De notatie van datum- en tijdvelden in Access bepalen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u het gegevens type datum/tijd in micro soft Access gebruikt, kunt u de standaard notatie behouden, een vooraf gedefinieerde opmaak Toep assen of een aangepaste opmaak maken. In dit artikel wordt kort uitgelegd wat het gegevens type datum/tijd is, hoe u een datum-en tijd veld aan een tabel toevoegt en hoe u een vooraf gedefinieerde of aangepaste opmaak kunt Toep assen.

Wat wilt u doen?

Overzicht van datum-en tijd notaties

Een datum-/tijdveld toevoegen aan een tabel

De notatie van het datum-/tijdveld instellen

De notatie voor datum-en tijd invoer beperken met een invoer masker

Aanvullende informatie

Overzicht van datum-en tijd notaties

In Access worden de datum en tijd automatisch weer gegeven in de notatie Standaard datum notatie en lange tijd notatie. De datums worden weer gegeven als, dd-mm-jjjj in de V.S. en als dd-mm-jjjj buiten de Amerikaanse maand, DD de dag en yyyy is het jaar. De tijd wordt weer gegeven als: uu: mm: SS AM/PM, waarbij UU het uur is, mm de minuten en SS is seconden, maar u kunt de datum en tijd in verschillende notaties weer geven.

Deze automatische notaties voor datums en tijden variëren, afhankelijk van de geografische locatie die is opgegeven in de land instellingen van micro soft Windows op uw computer. Bijvoorbeeld: in Europa en veel delen van Azië, afhankelijk van uw locatie, ziet u mogelijk de datum en de tijd als 28.11.2018 12:07:12 of 28/11/2018 12:07:12 PM. In de Verenigde Staten ziet u 11/28/2018 12:07:12 PM. Het is mogelijk om deze automatische notaties te wijzigen met behulp van aangepaste weer gave-indelingen. De weer gave-indeling die u selecteert, heeft geen invloed op de manier waarop de gegevens worden ingevoerd of de manier waarop deze gegevens in Access worden opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld een datum in een Europese notatie invoeren, zoals 28.11.2018, en de waarde in de tabel, het formulier of het rapport weer geven als 11/28/2018.

Access biedt automatisch een bepaald niveau van gegevens validatie met betrekking tot de datum-en tijd notatie. Als u bijvoorbeeld een ongeldige datum invoert, zoals 32.11.2018, wordt er een bericht weer gegeven en hebt u de mogelijkheid om een nieuwe waarde in te voeren of om het veld van het gegevens type datum/tijd te converteren naar het gegevens type tekst. Geldige datum waarden liggen tussen-657.434 (1 januari 100) tot 2.958.465 (31 december 9999). Geldige tijd waarden liggen tussen .0 en 9999 of 23:59:59.

Zie het artikel Inleiding tot gegevenstypen en veldeigenschappen voor meer informatie over het gegevenstype Datum/tijd.

Naar boven

Een datum-/tijdveld toevoegen aan een tabel

 1. Open de tabel waarin u het datum/tijd-veld in de gegevens blad weergave wilt invoegen.

 2. Klik op de pijl-omlaag naast Klik om een kolom toe te voegen en selecteer datum en tijd in de lijst met vervolg keuzelijsten.

 3. Wijzig de naam van het veld en sla de tabel op.

Als u datums aan het veld wilt toevoegen, klikt u op het pictogram datum kiezer of agenda en voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de huidige datum wilt invoeren , klikt u op vandaag.

 • Als u een dag in de huidige maand wilt selecteren, klikt u op de datum.

 • Als u een andere maand en dag wilt selecteren, gebruikt u de knoppen volgende of volgende.

Naar boven

De notatie van het datum-/tijdveld instellen

In Access hebt u de beschikking over verschillende vooraf gedefinieerde notaties voor datum- en tijdgegevens. Als deze notaties niet voldoen aan uw vereisten, kunt u een aangepaste notatie maken. De standaardnotatie is Standaarddatum: m/dd/jjjj u:mm:ss.

Een vooraf gedefinieerde notatie toepassen

 1. Als u nog geen datum-en tijd veld hebt, voegt u het veld toe. Open de tabel in de gegevens blad weergave, klik op de pijl-omlaag naast Klik om een kolom toe te voegen en selecteer datum en tijd in de lijst met vervolg keuzelijsten.

 2. Klik met de rechter muisknop op de tabelkop en schakel over naar de ontwerp weergave.

 3. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het datum/tijd-veld waarvoor u de notatie wilt instellen.

 4. Klik in het gedeelte Veldeigenschappen op de pijl in het eigenschappenvak Notatie en selecteer een notatie in de vervolgkeuzelijst.

