De manier wijzigen waarop contactpersonen worden gesorteerd

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u een groot aantal contactpersonen hebt, is uw lijst met contactpersonen kunt krijgen een stapje omslachtig. Wijzigen hoe uw contactpersonen worden gesorteerd, kunt u vinden die u nodig hebt.

Ga als volgt te werk om uw contactpersonen te sorteren:

 1. Klik op Personen.

  Klik op Contactpersonen

 2. Klik op Start > huidige weergave > lijst.

 3. Klik op de kolomkop waarop u wilt sorteren. Als u bijvoorbeeld uw contactpersonen alfabetisch op achternaam wilt weergeven, klikt u op Opslaan als.

  klik op de kolomkop waarop u wilt sorteren.

Tip: Als u toegewezen contactpersonen die u wilt verschillende kleurencategorieën hebt, kunt u klikken op de kolomknop categorieën om te sorteren op die manier.

Voor een bepaalde contactpersoon, gebruikt u de functie Zoeken in contactpersonen.

De indeling van de namen van uw contactpersonen wijzigen

Uw contactpersonen zijn mogelijk niet allemaal ingedeeld op dezelfde manier, wat inhoudt dat ze mogelijk niet naar verwachting worden weergegeven wanneer u sorteert op de kolom Opslaan als. Sommige contactpersonen zijn mogelijk opgeslagen als Voornaam, Achternaam terwijl andere contactpersonen mogelijk zijn opgeslagen als Achternaam, Voornaam. Als uw contactpersonen niet op de door u gewenste manier worden gesorteerd, probeert u het volgende:

 1. Klik op Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Klik op Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen

 2. Kies op het tabblad Adresboeken het adresboek waarvoor u de naamindeling wilt wijzigen en klik op Wijzigen.

  Klik op het gewenste adresboek en klik vervolgens op wijzigen.

 3. Kies Opslaan als (Smit, Jan) onder Namen sorteren op.

Opmerking:  Als uw e-mail zich op een Exchange-server bevindt, kunt u de naamindeling voor uw contactpersonen wijzigen in de hoofdlijst met Outlook-contactpersonen en mappen met contactpersonen die u hebt gemaakt, maar u kunt de naamindeling niet wijzigen voor personen in de algemene adreslijst. Dit adresboek wordt automatisch ingesteld en door een beheerder beheerd.

De indeling van de namen van afzonderlijke contactpersonen wijzigen

Nadat u uw lijst met contactpersonen hebt gesorteerd met de kolom Opslaan als, worden mogelijk een of twee contactpersonen nog steeds niet op de gewenste manier weergegeven. Als u de manier waarop een afzonderlijke contactpersoon wordt weergegeven, wilt wijzigen, doet u het volgende:

 1. Dubbelklik op de contactpersoon die u wilt wijzigen.

 2. Klik in het vak rechts van Opslaan als op de vervolgkeuzepijl en kies de gewenste indeling. Als u bijvoorbeeld Ties Arts probeert op te slaan in de indeling Achternaam, Voornaam, kiest u Arts, Ties in de lijst.

  Klik op het vak rechts van Opslaan als en kies de gewenste indeling.

  Tip:  Als u niet de juiste indeling ziet, kunt u de naam typen in het vak Opslaan als in de gewenste indeling.

 3. Klik op Opslaan en sluiten.

Als u de lijst met contactpersonen wilt sorteren op de achternaam van uw contactpersonen, moet u de weergave-indeling wijzigen in achternaam, voornaam. Nadat u de weergave-indeling hebt gewijzigd, moet u mogelijk nog steeds apart contactpersonen wijzigen die niet zijn bijgewerkt met de gewijzigde indeling.

Wijzig in achternaam, voornaam opmaken

De notatie voor de naam voor de contactpersonen in de hoofdmap Neem contact op met Microsoft Outlook of alle mappen met contactpersonen die u maakt, kunt u wijzigen. Deze mappen worden weergegeven in de Outlook-adresboek. U kunt de naamindeling voor namen in de algemene adreslijst lijst (GAL) echter niet wijzigen. Zie voor meer informatie over de algemene Adreslijst, de Waarom niet de naamindeling voor sommige contactpersonen worden gewijzigd? sectie hieronder.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en nogmaals op Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Klik op het tabblad Adresboeken in de lijst Naam op Outlook-adresboek en klik op Wijzigen.

 4. Klik onder Outlook-adresboeken, klikt u op het adresboek dat u wilt wijzigen, de weergave van contactpersonen. Bijvoorbeeld, klikt u op contactpersonen: Postvak – de naam van het Postvak.

