De marketing van uw producten en services regelen in Business Contact Manager

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In de werkruimte Marketing in Business Contact Manager voor Outlook kunt u diverse marketingactiviteit maken en starten en het succes van elke marketingactiviteit afzonderlijk of gecombineerd bijhouden als onderdeel van een marketingcampagne met meerdere kanalen.

U kunt een oproeplijst voor een specifieke aanbieding maken, een aangepast e-mailbericht verzenden naar de klanten die u kiest, brochures en folders maken voor direct mail of uw eigen marketingactiviteit ontwikkelen met de beschikbare hulpmiddelen in Business Contact Manager voor Outlook.

In dit artikel wordt beschreven hoe u marketingactiviteiten voor massa-e-mail en direct mail-afdrukbewerkingen kunt maken en gebruiken. Daarnaast vindt u informatie over het analyseren van het succes van uw marketinginspanningen en het gebruik van de rapporten en marketinggadget in Business Contact Manager voor Outlook.

Zie Oproeplijsten in Business Contact Manager maken en gebruiken voor informatie over het maken van een marketingactiviteit voor een oproeplijst.

Wat wilt u doen?

Een marketingactiviteit voor massa-e-mail of direct mail-afdrukbewerkingen maken en starten

De activiteit plannen

De marketinginhoud maken in Outlook, Word of Publisher

Een marketingactiviteit starten

Marketingactiviteiten bijhouden of analyseren

Naar boven

Een marketingactiviteit voor massa-e-mail of direct mail-afdrukbewerkingen maken en starten

U moet marketingactiviteiten uitvoeren om uw bedrijf te laten groeien. Met Business Contact Manager voor Outlook kunt u eenvoudig e-mailberichten maken voor massadistributie, direct-mailaanbiedingen en voor het ontwikkelen van andere marketingactiviteiten.

De procedure voor het maken en starten van een marketingactiviteit bestaat uit drie stappen: het plannen van de activiteit, het maken van de inhoud voor de activiteit en het starten van de activiteit.

Naar boven

De activiteit plannen

Tijdens de planningsfase maakt u een marketingactiviteitrecord door een naam te selecteren voor de activiteit en op te geven welke van uw accounts of wie van uw zakelijke contactpersonen of potentiële klanten de doelgroep is.

Opmerking:  De adressenlijst voor een marketingactiviteit kan slechts één recordtype bevatten. De adressenlijst kan bijvoorbeeld bestaan uit accounts, maar niet uit accounts en zakelijke contactpersonen. Zakelijke contactpersonen en potentiële klanten kunnen wel in dezelfde lijst zijn opgenomen, omdat de record voor potentiële klanten is gebaseerd op het recordtype voor zakelijke contactpersonen.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Marketing.

 2. Klik op het lint, op het tabblad Start, in de groep Nieuw op een van de volgende knoppen:

  • Massa-e-mail Pictogram Massa-e-mail

   • Sneltoets    Als u een nieuwe marketingactiviteit voor massa-e-mail wilt maken, drukt u op ALT + NE.

  • Nieuwe Items, wijs Marketing aan en klik op Direct mail afdrukken Pictogram Direct mail afdrukken of Andere activiteit.

   • Sneltoets    Als u een nieuwe marketingactiviteit voor direct mail-afdrukbewerkingen wilt maken, drukt u op ALT + NN.

 3. Typ een naam voor de marketingactiviteit in het formulier.

 4. Als deze activiteit deel moet uitmaken van een marketingcampagne, typt u in het veld Campagne een naam voor de campagne of selecteert u een bestaande campagnenaam in de lijst. Als de activiteit geen deel uitmaakt van een marketingcampagne, laat u de standaardtekst Huidige activiteiten ongewijzigd.

 5. Als u het bericht wilt verzenden naar het e-mail- of werkadres van een van de volgende typen klanten, klikt u in de sectie Lijst met geadresseerden op Alle accounts, Alle zakelijke contactpersonen en potentiële klanten, Alle zakelijke contactpersonen of Alle potentiële contactpersonen.

  U kunt ook op een van de volgende opties klikken.

  • Zoeken in map. Kies een zoekmap met een vooraf gefilterde lijst met geadresseerden om een aangepaste lijst te maken. De naam van het veld wordt gewijzigd in Aangepaste lijst wanneer u een map hebt geselecteerd.

