De notatie van datum- en tijdvelden in Access bepalen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u het gegevenstype Datum/tijd gebruikt in Microsoft Access, kunt u de standaardnotaties aanhouden, een vooraf gedefinieerde notatie toepassen of een aangepaste notatie maken. In dit artikel wordt een beknopte beschrijving van het gegevenstype Datum/tijd gegeven en leest u hoe een datum/tijd-veld toevoegt aan een tabel. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u een vooraf gedefinieerde notatie of een aangepaste notatie toepast.

Wat wilt u doen?

Overzicht van notaties voor datum en tijd

Een Datum/tijd-veld toevoegen aan een tabel

De notatie van het datum/tijd-veld instellen

De notatie van datum en tijd bij invoer beperken met een invoermasker

Aanvullende informatie

Overzicht van notaties voor datum en tijd

In Access worden de datum en tijd automatisch weergegeven met de notatie Standaarddatum en Lange tijd. De datums worden weergegeven als mm/dd/jjjj in de Verenigde Staten en als dd/mm/jjjj buiten de Verenigde Staten. Hierbij staat mm voor de maand, dd voor de dag en jjjj voor het jaar. De tijd wordt weergegeven als uu:mm:ss AM/PM, waarbij uu het uur is, mm de minuten en ss de seconden. De datum en tijd kunnen echter in verschillende notaties worden weergegeven.

Deze automatische opmaak voor datums en tijden varieert afhankelijk van de geografische locatie die is opgegeven in de landinstellingen in Microsoft Windows en opties voor taal instellen op uw computer. Bijvoorbeeld, in Europa en veel delen van Azië, afhankelijk van uw locatie mogelijk ziet u de datum en tijd als 28.11.2018 12:07:12 PM of 28/11/2018 12:07:12 PM. In de Verenigde Staten, ziet u 11/28/2018 12:07:12 PM. Is het mogelijk deze automatische opmaak wijzigen met behulp van aangepaste notaties. De weergave-indeling die u selecteert, wordt geen invloed op hoe de gegevens worden ingevoerd of hoe die gegevens in Access worden opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld een datum typen in een Europese notatie zoals 28.11.2018 en de tabel, formulier of rapport weergeven van de waarde als 11/28/2018 hebt.

Access biedt automatisch een bepaald niveau van gegevensvalidatie die betrekking hebben op datum en tijdopmaak. Bijvoorbeeld als u een ongeldige datum invoert, zoals 32.11.2018, een bericht wordt weergegeven en u de optie van een nieuwe waarde of het converteren van het veld van het gegevenstype datum/tijd wilt hebben type naar het gegevenstype tekst. Geldige datumwaarden bereik van-657.434 (1 januari 100 N.C.) naar 2.958.465 (31 December 9999). Geldige tijdwaarden.9999, het bereik van.0 of 23:59:59.

Voor meer informatie over het gegevenstype datum/tijd typt, Zie het artikel Inleiding tot gegevenstypen en veldeigenschappen.

Naar boven

Een datum/tijd-veld toevoegen aan een tabel

 1. Open de tabel waarin u het datum/tijd-veld wilt invoegen in de gegevensbladweergave.

 2. Klik op de pijl-omlaag naast de kolom Klik om toe te voegen en selecteer Datum en tijd in de vervolgkeuzelijst.

 3. Wijzig de naam van het veld en sla de tabel op.

Als u datums wilt toevoegen aan het veld, klikt u op de datumkiezer of het kalenderpictogram en gaat u op een van de volgende manieren te werk:

 • Als u de huidige datum, klikt u op vandaag.

 • Als u een dag in de huidige maand wilt invoeren, klikt u op de datum.

 • Als u een andere maand en dag wilt invoeren, gebruikt u de knoppen Volgende en Vorige.

Naar boven

De notatie van het datum/tijd-veld instellen

In Access hebt u de beschikking over verschillende vooraf gedefinieerde notaties voor datum- en tijdgegevens. Als deze notaties niet voldoen aan uw vereisten, kunt u een aangepaste notatie maken. De standaardnotatie is Standaarddatum: m/dd/jjjj u:mm:ss.

Een vooraf gedefinieerde notatie toepassen

 1. Als u nog geen datum/tijd-veld hebt, voegt u het veld toe. Open de tabel in gegevensbladweergave, klik op de pijl-omlaag naast Klik om toe te voegen en selecteer Datum en tijd in de vervolgkeuzelijst.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop en schakel naar de ontwerpweergave.

 3. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het datum/tijd-veld waarvoor u de notatie wilt instellen.

 4. Klik in het gedeelte Veldeigenschappen op de pijl in het eigenschappenvak Notatie en selecteer een notatie in de vervolgkeuzelijst.

