De manier wijzigen waarop contactpersonen worden gesorteerd

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een groot aantal contactpersonen hebt, is uw lijst met contactpersonen kunt krijgen een stapje omslachtig. Wijzigen hoe uw contactpersonen worden gesorteerd, kunt u vinden die u nodig hebt.

Ga als volgt te werk om uw contactpersonen te sorteren:

 1. Klik op Personen.

  Klik op Contactpersonen

 2. Klik op Start > huidige weergave > lijst.

 3. Klik op de kolomkop waarop u wilt sorteren. Als u bijvoorbeeld uw contactpersonen alfabetisch op achternaam wilt weergeven, klikt u op Opslaan als.

  Klik op de kolomkop waarop u wilt sorteren.

Tip: Als u toegewezen contactpersonen die u wilt verschillende kleurencategorieën hebt, kunt u klikken op de kolomknop categorieën om te sorteren op die manier.

Voor een bepaalde contactpersoon, gebruikt u de functie Zoeken in contactpersonen.

De indeling van de namen van uw contactpersonen wijzigen

Uw contactpersonen zijn mogelijk niet allemaal ingedeeld op dezelfde manier, wat inhoudt dat ze mogelijk niet naar verwachting worden weergegeven wanneer u sorteert op de kolom Opslaan als. Sommige contactpersonen zijn mogelijk opgeslagen als Voornaam, Achternaam terwijl andere contactpersonen mogelijk zijn opgeslagen als Achternaam, Voornaam. Als uw contactpersonen niet op de door u gewenste manier worden gesorteerd, probeert u het volgende:

 1. Klik op Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Klik op Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen

 2. Kies op het tabblad Adresboeken het adresboek waarvoor u de naamindeling wilt wijzigen en klik op Wijzigen.

  Klik op het gewenste adresboek en klik vervolgens op wijzigen.

 3. Kies Opslaan als (Smit, Jan) onder Namen sorteren op.

Opmerking:  Als uw e-mail zich op een Exchange-server bevindt, kunt u de naamindeling voor uw contactpersonen wijzigen in de hoofdlijst met Outlook-contactpersonen en mappen met contactpersonen die u hebt gemaakt, maar u kunt de naamindeling niet wijzigen voor personen in de algemene adreslijst. Dit adresboek wordt automatisch ingesteld en door een beheerder beheerd.

De indeling van de namen van afzonderlijke contactpersonen wijzigen

Nadat u uw lijst met contactpersonen hebt gesorteerd met de kolom Opslaan als, worden mogelijk een of twee contactpersonen nog steeds niet op de gewenste manier weergegeven. Als u de manier waarop een afzonderlijke contactpersoon wordt weergegeven, wilt wijzigen, doet u het volgende:

 1. Dubbelklik op de contactpersoon die u wilt wijzigen.

 2. Klik in het vak rechts van Opslaan als op de vervolgkeuzepijl en kies de gewenste indeling. Als u bijvoorbeeld Ties Arts probeert op te slaan in de indeling Achternaam, Voornaam, kiest u Arts, Ties in de lijst.

  Klik op het vak rechts van Opslaan als en kies de gewenste indeling.

  Tip:  Als u niet de juiste indeling ziet, kunt u de naam typen in het vak Opslaan als in de gewenste indeling.

 3. Klik op Opslaan en sluiten.

Als u wilt dat de lijst met contactpersonen op de laatste namen van uw contactpersonen worden gesorteerd, moet u de weergave-indeling op achternaam, voornaam opmaken. Nadat u de weergave-indeling hebt gewijzigd, moet u mogelijk nog steeds geen contactpersonen die niet zijn bijgewerkt met de opmaak wijzigen afzonderlijk wijzigen.

Wijzig in achternaam, voornaam opmaken

De notatie voor de naam voor de contactpersonen in de hoofdmap Neem contact op met Microsoft Outlook of alle mappen met contactpersonen die u maakt, kunt u wijzigen. Deze mappen worden weergegeven in de Outlook-adresboek. U kunt de naamindeling voor namen in de algemene adreslijst lijst (GAL) echter niet wijzigen. Zie voor meer informatie over de algemene Adreslijst, de Waarom niet de naamindeling voor sommige contactpersonen worden gewijzigd? sectie hieronder.

 1. Ga naar het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en klik op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Klik op het tabblad Adresboeken in de lijst naam op van Outlook-adresboeken klik vervolgens op wijzigen.

 4. Klik onder Outlook-adresboeken, klikt u op het adresboek dat u wilt wijzigen, de weergave van contactpersonen. Bijvoorbeeld, klikt u op contactpersonen: Postvak – de naam van het Postvak.

