Tekst en tabellen

De richting en positie van tekst in een vorm of tekstvak instellen

De richting en positie van tekst in een vorm of tekstvak instellen

Tekstvakken en de meeste vormen kunnen tekst bevatten. De tekst kan horizontaal of verticaal worden geplaatst en kan op één regel worden weergegeven of met tekstterugloop op meerdere lijnen.

U kunt de richting van de tekst wijzigen en de marges van de tekstvakken en vormen wijzigen om de ruimte optimaal te benutten. U kunt ook de grootte van vormen wijzigen zodat de tekst beter past.

Lijnen en connectors zijn vormen die geen tekst kunnen bevatten.

De richting voor de tekst in een vorm of tekstvak opgeven

Voorbeelden van tekstrichting: horizontaal, gedraaid en gestapeld

In een vorm of tekstvak kunt u de richting wijzigen waarin de tekst wordt gelezen. U kunt de tekst 90 of 270 graden in het vlak draaien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Selecteer in het snelmenu de optie Vorm opmaken.

  Vorm opmaken in het snelmenu

 3. Klik in het deelvenster Vorm opmaken op Grootte/indeling en eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen .

 4. Selecteer onder Tekstvak de gewenste optie in de lijst Tekstrichting.

  Tekstrichting selecteren in het deelvenster Vorm opmaken

De optie Gestapeld is beschikbaar in PowerPoint en Excel, maar niet in Word.

Naar boven

Tekst in een vorm of tekstvak spiegelen

Een voorbeeld van gespiegelde tekst: de eerste is 180 rond de X-as graden gedraaid; de tweede is 180 graden rond de Y-as gedraaid
 1. Voeg een tekstvak of vorm toe aan uw document, typ vervolgens de tekst en maak deze op.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het tekstvak of de vorm en selecteer Vorm opmaken.

 3. Selecteer in het deelvenster Vorm opmaken de optie Effecten.

  Het tabblad Effecten in het deelvenster Vorm opmaken
 4. Geef onder 3D-draaiing, in het vak X-draaiing of Y-draaiing, de waarde 180 op.

 5. (Optioneel) Als het tekstvak wordt opgevuld met een kleur, kunt u de kleur verwijderen in het deelvenster Vorm opmaken. Klik onder Opties voor vormen op het tabblad Opvulling en lijn Tabblad Opvulling en lijn , vouw Opvulling uit en selecteer Geen opvulling.

 6. (Optioneel) Als u de omtrek van een tekstvak wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het tekstvak, klikt u op Omtrek op de miniwerkbalk die wordt weergegeven en kiest u Geen omtrek.

Meer opties voor plaatsing

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Horizontale tekst in vormen

De horizontale uitlijning van één alinea of regel wijzigen:

 1. Klik in de alinea of regel die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start
Links uitgelijnd, Gecentreerd, Rechts uitgelijnd of Uitgevuld over twee marges

De horizontale uitlijning van alle tekst in een vorm of tekstvak wijzigen:

 1. Klik op de rand van de vorm of het tekstvak om dit te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start

Naar boven

Drie opties voor verticaal uitlijnen van tekst: boven, midden en onder

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of van het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken.

  Vorm opmaken in het snelmenu

 3. Klik in het deelvenster Vorm opmaken op Grootte/indeling en eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen .

  Tekstvakopties in het deelvenster Vorm opmaken

 4. Selecteer de gewenste optie in de lijstVerticaal uitlijnen.

Naar boven

Als tekst terugloopt, wordt de tekst automatisch voortgezet op een nieuwe regel als de tekst de rechterkant van de vorm of het tekstvak bereikt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op rand van de vorm of van het tekstvak dat de tekst bevat waarop u terugloop wilt toepassen.

 2. Selecteer in het snelmenu de optie Vorm opmaken.

  Vorm opmaken in het snelmenu

 3. Selecteer in het deelvenster Vorm opmaken de optie Grootte/indeling en eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen en selecteer Tekstterugloop in vorm.

  Selectievakje Tekstterugloop in vorm

Naar boven

De marge is de afstand tussen de tekst en de buitenrand van de omsluitende vorm of het omsluitende tekstvak.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Selecteer in het snelmenu de optie Vorm opmaken.

  Vorm opmaken in het snelmenu

 3. Klik in het deelvenster Vorm opmaken op Grootte/indeling en eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen .

