De opmaak bepalen bij het plakken van tekst

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wilt u dat tekst die u knipt of kopieert en vervolgens in uw document plakt, er net zo uitziet als de oorspronkelijke tekst of zoals de omliggende tekst op de nieuwe locatie? Soms gebruikt u mogelijk liever de ene optie en soms liever de andere.

Als u bijvoorbeeld een citaat van een webpagina in het document invoegt, wilt u misschien dat het citaat precies hetzelfde wordt weergegeven als op de webpagina. Maar als u tekst uit een van uw documenten naar een ander document kopieert, wilt u misschien liever dat de gekopieerde tekst er hetzelfde uitziet als de tekst in het doeldocument.

In Word kunt u een van beide opties kiezen, iedere keer wanneer u tekst plakt. Als u meestal voor een van de twee opties kiest, kunt u deze instellen als standaardoptie voor geplakte tekst. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

De knop Plakopties is standaard ingeschakeld. Als u de knop niet ziet, is deze mogelijk uitgeschakeld. Ga als volgt te werk om deze in te schakelen.

 1. Klik in Word 2010, 2013 of 2016 op Bestand > Opties > Geavanceerd.

  Klik in Word 2007 op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Word > Geavanceerd.

 2. Schakel in de sectie Knippen, kopiëren en plakken het selectievakje Knop voor plakopties weergeven wanneer inhoud wordt geplakt in.

 3. Klik op OK.

Op de tekst die u verplaatst of kopieert, kan een lettertype of ander type opmaak, zoals vet of cursief, zijn toegepast, die afwijkt van het document waarin u de tekst plakt. U kunt bijvoorbeeld vetgedrukte tekst in Times New Roman met een grootte van 10 punten verplaatsen of kopiëren en dit plakken naast normale tekst in Calibri met een grootte van 11 punten. Als u wilt dat de geplakte tekst Times New Roman blijft en geen Calibri wordt, kunt u het lettertype behouden.

 1. Selecteer de tekst die u wilt verplaatsen of kopiëren en druk op Ctrl+X als u de tekst wilt verplaatsen of op Ctrl+C als u de tekst wilt kopiëren.

 2. Klik op de plaats waar u de tekst wilt plakken en druk op Ctrl+V.

 3. Klik op de knop Plakopties Bijschrift 4 . Deze knop wordt weergegeven nadat u de tekst hebt geplakt.

  Als u een knop Plakopties niet ziet, drukt u op CTRL + Z te drukken ongedaan maken van de plakken, en schakel de optie voor het weergeven van deze. Voor procedures uit, gaat u naar de knop Plakopties inschakelen.

 4. Klik op Bronopmaak behouden.

  Opmerking: Als u items uit een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst in een document plakt dat al een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst bevat, is de optie Bronopmaak behouden mogelijk niet zichtbaar wanneer u op de knop Plakopties klikt. Zie Items uit een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst plakken in dit artikel voor meer informatie over het plakken van lijsten.

Als u een deel van een alinea uit een ander Word-document plakt en stijlen, zoals Standaard, Kop 1 enzovoort, verschillend zijn gedefinieerd in beide documenten, is bij de knop Plakopties mogelijk de optie Bronopmaak behouden geselecteerd, terwijl de geplakte tekst er niet hetzelfde uitziet als de tekst in het oorspronkelijke document. Dit komt omdat op de opmaak van de tekst in het oorspronkelijke document de alineastijl is toegepast. Ga als volgt te werk als u de oorspronkelijke opmaak wilt behouden:

 1. Wanneer u de oorspronkelijke tekst knipt of kopieert, moet u ook de alineamarkering (¶) meenemen.

  Voor het weergeven van alineamarkeringen klikt u op het tabblad Start in de groep Alinea op Weergeven/verbergen.

  afbeelding van lint in word

 2. Plak de tekst.

 3. Klik op de knop Plakopties Bijschrift 4 . Deze knop wordt weergegeven nadat u de tekst hebt geplakt.

  Als u een knop Plakopties niet ziet, drukt u op CTRL + Z te drukken ongedaan maken van de plakken, en schakel de optie voor het weergeven van deze. Voor procedures uit, gaat u naar de knop Plakopties inschakelen.

