De prioriteit van regels voor voorwaardelijke opmaak beheren

Wanneer u meerdere regels voor voorwaardelijke opmaak maakt voor een celbereik, is het handig als u weet in welke volgorde deze regels worden geëvalueerd, wat er gebeurt wanneer twee of meer regels strijdig zijn, wat het effect van kopiëren en plakken kan zijn op het evalueren van regels, hoe u de volgorde wijzigt waarin regels worden geëvalueerd en wanneer u de evaluatie van regels stopt.

U kunt alle regels voor voorwaardelijke opmaak in de werkmap maken, bewerken, verwijderen en weergeven met het dialoogvenster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren. (Klik hiervoor op het tabblad Start achtereenvolgens op Voorwaardelijke opmaak en Regels beheren.)

Het menu Voorwaardelijke opmaak met de optie Regels beheren gemarkeerd

Als er twee of meer regels voor voorwaardelijke opmaak op een celbereik van toepassing zijn, wordt de prioriteit van de regels (van boven naar beneden) bepaald door de positie van de regels in dit dialoogvenster.

Hier ziet u een voorbeeld met verloopdatums voor badges. Badges die binnen 60 dagen verlopen maar nog geldig zijn, worden met een gele achtergrondkleur gemarkeerd en verlopen badges met een rode achtergrondkleur.

Voorwaardelijk opgemaakte gegevens

In dit voorbeeld worden cellen met personeelnummers geel opgemaakt voor medewerkers voor wie certificeringdatums binnen zestig dagen verlopen, terwijl personeelsnummers van medewerkers met een verlopen certificering rood worden opgemaakt. De regels worden weergegeven in de volgende afbeelding.

Voorwaardelijke opmaakregels

Met de eerste regel (als deze Waar oplevert, wordt de achtergrondkleur van de cel gewijzigd in rood) wordt een datumwaarde in kolom B getest op basis van de huidige datum (verkregen door de functie VANDAAG in een formule te gebruiken). Wijs de formule toe aan de eerste gegevenswaarde in kolom B, dus B2. De formule voor deze regel is =B2<VANDAAG(). Deze formule wordt gebruikt om de cellen in kolom B te testen (cellen B2:B15). Als de formule voor een cel in kolom B Waar oplevert, wordt de corresponderende cel in kolom A (A5 komt bijvoorbeeld overeen met B5, A11 komt overeen met B11) vervolgens opgemaakt met een rode achtergrondkleur. Nadat alle opgegeven cellen onder Van toepassing op zijn geëvalueerd met deze eerste regel, wordt de tweede regel getest. Met deze formule wordt gecontroleerd of waarden in kolom B minder dan zestig dagen vanaf de huidige datum liggen. Stel dat het vandaag 11-8-2010 is. De cel in B4, 4-10-2010, is minder dan zestig dagen vanaf vandaag, wordt daarom geëvalueerd als Waar en wordt dus opgemaakt met een gele achtergrondkleur. De formule voor deze regel is =B2<VANDAAG()+60. Elke cel die eerst rood was opgemaakt door de hoogste regel in de lijst, blijft ongewijzigd.

Een regel die hoger in de lijst staat, krijgt prioriteit boven een regel die lager in de lijst staat. Nieuwe regels worden standaard altijd boven in de lijst geplaatst en hebben daardoor een hogere prioriteit. Het is dus belangrijk dat u dit even controleert. Met de pijlen Omhoog en Omlaag in het dialoogvenster kunt u de volgorde van de regels echter aanpassen.

Pijlen van Omhoog en Omlaag

Voor een celbereik kunnen meerdere regels voor voorwaardelijke opmaak de waarde Waar als resultaat geven. De regels kunnen dan al dan niet een conflict opleveren:

Als de regels geen conflict opleveren     Als één regel bijvoorbeeld een cel opmaakt met een vet lettertype en een andere regel dezelfde cel met de kleur rood, wordt de cel opgemaakt met een vet lettertype en de kleur rood. Omdat dit geen conflict oplevert, worden beide regels gewoon toegepast.

Als de regels wel een conflict opleveren     De eerste regel bepaalt bijvoorbeeld dat de kleur van het lettertype voor een cel rood is en een andere regel dat de kleur van het lettertype groen is. Omdat deze twee regels een conflict opleveren, kan er slechts één worden toegepast. In dat geval wordt de regel toegepast die het hoogst in de lijst staat.

Als u een werkblad bewerkt, kunt u celwaarden met voorwaardelijke opmaak kopiëren en plakken, een celbereik met voorwaardelijke opmaak doorvoeren of Opmaak kopiëren/plakken gebruiken. Deze bewerkingen beïnvloeden de prioriteit van de regels voor voorwaardelijke opmaak als volgt: er wordt voor de doelcellen een nieuwe regel voor voorwaardelijke opmaak gemaakt op basis van de broncellen.