  • Bestaande marketingactiviteit Kies de lijst met geadresseerden die is gebruikt voor een vorige activiteit.

  • Nieuwe lijst. Open het dialoogvenster Zakelijke contactpersonen filteren en selecteer criteria voor het filteren van de lijst.

   U kunt ook een marketingactiviteit maken van de namen in een rapport. Zie Rapporten en diagrammen gebruiken in Business Contact Manager voor informatie over deze optie.

 6. Klik op Bekijken en filteren om de geselecteerde lijst te bewerken door deze te filteren.

  Zie Records filteren in Business Contact Manager voor meer informatie over het filteren van een lijst.

 7. Klik op het lint, op het tabblad Start in de groep Weergeven op Details om de pagina Activiteitsdetails te openen.

 8. Typ desgewenst informatie in de velden Campagnecode, Geraamde kosten, Begindatum, Einddatum en Opmerkingen.

 9. Klik op Opslaan en sluiten om de record op te slaan of ga verder met het volgende onderwerp in dit artikel, De marketinginhoud maken.

  Klik op Starten wanneer u de activiteit wilt starten of zie Een marketingactiviteit starten verderop in dit artikel.

Naar boven

De marketinginhoud maken in Outlook, Word of Publisher

Voor het maken van de inhoud die u wilt distribueren, kunt u met Outlook, Word of Publisher e-mailberichten opstellen, brieven, folders, brochures en andere marketingmaterialen en andere typen documenten afdrukken en deze vervolgens koppelen aan de activiteit in Business Contact Manager voor Outlook.

Nadat u de marketingactiviteitrecord hebt gemaakt en de geadresseerden hebt geselecteerd, zoals is beschreven in De activiteit plannen, kunt u de inhoud aan de activiteit koppelen.

U kunt de inhoud maken tijdens het plannen van de marketingactiviteit en de activiteitrecord maken of u kunt de inhoud eerst maken in Outlook, Publisher of Word en vervolgens de record voor de marketingactiviteit maken. Als u de inhoud van tevoren maakt, kunt u het bestand selecteren in de marketingactiviteitrecord.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Marketing.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Een nieuwe record voor een marketingactiviteit maken

  • Klik in de werkruimte op het tabblad Massa-e-mail, Direct mail afdrukken of Overige marketingactiviteiten en dubbelklik vervolgens op een record om deze te openen.

 3. Bepaal of u een nieuw marketingdocument wil maken voor de activiteit of een bestaand marketingdocument wilt gebruiken.

  Een nieuw bestand maken

  1. Klik in het venster van de marketingactiviteit op een van de volgende inhoudsbronnen:

   • Outlook-editor.

   • Afdruk samenvoegen in Publisher.

   • Afdruk samenvoegen in Word.

  2. Het gekozen programma wordt geopend. Gebruik het programma om het bericht te maken, dat u vervolgens kunt aanpassen met Afdruk samenvoegen.

  3. Als u de optie Outlook-editor hebt geselecteerd, klikt u op de knop Maken.

  Als u de optie Afdruk samenvoegen in Publisher of Afdruk samenvoegen in Word hebt geselecteerd, klikt u op Maken/bladeren en klikt u vervolgens op Maken.

  1. Maak het bericht, de folder of de brochure voor de distributie.

  Als u uw marketingbericht voor elke geadresseerde wilt aanpassen, volgt u de instructies in het venster Afdruk samenvoegen in Publisher of Word. Zie de Help bij Publisher of Word voor informatie over het gebruik van Afdruk samenvoegen.

  1. Sla het bestand op en ga vervolgens terug naar het venster van de marketingactiviteit.

   De standaardnaam van het bestand is hetzelfde als de naam van de activiteit, tenzij u het bestand opslaat onder een andere naam.

  Een bestaand bestand selecteren

  1. Klik in het venster van de marketingactiviteit in de sectie met de inhoudsbron op Maken/bladeren en klik vervolgens op Bladeren.

  Nadat u een bestand hebt gemaakt of geselecteerd, wordt de opdracht Bewerken toegevoegd aan de knop. Als u de activiteit opslaat en opnieuw opent, wordt de naam van de knop gewijzigd in Bewerken/bladeren. Klik op Bewerken om het geselecteerde bestand aan te passen.

