De kolombreedte of rijhoogte wijzigen

De kolombreedte of rijhoogte wijzigen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u merkt dat u de rijhoogte en kolom hoogte van Excel wilt uitvouwen of verkleinen, kunt u ze op verschillende manieren aanpassen. In de onderstaande tabel ziet u de minimale, maximale en standaard formaten voor elk op basis van een punt schaal.

Type

Min

Max

Standaard

Kolom

0 (verborgen)

255

8,43

Rij

0 (verborgen)

409

15,00

Notities: 

 • Als u werkt in de weer gave pagina-indeling (tabbladweer gave, groep werkmap weergaven, knop pagina-indeling ), kunt u een kolom breedte of rijhoogte opgeven in inches, centimeters en millimeters. De maat eenheid is standaard in inches. Ga naar Opties voor bestand _GT_ > Advanced > display _GT_ Selecteer een optie in de lijst liniaal eenheden. Als u overschakelt naar de normale weer gave, worden kolom breedten en rijhoogtes weer gegeven in punten.

 • Afzonderlijke rijen en kolommen kunnen slechts één instelling hebben. Eén kolom kan bijvoorbeeld een breedte hebben van 25 punten, maar deze mag niet voor één rij breed zijn en 10 punten voor een andere.

Een specifieke breedte voor een kolom instellen

 1. Selecteer de kolom of kolommen die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Cellen op Opmaak.

  Klik op het tabblad Start op Opmaak.

 3. Klik onder Celgrootte op Kolombreedte.

 4. Typ de gewenste waarde in het vak Kolombreedte.

 5. Klik op OK.

  Tip: Als u snel de breedte van één kolom wilt instellen, klikt u met de rechter muisknop op de geselecteerde kolom, klikt u op kolom breedte, typt u de gewenste waarde en klikt u op OK.

 1. Selecteer de kolom of kolommen die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Cellen op Opmaak.

  Klik op het tabblad Start op Opmaak.

 3. Klik onder Celgrootte op Kolombreedte automatisch aanpassen.

  Opmerking: Als u alle kolommen in het werkblad snel wilt aanpassen aan de inhoud, klikt u op de knop Alles selecteren en dubbelklikt u op een willekeurige begrenzing tussen twee kolomkoppen.

Knop Alles selecteren

 1. Selecteer een cel in de kolom met de gewenste breedte.

 2. Druk op Ctrl+C of ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren.

  Klik op het tabblad Start op Kopiëren .

 3. Klik met de rechter muisknop op een cel in de doel kolom, wijs Plakken speciaal aan en klik vervolgens op de knop breedte van bron kolommen behouden knopafbeelding .

De waarde voor de standaardkolombreedte geeft het gemiddeld aantal tekens in het standaardlettertype aan dat in een cel past. U kunt een ander getal opgeven voor de standaardkolombreedte van een werkblad of werkmap.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de standaardkolombreedte voor een werkblad wilt wijzigen, klikt u op de werkbladtab.

  • Als u de standaardkolombreedte voor een volledige werkmap wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de werkbladtab en klikt u vervolgens op Alle bladen selecteren in het snelmenu.

   Klik op de tab Blad

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Cellen op Opmaak.

  Klik op het tabblad Start op Opmaak.

 3. Klik onder Celgrootte op Standaardbreedte.

 4. Typ in het vak Standaardkolombreedte een nieuwe maat en klik vervolgens op OK.

  Tips: Als u de standaard kolom breedte wilt definiëren voor alle nieuwe werkmappen en werk bladen, kunt u een werkmap sjabloon of een werkblad sjabloon maken en vervolgens nieuwe werkmappen of werk bladen baseren op die sjablonen. Zie de volgende koppelingen voor meer informatie:

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de breedte van een kolom wilt wijzigen, sleept u de rand aan de rechterzijde van de kolomkop, totdat deze de gewenste breedte heeft.