 4. Verwijder ongewenste tekst vóór het einde van de alinea.

Op de tekst die u verplaatst of kopieert, kan een lettertype of ander type opmaak (zoals vet of cursief) zijn toegepast, die afwijkt van het document waarin u de tekst plakt. U kunt bijvoorbeeld vetgedrukte tekst in Times New Roman met een grootte van 10 punten verplaatsen of kopiëren en dit plakken naast normale tekst in Calibri met een grootte van 11 punten. Voer de volgende stappen uit als u wilt dat de geplakte tekst het lettertype Calibri krijgt, net zoals de omliggende tekst.

 1. Selecteer de tekst die u wilt verplaatsen of kopiëren en druk op Ctrl+X als u de tekst wilt verplaatsen of op Ctrl+C als u de tekst wilt kopiëren.

 2. Klik op de plaats waar u de tekst wilt plakken en druk op Ctrl+V.

 3. Klik op de knop Plakopties Bijschrift 4 . Deze knop wordt weergegeven nadat u de tekst hebt geplakt.

  Als u een knop Plakopties niet ziet, drukt u op CTRL + Z te drukken ongedaan maken van de plakken, en schakel de optie voor het weergeven van deze. Voor procedures uit, gaat u naar de knop Plakopties inschakelen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als de tekst die u plakt gedeelten bevat van opmaak die u wilt behouden, zoals vetgedrukte of cursieve woorden, klikt u op Aanpassen aan doelopmaak.

  • Als u alle oorspronkelijke opmaak wilt verwijderen uit de tekst die u plakt, klikt u op Alleen tekst behouden.

Houd er rekening mee dat als uw selectie inhoud die is geen tekst bevat, de optie Alleen tekst behouden wordt de inhoud wordt verwijderd of geconverteerd naar tekst. Bijvoorbeeld als u de optie Alleen tekst behouden wanneer u inhoud met afbeeldingen en een tabel plakt, de afbeeldingen uit de geplakte inhoud zijn weggelaten, en de tabel wordt geconverteerd naar een reeks alinea's.

Als uw selectie een lijst met opsommingstekens of genummerde lijst bevat

De optie Alleen tekst behouden mogelijk negeren de opsommingstekens of nummering, afhankelijk van de standaardinstelling voor het plakken van tekst in Word. Als u wilt behouden de opsommingstekens en het aantal tekens, kunt u de lijst met opsommingstekens of genummerde lijst opmaak op alinea's die met het opsommingsteken of nummer tekens beginnen converteren.

 1. Klik in Word 2010, 2013 of 2016 op Bestand > Opties > Geavanceerd.

  Klik in Word 2007 op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Word.

 2. Schuif omlaag naar de sectie Knippen, kopiëren en plakken.

 3. Schakel het selectievakje Opsommingstekens en nummering behouden wanneer u tekst plakt met de optie Alleen tekst behouden in.

Als u items uit een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst plakt in een document dat een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst bevat, kunt u de items plakken als onderdeel van een bestaande lijst en de nummering voortzetten of kunt u de items plakken als een nieuwe lijst.

Klik op de volgende koppen voor meer informatie:

 1. Selecteer de lijstitems die u wilt verplaatsen of kopiëren en druk op Ctrl+X als u de items wilt verplaatsen of op Ctrl+C als u de items wilt kopiëren.

 2. Klik op de plaats waar u de items wilt plakken en druk op Ctrl+V.

 3. Klik op de knop PlakoptiesBijschrift 4, die wordt weergegeven nadat u de tekst hebt geplakt.

  Als u een knop Plakopties niet ziet, drukt u op CTRL + Z te drukken ongedaan maken van de plakken, en schakel de optie voor het weergeven van deze. Voor procedures uit, gaat u naar de knop Plakopties inschakelen.

 4. Klik op Samenvoegen met bestaande lijst.

 1. Selecteer de lijstitems die u wilt verplaatsen of kopiëren en druk op Ctrl+X als u de items wilt verplaatsen of op Ctrl+C als u de items wilt kopiëren.

 2. Klik op de plaats waar u de items wilt plakken en druk op Ctrl+V.

 3. Klik op de knop PlakoptiesBijschrift 4, die wordt weergegeven nadat u de tekst hebt geplakt.

  Als u een knop Plakopties niet ziet, drukt u op CTRL + Z te drukken ongedaan maken van de plakken, en schakel de optie voor het weergeven van deze. Voor procedures uit, gaat u naar de knop Plakopties inschakelen.

