De lokale cache voor uw projecten aanpassen

Microsoft Office Project Professional 2007 maakt gebruik van een lokale cache, zodat u aan projecten kunt werken alsof deze lokaal zijn opgeslagen. Hierdoor gaat het opslaan en openen van projecten veel sneller dan in voorgaande versies. U kunt de omvang en de locatie van de cache aanpassen en u kunt bepaalde projecten selecteren om uit de cache te verwijderen.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over de lokale cache

Status van de cache bekijken

De instellingen van de cache aanpassen

Projecten uit de cache verwijderen

Meer informatie over de lokale cache

De lokale cache helpt u efficiënter te werken doordat een lokale versie van uw project wordt gesynchroniseerd met de versie die op Project Server is opgeslagen.

Wanneer u een project uitcheckt, wordt de lokale versie bijgewerkt met de wijzigingen die in de versie op de server werden aangebracht. Terwijl u het uitgecheckte project bewerkt, worden de wijzigingen die u aanbrengt, opgeslagen in de lokale versie van het project.

Wanneer u het project opnieuw incheckt op Project Server, worden alleen die wijzigingen die zijn aangebracht terwijl het project was uitgecheckt, gesynchroniseerd met de serverversie van het project.

Terwijl u aan een uitgecheckt project werkt, wilt u het project wellicht af en toe opslaan naar Project Server, zonder het project in te checken. Wanneer u het project opslaat, worden de wijzigingen gesynchroniseerd, net als bij het incheckproces. Nadat u een project hebt opgeslagen, kunt u verder werken aan het project terwijl uw wijzigingen worden gesynchroniseerd met de server. Het opslaan in de lokale cache vindt plaats op de achtergrond. Er wordt een bericht onder aan het Project-venster weergegeven met het voltooiingspercentage van de synchronisatie en hoe lang het ongeveer duurt voordat het project is gesynchroniseerd.

 • Als de cache voor uw project in een gedeelde netwerklocatie is opgeslagen, moet er om synchronisatieproblemen te voorkomen een snelle verbinding met die locatie zijn.

 • Als de projectgegevens in uw lokale cache momenteel niet zijn gesynchroniseerd met de server, wordt een indicator Afbeelding van knop weergegeven onder aan het Project-venster, ongeacht welk project is geopend. Het kan voorkomen dat de lokale cache en de server niet synchroon lopen als er meerdere synchronisatietaken in de wachtrij staan om verwerkt te worden, als de verbinding met de server wordt verbroken of als een synchronisatietaak mislukt.

 • Standaard wordt de lokale cache gemaakt in het profiel van de gebruiker die momenteel bij Windows is aangemeld, en alleen deze gebruiker heeft toegang tot de cache. Als u de beveiliging van de Project-bestanden in cache op een gedeelde computer wilt behouden, moet iedere gebruiker zich afzonderlijk bij Windows aanmelden. Als u één Windows-account voor meerdere gebruikers op een gedeelde computer gebruikt (als u bijvoorbeeld in uw organisatie voor iedere gebruiker een afzonderlijke Project Server-account gebruikt), kan de beveiliging van Project-bestanden in cache alleen behouden blijven als er verbinding is gemaakt met de Project Server. Als u offline werkt, kunnen alle gebruikers die zich met de gedeelde Windows-account hebben aangemeld de Project-bestanden in cache bekijken en wijzigen.

Naar boven

Status van de cache bekijken

U kunt recente activiteiten die betrekking hebben op de cache, zoals het inchecken van een project of het opslaan van wijzigingen naar Project Server, in het dialoogvenster Status van de actieve cache bekijken. Als u een foutbericht ontvangt wanneer u een project synchroniseert met Project Server, kunt u deze foutberichten ook bekijken in het dialoogvenster Status van de actieve cache.

 1. Wijs in het menu Extra de opdracht Cache van lokaal project aan en klik vervolgens op Status weergeven.

 2. Bekijk uw recente cache-activiteiten op het tabblad Status, zoals de datum en tijd waarop elke activiteit plaatsvond en de status van de activiteit.

 3. Op het tabblad Fouten kunt u eventuele fouten controleren die u hebt ontvangen tijdens het synchroniseren van uw project met Project Server.

  Opmerking: Neem contact op met uw serverbeheerder voor meer informatie over de fouten die worden weergegeven op het tabblad Fouten.

Naar boven

De instellingen van de cache aanpassen

 1. Wijs in het menu Extra de opdracht Cache van lokaal project aan en klik vervolgens op Cache-instellingen.

 2. Typ in het vak Maximale cachegrootte de maximale hoeveelheid geheugen, in megabytes, die u wilt gebruiken voor de cache op uw vaste schijf.

 3. Typ in het vak Cachelocatie het pad naar de locatie die u wilt gebruiken voor de cache.

  Tip: U kunt ook op Bladeren klikken op naar de cachelocatie te gaan.

Naar boven

Projecten uit de cache verwijderen

U kunt desgewenst projecten uit de cache verwijderen. Dit kunt u doen als u niet te veel projecten wilt zien in het dialoogvenster Openen of als u de hoeveelheid geheugen die voor de cache wordt gebruikt, wilt verminderen, bijvoorbeeld wanneer de maximale cachegrootte bijna is bereikt.

 1. Wijs in het menu Extra de opdracht Cache van lokaal project aan en klik vervolgens op Cache opschonen.

 2. Klik in het gedeelte Projecten uit cache verwijderen, in de lijst Projectfilter, op Projecten die niet naar u zijn uitgecheckt of Projecten die naar u zijn uitgecheckt om de desbetreffende lijst met projecten in het raster weer te geven.

 3. Klik in het raster op het project dat u uit de cache wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen uit cache.

  Als u meerdere projecten wilt selecteren die niet opeenvolgend worden weergegeven, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op elk project klikt. Als u projecten wilt selecteren die wel opeenvolgend worden weergegeven, klikt u op het eerste project en houdt u vervolgens SHIFT ingedrukt terwijl u op het laatste project in de lijst klikt, zodat de hele reeks projecten wordt geselecteerd.

  Tip: Het vak Cachedetails geeft informatie weer over de omvang van de cache, waaronder de totale cachegrootte toen u het dialoogvenster Cache opschonen opende en de maximale cachegrootte. De kolom Grootte in het gedeelte Projecten uit cache verwijderen geeft de grootte aan van de afzonderlijke projecten. Wanneer u meer dan een project selecteert, wordt de totale grootte van de geselecteerde projecten weergegeven naast Totale grootte van de geselecteerde projecten. Met behulp van deze totalen kunt u vaststellen of u genoeg benodigde ruimte vrijmaakt in de cache.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×