Office
Aanmelden

De richting en positie van tekst in een vorm of tekstvak instellen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Tekstvakken en de meeste vormen (met uitzondering van lijnen en verbindingslijnen) kunnen tekst bevatten die aan de vorm of het tekstvak is gekoppeld. De tekst kan horizontaal of verticaal geplaatst worden en teruglopen of op één regel worden weergegeven. Ook kunt u de marges van de tekstvakken en vormen wijzigen om de ruimte optimaal te benutten, de grootte van vormen wijzigen zodat de tekst beter past, en de richting van de tekst veranderen.

Wat wilt u doen?

Tekst horizontaal in een vorm of tekstvak plaatsen

Horizontale tekst in vormen

De horizontale uitlijning van één alinea of regel wijzigen:

 1. Klik in de alinea of regel die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start

De horizontale uitlijning van alle tekst in een vorm of tekstvak wijzigen:

 1. Klik op de rand van de vorm of het tekstvak om dit te selecteren.

 2. Klik op het Home tabblad (of het tabblad bericht in Outlook), klikt u op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start

Naar boven

Tekst verticaal in een vorm of tekstvak plaatsen

Vormen met verticaal uitgelijnde tekst

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of van het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken.

  Vorm opmaken in het snelmenu

 3. Klik in het deelvenster Vorm opmaken op Indeling en eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen en klik vervolgens op Tekstvak.

  Tekstvakopties in het deelvenster Vorm opmaken

 4. Selecteer de gewenste optie in de lijstVerticaal uitlijnen.

Naar boven

Tekstterugloop toepassen in een vorm of tekstvak

Wanneer u tekst laat teruglopen, begint de tekst automatisch op een nieuwe regel als u de rechterrand van de vorm of het tekstvak bereikt,

 1. Klik met de rechtermuisknop op rand van de vorm of van het tekstvak dat de tekst bevat waarop u terugloop wilt toepassen.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken.

  Vorm opmaken in het snelmenu

 3. Klik in het deelvenster Vorm opmaken op Indeling en eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen en klik vervolgens op Tekstvak. Selecteer daarna Tekstterugloop in vorm.

  Selectievakje Tekstterugloop in vorm

Naar boven

De marges tussen tekst en de rand van een vorm of tekstvak wijzigen

De marge is de afstand tussen de tekst en de buitenrand van een vorm of tekstvak. Deze afstand kan worden gewijzigd.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of van het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken.

  Vorm opmaken in het snelmenu

 3. Klik in het deelvenster Vorm opmaken op Indeling en eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen en klik vervolgens op Tekstvak.

  Tekstvakopties in het deelvenster Vorm opmaken

 4. Voer een van de volgende acties uit:

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de linkerrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Linkermarge in.

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de rechterrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Rechtermarge in.

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de bovenrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Bovenmarge in.

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de onderrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Ondermarge in.

Naar boven

De grootte van een vorm wijzigen om tekst passend te maken

U kunt een vorm of tekstvak automatisch hoger maken, zodat de tekst erbinnen valt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of van het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken.

  Vorm opmaken in het snelmenu

 3. Klik in het deelvenster Vorm opmaken op Indeling en eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen en klik vervolgens op Tekstvak. Selecteer daarna Formaat van vorm aanpassen aan tekst.

  Formaat van vorm aanpassen aan tekst in het deelvenster Vorm opmaken selecteren

Tip: U kunt de tekst verkleinen zodat deze in de vorm of het tekstvak past door op Tekst kleiner maken te klikken.

Naar boven

De tekstrichting in een vorm of tekstvak opgeven

U kunt de tekstrichting in een vorm of tekstvak wijzigen. U kunt tekst bijvoorbeeld 90 of 270 graden draaien, zodat hij zijwaarts wordt weergegeven.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of van het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken.

  Vorm opmaken in het snelmenu

 3. Klik in het deelvenster Vorm opmaken op Indeling en eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen en klik vervolgens op Tekstvak.