 4. Klik op Als nieuwe lijst plakken of Lijst plakken zonder samenvoegen.

Ik wil genummerde items zo in een genummerde lijst plakken dat de items die ik plak, afzonderlijk worden genummerd van de omringende lijst.

Als u bijvoorbeeld wilt dat de items die u plakt, worden genummerd van 1-3 als subitems van nummer 2 in een bestaande lijst, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik vóór het item dat of de alinea die volgt op item 2 en druk op Ctrl+V.

 2. Klik op PlakoptiesBijschrift 4 en klik op Lijst plakken zonder samenvoegen.

  Opmerking: Als u items uit een lijst plakt in een andere lijst in hetzelfde document en u de opdracht Lijst plakken zonder samenvoegen gebruikt, moet u de nummering van een van de lijsten mogelijk opnieuw beginnen. U kunt de nummering opnieuw beginnen door met de rechtermuisknop te klikken op het item dat als eerste moet worden genummerd en op Opnieuw beginnen bij 1 te klikken in het snelmenu.

 3. Selecteer de genummerde items die u hebt geplakt en klik op het tabblad Start in de groep Alinea op Inspringing vergroten.

  afbeelding van lint in word

 1. Selecteer de lijstitems die u wilt verplaatsen of kopiëren en druk op Ctrl+X als u de items wilt verplaatsen of op Ctrl+C als u de items wilt kopiëren.

 2. Klik op de plaats waar u de items wilt plakken en druk op Ctrl+V.

 3. Klik op de knop PlakoptiesBijschrift 4, die wordt weergegeven nadat u de tekst hebt geplakt.

  Als u een knop Plakopties niet ziet, drukt u op CTRL + Z te drukken ongedaan maken van de plakken, en schakel de optie voor het weergeven van deze. Voor procedures uit, gaat u naar de knop Plakopties inschakelen.

 4. Als u wilt dat de items met opsommingstekens worden geconverteerd naar genummerde items in de lijst, klikt u op Samenvoegen met bestaande lijst. Als u van de items met opsommingstekens een lijst met opsommingstekens wilt maken in de genummerde lijst, klikt u op Lijst plakken zonder samenvoegen.

Ik wil items met opsommingstekens zo plakken dat deze een lijst met opsommingstekens vormen die deel uitmaakt van een item in een genummerde lijst.

Als u bijvoorbeeld wilt dat de items die u plakt, subitems met opsommingstekens worden onder nummer 2 in een bestaande lijst, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer de lijstitems die u wilt plakken als subitems in de genummerde lijst en druk op Ctrl+X als u de items wilt verplaatsen of op Ctrl+C als u de items wilt kopiëren.

 2. Klik vóór het item dat of de alinea die volgt op item 2 en druk op Ctrl+V.

 3. Klik op PlakoptiesBijschrift 4 en klik op Lijst plakken zonder samenvoegen.

 4. Als u de geplakte items met opsommingstekens wilt laten inspringen, selecteert u de items en klikt u op het tabblad Start in de groep Alinea op Inspringing vergroten.

  afbeelding van lint in word

 1. Selecteer de lijstitems die u wilt verplaatsen of kopiëren en druk op Ctrl+X als u de items wilt verplaatsen of op Ctrl+C als u de items wilt kopiëren.

 2. Klik op de plaats waar u de items wilt plakken en druk op Ctrl+V.

 3. Klik op de knop PlakoptiesBijschrift 4, die wordt weergegeven nadat u de tekst hebt geplakt.

  Als u een knop Plakopties niet ziet, drukt u op CTRL + Z te drukken ongedaan maken van de plakken, en schakel de optie voor het weergeven van deze. Voor procedures uit, gaat u naar de knop Plakopties inschakelen.

 4. Als u wilt dat de genummerde items worden geconverteerd naar items met opsommingstekens in de lijst, klikt u op Samenvoegen met bestaande lijst. Als u van de genummerde items een genummerde lijst wilt maken in de lijst met opsommingstekens, klikt u op Lijst plakken zonder samenvoegen.

Ik wil genummerde items zo in een lijst met opsommingstekens plakken dat deze een genummerde lijst vormen die deel uitmaakt van een item in een lijst met opsommingstekens.