  1. Wanneer u de wijzigingen hebt aangebracht, slaat u het bestand op en gaat u vervolgens terug naar het venster van de marketingactiviteit.

   U kunt op Lijst met geadresseerden bewerken klikken in het venster Afdruk samenvoegen in Publisher of Word als u de geadresseerden van de activiteit wilt wijzigen, en in Business Contact Manager voor Outlook als de activiteit nog niet is gestart.

 4. Het geselecteerde bestand wordt weergegeven in het veld Bestand gebruiken.

 5. Klik op Opslaan en sluiten als u de activiteit later wilt starten. Klik anders op Starten en ga verder met het volgende gedeelte Een marketingactiviteit starten in dit artikel.

  Als u de resultaten van deze marketingactiviteit wilt bijhouden, moet u ook de naam van de activiteit vastleggen in het veld Gestart door in elke record voor de account, zakelijke contactpersoon, potentiële klant of verkoopkans die is gegenereerd door de activiteit. Bekijk vervolgens de pagina Bijhouden van de marketingactiviteitrecord als u de resultaten van de activiteit wilt weergeven.

Naar boven

Een marketingactiviteit starten

Klik op Starten wanneer u een van de gemaakte marketingactiviteiten wilt starten.

 1. Open de record voor de marketingactiviteit.

  Hoe?

  1. Klik in de werkruimte Marketing op het tabblad Massa-e-mail, Direct mail afdrukken of Overige marketingactiviteiten voor het type activiteit dat u wilt starten.

  2. Dubbelklik in het deelvenster Lijst op de activiteit om deze te openen.

   Als u een lange lijst met activiteiten hebt, zoekt u naar de activiteit onder de naam van de campagne. Als u de activiteit niet hebt toegewezen aan een campagne, wordt deze weergegeven onder Huidige activiteiten. U kunt de naam van de activiteit ook typen in het vak Zoeken, zodat u deze snel kunt vinden.

 2. Controleer de namen in de Lijst met geadresseerden, zodat u zeker weet dat u alle accounts, zakelijke contactpersonen en potentiële klanten hebt geselecteerd die uw mailing moeten ontvangen.

  U kunt de lijst met geadresseerden ook controleren en bijwerken in het deelvenster Afdruk samenvoegen in Publisher of Word.

 3. Klik op Starten.

  Het document wordt geopend in het programma waarmee u dit hebt gemaakt.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Als u een massa-e-mailbericht verzendt

  Breng de nodige wijzigingen aan in het document, zoals het aanpassen van het bericht via de functie Afdruk samenvoegen. Als u het bericht wilt verzenden, klikt u op het lint in de groep Voltooien op Voltooien en samenvoegen en klikt u vervolgens op E-mailberichten verzenden.

  Als u een direct mail-publicatie maakt

  Breng de nodige wijzigingen aan in het document, voer de stappen uit in het venster om het document af te drukken, voeg het document samen in een nieuwe publicatie of voeg het document toe aan een bestaande publicatie.

Naar boven

Marketingactiviteiten bijhouden of analyseren

Wanneer u een marketingactiviteit starten, is het belangrijk is voor het bijhouden van de resultaten. Tenminste moet u als de activiteit meer zegt dan de tijd of geld is begrijpen.

Als u de resultaten van een marketingactiviteit wilt bekijken, moet u vastleggen welke accounts, zakelijke contactpersonen, potentiële klanten en verkoopkansen het resultaat zijn van elke marketingactiviteit. Als u klaar bent met de nieuwe records, wordt de naam van de marketingactiviteit weergegeven in het veld Gestart door in elke record.

In deze sectie

De naam van een marketingactiviteit toevoegen aan records voor de account, zakelijke contactpersoon, potentiële klant of verkoopkans

De resultaten van een marketingactiviteit of campagne weergeven

Waar komen de volgnummers vandaan?

Een marketingactiviteit of campagne analyseren

Een marketinggadget weergeven

Gadgets gebruiken om resultaten van marketingactiviteiten te analyseren

Marketingrapporten gebruiken

Naar boven

De naam van een marketingactiviteit toevoegen aan records voor de account, zakelijke contactpersoon, potentiële klant of verkoopkans

Als u het rendement op investering van een marketingactiviteit effectief wilt bijhouden, moet u de gebudgetteerde en werkelijke kosten van de activiteit vastleggen.

