De overname van machtigingen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De overname van machtigingen houdt in dat de machtigingsinstellingen van een element in een siteverzameling worden doorgegeven aan de onderliggende elementen. Op deze manier worden op sites machtigingen overgenomen van de hoofdsite van de siteverzameling, worden in bibliotheken machtigingen overgenomen van de site die de bibliotheek bevat enzovoort. Met de overname van machtigingen kunt u eenmaal een machtigingstoewijzing maken en deze machtiging toepassen op alle sites, lijsten, bibliotheken, mappen en items waarvoor machtingen worden overgenomen. Hierdoor kan de complexiteit en de hoeveelheid tijd die beheerders en site-eigenaren aan beveiligingsbeheer besteden, worden verminderd.

Standaard worden op SharePoint-sites machtigingen van een bovenliggende site overgenomen. Dit houdt in dat wanneer u een gebruiker aan de groep Leden toewijst, de machtigingen van de gebruiker automatisch trapsgewijs omlaag worden doorgevoerd voor alle sites, lijsten, bibliotheken, mappen en items waarvoor het machtigingsniveau wordt overgenomen.

In dit artikel

Wat is een bovenliggend item bij SharePoint-machtigingen?

Meer informatie over de overname van machtigingen

Een scenario waarbij standaardgedrag wordt gebruikt

Een scenario waarbij de toegang tot een site en de onderliggende sites wordt beperkt

Een scenario waarbij de toegang tot een bibliotheek en de documenten wordt gedeeld

Wat is een bovenliggend item bij SharePoint-machtigingen?

De term bovenliggend item met betrekking tot SharePoint-machtigingen is een manier om overname te benadrukken. De machtigingsinstellingen van het bovenliggende item worden doorgegeven aan de onderliggende items. Standaard is de hoofdsite van een siteverzameling het eerste bovenliggende item voor alle onderliggende sites en andere objecten in de sitehiërarchie.

De hoofdsite van de siteverzameling is niet het enige bovenliggende item op een site. Elk beveiligbaar object (sites, bibliotheken, lijsten, enzovoort) in een siteverzameling kan een bovenliggend item zijn. De hoofdsite van de siteverzameling is dus het bovenliggende item van de subsites, elke site is het bovenliggende item van de bijbehorende bibliotheken en lijsten en elke lijst is het bovenliggende item van de onderliggende lijstitems. In deze terminologie wordt een object met een bovenliggend item ook wel een onderliggend item genoemd. Een subsite is dus het onderliggende item van de bijbehorende bovenliggende site, een lijstitem is het onderliggende item van de bijbehorende bovenliggende lijst, enzovoort.

Standaard worden machtigingen overgenomen van het bovenliggende naar het onderliggende item. Als u de machtigingsstructuur niet wijzigt, worden voor een lijstitem de machtigingen (via de bovenliggende lijst) overgenomen van de site op het hoogste niveau in de verzameling. Ook als u de overname voor een lijst uitschakelt, is deze lijst nog steeds een bovenliggend item voor de bijbehorende lijstitems. Voor de lijstitems voor de lijst worden de machtigingen van de lijst overgenomen. Als u de machtigingen voor de lijst wijzigt, worden de wijzigingen overgenomen voor de lijstitems.

Wanneer u deze overnamestructuur van het bovenliggende naar het onderliggende item de eerste keer uitschakelt, worden de machtigingen van het bovenliggende item gekopieerd naar het onderliggende item. Vervolgens past u deze machtigingen naar wens aan. U kunt machtigingen toevoegen en verwijderen, speciale groepen maken, enzovoort. De wijzigingen zijn niet van invloed op het oorspronkelijke item. Als blijkt dat het uitschakelen van de overname toch niet de juiste beslissing was, kunt u op elk gewenst moment weer verdergaan met de overname van machtigingen.

Naar boven

Meer informatie over de overname van machtigingen

Via de overname van machtigingen kan een beheerder in een keer machtigingsniveaus toewijzen en de machtigingen toepassen op de hele siteverzameling. Machtigingen worden doorgegeven van het bovenliggende naar het onderliggende item in de hele SharePoint-hiërarchie, van het hoogste naar het laagste niveau van een site. Via de overname van machtigingen kunnen sitebeheerders tijd besparen, met name bij grote of complexe siteverzamelingen.