  Datum- en tijdeigenschappen

 5. Nadat u een notatie hebt geselecteerd, ziet u de actie Bijwerkopties voor eigenschap, waarin u de nieuwe notatie kunt toepassen op andere tabelvelden en formulierbesturingselementen die het logischerwijs zouden overnemen. U kunt de wijzigingen in de hele database toepassen door op de actie te klikken en vervolgens Indeling overal bijwerken waar veldnaam wordt gebruikt in te schakelen. In dit geval staat veldnaam voor de naam van het datum/tijd-veld.

 6. Als u de wijzigingen overal in de database wilt toepassen, klikt u op Ja wanneer het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken wordt geopend. In dit dialoogvenster worden de formulieren en andere objecten weergegeven die de nieuwe notatie overnemen.

 7. Sla de wijzigingen op en ga naar de gegevensbladweergave om te zien of de notatie aan uw wensen voldoet.

Een aangepaste notatie toepassen

Wanneer u een aangepaste notatie maakt, moet u verschillende tekens in de eigenschap notatie van een tabelveld invoeren. De tekens bestaan uit tijdelijke aanduidingen (zoals # en 0), scheidingstekens (zoals perioden en komma's), letterlijke tekens en kleuren. Aangepaste notaties voor de datum/tijd-velden kunnen twee secties bevatten, één telefoonnummer voor de datum en een andere voor tijd- en scheidt u de secties met een spatie.

Wanneer u een aangepaste notatie op de datum/tijd-veld toepassen, kunt u verschillende notaties kunt combineren als er twee secties, één telefoonnummer voor de datum en een andere voor de tijd. In deze configuratie, zou u de secties scheiden met een spatie. Bijvoorbeeld: u kunt de standaarddatumnotatie combineren en lange tijdnotatie als volgt: dd-m-jjjj: mm: ss. Als u wilt toepassen op een aangepaste datum- of tijdnotatie, moet u de volgende stappen uitvoeren:

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Selecteer in het bovenste gedeelte van het ontwerpraster het datum/tijd-veld waarvoor u de notatie wilt instellen.

 3. In het onderste gedeelte, klikt u op het eigenschappenvak notatie en voer vervolgens uw aangepaste notatie met behulp van tekens uit de tabel tijdelijke aanduidingen en scheidingstekens voor een aangepaste notatie .

 4. Nadat u een notatie hebt ingevoerd, ziet u de actie Bijwerkopties voor eigenschap, waarin u de notatie kunt toepassen op andere tabelvelden en formulierbesturingselementen die het logischerwijs zouden overnemen. U kunt de wijzigingen in de hele database toepassen door op de actie te klikken en vervolgens Indeling overal bijwerken waar veldnaam wordt gebruikt in te schakelen. In dit geval staat veldnaam voor de naam van het datum/tijd-veld.

 5. Als u ervoor kiest om de wijzigingen overal in de database toe te passen, verschijnt het dialoogvenster Eigenschappen bijwerken, waarin de formulieren en andere objecten worden weergegeven die de nieuwe notatie zullen overnemen. Klik op Ja om de notatie toe te passen.

 6. Sla de wijzigingen op en ga naar de gegevensbladweergave om te zien of de notatie aan uw wensen voldoet.

Naar boven

De notatie van datum en tijd bij invoer beperken met een invoermasker

Wanneer u gebruikers wilt dwingen een bepaalde notatie te gebruiken bij de invoer van datum en tijd, gebruikt u een invoermasker. Als u bijvoorbeeld een invoermasker toepast voor het invoeren van datums in de Europese notatie, kan iemand die gegevens invoert in uw database geen datums met andere notaties invoeren. Invoermaskers kunnen worden toegepast op velden in tabellen, queryresultatensets en besturingselementen in formulieren en rapporten.

U kunt een invoermasker definiëren in een indeling maar instellen van een andere weergave-indeling. U kunt bijvoorbeeld een invoermasker vereisen de datum als 2018.04.15 worden ingevoerd, maar de datum weergeven als, 15-April-2018 hebben.

Een invoermasker toevoegen

 1. Selecteer het datum/tijd-veld en klik in het onderste gedeelte van het ontwerpraster op het tabblad Algemeen op de eigenschap Invoermasker.

 2. De wizard Invoermasker wordt geopend waarmee u een invoermaskernotatie kunt selecteren.

 3. Als u de notatie wilt toepassen, klikt u achtereenvolgens op Ja en Opslaan.

Naar boven

Aanvullende informatie

Vooraf gedefinieerde notaties en voorbeelden

Indeling

Beschrijving

Voorbeeld

Standaarddatumnotatie

(Standaard) Datumwaarden worden weergegeven in getallen, tijdwaarden in uren, minuten en seconden gevolgd door AM of PM. Voor beide typen waarden worden de datum- en tijdscheidingstekens gebruikt die zijn opgegeven in de landinstellingen van Windows. Als de waarde geen tijdcomponent bevat, wordt alleen de datum weergegeven. Als de waarde geen datumcomponent bevat, wordt alleen de tijd weergegeven.