  Tekstvakopties in het deelvenster Vorm opmaken

 4. Geef een maateenheid in millimeters (mm) op voor een van de volgende marges:

  Marge

  Beschrijving

  Linkermarge

  Afstand tussen de linkerrand van een vorm en de meest linkse kant van de tekst

  Rechtermarge

  Afstand tussen de rechterrand van een vorm en de meest rechtse kant van de tekst

  Bovenmarge

  Afstand tussen de bovenrand van een vorm en de bovenkant van de tekst

  Ondermarge

  Afstand tussen de onderrand van een vorm en de onderkant van de tekst

Naar boven

U kunt een vorm of tekstvak automatisch hoger maken, zodat de tekst erbinnen valt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of van het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken.

  Vorm opmaken in het snelmenu

 3. Klik in het deelvenster Vorm opmaken op Indeling en eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen en klik vervolgens op Tekstvak. Selecteer daarna Formaat van vorm aanpassen aan tekst.

  Formaat van vorm aanpassen aan tekst in het deelvenster Vorm opmaken selecteren

Tip: U kunt de tekst verkleinen zodat deze in de vorm of het tekstvak past door op Tekst kleiner maken te klikken.

Naar boven

De richting voor de tekst in een vorm of tekstvak opgeven

Voorbeelden van tekstrichting: horizontaal en gedraaid

U kunt de tekstrichting in een vorm of tekstvak wijzigen. U kunt tekst bijvoorbeeld 90 of 270 graden draaien, zodat hij zijwaarts wordt weergegeven.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm die, of het tekstvak dat de tekst bevat.

 2. Selecteer in het snelmenu de optie Vorm opmaken.

 3. Selecteer in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster de optie Tekstvak.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 4. Selecteer onder Tekstindeling de gewenste optie in de lijst Tekstrichting.

  Notities: 

  • Voor aanvullende informatie over de opties in het deelvenster Tekstvak in het dialoogvenster Vorm opmaken, klikt u op Hel Afbeelding van Help-knop boven in het dialoogvenster.

Tekst in een vorm of tekstvak spiegelen

Een voorbeeld van gespiegelde tekst: de eerste is 180 rond de X-as graden gedraaid; de tweede is 180 graden rond de Y-as gedraaid
 1. Voeg een tekstvak of vorm toe aan uw document, typ vervolgens de tekst en maak deze op.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het tekstvak of de vorm en selecteer Vorm opmaken.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Vorm opmaken de optie 3D-draaiing aan de linkerkant.

  De opties voor 3D-draaiing in het dialoogvenster Vorm opmaken
 4. Typ 180 in het vak X.

Meer opties voor plaatsing

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Horizontale tekst in vormen

De horizontale uitlijning van één alinea of regel wijzigen:

 1. Klik in de alinea of regel die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start
Links uitgelijnd, Gecentreerd, Rechts uitgelijnd of Uitgevuld over twee marges

De horizontale uitlijning van alle tekst in een vorm of tekstvak wijzigen:

 1. Klik op de rand van de vorm of het tekstvak om dit te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start

Naar boven

Vormen met verticaal uitgelijnde tekst

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op Tekstvak in het linkerdeelvenster.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Selecteer onder Tekstindeling de gewenste optie in de lijst Verticaal uitlijnen.

Naar boven

U kunt een vorm of tekstvak automatisch hoger maken, zodat de tekst erbinnen valt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op Tekstvak in het linkerdeelvenster.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Klik onder AutoAanpassen op Formaat van vorm aanpassen aan tekst.

Tip: U kunt de tekst verkleinen zodat deze in de vorm of het tekstvak past door op Tekst kleiner maken te klikken.

Naar boven

De marge is de afstand tussen de tekst en de buitenrand van een vorm of tekstvak. Deze afstand kan worden gewijzigd.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op Tekstvak in het linkerdeelvenster.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Voer een van de volgende acties uit onder Marge in tekstvak:

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de linkerrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Links in.

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de rechterrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Rechts in.

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de bovenrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Boven in.

  • Als u de afstand wilt opgeven tussen de onderrand van een vorm en de tekst, voert u het nieuwe margenummer in het vak Onder in.

Naar boven

De richting voor de tekst in een vorm of tekstvak opgeven

Voorbeelden van tekstrichting: horizontaal en gedraaid

U kunt de richting van tekst in een vorm of tekstvak wijzigen van horizontaal (van links naar rechts) en verticaal (van boven naar beneden of van beneden naar boven).

Word en Outlook

 1. Dubbelklik op de vorm of het tekstvak om deze te selecteren en het tabblad Opmaak te openen.

 2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Tekst op Tekstrichting Tekstrichting . U kunt meerdere malen op Tekstrichting klikken om door de drie opties te bladeren. (90 graden gedraaid, 270 graden gedraaid, Horizontaal).

PowerPoint

 1. Terwijl het tekstvak is geselecteerd, klikt u op het tabblad Start, in de groepAlinea, op Tekstrichting Tekstrichting en selecteert u de gewenste optie.