Als u celwaarden met een voorwaardelijke opmaak kopieert en plakt naar een werkblad dat is geopend in een ander exemplaar van Excel (er wordt tegelijkertijd een ander Excel.exe-proces uitgevoerd op de computer), wordt er geen regel voor voorwaardelijke opmaak gemaakt in het andere exemplaar en wordt de opmaak niet gekopieerd naar dat exemplaar.

Als voor een celbereik een opmaakregel Waar is, krijgt deze regel prioriteit boven de handmatige opmaak. Met de knoppen in de groep Lettertype op het tabblad Start (Excel 2016/2013) of de groep Cellen op het tabblad Start (Excel 2010/2007) kunt u een celbereik handmatig opmaken. Als u de regel voor voorwaardelijke opmaak verwijdert, blijft de handmatige opmaak voor het celbereik gehandhaafd.

Handmatige opmaak wordt niet in het dialoogvenster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren weergegeven en wordt niet gebruikt om de prioriteit te bepalen.

Voor compatibiliteit met versies van Excel eerder dan Excel 2007 kunt u het selectievakje Stoppen indien Waar in het dialoogvenster Regels beheren inschakelen om te simuleren hoe voorwaardelijke opmaak wordt weergegeven in eerdere versies van Excel waarin niet meer dan drie regels voor voorwaardelijke opmaak worden ondersteund en niet meerdere regels kunnen worden toegepast op hetzelfde bereik.

Als u bijvoorbeeld meer dan drie regels voor voorwaardelijke opmaak hebt voor een celbereik en werkt met een eerdere versie dan Excel 2007, gebeurt het volgende in deze versie:

 • Alleen de eerste drie regels worden geëvalueerd.

 • De regel met de hoogste prioriteit die Waar is, wordt toegepast.

 • Regels met een lagere prioriteit die Waar zijn, worden genegeerd.

De volgende tabel bevat alle mogelijke voorwaarden voor de eerste drie regels:

Als regel

is

en regel

is

en regel

is

Resultaat

Een

Waar

Twee

Waar of Onwaar

Drie

Waar of Onwaar

Regel één wordt toegepast en regel twee en drie worden genegeerd.

Een

Onwaar

Twee

Waar

Drie

Waar of Onwaar

Regel twee wordt toegepast en regel drie wordt genegeerd.

Een

Onwaar

Twee

Onwaar

Drie

Waar

Regel drie wordt toegepast.

Een

Onwaar

Twee

Onwaar

Drie

Onwaar

Er worden geen regels toegepast.

U kunt het selectievakje Stoppen indien Waar in- of uitschakelen om het standaardgedrag te wijzigen:

 • Als u alleen de eerste regel wilt evalueren, schakelt u het selectievakje Stoppen indien Waar in voor de eerste regel.

 • Als u alleen de eerste en de tweede regel wilt evalueren, schakelt u het selectievakje Stoppen indien Waar in voor de tweede regel.

U kunt het selectievakje Stoppen indien Waar niet in- of uitschakelen als gegevens volgens de regel worden opgemaakt met een gegevensbalk, kleurenschaal of pictogrammenset.

De prioriteit van regels voor voorwaardelijke opmaak aanpassen

 1. Ga op het tabblad Start naar de groep Stijlen, klik op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak en klik op Regels beheren.

  Het menu Voorwaardelijke opmaak met de optie Regels beheren gemarkeerd

  De regels voor voorwaardelijke opmaak voor de huidige selectie worden weergegeven, inclusief het type regel, de opmaak, het celbereik waarop de regel van toepassing is en de instelling voor Stoppen indien Waar.

  Als de regel die u zoekt niet in de lijst Opmaakregels weergeven voor staat, controleert u of u het juiste celbereik, het juiste werkblad, de juiste tabel of het juiste draaitabelrapport hebt geselecteerd.

 2. Selecteer een regel. U kunt slechts één regel tegelijk selecteren.

 3. Klik op Omhoog als u de geselecteerde regel een hogere prioriteit wilt geven. Klik op Omlaag als u de geselecteerde regel een lagere prioriteit wilt geven.

  Pijlen van Omhoog en Omlaag

 4. Schakel optioneel het selectievakje Stoppen indien Waar in als u de evaluatie van de regels bij een bepaalde regel wilt stoppen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Voorwaardelijke opmaak toevoegen, wijzigen of wissen

Voorwaardelijke opmaak kopiëren

Voorwaardelijke opmaak verwijderen

Een formule gebruiken om voorwaardelijke opmaak toe te passen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×