Stel desgewenst kunt u de items die u plakken om te worden 1-3, genummerd als subitems van een lijst met opsommingstekens item in een bestaande lijst Ga als volgt:

 1. Plaats de cursor voor het item dat of de alinea die volgt op het item waarvoor u een nieuwe genummerde lijst wilt maken en druk op Ctrl+V.

 2. Klik op PlakoptiesBijschrift 4 en klik op Lijst plakken zonder samenvoegen.

 3. Klik met de rechtermuisknop op het item dat het eerste item van de nieuwe lijst moet worden en klik in het snelmenu op Opnieuw beginnen bij 1.

 4. Selecteer de genummerde items die u hebt geplakt en klik op het tabblad Start in de groep Alinea op Inspringing vergroten.

  afbeelding van lint in word

Als u meestal één plakoptie gebruikt, kunt u Word zo configureren dat deze plakoptie automatisch wordt gebruikt. Op deze manier hoeft u niet elke keer dat u tekst plakt op te geven welke optie u wilt gebruiken. U kunt de standaardinstelling overschrijven wanneer u de tekst plakt door een andere optie te kiezen in het menu Plakopties.

 1. Klik in Word 2010, 2013 of 2016 op Bestand > Opties > Geavanceerd.

  Klik in Word 2007 op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Word > Geavanceerd.

 2. Schuif omlaag naar de sectie Knippen, kopiëren en plakken.

 3. Klik op de vakken om de gewenste instellingen te selecteren.

  • Plakken binnen hetzelfde document

  • Plakken tussen twee documenten

  • Plakken tussen twee documenten bij conflicterende stijldefinities

  • Plakken vanuit andere programma's

  Zie Opties voor plakken binnen en tussen documenten en vanuit andere programma's voor meer informatie over deze opties.

 4. Om instellingen te gebruiken voor de slimme knippen en plakken-optie, schakel het selectievakje Gebruik Slim knippen en plakken , klikt u op Instellingenen selecteer vervolgens de gewenste instellingen. Zie Opties instellen voor Slim knippen en plakkenvoor meer informatie.

 5. Klik op OK.

Opties voor plakken binnen en tussen documenten en vanuit andere programma's

Omdat opmaak kan worden opgeslagen in de stijldefinities van alinea's, kunt u bepalen hoe tekst uit diverse bronnen in Word wordt geplakt.

Plakken binnen hetzelfde document

Wanneer u inhoud in hetzelfde document plakt waaruit u deze inhoud hebt gekopieerd, kunt u de volgende standaardinstellingen opgeven.

 • Opmaak van bron behouden (standaard)      Met deze optie blijven tekenstijlen en directe opmaak behouden die zijn toegepast op de gekopieerde tekst. Directe opmaak bestaat uit eigenschappen zoals tekengrootte, cursief of andere opmaak die niet is opgenomen in de alineastijl.

 • Aanpassen aan doelopmaak      Met deze optie wordt het grootste deel van de opmaak verwijderd dat direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze is geplakt. De tekst neemt ook alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Plakken tussen twee documenten

Wanneer u inhoud plakt die is gekopieerd uit een ander document in Word, kunt u de volgende standaardinstellingen opgeven.

 • Opmaak van bron behouden (standaard)     Met deze optie blijft de opmaak behouden die is toegepast op de gekopieerde tekst. Elke stijldefinitie die is gekoppeld aan de gekopieerde tekst, wordt gekopieerd naar het doeldocument.

 • Aanpassen aan doelopmaak     Met deze optie wordt het grootste deel van de opmaak verwijderd dat direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze is geplakt. De tekst neemt ook alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Plakken tussen twee documenten bij conflicterende stijldefinities

Wanneer u inhoud plakt die vanuit een ander document in Word is gekopieerd, en de stijl van de gekopieerde tekst anders is dan die van het document waarin de tekst wordt geplakt, kunt u de volgende standaardinstellingen opgeven.

 • Opmaak van bron behouden     Met deze optie blijft het uiterlijk van de gekopieerde tekst behouden door de stijl Standaard toe te wijzen aan de geplakte tekst en directe opmaak toe te passen. Directe opmaak betreft eigenschappen zoals tekengrootte, cursief of andere opmaak, waarmee de stijldefinitie van de gekopieerde tekst wordt nagebootst.