  Datum- en tijdeigenschappen

 5. Nadat u een notatie hebt geselecteerd, ziet u de actie Bijwerkopties voor eigenschap, waarin u de nieuwe notatie kunt toepassen op andere tabelvelden en formulierbesturingselementen die het logischerwijs zouden overnemen. U kunt de wijzigingen in de hele database toepassen door op de actie te klikken en vervolgens Indeling overal bijwerken waar veldnaam wordt gebruikt in te schakelen. In dit geval staat veldnaam voor de naam van het datum/tijd-veld.

 6. Als u de wijzigingen overal in de database wilt toepassen, klikt u op Ja wanneer het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken wordt geopend. In dit dialoogvenster worden de formulieren en andere objecten weergegeven die de nieuwe notatie overnemen.

 7. Sla de wijzigingen op en ga naar de gegevensbladweergave om te zien of de notatie aan uw wensen voldoet.

Een aangepaste notatie toepassen

Wanneer u een aangepaste notatie maakt, voert u verschillende tekens in de eigenschap notatie van een tabel veld in. De tekens bestaan uit tijdelijke aanduidingen (zoals 0 en #), scheidings tekens (zoals punten en komma's), letterlijke tekens en kleuren. Aangepaste notaties voor de datum/tijd-velden kunnen twee secties bevatten, één voor de datum en een andere voor tijd, en u scheidt de secties met een spatie.

Wanneer u een aangepaste notatie toepast op het datum/tijd-veld, kunt u verschillende notaties combi neren door twee secties te hebben, één voor de datum en een andere voor de tijd. In een dergelijk geval scheidt u de secties met een spatie. U kunt bijvoorbeeld de standaard notatie voor datum-en tijd notatie als volgt combi neren: m/dd/jjjj u:mm: SS. Voer de volgende stappen uit om een aangepaste datum-of tijd notatie toe te passen:

 1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op ontwerp weergave.

 2. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het datum/tijd-veld waarvoor u de notatie wilt instellen.

 3. Klik in het onderste gedeelte op het eigenschappenvak opmaak en voer de aangepaste notatie in met tekens uit de tijdelijke aanduidingen en scheidings tekens voor een aangepaste opmaak tabel.

 4. Nadat u een notatie hebt ingevoerd, ziet u de actie Bijwerkopties voor eigenschap, waarin u de notatie kunt toepassen op andere tabelvelden en formulierbesturingselementen die het logischerwijs zouden overnemen. U kunt de wijzigingen in de hele database toepassen door op de actie te klikken en vervolgens Indeling overal bijwerken waar veldnaam wordt gebruikt in te schakelen. In dit geval staat veldnaam voor de naam van het datum/tijd-veld.

 5. Als u ervoor kiest om de wijzigingen overal in de database toe te passen, verschijnt het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken, waarin de formulieren en andere objecten worden weergegeven die de nieuwe notatie zullen overnemen. Klik op Ja om de notatie toe te passen.

 6. Sla de wijzigingen op en ga naar de gegevensbladweergave om te zien of de notatie aan uw wensen voldoet.

Naar boven

De notatie voor datum-en tijd invoer beperken met een invoer masker

Als u wilt dat gebruikers de datum en tijd in een bepaalde indeling invoeren, gebruikt u een invoer masker. Als u bijvoorbeeld een invoer masker hebt toegepast om datums in de Europese notatie in te voeren, kan iemand die gegevens in uw data base invoert, geen datums invoeren in andere indelingen. Invoer maskers kunnen worden toegepast op velden in tabellen, query resultaatsets en in besturings elementen op formulieren en rapporten.

U kunt een invoer masker definiëren in één indeling, maar u kunt ook een andere weergave opmaak instellen. U kunt bijvoorbeeld een invoer masker instellen dat de datum moet worden ingevoerd als 2018.04.15, maar dat de datum wordt weer gegeven als, 15-april-2018.

Een invoermasker toevoegen

 1. Selecteer het datum/tijd-veld en klik in het onderste gedeelte van het ontwerpraster op het tabblad Algemeen op de eigenschap Invoermasker.

 2. De wizard Invoermasker wordt geopend waarmee u een invoermaskernotatie kunt selecteren.

 3. Als u de notatie wilt toepassen, klikt u achtereenvolgens op Ja en Opslaan.

Naar boven

Aanvullende informatie

Vooraf gedefinieerde notaties en voor beelden

Indeling

Omschrijving

Voorbeeld

Standaarddatum

(Standaard) Datumwaarden worden weergegeven in getallen, tijdwaarden in uren, minuten en seconden gevolgd door AM of PM. Voor beide typen waarden worden de datum- en tijdscheidingstekens gebruikt die zijn opgegeven in de landinstellingen van Windows. Als de waarde geen tijdcomponent bevat, wordt alleen de datum weergegeven. Als de waarde geen datumcomponent bevat, wordt alleen de tijd weergegeven.

