De resterende hoeveelheid werk aan een taak plannen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als er aan een taak is begonnen en u tot de conclusie komt dat het meer of minder werk in beslag gaat nemen dan oorspronkelijk gepland, kunt u het resterend werk voor de taak aanpassen.

Wat wilt u doen?

De resterende hoeveelheid werk wijzigen

De resterende hoeveelheid werk per dag aanpassen

Resterende hoeveelheid werk opnieuw toewijzen

De resterende hoeveelheid werk wijzigen

Pas het totale bedrag van de resterende hoeveelheid werk, als de totale hoeveelheid werk belangrijkst is en u kunt de effecten voor andere factoren planning accepteren. Als de totale resterende hoeveelheid werk met groter wordende niet een resource wordt overbezetting, wilt u mogelijk deze methode te gebruiken.

 1. Klik in het menu Beeld op Gantt-diagram.

 2. Wijs in het menu Beeld de opdracht Tabel aan en klik vervolgens op Werk.

 3. Typ in het veld Resterend de nieuwe resterende hoeveelheid werk voor de taak die u wilt wijzigen.

  De opnieuw berekende waarden voor werk en percentage werk voltooid worden weergegeven in de velden Werk en % volt. werk (Percentage werk voltooid). Druk op TAB om naar het veld te gaan als dit niet zichtbaar is.

Opmerking: Wanneer u de resterende hoeveelheid werk aanpast voor een taak, worden het werk en het percentage voltooid werk automatisch berekend door waarden voor werkelijke hoeveelheid werk te gebruiken volgens de formules Werk = Resterende hoeveelheid werk + Werkelijke hoeveelheid werk en Percentage voltooid werk = Werkelijke hoeveelheid werk / Werk.

Naar boven

De resterende hoeveelheid werk dag voor dag aanpassen

U kunt de resterende hoeveelheid werk dag voor dag aanpassen als u een werklastbeschrijving wilt opstellen voor het resterende werk om te kunnen voldoen aan de planningsvereisten. Stel bijvoorbeeld dat het vermeerderen van het resterende werk twee dagen aan een taak toevoegt en dat dit op de tweede dag leidt tot overbelasting van een resource. U kunt de overbelasting dan vermijden door meer werk aan de eerste dag toe te voegen.

Tip: U kunt de resterende hoeveelheid werk ook op andere detailniveaus aanpassen, zoals week voor week of maand voor maand. In plaats van het selecteren van Dagen in de volgende procedure, selecteert u dan de tijdseenheid die u wilt gebruiken voor het aanpassen van de resterende hoeveelheid werk.

 1. Klik in het menu Beeld op Resourcegebruik.

 2. Klik in het menu Opmaak op Tijdschaal en vervolgens op een van de tabbladen Bovenlaag, Middenlaag of Onderlaag. Klik in het vak Eenheden op Dagen en klik vervolgens op OK.

  Als de weergave Taakgebruik al is geconfigureerd om dagen weer te geven, slaat u deze stap over.

 3. Wijs in het menu Opmaak de opdracht Details aan en klik vervolgens op Werk.

  Opmerking: Als Werk al is geselecteerd, klikt u er niet opnieuw op, anders wordt het verborgen in plaats van weergegeven.

 4. In het roostergedeelte van de weergave typt u de nieuwe resterende hoeveelheid werk voor een bepaalde dag in de toekomst in het veld Werk.

  Belangrijk: Wijzig niet de waarde op dagen waarop u de werkelijke hoeveelheid werk al hebt ingevuld. De nieuwe waarde die u invoert zou de werkelijke hoeveelheid werk overschrijven.

Naar boven

De resterende hoeveelheid werk opnieuw toewijzen

Gebruik deze procedure als u controle wilt hebben over welke resource welk deel van het resterende werk uitvoert, als u precies wilt opgeven wanneer het resterende werk wordt uitgevoerd of als u de resterende hoeveelheid werk hebt aangepast en dit leidde tot onacceptabele gevolgen voor de planning.

 1. Klik in het menu Beeld op Resourcegebruik.

 2. Klik op de taak waarvoor u resterend werk moet toewijzen.

 3. Klik in het menu Extra op Resources toewijzen.

 4. Klik in het raster op de resource waaraan u het werk toewijst en klik op Toewijzen.

 5. Klik op Sluiten wanneer u klaar bent met het aanwijzen van de resources waaraan u werk toewijst.

 6. Als in het tijdgebonden raster in de weergave Taakgebruik het veld Werk niet wordt weergeven, moet u dit weergeven. Wijs in het menu Opmaak de opdracht Details aan en klik vervolgens op Werk.

  Opmerking: Als Werk al is geselecteerd, klikt u er niet opnieuw op, anders verbergt u het veld Werk in plaats van het weer te geven.

 7. In het tijdgebonden raster in de weergave Taakgebruik verwijdert u de waarden voor resterende hoeveelheid werk voor de momenteel toegewezen resource uit het veld Werk en typt u de waarden in het veld Werk in het raster voor de nieuwe resource.

  Opmerking: Als u al een waarde voor de werkelijke hoeveelheid werk voor een bepaalde dag hebt ingevoerd, wijzigt u de waarde voor het resterende werk voor dezelfde dag niet, tenzij u de werkelijke hoeveelheid werk wilt wijzigen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×