De relaties tussen formules en cellen weergeven

Werkblad met controlepijlen Soms kan het controleren van formules op fouten of het oplossen van een fout moeilijk zijn wanneer de formule gebruikmaakt van broncellen of doelcellen:

 • Broncellen    zijn cellen waarnaar wordt verwezen door een formule in een andere cel. Als cel D10 bijvoorbeeld de formule =B5 bevat, is cel B5 de broncel van cel D10.

 • Doelcellen    bevatten formules die verwijzen naar andere cellen. Als cel D10 de formule =B5 bevat, is cel D10 de doelcel van cel B5.

De opdrachten Broncellen aanwijzen en Doelcellen aanwijzen kunnen u helpen bij het controleren van uw formules doordat u de relaties tussen deze cellen en formules zichtbaar kunt maken of kunt volgen met controlepijlen.

 1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

  Opmerking: Als u Excel 2007 gebruikt, klikt u achtereenvolgens op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , op Opties voor Excel en op de categorie Geavanceerd.

 2. Selecteer in het gedeelte Weergaveopties voor deze werkmap de gewenste werkmap en zorg ervoor dat de optie Alles is geselecteerd onder Voor objecten weergeven.

 3. Als formules verwijzen naar cellen in een andere werkmap, opent u die werkmap. Het is in Microsoft Office Excel niet mogelijk naar een cel te gaan in een werkmap die niet is geopend.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Cellen met gegevens voor een formule aanwijzen (broncellen)

 1. Selecteer de cel met de formule waarvoor u de broncellen wilt opsporen.

 2. Als u een controlepijl wilt weergeven naar elke cel die rechtstreeks gegevens levert aan de actieve cel, klikt u op het tabblad Formules, in de groep Formules controleren, op Broncellen aanwijzen Bijschrift 4 .

  1. Blauwe pijlen wijzen naar cellen zonder fouten. Rode pijlen wijzen naar cellen die fouten veroorzaken. Als naar de geselecteerde cel wordt verwezen door een cel op een ander werkblad of in een andere werkmap, wijst een zwarte pijl van de geselecteerde cel naar een werkbladpictogram Werkbladpictogram . De doelcellen kunnen alleen worden aangewezen als de andere werkmap is geopend.

 3. Als u het volgende niveau broncellen wilt opsporen, klikt u opnieuw op Broncellen aanwijzen Bijschrift 4 .

 4. Als u de controlepijlen per niveau wilt verwijderen, te beginnen met de broncel die het verst van de actieve cel is verwijderd, klikt u op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de pijl naast Controlepijlen verwijderen en klikt u op Broncelpijlen verwijderen Bijschrift 4 . Klik opnieuw op deze knop om de controlepijlen op het volgende niveau te verwijderen.

Formules aanwijzen die naar een bepaalde cel verwijzen (doelcellen)

 1. Selecteer de cel waarvan u de doelcellen wilt opsporen.

 2. Als u een controlepijl wilt weergeven naar elke cel die afhankelijk is van de actieve cel, klikt u op het tabblad Formules, in de groep Formules controleren, op Doelcellen aanwijzen Bijschrift 4 .

  Blauwe pijlen wijzen naar cellen zonder fouten. Rode pijlen wijzen naar cellen die fouten veroorzaken. Als naar de geselecteerde cel wordt verwezen door een cel op een ander werkblad of in een andere werkmap, wijst een zwarte pijl van de geselecteerde cel naar een werkbladpictogram Werkbladpictogram . De doelcellen kunnen alleen worden aangewezen als de andere werkmap is geopend.

 3. Als u het volgende niveau doelcellen wilt opsporen, klikt u opnieuw op Doelcellen aanwijzen Bijschrift 4 .

 4. Als u de controlepijlen per niveau wilt verwijderen, te beginnen met de doelcel die het verst van de actieve cel is verwijderd, klikt u op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de pijl naast Controlepijlen verwijderen en klikt u op Doelcelpijlen verwijderen Knopafbeelding . Klik opnieuw op deze knop om de controlepijlen op het volgende niveau te verwijderen.

Alle relaties op een werkblad bekijken

 1. Typ een gelijkteken (=) in een lege cel.

 2. Klik op de knop Alles selecteren.

  Knop Alles selecteren

 3. Selecteer de cel en klik op het tabblad Formules, in de groep Formules controleren, tweemaal op Broncellen aanwijzen Bijschrift 4 .

Probleem: ik hoor een pieptoon als ik op de opdracht Broncellen aanwijzen of Doelcellen aanwijzen klik.

Als u een pieptoon hoort als u op Doelcellen aanwijzen Bijschrift 4 of op Broncellen aanwijzen Bijschrift 4 klikt, zijn alle niveaus van de formule waarschijnlijk al gecontroleerd. U hoort ook een pieptoon als u een onderdeel aanwijst dat niet kan worden gecontroleerd. Met de bovengenoemde knoppen kunt u de volgende werkbladonderdelen waarnaar door de formules kan worden verwezen, niet controleren:

 1. Verwijzingen naar tekstvakken, ingesloten grafieken of werkbladafbeeldingen

 2. Draaitabelrapporten

 3. Verwijzingen naar benoemde constanten

 4. Formules in een gesloten, externe werkmap waarin wordt verwezen naar de actieve cel

 1. Als u alle controlepijlen op het werkblad wilt verwijderen, klikt u op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op Controlepijlen verwijderen knopafbeelding .

  Notities: 

  • Als u voor de argumenten in een formule de broncellen met kleurcode wilt weergeven, selecteert u een cel en drukt u op F2.

  • U kunt de cel aan het andere einde van de pijl selecteren door te dubbelklikken op de pijl. Als de cel zich op een ander werkblad of in een andere werkmap bevindt, dubbelklikt u op de zwarte pijl, zodat het dialoogvenster Ga naar wordt weergegeven. Vervolgens dubbelklikt u op de gewenste verwijzing in de lijst Ga naar.

  • Alle controlepijlen verdwijnen wanneer u de formule in het controlepad wijzigt, kolommen of rijen invoegt of verwijdert, of cellen verwijdert of verplaatst. Als u de controlepijlen na een dergelijke wijziging wilt herstellen, moet u de foutcontrole voor het werkblad opnieuw starten. Als u wilt bijhouden waar de oorspronkelijke controlepijlen zich bevonden, kunt u de controlepijlen weergeven en vervolgens het werkblad afdrukken voordat u de wijzigingen aanbrengt.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×