Daarnaast moet u de naam van de activiteit toevoegen aan het veld Gestart door van elke record voor het account, de zakelijke contactpersoon, de potentiële klant of de verkoopkans die afkomstig is van de activiteit. Het totale aantal van elk recordtype wordt weergegeven in de sectie Activiteitsresultaten op de pagina Bijhouden van de record voor de marketingactiviteit.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Voor accounts of zakelijke contactpersonen: klik in het navigatievenster onder Business Contact Manager op Contactpersonenbeheer.

  • Voor potentiële klanten of verkoopkansen: klik in het navigatievenster onder Business Contact Manager op Verkoop.

 2. Klik op het tabblad met de gewenste record.

 3. Dubbelklik in het deelvenster Lijst op een record voor een account, zakelijke contactpersoon, verkoopkans of potentiële klant om die record te openen.

 4. Klik in de sectie Brongegevens van de record op Gestart door.

  Schermafbeelding van de sectie broninformatie van de record

 5. Klik in het dialoogvenster Een account, zakelijke contactpersoon of marketingactiviteit selecteren onder Soort item op Alle marketingactiviteiten of klik op het type marketingactiviteit waarmee de record is gegenereerd.

  Koppelen aan een marketingactiviteit

 6. Klik onder Activiteitsnaam op de naam van de marketingactiviteit.

 7. Klik in de sectie Gekoppelde records op Koppelen aan.

  De record wordt gekoppeld aan de marketingactiviteit en wordt toegevoegd aan het totaal van de recordtypen die zijn gegenereerd op de pagina Bijhouden van de record voor de marketingactiviteit.

 8. Klik op OK om het venster te sluiten.

 9. Herhaal deze procedure voor alle accounts, zakelijke contactpersonen, potentiële klanten of verkoopkansen die het resultaat zijn van de marketingactiviteit.

Naar boven

De resultaten van een marketingactiviteit of campagne weergeven

U kunt uw marketingactiviteiten op verschillende manieren controleren, bijvoorbeeld via de pagina Bijhouden van de activiteit, de weergave van analysefuncties en gadget in de werkruimte Marketing en de controle van de gegevens in rapporten. De pagina Bijhouden bevat de meeste gegevens over activiteiten. Op deze pagina kunt u ook activiteiten markeren als afgesloten en gegevens over de werkelijke kosten opslaan.

 1. Open de pagina Bijhouden door eerst een marketingactiviteit te openen.

 2. Klik op het lint in de groep Weergeven op Bijhouden.

  Sneltoets    Als u de pagina Bijhouden wilt openen, drukt u op ALT+H en vervolgens op 03.

 3. In de sectie Activiteitsgegevens kunt u de werkelijke kosten van de activiteit invoeren en het selectievakje inschakelen om de activiteit te markeren als afgesloten.

 4. In de sectie Activiteitsresultaten kunt u het aantal nieuwe verkoopkansen en contactpersonen weergeven dat het resultaat is van de activiteit en op Rapport weergeven klikken om een gedetailleerd bedrijfsrapport voor de gegevens te maken in het geselecteerde veld.

Naar boven

Waar komen de volgnummers vandaan?

De gegevens die worden weergegeven op de pagina Bijhouden, worden automatisch berekend op basis van de informatie die u invoert over elke activiteit:

 • Elke Account, zakelijke contactpersoon, potentiële klant en verkoopkans die de naam van de geselecteerde activiteit bevat in het veld Gestart door, wordt opgenomen in het bijbehorende aantal voor de velden Gestarte verkoopkansen, Gestarte accounts en Gestarte contactpersonen.

 • Als de activiteit een oproeplijst is, wordt het veld Gestarte telefoonlogboeken bijgewerkt wanneer u wijzigingen opslaat in de oproeplijstrecord.

 • De gegevens voor de Verwachte omzet worden berekend via het waarschijnlijkheidspercentage van de verkoop en de waarde van producten en services in elke verkoopkansrecord die aan de activiteit is gekoppeld.

Naar boven

Een marketingactiviteit of campagne analyseren

Op het tabblad Analyse in de werkruimte Marketing wordt een lijst met alle marketingactiviteiten weergegeven, gesorteerd op campagne.

Opmerking:  Er worden alleen details weergegeven voor afzonderlijke marketingactiviteiten. Er is geen analysefunctie voor de hele campagne beschikbaar waarin alle activiteiten zijn opgenomen.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Marketing.

