De relaties tussen formules en cellen weergeven

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het is mogelijk dat formules voor nauwkeurigheid controleren of het oplossen van de bron van een fout moeilijk zijn als de formule gebruikmaakt van broncellen of doelcellen:

 • Broncellen,   cellen waarnaar wordt verwezen door een formule in een andere cel. Als cel D10 de formule = B5 bevat, klikt u vervolgens is cel B5 bijvoorbeeld een broncellen cel D10.

 • Doelcellen aanwijzen,    deze cellen bevatten formules die naar andere cellen verwijzen. Als cel D10 de formule = B5 bevat, is cel D10 bijvoorbeeld een doelcel van cel B5.

Om u te helpen bij het controleren van formules, kunt u de opdrachten Broncellen aanwijzen en Doelcellen aanwijzen grafisch weergeven en traceren van de relaties tussen deze cellen en formules met controlepijlen, zoals in deze afbeelding.

Werkblad met controlepijlen

Volg deze stappen om de formule relaties tussen cellen weergeven:

 1. Klik op bestand > Opties > Geavanceerde.

  Opmerking: Als u werkt met Excel 2007; Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klikt u op Excel-optiesen klik vervolgens op de categorie Geavanceerd

 2. In de sectie Weergaveopties voor deze werkmap , selecteert u de werkmap en schakel vervolgens alle wordt gekozen in voor objecten weergeven.

 3. Als u wilt opgeven verwijzingen naar cellen in een andere werkmap, is die werkmap geopend. Microsoft Office Excel gaan niet naar een cel in een werkmap die nog niet geopend.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer de cel met de formule waarvoor u de broncellen wilt opsporen.

 2. Een als controlepijl wilt weergeven naar elke cel die direct gegevens aan de actieve cel, klik op het tabblad formules in de groep Formules controleren levert , klikt u op Broncellen Bijschrift 4 .

  • Blauwe pijlen wijzen cellen zonder fouten. Rode pijlen wijzen cellen die fouten veroorzaken. Als de geselecteerde cel wordt verwezen door een cel in een ander werkblad of werkmap, wordt een zwarte pijl van de geselecteerde cel verwijst naar een werkblad pictogram Werkbladpictogram . De andere werkmap moet zijn geopend voordat Excel kan de doelcellen aanwijzen.

 3. Als u wilt het volgende niveau van cellen die gegevens broncellen wilt opsporen, klikt u nogmaals op Broncellen Bijschrift 4 .

 4. Als u wilt verwijderen controlepijlen per niveau per keer, begint u met de broncellen cel meest van de actieve cel. Klik op het tabblad formules in de groep Formules controleren op de pijl naast Controlepijlen verwijderenen klik vervolgens op Broncellen controlepijlen verwijderen Bijschrift 4 . Als u wilt een ander niveau met controlepijlen verwijderen, klikt u nogmaals op de knop.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer de cel waarvan u de doelcellen wilt opsporen.

 2. Een als controlepijl wilt weergeven naar elke cel die afhankelijk is van de actieve cel, klikt u op het tabblad formules in de groep Formules controleren , klikt u op Doelcellen aanwijzen Bijschrift 4 .

  Blauwe pijlen wijzen cellen zonder fouten. Rode pijlen wijzen cellen die fouten veroorzaken. Als de geselecteerde cel wordt verwezen door een cel in een ander werkblad of werkmap, wordt een zwarte pijl van de geselecteerde cel verwijst naar een werkblad pictogram Werkbladpictogram . De andere werkmap moet zijn geopend voordat Excel kan de doelcellen aanwijzen.

 3. Als u wilt het volgende niveau doelcellen van de actieve cel opsporen, klikt u nogmaals op Doelcellen aanwijzen Bijschrift 4 .

 4. Als u wilt verwijderen controlepijlen per niveau per keer, beginnend met de doelcel meest van de actieve cel, klikt u op het tabblad formules in de groep Formules controleren op de pijl naast Controlepijlen verwijderenen klik vervolgens op verwijderen Afhankelijke pijlen Knopafbeelding . Als u wilt een ander niveau met controlepijlen verwijderen, klikt u nogmaals op de knop.

Voer de volgende stappen uit:

 1. Voer in een lege cel = (gelijkteken).

 2. Klik op de knop Alles selecteren.

  Knop Alles selecteren

 3. Selecteer de cel en klik op het tabblad formules in de groep Formules controleren op Broncellen Bijschrift 4 aanwijzen

Als u wilt verwijderen alle controlepijlen op het werkblad, klikt u op het tabblad formules in de groep Formules controleren , klikt u op Controlepijlen verwijderen knopafbeelding .

Probleem: Microsoft Excel een pieptoon als ik op de opdracht broncellen of doelcellen aanwijzen.

Als Excel pieptoon wanneer u klikt op Doelcellen aanwijzen Bijschrift 4 of Broncellen Bijschrift 4 , Excel bevat op alle niveaus van de formule waarschijnlijk of u wilt traceren van een item dat is untraceable. De volgende items op de werkbladen die kunnen worden verwezen door formules zijn niet getraceerd met de controleopties:

 • Verwijzingen naar tekstvakken, ingesloten grafieken of werkbladafbeeldingen.

 • Draaitabelrapporten.

 • Verwijzingen naar benoemde constanten.

 • Formules in een andere werkmap bevindt die verwijzen naar de actieve cel als de andere werkmap is gesloten.

Notities: 

 • Als u voor de argumenten in een formule de broncellen met kleurcode wilt weergeven, selecteert u een cel en drukt u op F2.

 • U kunt de cel aan het andere einde van de pijl selecteren door te dubbelklikken op de pijl. Als de cel zich op een ander werkblad of in een andere werkmap bevindt, dubbelklikt u op de zwarte pijl, zodat het dialoogvenster Ga naar wordt weergegeven. Vervolgens dubbelklikt u op de gewenste verwijzing in de lijst Ga naar.

 • Alle controlepijlen verdwijnen wanneer u de formule waarnaar de pijlen verwijzen, invoegen of verwijderen, kolommen of rijen, of verwijder of verplaats cellen wijzigen. Als u de controlepijlen herstellen nadat u een van deze wijzigingen hebt aangebracht, moet u controle opdrachten op het werkblad opnieuw. Als u wilt bijhouden de oorspronkelijke controlepijlen, moet u het werkblad afdrukken met de controlepijlen voordat u de wijzigingen aanbrengen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×