Bepaalde scenario's hebben echter andere vereisten. In een bepaald scenario wilt u mogelijk de toegang tot een site beperken, omdat deze vertrouwelijke informatie bevat die u moet beveiligen. In een ander scenario wilt u mogelijk de toegang uitbreiden en anderen uitnodigen om informatie te delen. U kunt desgewenst de overname van machtigingen uitschakelen op elk niveau in de hiërarchie.

Hierna ziet u voorbeelden van deze verschillende scenario's.

Stel dat u hebt een adresboek voorbeeldbedrijf Litware genoemd en dat u zich hebt geabonneerd op Office 365. U maken een SharePoint Online-site met de naam www.litware.com. Dit is de hoofdsite van de siteverzameling. Bij de hoofdsite van de siteverzameling, u SharePoint-groepen hebt ingesteld, machtigingsniveaus hebt toegewezen en gebruikers toevoegen aan de groepen.

Stel nu dat u subsites, zoals www.Litware.com/BookAwards en www.litware.com/Bestsellers, en dat deze subsites meerdere subsites bevatten.

Een scenario waarbij standaardgedrag wordt gebruikt

In de volgende afbeelding ziet u het standaardgedrag, waarbij machtigingen rechtstreeks worden doorgegeven aan subsites. Dit houdt in dat de groepen en machtigingsniveaus die u hebt toegewezen op de hoofdsite van de siteverzameling, automatisch worden doorgegeven aan de subsite voor hergebruik.

Diagram waarin een siteverzameling met twee subsites wordt weergegeven waarbij machtigingen van de hoofdsite worden overgenomen

Een scenario waarbij de toegang tot een site en de onderliggende sites wordt beperkt

Mogelijk wilt u dit doen om de toegang tot de gescheiden site en de onderliggende items te beperken.

Uw bedrijf, Litware, ondersteunt bijvoorbeeld actieve reclameactiviteiten en speciale aanbiedingen voor bestsellers. Aangezien de speciale aanbiedingen van het bedrijf geheim zijn, hebben alleen bepaalde personen in het bedrijf toegang tot de informatie over de auteurs van en de aanbiedingen voor de bestsellers. De beheerders besluiten dus om de site Bestsellers te scheiden en de overname uit te schakelen.

In de volgende afbeelding wordt het www.Litware.com/Bestsellers overname van de bovenliggende site, www.litware.com. De site-eigenaren voor de beste verkopers site de machtigingen wijzigen voor de site, enkele groepen verwijderen en het maken van anderen. Machtigingen van de subsites van de site Bestsellers auteurs en aanbiedingen, worden nu alleen van de subsite Bestsellers overnemen. Alleen de groepen en voor Bestsellers gebruikers hebben toegang tot de lijsten en bibliotheken die gevoelige informatie bevatten.

Diagram waarin een siteverzameling wordt weergegeven waarbij de overname van machtigingen wordt gestopt

Voor eenvoudig onderhoud raden we u aan een soortgelijke methode te gebruiken om de toegang te beperken. Deel uw site zo in dat vertrouwelijke informatie zich op één plaats bevindt. Als u de site op deze manier indeelt, hoeft u de overname slechts een keer uit te schakelen voor deze specifieke site of bibliotheek. Hierdoor bespaart u dus tijd. Het is ook veel minder werk dan het maken van afzonderlijke machtigingsstructuren op een groot aantal locaties voor afzonderlijke subsites en bibliotheken.

Naar boven

Een scenario waarbij de toegang tot een bibliotheek en de documenten wordt gedeeld

In dit scenario is Pascaline bijvoorbeeld een redactrice op de afdeling Lokale boeken. Pascaline werkt samen met een auteur aan de geschiedenis van de vakbondsbeweging. Zij heeft een onderzoeksdocument samengesteld dat ze met de auteur wil delen. Het onderzoek is zeer nuttig voor de samenwerking. De auteur werkt echter niet voor Litware en heeft geen toegang tot de informatie op de Litware-site.

Pascaline heeft een simpele oplossing: zij kan het document met de auteur delen door op een opdracht op het lint te klikken. In SharePoint worden alle machtigings- en toegangsdetails automatisch verwerkt doordat de overname voor het document zelf wordt uitgeschakeld. Nu kan de lokale auteur naar de locatie van het document op de site gaan en het document openen, maar kan deze geen andere informatie op de site bekijken of openen.

Zie voor meer informatie over hoe u een externe gebruiker om informatie te gebruiken op uw site uitnodigt delen SharePoint-bestanden of mappen in Office 365.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×