Office
Aanmelden

De PowerShell-cmdlets voor Gecentraliseerde implementatie gebruiken om invoegtoepassingen te beheren

Als Office 365-beheerder kunt u Office-invoegtoepassingen voor gebruikers implementeren via de functie Gecentraliseerde implementatie (zie Office-invoegtoepassingen implementeren in het Office 365-beheercentrum). Naast het implementeren van Office-invoegtoepassingen via het Office 365-beheercentrum, kunt u ook Microsoft PowerShell gebruiken. Download de PowerShell-cmdlets voor Gecentraliseerde implementatie in het Microsoft Downloadcentrum.

Wat wilt u doen?

Verbinding maken met behulp van uw beheerdersreferenties

Een manifest van de invoegtoepassing uploaden

Een invoegtoepassing uploaden vanuit de Office Store

Details van een invoegtoepassing ophalen

Een invoegtoepassing in- of uitschakelen

Gebruikers aan een invoegtoepassing toevoegen of eruit verwijderen

Een invoegtoepassing bijwerken

Een invoegtoepassing verwijderen

Uitgebreide hulp krijgen voor de cmdlets

Verbinding maken met behulp van uw beheerdersreferenties

Voordat u gebruik kunt maken van cmdlets voor Gecentraliseerde implementatie, moet u zich aanmelden.

 1. Start PowerShell.

 2. Maak verbinding met PowerShell met behulp van de beheerdersreferenties voor uw bedrijf. Voer de volgende cmdlet uit.

  Connect-OrganizationAddInService
 3. Geef op de pagina Referenties invoeren de referenties van de globale beheerder van Office 365 op. U kunt de referenties ook rechtstreeks in de cmdlet invoeren.

  Voer de volgende cmdlet uit, waarbij u de beheerdersreferenties voor uw bedrijf opgeeft als een PSCredential-object.

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

Opmerking: Zie Connect to Office 365 PowerShell (Verbinding maken met Office 365 PowerShell) voor meer informatie over het gebruik van PowerShell.

Een manifest van de invoegtoepassing uploaden

Voer de cmdlet New-OrganizationAddIn uit om een manifest van de invoegtoepassing te uploaden vanuit een pad. Dit kan een bestandslocatie of een URL zijn. In het volgende voorbeeld wordt een bestandslocatie getoond voor de waarde van de ManifestPath-parameter.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

U kunt ook de cmdlet New-OrganizationAddIn uitvoeren om een invoegtoepassing te uploaden en deze rechtstreeks aan gebruikers of groepen toe te wijzen door middel van de parameter Members, zoals in het volgende voorbeeld. Scheid de e-mailadressen van leden door middel van een komma.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

Een invoegtoepassing uploaden vanuit de Office Store

Voer de cmdlet New-OrganizationAddIn uit om een manifest te uploaden vanuit de Office Store.

In het volgende voorbeeld wordt door de cmdlet New-OrganizationAddIn de AssetId opgegeven voor een invoegtoepassing voor een locatie en inhoudsmarkt in de Verenigde Staten.

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

U kunt de waarde voor de parameter AssetId bepalen door deze te kopiëren van de URL naar de Office Store-webpagina voor de invoegtoepassing. AssetId begint altijd met WA, gevolgd door een getal. Zo is de bron voor de AssetId-waarde WA104099688 in het vorige voorbeeld de URL naar de Office Store-webpagina voor de invoegtoepassing: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688.

De waarden voor de parameters Locale en ContentMarket zijn identiek en geven het land, respectievelijk de regio weer waarvandaan u de invoegtoepassing wilt installeren. De indeling is en-US, nl-NL, enzovoort.

Opmerking: Invoegtoepassingen die zijn geüpload vanuit de Office Store worden automatisch bijgewerkt en wel binnen enkele dagen nadat de laatste update in de Office Store beschikbaar is.

Details van een invoegtoepassing ophalen

Voer de cmdlet Get-OrganizationAddIn uit zoals hieronder weergegeven om alle details op te halen van alle invoegtoepassingen die naar de tenant zijn geüpload, inclusief de product-id van de invoegtoepassing.

Get-OrganizationAddIn

Voer de cmdlet Get-OrganizationAddIn uit met een waarde voor de parameter ProductId, om op te geven voor welke invoegtoepassing u details wilt ophalen.

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Als u de volledige details van alle invoegtoepassingen, plus de toegewezen gebruikers en groepen, wilt ophalen, stuurt u de uitvoer van de cmdlet Get-OrganizationAddIn naar de cmdlet Format-List, zoals weergegeven in het volgende voorbeeld.

Get-OrganizationAddIn |Format-List

Een invoegtoepassing in- of uitschakelen

Als u een invoegtoepassing wilt in- of uitschakelen zodat de eraan toegewezen gebruikers en groepen er geen toegang meer toe hebben, voert u de cmdlet Set-OrganizationAddIn uit, waarbij de parameters ProductId en Enabled zijn ingesteld op $false, zoals weergegeven in het volgende voorbeeld.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

Als u een invoegtoepassing opnieuw wilt inschakelen, voert u dezelfde cmdlet uit, waarbij de parameter Enabled is ingesteld op $true.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

Gebruikers aan een invoegtoepassing toevoegen of eruit verwijderen

Als u gebruikers en groepen aan een bepaalde invoegtoepassing wilt toevoegen, voert u de cmdlet Set-OrganizationAddInAssignments uit met de parameters ProductId, Add en Members. Scheid de e-mailadressen van leden door middel van een komma.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Als u gebruikers en groepen wilt verwijderen, voert u dezelfde cmdlet uit met de parameter Remove.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Als u een invoegtoepassing wilt toewijzen aan alle gebruikers in de tenant, voert u dezelfde cmdlet uit met de parameter AssignToEveryone, waarvan de waarde is ingesteld op $true.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

Als u een invoegtoepassing niet aan iedereen wilt toewijzen en terug wilt gaan naar situatie met de voorheen toegewezen gebruikers en groepen, voert u dezelfde cmdlet uit en schakelt u de parameter AssignToEveryone uit door de waarde ervan in te stellen op $false.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

Een invoegtoepassing bijwerken

Als u een invoegtoepassing wilt bijwerken vanuit een manifest, voert u de cmdlet Set-OrganizationAddIn uit met de parameters ProductId, ManifestPath en Locale, zoals weergegeven in het volgende voorbeeld.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Opmerking: Invoegtoepassingen die zijn geüpload vanuit de Office Store worden automatisch bijgewerkt en wel binnen enkele dagen nadat de laatste update in de Office Store beschikbaar is.

Een invoegtoepassing verwijderen

Als u een invoegtoepassing wilt verwijderen, voert u de cmdlet Remove-OrganizationAddIn uit met de parameter ProductId, zoals weergegeven in het volgende voorbeeld.

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Uitgebreide hulp krijgen voor de cmdlets

U kunt uitgebreide hulp voor elke cmdlet bekijken met behulp van de cmdlet Get-help. Zo geeft de volgende cmdlet uitgebreide informatie over de cmdlet Remove-OrganizationAddIn.

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×