 4. Selecteer de gewenste optie in de lijst Tekstrichting.

  Tekstrichting selecteren in het deelvenster Vorm opmaken

Naar boven

Wat wilt u doen?

Tekst horizontaal in een vorm of tekstvak plaatsen

Tekst verticaal in een vorm of tekstvak plaatsen

Tekstterugloop toepassen in een vorm of tekstvak

De marges tussen tekst en de rand van een vorm of tekstvak wijzigen

De grootte van een vorm wijzigen om tekst passend te maken

De richting voor de tekst in een vorm of tekstvak opgeven

Tekst horizontaal in een vorm of tekstvak plaatsen

Horizontale tekst in vormen

De horizontale uitlijning van één alinea of regel wijzigen:

 1. Klik in de alinea of regel die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start

De horizontale uitlijning van alle tekst in een vorm of tekstvak wijzigen:

 1. Klik op de rand van de vorm of het tekstvak om dit te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start

Naar boven

Tekst verticaal in een vorm of tekstvak plaatsen

Vormen met verticaal uitgelijnde tekst

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op Tekstvak in het linkerdeelvenster.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Selecteer onder Tekstindeling de gewenste optie in de lijst Verticaal uitlijnen.

Naar boven

Tekstterugloop toepassen in een vorm of tekstvak

Wanneer u tekst laat teruglopen, begint de tekst automatisch op een nieuwe regel als u de rechterrand van de vorm of het tekstvak bereikt,

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak dat de tekst bevat waarop u tekstterugloop wilt toepassen.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op Tekstvak in het linkerdeelvenster.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Schakel onder Marge in tekstvak het selectievakje Tekstterugloop in vorm in.

Naar boven

De marges tussen tekst en de rand van een vorm of tekstvak wijzigen

De marge is de afstand tussen de tekst en de buitenrand van een vorm of tekstvak. Deze afstand kan worden gewijzigd.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op Tekstvak in het linkerdeelvenster.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Voer een van de volgende acties uit onder Marge in tekstvak:

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de linkerrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Links in.

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de rechterrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Rechts in.

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de bovenrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Boven in.

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de onderrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Onder in.

Naar boven

De grootte van een vorm wijzigen om tekst passend te maken

U kunt een vorm of tekstvak automatisch hoger maken, zodat de tekst erbinnen valt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op Tekstvak in het linkerdeelvenster.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Klik onder AutoAanpassen op Formaat van vorm aanpassen aan tekst.

Tip: U kunt de tekst verkleinen zodat deze in de vorm of het tekstvak past door op Tekst kleiner maken te klikken.

Naar boven

De richting voor de tekst in een vorm of tekstvak opgeven

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak dat de tekst bevat.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op Tekstvak in het linkerdeelvenster.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Selecteer onder Tekstindeling de gewenste optie in de lijst Tekstrichting.

  Notities: 

  • Voor aanvullende informatie over de opties in het deelvenster Tekstvak in het dialoogvenster Vorm opmaken, klikt u op Help Afbeelding van Help-knop bovenin het dialoogvenster.

Naar boven

Wat wilt u doen?

Tekst horizontaal in een vorm of tekstvak plaatsen

Tekst verticaal in een vorm of tekstvak plaatsen

Tekstterugloop toepassen in een vorm of tekstvak

De marges tussen tekst en de rand van een vorm of tekstvak wijzigen

De grootte van een vorm wijzigen om tekst passend te maken

De richting voor de tekst in een vorm of tekstvak opgeven

Tekst horizontaal in een vorm of tekstvak plaatsen

Horizontale tekst in vormen

De horizontale uitlijning van één alinea of regel wijzigen:

 1. Klik in de alinea of regel die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start

De horizontale uitlijning van alle tekst in een vorm of tekstvak wijzigen:

 1. Klik op de rand van de vorm of het tekstvak om dit te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start

Naar boven

Tekst verticaal in een vorm of tekstvak plaatsen

Vormen met verticaal uitgelijnde tekst

Word en Outlook

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Klik voor een vorm in het snelmenu op AutoVorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad Tekstvak.

