere samenvattingsfuncties voor hetzelfde veld wilt gebruiken, voegt u het veld opnieuw toe uit de lijst met draaitabelvelden en herhaalt u de stappen door de andere gewenste functie te kiezen.

Zie ook

Samenvattingsfuncties in draaitabelrapporten

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×