De regelafstand wijzigen in Word voor Mac

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de verticale afstand tussen de regels met tekst in uw document aanpassen door de regelafstand in te stellen. U kunt ook de verticale afstand tussen alinea's in uw document wijzigen door de afstand voor of na alinea's in te stellen. U kunt er ook voor kiezen tekstregels bijeen te houden of alinea’s bijeen op één pagina.

De regelafstand voor een heel document wijzigen:

 1. Klik op Ontwerpen > Alinea-afstand.
  Op het tabblad Ontwerp is Alinea-afstand gemarkeerd

 2. Klik op de gewenste optie. Als u enkele regelafstand wilt gebruiken in uw document, kiest u Geen alinea-afstand.

Hierdoor worden de instellingen overschreven van de stijl die u momenteel gebruikt. Als u later de oorspronkelijke instellingen weer wilt terugzetten, klikt u op Ontwerpen > Alinea-afstand en kiest u de optie onder Stijlreeks. Deze optie kan Standaard zijn, zoals u hierboven ziet, of de naam van de stijl die u momenteel gebruikt.

De regelafstand in een gedeelte van het document wijzigen

Ga als volgt te werk om de regelafstand voor een gedeelte van het document te wijzigen:

 1. Selecteer de alinea's die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start op de knop Regel- en alinea-afstand.
  Op het tabblad Start is Regelafstand gemarkeerd

 3. Kies de gewenste regelafstand of klik onder in het menu op Opties voor regelafstand en selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Alinea onder Afstand.
  In het dialoogvenster Alinea is de sectie Afstand gemarkeerd
  Als u de afstand voor of na de alinea's in de geselecteerde tekst wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast Voor of Na en voert u de gewenste afstand in.

regel- en alinea-afstand

Bijschrift 1 Regelafstand

Afbeelding van knop Afstand tussen alinea's

De afstand tussen regels wijzigen

 1. Selecteer de tekst waarvoor u de regelafstand wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start onder Alinea op Regelafstand Knop Regelafstand en klik vervolgens op de gewenste regelafstand.

De afstand tussen alinea's wijzigen

 1. Selecteer de alinea waarvoor u de alinea-afstand wilt wijzigen.

  Opmerking: Selecteer de lijst met opsommingstekens die u wilt opmaken.

 2. Klik op het tabblad Start, onder Alinea, op Regelafstand Knop Regelafstand en klik vervolgens op Opties regelafstand.

 3. Geef onder Afstand de gewenste alinea-afstand op in het vak Voor of Na.

De afstand tussen regels of alinea's wijzigen voor alle nieuwe documenten

Wanneer u een nieuw document maakt, gebruikt Word de sjabloon Normal om instellingen zoals de afstand tussen regels en alinea's te bepalen. Als u de instellingen in deze sjabloon wijzigt, worden alle nieuwe documenten die u maakt, gebaseerd op deze instellingen.

 1. Klik in het menu Bestand op Openen en dubbelklik op /Gebruikers/gebruikersnaam/Bibliotheek/Application Support/Microsoft/Office/Gebruikerssjablonen/Normal.dotm.

  Tip: Als u Mac OS X 10.7 (Lion) gebruikt, is de map Bibliotheek standaard verborgen. Als u naar de map Bibliotheek wilt bladeren vanuit het dialoogvenster Openen, drukt u op COMMAND + SHIFT + G en typt u in het vak Ga naar map de tekst ~/Bibliotheek.

 2. Dubbelklik op Normal.dotm.

  De sjabloon Normaal wordt geopend.

 3. Klik op het tabblad Start, onder Alinea, op Regelafstand Knop Regelafstand en voer dan een van de volgende handelingen uit:

  Actie

  Werkwijze

  De afstand tussen regels wijzigen

  Klik op de gewenste regelafstand.

  De afstand tussen alinea's wijzigen

  Klik op Opties regelafstand en geef vervolgens onder Afstand de gewenste alinea-afstand op in het vak Voor of Na.

 4. Sluit de sjabloon Normaal en sla deze op.

Meer regelafstandtaken

 1. Klik in de alinea waarvan u de regels bijeen wilt houden.

 2. Klik in het menu Opmaak op Alinea en klik vervolgens op het tabblad Tekstdoorloop.

 3. Schakel het selectievakje Regels bijeenhouden in.

 1. Klik in de eerste van de twee alinea's die u op een pagina bijeen wilt houden.

  Tip: Als u meer dan twee alinea's bijeen wilt houden, selecteert u alle alinea's behalve de laatste.

 2. Klik in het menu Opmaak op Alinea en klik vervolgens op het tabblad Tekstdoorloop.

 3. Schakel het selectievakje Bij volgende alinea houden in.

Zie ook

Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst opmaken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×