De richting en positie van tekst in een vorm of tekstvak instellen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Tekstvakken en de meeste shapes kunnen u tekst opnemen in deze. De tekst horizontaal of verticaal kan worden geplaatst en het kan lijken op één regel of laten teruglopen op meerdere regels.

U kunt de richting van de tekst wijzigen en u kunt ook de marges van tekstvakken en vormen voor optimale afstand wijzigen of formaat van shapes voor een betere tekst passend maken.

Lijnen en verbindingslijnen zijn shapes die geen tekst erin.

De richting voor de tekst in een vorm of tekstvak opgeven

Voorbeelden van tekstrichting: horizontaal, gedraaid zijn, en gestapelde

In een vorm of tekstvak, kunt u de richting waarin tekst wordt gelezen. U kunt dat wil zeggen tekst 90 of 270 graden draaien zodat dit zijwaarts wordt weergegeven.

 1. Met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of tekstvak bepalen.

 2. Selecteer in het snelmenu de opdracht Vorm opmaken.

  Vorm opmaken in het snelmenu

 3. Klik op grootte/indeling en eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen in het deelvenster Vorm opmaken .

 4. Selecteer onder Tekstvak, de gewenste optie in de lijst Tekstrichting .

  Tekstrichting selecteren in het deelvenster Vorm opmaken

De optie gestapelde is beschikbaar in PowerPoint en Excel, maar niet Word.

Naar boven

Tekst (gespiegelde) in een vorm of tekstvak draaien

Een voorbeeld van gespiegeld tekst: de eerste is 180 graden gedraaid op de x-as en de tweede 180 graden gedraaid op de y-as
 1. Een tekstvak of vorm in uw document invoegen en typ vervolgens uw tekst opmaken.

 2. Met de rechtermuisknop op het tekstvak of vorm en selecteer Shape opmaken.

 3. Selecteer effectenin het deelvenster Vorm opmaken .

  Het tabblad Effecten in het deelvenster Vorm opmaken
 4. Voer onder 3D-draaiingin het vak Draaiing X of Y-draaiing180.

 5. (Optioneel) Als uw tekstvak vol raakt met een kleur, kunt u de kleur verwijderen in het deelvenster Vorm opmaken . Onder Opties voor vormen, klik op de opvulling en lijn tabblad Opvulling en lijn tabblad uitvouwen Opvullingen selecteer geen opvulling.

 6. (Optioneel) Als u wilt verwijderen in het kader van het tekstvak, met de rechtermuisknop op het tekstvak, op omtrek van vorm op de miniwerkbalk die wordt weergegeven en kies Geen omtrek.

Meer plaatsingsopties

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Horizontale tekst in vormen

De horizontale uitlijning van één alinea of regel wijzigen:

 1. Klik in de alinea of regel die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start
Links uitgelijnd, gecentreerd, rechts uitlijnen of uitvullen op de rechtermarge

De horizontale uitlijning van alle tekst in een vorm of tekstvak wijzigen:

 1. Klik op de rand van de vorm of het tekstvak om dit te selecteren.

 2. Klik op het Home tabblad (of het tabblad bericht in Outlook), klikt u op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start

Naar boven

Drie opties van de verticale uitlijning van tekst: boven, midden en onder

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of van het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken.

  Vorm opmaken in het snelmenu

 3. Klik op grootte/indeling en eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen in het deelvenster Vorm opmaken .

  Tekstvakopties in het deelvenster Vorm opmaken

 4. Selecteer de gewenste optie in de lijstVerticaal uitlijnen.

Naar boven

Wanneer tekst terugloopt, wordt automatisch dit op een nieuwe regel terwijl de rechterrand van de vorm of tekstvak bepalen worden bereikt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op rand van de vorm of van het tekstvak dat de tekst bevat waarop u terugloop wilt toepassen.

 2. Selecteer in het snelmenu de opdracht Vorm opmaken.

  Vorm opmaken in het snelmenu

 3. Klik in het deelvenster Vorm opmaken Selecteer formaat/indeling en eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen en selecteer vervolgens Tekstterugloop in vorm.

  Selectievakje Tekstterugloop in vorm

Naar boven

De marge is de afstand tussen de tekst en de buitenrand van de omringende vorm of tekstvak bepalen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Selecteer in het snelmenu de opdracht Vorm opmaken.

  Vorm opmaken in het snelmenu

 3. Klik op grootte/indeling en eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen in het deelvenster Vorm opmaken .