 5. Klik op Opslaan als (Smit, Jan)onder Namen sorteren.

 6. Klik op sluiten in de dialoogvensters van Microsoft Outlook-adresboek en Accountinstellingen .

 7. Sluit Outlook af en start het programma opnieuw.

Indeling van de voornaam achternaam, afzonderlijke contactpersonen wijzigen

Nadat u de naamindeling voor bestaande contactpersonen in het Outlook-adresboek hebt gewijzigd, wordt de wijziging geldt voor toekomstige items die u maakt. Af en toe niet al uw contactpersonen worden echter bijgewerkt met de opmaak wijzigen. In deze gevallen moet u de gewenste kleurenopmaak voor elke contactpersoon wijzigen.

 1. Dubbelklik op een contactpersoon die niet wordt weergegeven in de indeling Achternaam, voornaam in contactpersonen.

 2. Klik op de naam in de indeling Achternaam, voornaam in de geopende contactpersoon in het vak Opslaan als . Klik bijvoorbeeld op Smit, Jan.

 3. Ga naar het tabblad Contactpersoon en klik in de groep Acties op Opslaan en sluiten.

 4. Herhaal dit voor elke contactpersoon niet weergegeven in de notatie voor de juiste naam.

Notities: 

 • In een visitekaartje is de Naam weer te geven voor e-mailadressen van de naam die wordt weergegeven op de regels aan, Ccen Bcc van een e-mailbericht en ook in het adresboek wanneer u een contactpersoon zoeken. De Weergavenaam is gemaakt op basis van hoe u de naam van de contactpersoon in het vak Volledige naam typt.

 • Bedrijfsnamen in het vak bedrijf die met het automatisch beginnen weergegeven onder het volgende woord in de naam. De telefoonmaatschappij wordt bijvoorbeeld weergegeven als telefoonmaatschappij, de.

Waarom de naamindeling voor sommige contactpersonen kan niet worden gewijzigd?

De contactpersonen weergegeven in de map Outlook-contactpersonen maken van de inhoud van de Outlook-adresboek. U kunt ook maken en andere mappen met contactpersonen een naam en in elk van deze mappen kunt u de notatie voor de naam wijzigen. U kunt de weergave-indeling met namen in de Microsoft Exchange Server algemene adreslijst lijst (GAL) echter niet wijzigen. De notatie voor de namen in de GAL is ingesteld door de beheerder van uw organisatie.

 • Algemene adreslijst     Als u dit adresboek wilt weergeven, moet u een Microsoft Exchange Server-account gebruiken. De algemene adreslijst bevat de namen en e-mailadressen van iedereen in uw organisatie. De algemene adreslijst wordt automatisch geconfigureerd met een Exchange-account. De Exchange- of netwerkbeheerder maakt en beheert de algemene adreslijst. De algemene adreslijst kan ook e-mailadressen voor externe contactpersonen, distributielijsten, vergaderingsruimten en apparatuur bevatten.

 • Outlook-adresboek     Dit adresboek hoeft niet te gebruiken van een Exchange-account. Het Outlook-adresboek wordt automatisch gemaakt en de contactpersonen in de map contactpersonen standaard dat lijsten e-mailadressen of fax getallen bevat. Deze contactpersonen worden weergegeven in het dialoogvenster Adresboek wanneer u contactpersonen in de lijst Adresboeken klikt.

  Als u aanvullende mappen met contactpersonen maakt, kunt u in de eigenschappen voor elke map instellen dat de contactpersonen moeten worden opgenomen in het Outlook-adresboek.

U kunt ook de naamindeling voor andere adresboeken die u in Outlook maakt wijzigen. Zie toevoegen of verwijderen van een adresboekvoor meer informatie.

Als u wilt bekijken van alle beschikbare adresboeken, klik op Adresboek op de werkbalk en klik vervolgens op de pijl-omlaag in de lijst Adresboeken .

Elk van uw mappen met contactpersonen wordt weergegeven in de lijst adresboeken.

Als u wilt dat de lijst met contactpersonen op de laatste namen van uw contactpersonen worden gesorteerd, moet u de weergave-indeling op achternaam, voornaam opmaken. Nadat u de weergave-indeling hebt gewijzigd, moet u mogelijk nog steeds geen contactpersonen die niet zijn bijgewerkt met de opmaak wijzigen afzonderlijk wijzigen.

Wijzig in achternaam, voornaam opmaken

De notatie voor de naam voor de contactpersonen in de belangrijkste Microsoft Office Outlook 2007 -map met contactpersonen of alle mappen met contactpersonen die u maakt, kunt u wijzigen. Deze mappen worden weergegeven in de Outlook-adresboek. U kunt de naamindeling voor namen in de algemene adreslijst lijst (GAL) echter niet wijzigen. Zie voor meer informatie over de algemene Adreslijst, de Waarom niet de naamindeling voor sommige contactpersonen worden gewijzigd? sectie hieronder.

Opmerking: De volgende procedure moet opnieuw worden gestart van Outlook voor de wijzigingen zijn doorgevoerd.