06/30/2018 10:10:42 AM

Lange datumnotatie

Alleen datumwaarden worden weergegeven, volgens de Lange datumnotatie opgegeven in de landinstellingen van Windows.

Maandag 27 augustus 2018

Middellange datumnotatie

De datum wordt weergegeven als dd/mmm/jj, maar met gebruik van het datumscheidingsteken opgegeven in de landinstellingen van Windows.

27/augustus/18
27-augustus-18

Korte datumnotatie

Alleen datumwaarden worden weergegeven, volgens de Korte datumnotatie opgegeven in de landinstellingen van Windows.

8-27/2018
8-27-2018

Lange tijdnotatie

Weergave van uren, minuten en seconden gevolgd door AM of PM, met gebruik van het scheidingsteken onder de instelling Tijd van de landinstellingen van Windows.

10:10:42 AM

Middellange tijdnotatie

Weergave van uren en minuten gevolgd door AM of PM, met gebruik van het scheidingsteken onder de instelling Tijd van de landinstellingen van Windows.

10:10 AM

Korte tijdnotatie

Alleen weergave van uren en minuten, met gebruik van het scheidingsteken onder de instelling Tijd van de landinstellingen van Windows.

10:10

Naar boven

Tijdelijke aanduidingen en scheidingstekens voor aangepaste notaties

U kunt een willekeurige combinatie van de volgende onderdelen gebruiken om een aangepaste notatie te maken. U kunt bijvoorbeeld ww/w typen om de week van het jaar en de dag van de week weer te geven.

Belangrijk: Aangepaste notaties die in strijd zijn met de datum-/tijdinstellingen in de landinstellingen van Windows, worden genegeerd. Zie Windows Help voor meer informatie over de landinstellingen van Windows.

Onderdelen voor datumnotaties

Indeling

Beschrijving

d

Dag van de maand in één cijfer, na de negende dag in twee cijfers (1 t/m 31).

dd

Dag van de maand in twee cijfers (01 t/m 31).

ddd

Eerste twee letters van de dag van de week (zo t/m za).

dddd

Volledige naam van de dag van de week (zondag t/m zaterdag).

w

Dag van de week (1 t/m 7).

ww

Week van het jaar (1 t/m 53).

m

Maand van het jaar in één cijfer, oktober t/m december in twee cijfers (1 t/m 12).

mm

Maand van het jaar in twee cijfers (01 t/m 12).

mmm

Naam van de maand, afgekort tot drie letters (jan t/m dec).

mmmm

Volledige naam van de maand (januari t/m december).

k

Het kwartaal van het jaar (1 t/m 4).

j

Nummer van de dag van het jaar (1 t/m 366).

jj

Laatste twee cijfers van het jaartal (01 t/m 99).

jjjj

Volledig jaartal (0100 t/m 9999).

Onderdelen voor tijdnotaties

Indeling

De s cription

H

Uur in één cijfer, vanaf 10 uur in twee cijfers (0 t/m 23).

hh

Uur in twee cijfers (00 t/m 23).

N

Minuten in één cijfer, vanaf 10 in twee cijfers (0 t/m 59).

nn

Minuten in twee cijfers (00 t/m 59).

s

Seconden in één cijfer, vanaf 10 in twee cijfers (0 t/m 59).

ss

Seconden in twee cijfers (00 t/m 59).

Onderdelen voor kloknotaties

Indeling

Beschrijving

AM/PM

Twaalf-uurs klok met de hoofdletters 'AM' of 'PM'. Bijvoorbeeld 9:34 PM.

am/pm

Twaalf-uurs klok met kleine letters 'am' of 'pm'. Bijvoorbeeld 9:34 pm.

A / P

Twaalf-uurs klok met de hoofdletter 'A' of 'P'. Bijvoorbeeld 9:34 P.

a/p

Twaalf-uurs klok met een kleine letter 'a' of 'p'. Bijvoorbeeld 9:34 p.

AMPM

Twaalf-uurs klok met de aanduiding voor voormiddag/namiddag volgens de definitie in de landinstellingen van Windows.

Scheidingstekens

Opmerking: Scheidingstekens worden ingesteld in de landinstellingen van Windows.

Een tekenreeks, tussen aanhalingstekens in korte ("") is een aangepaste scheidingsteken. De aanhalingstekens worden niet weergegeven. "," Bijvoorbeeld weergegeven een komma.

:   Tijdscheidingsteken. Bijvoorbeeld uu: mm

/   Datumscheidingsteken. Bijvoorbeeld mmm/jjjj

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×