 2. Pas de grootte van het tekstvak aan, zodat de tekst er netjes in past.

Naar boven

Tekst in een vorm of tekstvak spiegelen

Een voorbeeld van gespiegelde tekst: de eerste is 180 rond de X-as graden gedraaid; de tweede is 180 graden rond de Y-as gedraaid

In Office 2007 kunt u tekst draaien in Excel of PowerPoint, maar niet in Word.

 1. Voeg een tekstvak of vorm toe aan uw document, typ vervolgens de tekst en maak deze op.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het tekstvak of de vorm en selecteer Vorm opmaken.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Vorm opmaken de optie 3D-draaiing aan de linkerkant.

  De opties voor 3D-draaiing in het dialoogvenster Vorm opmaken
 4. Typ 180 in het vak X.

Meer opties voor plaatsing

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

Horizontale tekst in vormen

De horizontale uitlijning van één alinea of regel wijzigen:

 1. Klik in de alinea of regel die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start
Links uitgelijnd, Gecentreerd, Rechts uitgelijnd of Uitgevuld over twee marges

De horizontale uitlijning van alle tekst in een vorm of tekstvak wijzigen:

 1. Klik op de rand van de vorm of het tekstvak om dit te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Start (of het tabblad Bericht in Outlook) op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start

Naar boven

Vormen met verticaal uitgelijnde tekst

Word en Outlook

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Klik voor een vorm in het snelmenu op AutoVorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad Tekstvak.

  Klik voor een Tekstvak in het snelmenu op Tekstvak opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Klik onder Verticaal uitlijnen op de gewenste optie.

PowerPoint

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Klik onder Verticaal uitlijnen op de gewenste optie.

Naar boven

Wanneer u tekst laat teruglopen, begint de tekst automatisch op een nieuwe regel als u de rechterrand van de vorm of het tekstvak bereikt.

Word en Outlook

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak dat de tekst bevat waarop u tekstterugloop wilt toepassen.

 2. Ga in het snelmenu op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik voor een vorm op AutoVorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad Tekstvak.

   Opmerking: Het tabblad Tekstvak is niet beschikbaar in een vorm, tenzij de vorm tekst bevat.

  • Klik voor een tekstvak in het snelmenu op Tekstvak opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Schakel onder Opties het selectievakje Tekstterugloop in AutoVorm in.

PowerPoint

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak dat de tekst bevat waarop u tekstterugloop wilt toepassen.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Schakel het selectievekje Tekstterugloop in vorm in.

Naar boven

De marge is de afstand tussen de tekst en de buitenrand van een vorm of tekstvak. Deze afstand kan worden gewijzigd.

Word en Outlook

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak dat de marge bevat die u wilt aanpassen.

 2. Ga in het snelmenu op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik voor een vorm op AutoVorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad Tekstvak.

   Opmerking: Het tabblad Tekstvak is niet beschikbaar in een vorm, tenzij de vorm tekst bevat.

  • Klik voor een tekstvak in het snelmenu op Tekstvak opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Voer onder Interne marge nieuwe margegetallen in de vakken Links, Rechts, Boven en Onder in om de afstand op te geven tussen de randen van de vorm en de tekst.

PowerPoint

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak dat de marge bevat die u wilt aanpassen.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Voer onder Interne marge nieuwe margegetallen in de vakken Links, Rechts, Boven en Onder in om de afstand op te geven tussen de randen van de vorm en de tekst.

Naar boven

U kunt een vorm of tekstvak automatisch hoger maken, zodat de tekst erbinnen valt.

Word en Outlook

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Ga in het snelmenu op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik voor een vorm op AutoVorm opmaken en klik vervolgens op het tabblad Tekstvak.

   Opmerking: Het tabblad Tekstvak is niet beschikbaar in een vorm, tenzij de vorm tekst bevat.

  • Klik voor een tekstvak in het snelmenu op Tekstvak opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Schakel onder Opties het selectievakje Formaat van AutoVorm aanpassen aan tekst in.

  Tip: U kunt de tekst verkleinen zodat deze in de vorm of het tekstvak past door op Tekst kleiner maken te klikken.

PowerPoint

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Klik in het snelmenu op Vorm opmaken en klik vervolgens op de tab Tekstvak.

 3. Selecteer onder AutoAanpassenFormaat van vorm aanpassen aan tekst.

  Tip: U kunt de tekst verkleinen zodat deze in de vorm of het tekstvak past door Tekst kleiner maken te selecteren.

Naar boven

Zie ook

Tekst rond een cirkel of andere vorm laten lopen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×