De rol die uw project speelt in het totaalbeeld

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U zou toch denken dat projectbeheer een redelijk probleemloos proces is: identificeer de projecttaken, wijs een aantal medewerkers toe om het werk uit te voeren, bepaal wanneer taken moeten worden uitgevoerd en zoek uit waar u het geld vandaan haalt om het project te bekostigen. Eenvoudig. Of niet?

Maar wat is uw antwoord als uw leidinggevende u vraagt wat de bedrijfsdoelstellingen zijn voor het portfolio dat uw project bevat, en of de product van uw project een product of resultaat zijn? Hebt u daar wel een antwoord op?

U hoeft gelukkig niet te reageren als een konijn dat in de koplampen van een tegemoet komende auto kijkt. In dit artikel leert u wat deze definities betekenen, zodat u een toereikend antwoord kunt geven. En ondertussen kunt u die lastige vraag beantwoorden: wat is een project nu eigenlijk?

In dit artikel

Basisprincipes: fasen, processen, portfolio's en producten

De uitvoer: af te leveren producten van uw project

Hoe past Project 2007 in uw projectmanagementsysteem?

Basisprincipes: fasen, processen, portfolio's en producten

Een project is een verzameling activiteiten die op basis van een schema en die een soort uitvoer produceren. Sommige projecten zelfstandig, geen relatie hebben met andere werk aan de hand in een organisatie. Aan de andere kant, zijn bepaalde projecten deel uit van grotere inspanningen, zoals fasen, processen, programma's en portfolio.

Fasen

Projecten kunnen worden ingedeeld in fasen, zodat meerdere projecten die betrekking hebben op hetzelfde doel, tegelijk kunnen worden beheerd. Neem een liefdadigheidsinstelling die elk jaar een geldinzamelingsevenement organiseert. Teneinde alle projecten voor het evenement te beheren, worden deze in drie fasen ingedeeld: Planning, Evenement en Nabespreking. Elke fase bestaat uit meerdere projecten.

Fase

Projecten

Fase-uitvoer

Planning

 • Faciliteiten boeken

 • Gastsprekers benaderen en boeken

 • Deelnemers uitnodigen

Voltooid document met evenementplan

Evenement

 • Faciliteit opzetten

 • Gastspreker bijstaan

 • Services voor deelnemers opzetten

Evenement loopt naar verwachting

Nabespreking

 • Enquête onder deelnemers houden

 • Nabesprekingsnotities opstellen

Voltooid nabesprekingsdocument

Processen

De activiteiten van twee verschillende projecten kunnen verband met elkaar houden en een proces vormen. Stel dat u twee projecten hebt: een project met de activiteiten om een kaartverkoopsysteem voor een callcenter op te zetten, en een tweede project met de activiteiten om ondersteuningsmedewerkers voor een callcenter aan te stellen en te trainen.

Project 1

Proje ct 2

Activiteiten:

 • Systeem voor kaartverkoop ontwikkelen

 • Systeem voor kaartverkoop testen

 • Systeem voor kaartverkoop vrijgeven

Activiteiten:

 • Ondersteuningspersoneel interviewen

 • Ondersteuningspersoneel aanstellen

 • Ondersteuningspersoneel trainen

Uitvoer:
kaartverkoopsysteem voor callcenter

Uitvoer:
ondersteuningspersoneel van callcenter

De gecombineerde reeks activiteiten van de twee projecten vormt een proces voor het opzetten van een callcenter. De uitvoer van het proces is een volledig functioneel callcenter.