 2. Klik in het deelvenster Lijst op het tabblad Analyse.

  Op het tabblad worden alle marketingactiviteiten weergegeven, gesorteerd op campagne. Activiteiten die niet aan een campagne zijn gekoppeld, worden weergegeven onder Campagne: Huidige activiteiten.

 3. Als u de gegevens voor een specifieke activiteit wilt controleren, dubbelklikt u op de activiteitsnaam om de record te openen. Zie De resultaten van een marketingactiviteit weergeven voor meer informatie.

  Opmerking:  Wanneer een rapport is geopend, kunt u een nieuwe marketingactiviteit rechtstreeks starten via het rapportlint voor de personen in het rapport.

Naar boven

Een marketinggadget weergeven

Marketinggadgets zijn handig als u een snel overzicht wilt hebben van de resultaten van een bepaalde marketingactiviteit of campagne in de werkruimte Marketing.

Voor de meest betrouwbare gegevens via een gadget moet u de marketingactiviteit regelmatig bijwerken. Wanneer u records voor nieuwe activiteiten maakt en deze toewijst aan campagnes, worden deze gegevens weergegeven in de gadgets. Voor specifieke details, zoals het aantal accounts, zakelijke contactpersonen, potentiële klanten en verkoopkansen die afkomstig zijn van een bepaalde activiteit, moet u de naam van de activiteit invoeren in het veld Gestart door van elke nieuwe record. Voor nauwkeurige financiële gegevens voert u de gebudgetteerde en werkelijke kosten in op de pagina's Details en Bijhouden voor elke activiteit.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Marketing.

 2. Op het lint klikt u op het tabblad Gadgets.

Sneltoets    Als u het tabblad Gadgets op het lint wilt weergeven, drukt u op ALT+G.

 1. Klik in de groep Gadgets toevoegen op Marketing en klik vervolgens op een van de volgende items:

  • Analyse van activiteitstypen

  • Analyse van campagne

  • Campagnevergelijking

Gadgetgegevens worden bijgewerkt wanneer er nieuwe gegevens worden opgeslagen in een relevante record.

Naar boven

Gadgets gebruiken om resultaten van marketingactiviteiten te analyseren

De volgende marketinggadgets zijn beschikbaar in Business Contact Manager voor Outlook:

 • Analyse van activiteitstypen. Hiermee wordt een geselecteerd resultaat weergegeven voor alle marketingactiviteiten van een bepaald type, zoals Massa-e-mail.

 • Analyse van campagne. Hiermee wordt een geselecteerd resultaat weergegeven voor alle marketingactiviteiten voor één campagne.

 • Campagnevergelijking. Hiermee wordt een geselecteerd resultaat weergegeven voor alle marketingcampagnes.

U kunt elke marketinggadget zodanig configureren dat alleen de gewenste activiteiten of campagnes en het aantal verkoopkansen, accounts, zakelijke contactpersonen of potentiële klanten die afkomstig zijn van elke activiteit of de werkelijke kosten, budgetten of verwachte omzet worden weergegeven.

Opmerking:  Controleer of voor nieuwe records die zijn gemaakt als gevolg van een marketingactiviteit, de naam van de activiteit wordt weergegeven in het veld Gestart door.

Zie Gadgets gebruiken in Business Contact Manager voor meer informatie over het gebruik van gadgets.

Naar boven

Marketingrapporten gebruiken

U kunt de resultaten van uw marketingactiviteiten bekijken in verschillende rapporten in Business Contact Manager voor Outlook, deze afdrukken of exporteren naar Excel voor nadere analyse.

De volgende rapporten zijn standaard beschikbaar:

 • Verkoopkansen op marketingactiviteit

 • Zakelijke contactpersonen op marketingactiviteit

 • Accounts op marketingactiviteit

 • Marketingactiviteiten op campagne

 • Marketingactiviteiten op type

Opmerking:  Als u de nieuwste informatie over marketingactiviteiten wilt weergeven in uw rapporten, moet u ervoor zorgen dat de records die zijn gemaakt als gevolg van een marketingactiviteit, de naam van de marketingactiviteit bevatten in het veld Gestart door.

Zie Rapporten en grafieken gebruiken in Business Contact Manager voor meer informatie over het gebruik van rapporten en diagrammen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×