 1. Klik in Outlook op het menu Extra op Accountinstellingen.

 2. Klik op het tabblad Adresboeken in de lijst naam op van Outlook-adresboeken klik vervolgens op wijzigen.

  Uw adresboeken worden weergegeven op het tabblad Adresboeken

 3. Klik onder Outlook-adresboeken, klikt u op het adresboek dat u wilt wijzigen, de weergave van contactpersonen. Bijvoorbeeld, klikt u op contactpersonen: persoonlijke mappen of contactpersonen: Postvak – de naam van het Postvak.

 4. Klik op Opslaan als (Smit, Jan)onder Namen sorteren.

  Een indeling kiezen voor de naam van vermeldingen in uw adresboek

 5. Klik tweemaal op sluiten .

 6. Sluit en start Outlook opnieuw.

 7. Klik om te controleren of de indeling, wijzigen, klik in Outlook in het menu Extra op Opties.

 8. Klik op het tabblad Voorkeurencontactpersoon en notities, klik op Opties voor contactpersonen.

 9. Voer een van de volgende opties in het vak Opties voor contactpersonen :

  • Controleer of Achternaam, voornaam in de lijst 'Opslaan als' standaardvolgorde .

  • Klik in de lijst 'Opslaan als' standaardvolgorde op Achternaam, voornaam.

 10. Klik twee maal op OK.

Indeling van de voornaam achternaam, afzonderlijke contactpersonen wijzigen

Nadat u de naamindeling voor bestaande contactpersonen in het Outlook-adresboek hebt gewijzigd, wordt de wijziging geldt voor toekomstige items die u maakt. Af en toe niet al uw contactpersonen worden echter bijgewerkt met de opmaak wijzigen. In deze gevallen moet u de gewenste kleurenopmaak voor elke contactpersoon wijzigen.

 1. Dubbelklik op een contactpersoon die niet wordt weergegeven in de indeling Achternaam, voornaam in contactpersonen.

 2. Klik in de geopende contactpersoon in het vak Opslaan als in de sectie linksboven op de naam in de indeling Achternaam, voornaam. Klik bijvoorbeeld op Smit, Jan.

  De lijst Opslaan als in een contactpersoon

 3. Ga naar het tabblad Contactpersoon en klik in de groep Acties op Opslaan en sluiten.

 4. Herhaal dit voor elke contactpersoon niet weergegeven in de notatie voor de juiste naam.

Notities: 

 • In een visitekaartje is de Naam weer te geven voor e-mailadressen van de naam die wordt weergegeven op de regels aan, Ccen Bcc van een e-mailbericht en ook in het adresboek wanneer u een contactpersoon zoeken. De Weergavenaam is gemaakt op basis van hoe u de naam van de contactpersoon in het vak Volledige naam typt.

 • Bedrijfsnamen in het vak bedrijf die met het automatisch beginnen weergegeven onder het volgende woord in de naam. De telefoonmaatschappij wordt bijvoorbeeld weergegeven als telefoonmaatschappij, de.

Waarom de naamindeling voor sommige contactpersonen kan niet worden gewijzigd?

De contactpersonen weergegeven in de map met contactpersonen van uw Outlook 2007 vormen de inhoud van de Outlook-adresboek. U kunt ook maken en andere mappen met contactpersonen een naam en in elk van deze mappen kunt u de notatie voor de naam wijzigen. U kunt de weergave-indeling met namen in de Microsoft Exchange algemene adreslijst lijst (GAL) echter niet wijzigen. De notatie voor de namen in de GAL is ingesteld door de beheerder van uw organisatie.

 • Algemene adreslijst     Als u dit adresboek wilt weergeven, moet u een Microsoft Exchange Server-account gebruiken. De algemene adreslijst bevat de namen en e-mailadressen van iedereen in uw organisatie. De algemene adreslijst wordt automatisch geconfigureerd met een Exchange-account. De Exchange- of netwerkbeheerder maakt en beheert de algemene adreslijst. De algemene adreslijst kan ook e-mailadressen voor externe contactpersonen, distributielijsten, vergaderingsruimten en apparatuur bevatten.

 • Outlook-adresboek     Dit adresboek hoeft niet te gebruiken van een Exchange-account. Het Outlook-adresboek wordt automatisch gemaakt en de contactpersonen in de map contactpersonen standaard dat lijsten e-mailadressen of fax getallen bevat. Deze contactpersonen worden weergegeven in het dialoogvenster Adresboek wanneer u contactpersonen in de lijst Adresboeken klikt.

  Als u aanvullende mappen met contactpersonen maakt, kunt u in de eigenschappen voor elke map instellen dat de contactpersonen moeten worden opgenomen in het Outlook-adresboek.

U kunt ook de naamindeling voor andere adresboeken die u in Outlook maakt wijzigen. Zie toevoegen of verwijderen van een adresboekvoor meer informatie.

Als u wilt bekijken van alle beschikbare adresboeken, klik op Adresboek op de werkbalk en klik vervolgens op de pijl onder adresboeken.

Lijst Adresboeken

Elk van uw mappen met contactpersonen wordt weergegeven in de lijst adresboeken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×