  Klik voor een Tekstvak in het snelmenu op Tekstvak opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Klik onder Verticaal uitlijnen op de gewenste optie.

PowerPoint

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Klik onder Verticaal uitlijnen op de gewenste optie.

Naar boven

Tekstterugloop toepassen in een vorm of tekstvak

Wanneer u tekst laat teruglopen, begint de tekst automatisch op een nieuwe regel als u de rechterrand van de vorm of het tekstvak bereikt.

Word en Outlook

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak dat de tekst bevat waarop u tekstterugloop wilt toepassen.

 2. Ga in het snelmenu op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik voor een vorm op AutoVorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad Tekstvak.

   Opmerking: Het tabblad Tekstvak is niet beschikbaar in een vorm, tenzij de vorm tekst bevat.

  • Klik voor een tekstvak in het snelmenu op Tekstvak opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Schakel onder Opties het selectievakje Tekstterugloop in AutoVorm in.

PowerPoint

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak dat de tekst bevat waarop u tekstterugloop wilt toepassen.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Schakel het selectievekje Tekstterugloop in vorm in.

Naar boven

De marges tussen tekst en de rand van een vorm of tekstvak wijzigen

De marge is de afstand tussen de tekst en de buitenrand van een vorm of tekstvak. Deze afstand kan worden gewijzigd.

Word en Outlook

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak dat de marge bevat die u wilt aanpassen.

 2. Ga in het snelmenu op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik voor een vorm op AutoVorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad Tekstvak.

   Opmerking: Het tabblad Tekstvak is niet beschikbaar in een vorm, tenzij de vorm tekst bevat.

  • Klik voor een tekstvak in het snelmenu op Tekstvak opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Voer onder Interne marge nieuwe margegetallen in de vakken Links, Rechts, Boven en Onder in om de afstand op te geven tussen de randen van de vorm en de tekst.

PowerPoint

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak dat de marge bevat die u wilt aanpassen.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Voer onder Interne marge nieuwe margegetallen in de vakken Links, Rechts, Boven en Onder in om de afstand op te geven tussen de randen van de vorm en de tekst.

Naar boven

De grootte van een vorm wijzigen om tekst passend te maken

U kunt een vorm of tekstvak automatisch hoger maken, zodat de tekst erbinnen valt.

Word en Outlook

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Ga in het snelmenu op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik voor een vorm op AutoVorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad Tekstvak.

   Opmerking: Het tabblad Tekstvak is niet beschikbaar in een vorm, tenzij de vorm tekst bevat.

  • Klik voor een tekstvak in het snelmenu op Tekstvak opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Schakel onder Opties het selectievakje Formaat van AutoVorm aanpassen aan tekst in.

  Tip: U kunt de tekst verkleinen zodat deze in de vorm of het tekstvak past door op Tekst kleiner maken te klikken.

PowerPoint

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Selecteer onder AutoAanpassenFormaat van vorm aanpassen aan tekst.

  Tip: U kunt de tekst verkleinen zodat deze in de vorm of het tekstvak past door Tekst kleiner maken te selecteren.

Naar boven

De richting voor de tekst in een vorm of tekstvak opgeven

U kunt de richting van tekst in een vorm of tekstvak wijzigen van horizontaal (van links naar rechts) en verticaal (van boven naar beneden of van beneden naar boven).

Word en Outlook

 1. Dubbelklik op de vorm of het tekstvak om deze te selecteren en het tabblad Opmaak te openen.

 2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Tekst op Tekstrichting Tekstrichting . U kunt meerdere malen op tekstrichting klikken om door de drie opties te bladeren.

PowerPoint

 1. Dubbelklik op de vorm of het tekstvak om deze te selecteren en het tabblad Opmaak te openen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groepAlinea op Tekstrichting Tekstrichting en selecteer de gewenste optie.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×