  Tekstvakopties in het deelvenster Vorm opmaken

 4. Geef een maat in inches of millimeters (mm) naar een of meer van de volgende marges:

  Marge

  Beschrijving

  Linkermarge

  Afstand tussen de linkerrand van een vorm en de meest linkse tekst

  Rechtermarge

  afstand tussen de rechterrand van een vorm en de meest rechtse tekst

  Bovenmarge

  afstand tussen de bovenrand van een vorm en de bovenste tekst

  Ondermarge

  afstand tussen de onderrand van een vorm en de laagste tekst

Naar boven

U kunt een vorm of tekstvak automatisch hoger maken, zodat de tekst erbinnen valt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of van het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken.

  Vorm opmaken in het snelmenu

 3. Klik in het deelvenster Vorm opmaken op Indeling en eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen en klik vervolgens op Tekstvak. Selecteer daarna Formaat van vorm aanpassen aan tekst.

  Formaat van vorm aanpassen aan tekst in het deelvenster Vorm opmaken selecteren

Tip: U kunt de tekst verkleinen zodat deze in de vorm of het tekstvak past door op Tekst kleiner maken te klikken.

Naar boven

De richting voor de tekst in een vorm of tekstvak opgeven

Voorbeelden van tekstrichting: horizontaal en gedraaid

U kunt de tekstrichting in een vorm of tekstvak wijzigen. U kunt tekst bijvoorbeeld 90 of 270 graden draaien, zodat hij zijwaarts wordt weergegeven.

 1. Met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of tekstvak bepalen met de tekst.

 2. Selecteer in het snelmenu de opdracht Vorm opmaken.

 3. Selecteer in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Tekstvak.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 4. Selecteer onder Tekstindeling de gewenste optie in de lijst Tekstrichting.

  Notities: 

  • Voor meer informatie over de opties in het deelvenster Tekstvak van het dialoogvenster Vorm opmaken , klikt u op Help Afbeelding van Help-knop aan de bovenkant van het dialoogvenster.

Tekst (gespiegelde) in een vorm of tekstvak draaien

Een voorbeeld van gespiegeld tekst: de eerste is 180 graden gedraaid op de x-as en de tweede 180 graden gedraaid op de y-as
 1. Een tekstvak of vorm in uw document invoegen en typ vervolgens uw tekst opmaken.

 2. Met de rechtermuisknop op het tekstvak of vorm en selecteer Shape opmaken.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Vorm opmaken , 3D-draaiing aan de linkerkant.

  De opties voor 3D-draaiing in het dialoogvenster vorm opmaken
 4. Typ 180 in het vak X.

Meer plaatsingsopties

Selecteer een kop hieronder om te openen en raadpleegt u de gedetailleerde instructies.

Horizontale tekst in vormen

De horizontale uitlijning van één alinea of regel wijzigen:

 1. Klik in de alinea of regel die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start
Links uitgelijnd, gecentreerd, rechts uitlijnen of uitvullen op de rechtermarge

De horizontale uitlijning van alle tekst in een vorm of tekstvak wijzigen:

 1. Klik op de rand van de vorm of het tekstvak om dit te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start

Naar boven

Vormen met verticaal uitgelijnde tekst

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op Tekstvak in het linkerdeelvenster.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Selecteer onder Tekstindeling de gewenste optie in de lijst Verticaal uitlijnen.

Naar boven

U kunt een vorm of tekstvak automatisch hoger maken, zodat de tekst erbinnen valt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op Tekstvak in het linkerdeelvenster.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Klik onder AutoAanpassen op Formaat van vorm aanpassen aan tekst.

Tip: U kunt de tekst verkleinen zodat deze in de vorm of het tekstvak past door op Tekst kleiner maken te klikken.

Naar boven

De marge is de afstand tussen de tekst en de buitenrand van een vorm of tekstvak. Deze afstand kan worden gewijzigd.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op Tekstvak in het linkerdeelvenster.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Voer een van de volgende acties uit onder Marge in tekstvak:

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de linkerrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Links in.

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de rechterrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Rechts in.

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de bovenrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Boven in.

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de onderrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Onder in.

Naar boven

De richting voor de tekst in een vorm of tekstvak opgeven

Voorbeelden van tekstrichting: horizontaal en gedraaid

U kunt de richting van tekst in een vorm of tekstvak wijzigen van horizontaal (van links naar rechts) en verticaal (van boven naar beneden of van beneden naar boven).

Word en Outlook

 1. Dubbelklik op de vorm of het tekstvak om deze te selecteren en het tabblad Opmaak te openen.

 2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep tekst op Tekstrichting Tekstrichting . U kunt Tekstrichting klikt u meerdere keren op Bladeren door de drie opties (gedraaid 90 gradengedraaid 270 graden, horizontale).

