De rol die uw project speelt in het totaalbeeld

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U zou denken dat een project een tamelijk eenvoudig proces is: Bepaal de taken van het project, wijs enkele personen toe om het werk uit te voeren, stel vast wanneer dingen moeten worden gedaan en zoek waar het geld vandaan komt om dit allemaal te betalen. Eenvoudig, rechts?

Maar wat u zegt wanneer uw super Visor u vraagt wat de zakelijke doel stellingen zijn voor de portfolio met uw project, of of de product van het project een product of een resultaat is? Yikes.

In plaats van dat u Deer-in-koplichten ziet, kan dit artikel u helpen om deze voor waarden te kennen, zodat u een aantal Snappy-antwoorden kunt gebruiken. En in het proces kunt u de vraag van het branden beantwoorden: wat is er toch een project?

In dit artikel

Basisprincipes: fasen, processen, portfolio's en producten

De uitvoer: de af te leveren producten van uw project

Hoe past Project 2007 in uw projectmanagement systeem?

Basisprincipes: fasen, processen, portfolio's en producten

EEN project is een reeks activiteiten die plaatsvinden volgens een planning en die een type uitvoer produceert. Sommige projecten zijn zelfstandig, zonder relatie met andere werkzaamheden in een organisatie. Aan de andere kant maken sommige projecten deel uit van grotere inspanningen, zoals fasen, processen, Program ma's en Port folio's.

Fasen

Projecten kunnen in fasenworden gepland, zodat verschillende projecten die betrekking hebben op hetzelfde doel, samen kunnen worden beheerd. Een liefdadigheids organisatie heeft bijvoorbeeld elk jaar een functie voor inzamelings actie. Als u alle projecten wilt beheren die aan de functie zijn gekoppeld, groepeert u de projecten in drie fasen: planning, gebeurtenis dag en follow-up. Elke fase bevat meerdere projecten.

Fase

Projecten

Fase-uitvoer

Planning

 • Faciliteiten boeken

 • Gastsprekers benaderen en boeken

 • Deelnemers uitnodigen

Voltooid document met evenementplan

Evenement

 • Faciliteit opzetten

 • Gastspreker bijstaan

 • Services voor deelnemers opzetten

Evenement loopt naar verwachting

Nabespreking

 • Enquête onder deelnemers houden

 • Nabesprekingsnotities opstellen

Voltooid nabesprekingsdocument

Processen

De activiteiten van twee verschillende projecten kunnen verband met elkaar houden en een proces vormen. Stel dat u twee projecten hebt: een project met de activiteiten om een kaartverkoopsysteem voor een callcenter op te zetten, en een tweede project met de activiteiten om ondersteuningsmedewerkers voor een callcenter aan te stellen en te trainen.

Project 1

Proje CT 2

Activiteiten:

 • Systeem voor kaartverkoop ontwikkelen

 • Systeem voor kaartverkoop testen

 • Systeem voor kaartverkoop vrijgeven

Activiteiten:

 • Ondersteuningspersoneel interviewen

 • Ondersteuningspersoneel aanstellen

 • Ondersteuningspersoneel trainen

Uitvoer:
kaartverkoopsysteem voor callcenter

Uitvoer:
ondersteuningspersoneel van callcenter

De gecombineerde reeks activiteiten van de twee projecten vormt een proces voor het opzetten van een callcenter. De uitvoer van het proces is een volledig functioneel callcenter.

Proces

Activiteiten van project 1:

 • Systeem voor kaartverkoop ontwikkelen

 • Systeem voor kaartverkoop testen

 • Systeem voor kaartverkoop vrijgeven

Activiteiten voor project 2:

 • Ondersteuningspersoneel interviewen

 • Ondersteuningspersoneel aanstellen

 • Ondersteuningspersoneel trainen

Uitvoer van proces:
volledig functioneel callcenter

Programma's

Een programma is een groep projecten die samen worden beheerd zodat hun verwante status optimaal wordt benut. Een bouwbedrijf dat aan een nieuwe onderafdeling werkt, beheert elk huis in de onderafdeling als een apart project. Als het bedrijf de projecten groepeert in een programma voor de gehele onderafdeling, kan het de voortgang van de onderafdeling in zijn geheel zien en plannen maken om derde partijen aan te stellen, zoals cementwagens of landschapsarchitecten.

Programma

Projecten

Contoso Estates

 • Contoso Drive 530

 • Contoso Drive 531

 • Contoso Drive 532

 • Contoso Drive 533

Portfolio's

Sommige projectmanagers gebruiken portfolio's om projecten en programma's aan hun bijbehorende strategische bedrijfsdoelstellingen te koppelen. Een softwareontwikkelingsbedrijf heeft drie strategische bedrijfsdoelstellingen vastgesteld: Innovatie in de industrie, Veilige software ontwikkelen en Eersteklas klantenondersteuning bieden. De organisatie stelt portfolio's op voor deze drie doelstellingen (Innovatie, Beveiliging en Ondersteuning), en lijnt de huidige projecten en programma's binnen deze portfolio's uit.

Portfolio

Projecten en programma's

Innovatie

 • Project: concurrentieanalyse

 • Programma: industrietraining
  (bevat drie projecten: Externe medewerkers identificeren, Productmanagers trainen en Conferenties bijwonen).

Beveiliging

 • Project: testen van beveiliging

 • Programma: op server gebaseerd registratiesysteem implementeren
  (bevat twee projecten: Serverfarm bouwen en Registratiecode ontwikkelen).

Ondersteuning

 • Project: verkoopsysteem voor callcenter implementeren

 • Project: callcenterpersoneel aanstellen en trainen

 • Programma: onlineklantenresources
  (bevat twee projecten: Klanteninterface voor kaartverkoopsysteem bouwen en E-learningresources ontwikkelen en publiceren).

Naar boven

De uitvoer: de af te leveren producten van uw project

Projecten, fasen en processen produceren allemaal een soort uitvoer. Dit zijn af te leveren producten. Een af te leveren product is een tastbaar artikel, zoals een document of voltooid product. Af te leveren producten kunnen producten of goederen zijn, maar ook resultaten of services. In de volgende tabel vindt u enkele voorbeelden van deze af te leveren producttypen:

Af te leveren producttype

Beschrijving

Voorbeelden

Product

Een tastbaar item als uitvoer van een project, fase of proces. Producten kunnen zelfstandige af te leveren producten zijn, of ze kunnen onderdeel uitmaken van een groter af te leveren product.

Document, softwareprogramma, huis

Resultaat

De uitvoer van een voltooid project, proces of voltooide fase.

Gereviseerd proces voor foutopsporing, nieuwe organisatiestructuur, richtlijnen voor milieubewust bouwen

Service

Een uitvoer van een project, fase of proces waardoor een organisatie een bedrijfsfunctie kan uitvoeren.

Volledig functioneel callcenter, tafel met personeel tijdens conferentie, radiodispatchservice

Naar boven

Hoe past Project 2007 in uw projectmanagement systeem?

Verder Step ping, een project management ' systeem ' verwijst naar de geïntegreerde set processen, technieken, methodologieën en hulp middelen die worden gebruikt voor het plannen en bijhouden van projecten. Microsoft Office Project 2007 is een hulp middel in het grotere systeem voor project management. Projecten, ook wel project plannen genoemd, worden als afzonderlijke bestanden opgeslagen in Project 2007 en kunnen worden gegroepeerd in grotere inspanningen, zoals fasen, processen, Program ma's en Port folio's.

Tip: Zie plannen binnen plannen: hoofd projecten ensubprojecten voor meer informatie over het groeperen van projecten in grotere inspanningen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×