06/30/2018 10:10:42 AM

Lange datumnotatie

Alleen datumwaarden worden weergegeven, volgens de Lange datumnotatie opgegeven in de landinstellingen van Windows.

Maandag, 27 augustus 2018

Middellange datumnotatie

De datum wordt weergegeven als dd/mmm/jj, maar met gebruik van het datumscheidingsteken opgegeven in de landinstellingen van Windows.

27/aug/18
27-aug-18

Korte datumnotatie

Alleen datumwaarden worden weergegeven, volgens de Korte datumnotatie opgegeven in de landinstellingen van Windows.

8/27/2018
8-27-2018

Lange tijdnotatie

Weergave van uren, minuten en seconden gevolgd door AM of PM, met gebruik van het scheidingsteken onder de instelling Tijd van de landinstellingen van Windows.

10:10:42 AM

Middellange tijdnotatie

Weergave van uren en minuten gevolgd door AM of PM, met gebruik van het scheidingsteken onder de instelling Tijd van de landinstellingen van Windows.

10:10 AM

Korte tijdnotatie

Alleen weergave van uren en minuten, met gebruik van het scheidingsteken onder de instelling Tijd van de landinstellingen van Windows.

10:10

Naar boven

Tijdelijke aanduidingen en scheidingstekens voor aangepaste notaties

U kunt een willekeurige combinatie van de volgende onderdelen gebruiken om een aangepaste notatie te maken. U kunt bijvoorbeeld ww/w typen om de week van het jaar en de dag van de week weer te geven.

Belangrijk: Aangepaste notaties die in strijd zijn met de datum-/tijdinstellingen in de landinstellingen van Windows, worden genegeerd. Zie Windows Help voor meer informatie over de landinstellingen van Windows.

Onderdelen voor datumnotaties

Indeling

Omschrijving

d

Dag van de maand in één cijfer, na de negende dag in twee cijfers (1 t/m 31).

dd

Dag van de maand in twee cijfers (01 t/m 31).

ddd

Eerste twee letters van de dag van de week (zo t/m za).

dddd

Volledige naam van de dag van de week (zondag t/m zaterdag).

w

Dag van de week (1 t/m 7).

ww

Week van het jaar (1 t/m 53).

m

Maand van het jaar in één cijfer, oktober t/m december in twee cijfers (1 t/m 12).

mm

Maand van het jaar in twee cijfers (01 t/m 12).

mmm

Naam van de maand, afgekort tot drie letters (jan t/m dec).

mmmm

Volledige naam van de maand (januari t/m december).

k

Het kwartaal van het jaar (1 t/m 4).

j

Nummer van de dag van het jaar (1 t/m 366).

jj

Laatste twee cijfers van het jaartal (01 t/m 99).

jjjj

Volledig jaartal (0100 t/m 9999).

Onderdelen voor tijdnotaties

Indeling

De s cription

H

Uur in één cijfer, vanaf 10 uur in twee cijfers (0 t/m 23).

uu

Uur in twee cijfers (00 t/m 23).

STIK

Minuten in één cijfer, vanaf 10 in twee cijfers (0 t/m 59).

mm

Minuten in twee cijfers (00 t/m 59).

s

Seconden in één cijfer, vanaf 10 in twee cijfers (0 t/m 59).

ss

Seconden in twee cijfers (00 t/m 59).

Onderdelen voor kloknotaties

Indeling

Omschrijving

AM/PM

Twaalf-uurs klok met de hoofdletters 'AM' of 'PM'. Bijvoorbeeld 9:34 PM.

am/pm

Twaalf-uurs klok met kleine letters 'am' of 'pm'. Bijvoorbeeld 9:34 pm.

A/P

Twaalf-uurs klok met de hoofdletter 'A' of 'P'. Bijvoorbeeld 9:34 P.

a/p

Twaalf-uurs klok met een kleine letter 'a' of 'p'. Bijvoorbeeld 9:34 p.

AMPM

Twaalf-uurs klok met de aanduiding voor voormiddag/namiddag volgens de definitie in de landinstellingen van Windows.

Scheidingstekens

Opmerking: Scheidingstekens worden ingesteld via Landinstellingen van Windows.

Een korte teken reeks tussen aanhalings tekens ("") is een aangepast scheidings teken. De aanhalings tekens worden niet weer gegeven. Bijvoorbeeld: "," geeft een komma weer.

:   Tijdscheidingsteken Bijvoorbeeld uu:mm

/   Datum scheidings teken. Bijvoorbeeld mmm/yyyy

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×