De regelafstand wijzigen in Word

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Er zijn verschillende redenen voor het veranderen van de regelafstand, ook wel interlinie genoemd, in Word-documenten. De snelste manier om de hoeveelheid ruimte tussen regels tekst of tussen alinea's in een heel document te wijzigen, is met de optie Alinea-afstand op het tabblad Ontwerpen, waarmee u beide instellingen tegelijk wijzigt.

Wat wilt u doen?

 1. Klik op Ontwerpen > Alinea-afstand.

  De opties voor Alinea-afstand worden weergegeven op het tabblad Ontwerpen.

 2. Beweeg de aanwijzer over elke optie voor afstand onder Ingebouwd en kijk hoe de regelafstand verandert.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

Opmerking: Hierdoor worden de instellingen overschreven van de stijl die u momenteel gebruikt. Als u de oorspronkelijke instellingen weer wilt terugzetten, kiest u Ontwerpen > Alinea-afstand en kiest u de optie onder Stijlreeks. Deze optie kan Standaard zijn, zoals u hierboven ziet, of de naam van de huidige stijl.

 1. Selecteer de alinea's die u wilt wijzigen.

  Tip: Druk op Ctrl+A als u de regelafstand wilt wijzigen voor het hele document en niet alleen voor specifieke alinea's. Met deze toetscombinatie wordt alle tekst in het document geselecteerd.

 2. Kies Start > Regel- en alinea-afstand.

  De opties Regel- en alinea-afstand worden weergegeven op het tabblad Start.

 3. Kies de gewenste regelafstand of kies onder in het menu de optie Opties voor regelafstand en selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Alinea onder Afstand.

  In het dialoogvenster Alinea zijn de opties voor Regelafstand gemarkeerd.

  Als u de afstand voor of na de geselecteerde alinea's wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast Voor of Na en voert u de gewenste regelafstand in.

  Opmerking: Zie meer informatie over deze instellingen aanpassen inspringingen en afstand.

De standaardregelafstand in Word is 1,15. Alinea's worden standaard gevolgd door een lege regel en boven koppen wordt standaard lege ruimte ingevoegd.

 1. Kies Start > Regel- en alinea-afstand > Opties voor regelafstand.

 2. Klik in het dialoogvenster alinea onder afstand, kiest u een item in het vervolgmenu regelafstand om aan te passen, de regelafstand.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Alinea in Word, met het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Wijzig zo nodig de alinea-afstand in de vakken Voor en Na en kies Als standaard instellen.

 4. Kies in het dialoogvenster de optie Alle documenten gebaseerd op de sjabloon Normaal > OK.

  dialoogvenster voor het instellen van de standaardalinea-afstand

Wat wilt u doen?

In Microsoft Office Word 2007 is de standaardafstand voor de meeste snelle stijlreeksen 1,15 tussen regels en een lege regel tussen alinea's.

De regelafstand in een bestaand document wijzigen

De eenvoudigste manier om de regelafstand voor een heel document te wijzigen, is door een Reeks snelle stijlen met de gewenste afstand toe te passen. Als u de regelafstand van een deel van het document wilt wijzigen, selecteert u de alinea's en wijzigt u de instellingen voor regelafstand.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op Stijlen wijzigen.

 2. Wijs Stijlreeks aan en wijs de verschillende stijlreeksen aan. Bekijk in het livevoorbeeld de verschillen in regelafstand tussen de verschillende stijlreeksen.

  Opmerking: In de stijlreeks Traditioneel wordt bijvoorbeeld de enkele regelafstand gebruikt. In de stijlreeks Manuscript wordt een dubbele regelafstand gebruikt.

 3. Wanneer u de gewenste afstand ziet, klikt u op de naam van de stijlreeks.

 1. Selecteer de alinea's waarvoor u de regelafstand wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op Regelafstand.

  Afbeelding van lint

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de gewenste regelafstand.

   Klik bijvoorbeeld op 2,0 om een dubbele regelafstand in te stellen voor de geselecteerde alinea. Klik op 1,0 om een enkele regelafstand in te stellen. Dit is de afstand die wordt gebruikt in eerdere versies van Word. Klik op 1,15 om een enkele regelafstand in te stellen. Dit is de afstand die wordt gebruikt in Word 2007.

  • Klik op Opties voor regelafstand en selecteer de gewenste opties onder Afstand. Zie de volgende lijst met beschikbare opties voor meer informatie.

Enkel    Met deze optie wordt de afstand ingesteld op basis van het grootste lettertype op de regel, plus een beetje extra ruimte. De hoeveelheid extra ruimte verschilt, afhankelijk van het gebruikte lettertype.

Kies 1,5 regel    Met deze optie wordt een regelafstand ingesteld die anderhalf keer zo groot is als de enkele regelafstand.

Dubbel    Met deze optie is de regelafstand twee keer zo groot als de enkele regelafstand.

Ten minste    Met deze optie stelt u de minimale regelafstand in die nodig is om ervoor te zorgen dat het grootste lettertype of de grootste graphic op de regel past.

Exact    Met deze optie stelt u een vaste regelafstand in, uitgedrukt in punten. Als de tekst bijvoorbeeld een tekengrootte van 10 punten heeft, kunt u de regelafstand instellen op 12 punten.

Meerdere    Met deze optie stelt u een regelafstand in die kan worden uitgedrukt in cijfers die hoger zijn dan 1. Als u de regelafstand bijvoorbeeld op 1,15 instelt, wordt de afstand met 15 procent vergroot. Als u de afstand op 3 instelt, wordt de afstand met 300 procent vergroot (driedubbele regelafstand).

Opmerking: Als een regel een groot teken, grote graphic of grote formule bevat, wordt in Word de afstand vergroot voor deze regel. Als u voor alle regels in een alinea dezelfde regelafstand wilt instellen, gebruikt u de exacte regelafstand en geeft u een afstand op die groot genoeg is voor het grootste teken of de grootste graphic op de regel. Vergroot de afstand als het lijkt alsof items zijn afgekapt.

De eenvoudigste manier om de afstand tussen alinea's voor een heel document te wijzigen, is door een Reeks snelle stijlen met de gewenste afstand toe te passen. Als u de afstand tussen alinea's van een deel van het document wilt wijzigen, selecteert u de alinea's en wijzigt u de instellingen voor afstand voor en afstand na.

Een stijlreeks gebruiken om de alinea-afstand voor een heel document te wijzigen

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Stijlen op Stijlen wijzigen.

  knop stijl wijzigen

 2. Wijs Stijlreeks aan en wijs de verschillende stijlreeksen aan. Bekijk in het livevoorbeeld de verschillen in regelafstand tussen de verschillende stijlreeksen.

  Opmerking: In de stijlreeks Word 2007 wordt een dubbele afstand gebruikt tussen alinea's en wordt meer ruimte toegevoegd boven koppen.

 3. Wanneer u de gewenste afstand ziet, klikt u op de naam van de stijlreeks.

De afstand voor en na geselecteerde alinea's wijzigen

Alinea's worden standaard gevolgd door een lege regel en boven koppen wordt standaard extra ruimte ingevoegd.

 1. Selecteer de alinea waarvoor of waarna u de regelafstand wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Alinea op een pijl naast Afstand voor of Afstand na en geef de gewenste afstand op.

  Afbeelding van Word-lint

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×