 5. Klik onder Namen sorteren op op Opslaan als (Jansen, Peter).

 6. Klik op sluiten in de dialoogvensters van Microsoft Outlook-adresboek en Accountinstellingen .

 7. Sluit Outlook af en start het programma opnieuw.

Afzonderlijke contactpersonen wijzigen in de indeling achternaam, voornaam

Nadat u de naamindeling hebt gewijzigd voor bestaande contactpersonen in het Outlook-adresboek, wordt de wijziging toegepast op toekomstige items die u maakt. Soms wordt de gewijzigde indeling echter niet toegepast op al uw contactpersonen. In dergelijke gevallen moet u de indeling voor elke contactpersoon wijzigen.

 1. Dubbelklik in Contactpersonen op een contactpersoon die niet wordt weergegeven in de indeling achternaam, voornaam.

 2. Klik op de naam in de indeling Achternaam, voornaam in de geopende contactpersoon in het vak Opslaan als . Klik bijvoorbeeld op Smit, Jan.

 3. Klik op het tabblad Contactpersoon in de groep Acties op Opslaan en sluiten.

 4. Herhaal dit voor elke contactpersoon die niet wordt weergegeven in de juiste naamindeling.

Notities: 

 • Op een visitekaartje wordt de weergavenaam voor e-mailadressen weergegeven in de regels Aan, CC en BCC van een e-mail en in het adresboek wanneer u zoekt naar een contactpersoon. De weergavenaam wordt gemaakt op basis van de manier waarop u de naam van de contactpersoon typt in het vak Volledige naam.

 • Bedrijfsnamen in het vak Bedrijf die beginnen met De worden automatisch weergegeven onder het volgende woord in de naam. De Telefoonmaatschappij wordt bijvoorbeeld weergegeven als Telefoonmaatschappij, De.

Waarom de naamindeling voor sommige contactpersonen kan niet worden gewijzigd?

De contactpersonen weergegeven in de map Outlook-contactpersonen maken van de inhoud van de Outlook-adresboek. U kunt ook maken en andere mappen met contactpersonen een naam en in elk van deze mappen kunt u de notatie voor de naam wijzigen. U kunt de weergave-indeling met namen in de Microsoft Exchange Server algemene adreslijst lijst (GAL) echter niet wijzigen. De notatie voor de namen in de GAL is ingesteld door de beheerder van uw organisatie.

 • Algemene adreslijst     Als u dit adresboek wilt weergeven, moet u een Microsoft Exchange Server-account gebruiken. De algemene adreslijst bevat de namen en e-mailadressen van iedereen in uw organisatie. De algemene adreslijst wordt automatisch geconfigureerd met een Exchange-account. De Exchange- of netwerkbeheerder maakt en beheert de algemene adreslijst. De algemene adreslijst kan ook e-mailadressen voor externe contactpersonen, distributielijsten, vergaderingsruimten en apparatuur bevatten.

 • Outlook-adresboek     Voor dit adresboek hoeft u geen Exchange-account te gebruiken. Het Outlook-adresboek wordt automatisch gemaakt en bevat de contactpersonen in uw standaardmap Contactpersonen, waarin e-mailadressen of faxnummers worden weergegeven. Deze contactpersonen worden weergegeven in het dialoogvenster Adresboek wanneer u in de lijst Adresboek op Contactpersonen klikt.

  Als u extra mappen met contactpersonen maakt, kunt u de eigenschappen voor elke map instellen om contactpersonen op te nemen als onderdeel van het Outlook-adresboek.

U kunt ook de naamindeling voor andere adresboeken die u in Outlook maakt wijzigen. Zie toevoegen of verwijderen van een adresboekvoor meer informatie.

Als u wilt bekijken van alle beschikbare adresboeken, klik op Adresboek op de werkbalk en klik vervolgens op de pijl-omlaag in de lijst Adresboeken .

Elk van uw mappen met contactpersonen wordt weergegeven in de lijst Adresboeken.

Als u de lijst met contactpersonen wilt sorteren op de achternaam van uw contactpersonen, moet u de weergave-indeling wijzigen in achternaam, voornaam. Nadat u de weergave-indeling hebt gewijzigd, moet u mogelijk nog steeds apart contactpersonen wijzigen die niet zijn bijgewerkt met de gewijzigde indeling.

Wijzig in achternaam, voornaam opmaken

De notatie voor de naam voor de contactpersonen in de belangrijkste Microsoft Office Outlook 2007 -map met contactpersonen of alle mappen met contactpersonen die u maakt, kunt u wijzigen. Deze mappen worden weergegeven in de Outlook-adresboek. U kunt de naamindeling voor namen in de algemene adreslijst lijst (GAL) echter niet wijzigen. Zie voor meer informatie over de algemene Adreslijst, de Waarom niet de naamindeling voor sommige contactpersonen worden gewijzigd? sectie hieronder.

Opmerking: Bij de volgende procedure moet u Outlook opnieuw starten zodat de wijzigingen van kracht worden.