 • Doelstijlen gebruiken (standaard)     Met deze optie blijft de naam van de stijl behouden die is gekoppeld aan de gekopieerde tekst, maar wordt de stijldefinitie gebruikt van het document waarin de tekst wordt geplakt. U kopieert bijvoorbeeld tekst met de stijl Kop 1 van het ene naar het andere document. In het ene document is Kop 1 gedefinieerd als Arial vet, 14 punten en in het document waarin u de tekst plakt, is Kop 1 gedefinieerd als Cambria vet, 16 punten. Als u de optie Doelstijlen gebruiken instelt, wordt voor de geplakte tekst de stijl Kop 1, Cambria vet, 16 punten gebruikt.

 • Aanpassen aan doelopmaak     Met deze optie worden de stijldefinitie en het grootste deel van de opmaak verwijderd dat direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijldefinitie van het document waarin de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Plakken vanuit andere programma's

Wanneer u inhoud plakt die is gekopieerd uit een ander programma, kunt u de volgende standaardinstellingen opgeven.

 • Opmaak van bron behouden (standaard)     Met deze optie blijft de opmaak van de gekopieerde tekst behouden.

 • Aanpassen aan doelopmaak     Met deze optie wordt het grootste deel van de opmaak verwijderd dat direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze is geplakt. De tekst neemt ook alle directe opmaakkenmerken over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Terug naar Standaardinstellingen voor het plakken van tekst configureren in Word

Met de optie voor Slim knippen en plakken kunt u de opmaak automatisch aanpassen tijdens het plakken van tekst.

Geef in het dialoogvenster Instellingen de standaardinstellingen voor het samenvoegen, knippen en plakken van tekst op. U kunt standaardinstellingen overschrijven met de knop Plakopties die wordt weergegeven wanneer u inhoud vanaf het Klembord in het document plakt. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de optie Slim knippen en plakken gebruiken is ingeschakeld.

 • Gebruik standaardopties voor     Klik op een item in de lijst om een configuratie van opties vooraf te selecteren in het dialoogvenster. Als u uw eigen configuratie van opties wilt selecteren, klikt u in deze lijst op Aangepast.

 • Afstand tussen zinnen en woorden automatisch aanpassen     Selecteer deze optie om extra spaties te verwijderen wanneer u tekst verwijdert of de benodigde spaties toe te voegen wanneer u tekst van het Klembord plakt.

 • Afstand tussen alinea's aanpassen bij plakken     Selecteer deze optie om te voorkomen dat er lege alinea's worden gemaakt en om inconsistente afstand tussen alinea’s te voorkomen.

 • Tabelopmaak en -uitlijning aanpassen bij plakken     Selecteer deze optie om de opmaak en uitlijning van tabellen in te stellen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden afzonderlijke cellen geplakt als tekst, worden delen van een tabel geplakt als rijen in een bestaande tabel (in plaats van als een geneste tabel) en worden tabellen die zijn toegevoegd aan een bestaande tabel, aangepast aan de bestaande tabel.

 • Slim gedrag van stijl     Het selecteren van deze optie heeft geen effect. Als u het gedrag van stijlen bij het plakken van inhoud wilt aanpassen, gebruikt u de opties voor Plakken in de sectie Knippen, kopiëren en plakken van de opties bij Geavanceerd.

 • Opmaak samenvoegen bij plakken vanuit Microsoft Office PowerPoint     Selecteer deze optie om de resultaten in te stellen wanneer u inhoud plakt vanuit een PowerPoint-presentatie. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de opmaak van de omringende tekst of tabel toegepast op de geplakte tekst, wordt de meest recent gebruikte stijl voor opsommingstekens, getallen of lijsten toegepast op de geplakte lijst en blijft het uiterlijk van items, zoals tabellen, hyperlinks, afbeeldingen, OLE-objecten en vormen, gelijk aan de bron in PowerPoint.

 • Aanpassen opmaak bij het plakken van Microsoft Office Excel     Selecteer deze optie om te bepalen de resultaten wanneer u gegevens uit Excel plakt. Wanneer deze optie is ingeschakeld, geplakte gegevens in een tabel worden geplaatst en grafieken worden geplakt als afbeeldingen in plaats van Word-objecten.

 • Geplakte lijsten samenvoegen met omliggende lijsten     Selecteer deze optie om lijstitems zo op te maken dat deze overeenkomen met de omringende lijst wanneer u de items in een lijst plakt.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×