Proces

Activiteiten van project 1:

 • Systeem voor kaartverkoop ontwikkelen

 • Systeem voor kaartverkoop testen

 • Systeem voor kaartverkoop vrijgeven

Activiteiten voor project 2:

 • Ondersteuningspersoneel interviewen

 • Ondersteuningspersoneel aanstellen

 • Ondersteuningspersoneel trainen

Uitvoer van proces:
volledig functioneel callcenter

Programma's

Een programma is een groep projecten die samen worden beheerd zodat hun verwante status optimaal wordt benut. Een bouwbedrijf dat aan een nieuwe onderafdeling werkt, beheert elk huis in de onderafdeling als een apart project. Als het bedrijf de projecten groepeert in een programma voor de gehele onderafdeling, kan het de voortgang van de onderafdeling in zijn geheel zien en plannen maken om derde partijen aan te stellen, zoals cementwagens of landschapsarchitecten.

Programma

Projecten

Contoso Estates

 • Contoso Drive 530

 • Contoso Drive 531

 • Contoso Drive 532

 • Contoso Drive 533

Portfolio's

Sommige projectmanagers gebruiken portfolio's om projecten en programma's aan hun bijbehorende strategische bedrijfsdoelstellingen te koppelen. Een softwareontwikkelingsbedrijf heeft drie strategische bedrijfsdoelstellingen vastgesteld: Innovatie in de industrie, Veilige software ontwikkelen en Eersteklas klantenondersteuning bieden. De organisatie stelt portfolio's op voor deze drie doelstellingen (Innovatie, Beveiliging en Ondersteuning), en lijnt de huidige projecten en programma's binnen deze portfolio's uit.

Portfolio

Projecten en programma's

Innovatie

 • Project: concurrentieanalyse

 • Programma: industrietraining
  (bevat drie projecten: Externe medewerkers identificeren, Productmanagers trainen en Conferenties bijwonen).

Beveiliging

 • Project: testen van beveiliging

 • Programma: op server gebaseerd registratiesysteem implementeren
  (bevat twee projecten: Serverfarm bouwen en Registratiecode ontwikkelen).

Ondersteuning

 • Project: verkoopsysteem voor callcenter implementeren

 • Project: callcenterpersoneel aanstellen en trainen

 • Programma: onlineklantenresources
  (bevat twee projecten: Klanteninterface voor kaartverkoopsysteem bouwen en E-learningresources ontwikkelen en publiceren).

Naar boven

De uitvoer: de af te leveren producten van uw project

Projecten, fasen en processen produceren allemaal een soort uitvoer. Dit zijn af te leveren producten. Een af te leveren product is een tastbaar artikel, zoals een document of voltooid product. Af te leveren producten kunnen producten of goederen zijn, maar ook resultaten of services. In de volgende tabel vindt u enkele voorbeelden van deze af te leveren producttypen:

Af te leveren producttype

Beschrijving

Voorbeelden

Product

Een tastbaar item als uitvoer van een project, fase of proces. Producten kunnen zelfstandige af te leveren producten zijn, of ze kunnen onderdeel uitmaken van een groter af te leveren product.

Document, softwareprogramma, huis

Resultaat

De uitvoer van een voltooid project, proces of voltooide fase.

Gereviseerd proces voor foutopsporing, nieuwe organisatiestructuur, richtlijnen voor milieubewust bouwen

Service

Een uitvoer van een project, fase of proces waardoor een organisatie een bedrijfsfunctie kan uitvoeren.

Volledig functioneel callcenter, tafel met personeel tijdens conferentie, radiodispatchservice

Naar boven

Hoe past Project 2007 in uw projectmanagementsysteem?

Zit nog verder terug, verwijst een projectmanagement "systeem" naar de geïntegreerde reeks processen, technieken, methoden en hulpmiddelen die worden gebruikt voor het plannen en bijhouden van projecten. Microsoft Office Project 2007 is een hulpprogramma binnen de grotere projectmanagementsysteem. Projecten, ook wel genoemd projectplanningen, worden opgeslagen als afzonderlijke bestanden binnen Project 2007en kunnen worden gegroepeerd in grotere inspanningen, zoals fasen, processen, programma's en portfolio.

Tip: Zie voor meer informatie over groeperen projecten samen in grotere inspanningen, plannen binnen plannen: hoofdprojecten en subprojecten.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×