 1. Klik in Outlook in het menu Extra op Accountinstellingen.

 2. Klik op het tabblad Adresboeken in de lijst Naam op Outlook-adresboek en klik op Wijzigen.

  uw adresboeken worden weergegeven op het tabblad adresboeken

 3. Klik onder Outlook-adresboeken, klikt u op het adresboek dat u wilt wijzigen, de weergave van contactpersonen. Bijvoorbeeld, klikt u op contactpersonen: persoonlijke mappen of contactpersonen: Postvak – de naam van het Postvak.

 4. Klik onder Namen sorteren op op Opslaan als (Jansen, Peter).

  Een indeling kiezen voor de naam van vermeldingen in uw adresboek

 5. Klik tweemaal op Sluiten.

 6. Sluit Outlook en start de toepassing opnieuw.

 7. Klik in het menu Extra op Opties om de gewijzigde indeling te controleren.

 8. Klik op het tabblad Voorkeuren onder Contactpersoon en notities op Opties voor contactpersonen.

 9. Voer in het vak Opties voor contactpersonen een van de volgende handelingen uit:

  • Controleer Achternaam, voornaam in de lijst Standaardvolgorde voor opslaan.

  • Klik in de lijst Standaardvolgorde voor opslaan op Voornaam, achternaam.

 10. Klik tweemaal op OK.

Afzonderlijke contactpersonen wijzigen in de indeling achternaam, voornaam

Nadat u de naamindeling hebt gewijzigd voor bestaande contactpersonen in het Outlook-adresboek, wordt de wijziging toegepast op toekomstige items die u maakt. Soms wordt de gewijzigde indeling echter niet toegepast op al uw contactpersonen. In dergelijke gevallen moet u de indeling voor elke contactpersoon wijzigen.

 1. Dubbelklik in Contactpersonen op een contactpersoon die niet wordt weergegeven in de indeling achternaam, voornaam.

 2. Klik in de geopende contactpersoon linksboven in het gedeelte Opslaan als op de naam in de indeling achternaam, voornaam. Klik bijvoorbeeld op Jansen, Peter.

  De lijst Opslaan als in een contactpersoon

 3. Klik op het tabblad Contactpersoon op de groep Acties en klik op Opslaan en sluiten.

 4. Herhaal dit voor elke contactpersoon die niet wordt weergegeven in de juiste naamindeling.

Notities: 

 • Op een visitekaartje wordt de weergavenaam voor e-mailadressen weergegeven in de regels Aan, CC en BCC van een e-mail en in het adresboek wanneer u zoekt naar een contactpersoon. De weergavenaam wordt gemaakt op basis van de manier waarop u de naam van de contactpersoon typt in het vak Volledige naam.

 • Bedrijfsnamen in het vak Bedrijf die beginnen met De worden automatisch weergegeven onder het volgende woord in de naam. De Telefoonmaatschappij wordt bijvoorbeeld weergegeven als Telefoonmaatschappij, De.

Waarom de naamindeling voor sommige contactpersonen kan niet worden gewijzigd?

De contactpersonen weergegeven in de map met contactpersonen van uw Outlook 2007 vormen de inhoud van de Outlook-adresboek. U kunt ook maken en andere mappen met contactpersonen een naam en in elk van deze mappen kunt u de notatie voor de naam wijzigen. U kunt de weergave-indeling met namen in de Microsoft Exchange algemene adreslijst lijst (GAL) echter niet wijzigen. De notatie voor de namen in de GAL is ingesteld door de beheerder van uw organisatie.

 • Algemene adreslijst     Als u dit adresboek wilt weergeven, moet u een Microsoft Exchange Server-account gebruiken. De algemene adreslijst bevat de namen en e-mailadressen van iedereen in uw organisatie. De algemene adreslijst wordt automatisch geconfigureerd met een Exchange-account. De Exchange- of netwerkbeheerder maakt en beheert de algemene adreslijst. De algemene adreslijst kan ook e-mailadressen voor externe contactpersonen, distributielijsten, vergaderingsruimten en apparatuur bevatten.

 • Outlook-adresboek     Voor dit adresboek hoeft u geen Exchange-account te gebruiken. Het Outlook-adresboek wordt automatisch gemaakt en bevat de contactpersonen in uw standaardmap Contactpersonen, waarin e-mailadressen of faxnummers worden weergegeven. Deze contactpersonen worden weergegeven in het dialoogvenster Adresboek wanneer u in de lijst Adresboek op Contactpersonen klikt.

  Als u extra mappen met contactpersonen maakt, kunt u de eigenschappen voor elke map instellen om contactpersonen op te nemen als onderdeel van het Outlook-adresboek.

U kunt ook de naamindeling voor andere adresboeken die u in Outlook maakt wijzigen. Zie toevoegen of verwijderen van een adresboekvoor meer informatie.

U kunt alle beschikbare adresboeken weergeven door op Adresboek op de werkbalk te klikken en vervolgens op de pijl onder Adresboeken te klikken.

Lijst Adresboeken

Elk van uw mappen met contactpersonen wordt weergegeven in de lijst Adresboeken.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×