PowerPoint

 1. Met het tekstvak is geselecteerd gaat u naar het tabblad Start in de groep alinea op Tekstrichting Tekstrichting en selecteer de gewenste optie.

 2. Het formaat van het tekstvak zo nodig om de tekst goed passende erin.

Naar boven

Tekst (gespiegelde) in een vorm of tekstvak draaien

Een voorbeeld van gespiegeld tekst: de eerste is 180 graden gedraaid op de x-as en de tweede 180 graden gedraaid op de y-as

In Office 2007, kunt u tekst in Excel of PowerPoint, maar niet in Worddraaien.

 1. Een tekstvak of vorm in uw document invoegen en typ vervolgens uw tekst opmaken.

 2. Met de rechtermuisknop op het tekstvak of vorm en selecteer Shape opmaken.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Vorm opmaken , 3D-draaiing aan de linkerkant.

  De opties voor 3D-draaiing in het dialoogvenster vorm opmaken
 4. Typ 180 in het vak X.

Meer plaatsingsopties

Selecteer een kop hieronder om te openen en raadpleegt u de gedetailleerde instructies.

Horizontale tekst in vormen

De horizontale uitlijning van één alinea of regel wijzigen:

 1. Klik in de alinea of regel die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start
Links uitgelijnd, gecentreerd, rechts uitlijnen of uitvullen op de rechtermarge

De horizontale uitlijning van alle tekst in een vorm of tekstvak wijzigen:

 1. Klik op de rand van de vorm of het tekstvak om dit te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start

Naar boven

Vormen met verticaal uitgelijnde tekst

Word en Outlook

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Klik voor een vorm in het snelmenu op AutoVorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad Tekstvak.

  Klik voor een Tekstvak in het snelmenu op Tekstvak opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Klik onder Verticaal uitlijnen op de gewenste optie.

PowerPoint

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Klik onder Verticaal uitlijnen op de gewenste optie.

Naar boven

Wanneer u tekst laat teruglopen, begint de tekst automatisch op een nieuwe regel als u de rechterrand van de vorm of het tekstvak bereikt.

Word en Outlook

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak dat de tekst bevat waarop u tekstterugloop wilt toepassen.

 2. Ga in het snelmenu op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik voor een vorm op AutoVorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad Tekstvak.

   Opmerking: Het tabblad Tekstvak is niet beschikbaar in een vorm, tenzij de vorm tekst bevat.

  • Klik voor een tekstvak in het snelmenu op Tekstvak opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Schakel onder Opties het selectievakje Tekstterugloop in AutoVorm in.

PowerPoint

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak dat de tekst bevat waarop u tekstterugloop wilt toepassen.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Schakel het selectievekje Tekstterugloop in vorm in.

Naar boven

De marge is de afstand tussen de tekst en de buitenrand van een vorm of tekstvak. Deze afstand kan worden gewijzigd.

Word en Outlook

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak dat de marge bevat die u wilt aanpassen.

 2. Ga in het snelmenu op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik voor een vorm op AutoVorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad Tekstvak.

   Opmerking: Het tabblad Tekstvak is niet beschikbaar in een vorm, tenzij de vorm tekst bevat.

  • Klik voor een tekstvak in het snelmenu op Tekstvak opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Voer onder Interne marge nieuwe margegetallen in de vakken Links, Rechts, Boven en Onder in om de afstand op te geven tussen de randen van de vorm en de tekst.

PowerPoint

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak dat de marge bevat die u wilt aanpassen.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Voer onder Interne marge nieuwe margegetallen in de vakken Links, Rechts, Boven en Onder in om de afstand op te geven tussen de randen van de vorm en de tekst.

Naar boven

U kunt een vorm of tekstvak automatisch hoger maken, zodat de tekst erbinnen valt.

Word en Outlook

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Ga in het snelmenu op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik voor een vorm op AutoVorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad Tekstvak.

   Opmerking: Het tabblad Tekstvak is niet beschikbaar in een vorm, tenzij de vorm tekst bevat.

  • Klik voor een tekstvak in het snelmenu op Tekstvak opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Schakel onder Opties het selectievakje Formaat van AutoVorm aanpassen aan tekst in.

  Tip: U kunt de tekst verkleinen zodat deze in de vorm of het tekstvak past door op Tekst kleiner maken te klikken.

PowerPoint

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Selecteer onder AutoAanpassenFormaat van vorm aanpassen aan tekst.

  Tip: U kunt de tekst verkleinen zodat deze in de vorm of het tekstvak past door Tekst kleiner maken te selecteren.

Naar boven

Zie ook

Tekst rond een cirkel of andere vorm laten lopen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×