  .

 • Als u de breedte van meerdere kolommen wilt wijzigen, selecteert u de kolommen die u wilt wijzen en sleept u vervolgens de rand aan de rechterzijde van een geselecteerde kolomkop.

 • Als u de breedte van kolommen wilt aanpassen aan de inhoud, selecteert u de kolom of de kolommen die u wilt wijzen en dubbelklikt u vervolgens op de rand aan de rechterzijde van een geselecteerde kolomkop.

 • Als u de breedte van alle kolommen in het werkblad wilt wijzigen, klikt u op de knop Alles selecteren en sleept u vervolgens de rand aan de rechterzijde van een kolomkop.

  Knop Alles selecteren

 1. Selecteer de rij of rijen die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Cellen op Opmaak.

  Klik op het tabblad Start op Opmaak.

 3. Klik onder Celgrootte op Rijhoogte.

 4. Typ de gewenste waarde in het vak Rijhoogte en klik vervolgens op OK.

 1. Selecteer de rij of rijen die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Cellen op Opmaak.

  Klik op het tabblad Start op Opmaak.

 3. Klik onder Celgrootte op Rijhoogte AutoAanpassen.

  Tip: Als u alle rijen in het werkblad snel wilt aanpassen aan de inhoud, klikt u op de knop Alles selecteren en dubbelklikt u op een willekeurige begrenzing onder een van de rijkoppen.

Knop Alles selecteren

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de hoogte van een rij wilt wijzigen, sleept u de rand onder de rijkop, totdat deze de gewenste hoogte heeft.

  De rijrand wordt versleept

 • Als u de hoogte van meerdere rijen wilt wijzigen, selecteert u de rijen die u wilt wijzen en sleept u vervolgens de rand onder een geselecteerde rijkop.

 • Als u de hoogte van alle rijen in het werkblad wilt wijzigen, klikt u op de knop Alles selecteren en sleept u vervolgens de rand onder een rijkop.

  Knop Alles selecteren

 • Als u de hoogte van rijen wilt aanpassen aan de inhoud, dubbelklikt u op de rand onder een geselecteerde rijkop.

Naar boven

Als u liever met kolom breedten en rijhoogten in inches werkt, werkt u in de weer gave pagina-indeling (tabbladweer gave, groep werkmap weergaven, knop pagina-indeling ). In de weer gave pagina-indeling kunt u een kolom breedte of rijhoogte opgeven in inches. In deze weer gave is inches standaard de maat eenheid, maar u kunt de maat eenheid wijzigen in centimeters of millimeters.

 • Klik in Excel 2007 op de micro soft Office-knop afbeelding office-knop > Excel-opties > Geavanceerd.

 • Ga in Excel 2010 naar Opties voor bestand > > Geavanceerd.

Een specifieke breedte voor een kolom instellen

 1. Selecteer de kolom of kolommen die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Cellen op Opmaak.

  excel-lintafbeelding

 3. Klik onder Celgrootte op Kolombreedte.

 4. Typ de gewenste waarde in het vak Kolombreedte.

 1. Selecteer de kolom of kolommen die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Cellen op Opmaak.

  excel-lintafbeelding

 3. Klik onder Celgrootte op Kolombreedte automatisch aanpassen.

Tip    Als u alle kolommen in het werkblad snel wilt aanpassen aan de inhoud, klikt u op de knop Alles selecteren en dubbelklikt u op een willekeurige begrenzing tussen twee kolomkoppen.

Knop Alles selecteren

 1. Selecteer een cel in de kolom met de gewenste breedte.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Kopiëren en selecteer vervolgens de doelkolom.

  excel-lint

 3. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op de pijl onder Plakken en klik vervolgens op Plakken speciaal.

 4. Selecteer onder Plakken de optie Kolombreedten.

De waarde voor de standaardkolombreedte geeft het gemiddeld aantal tekens in het standaardlettertype aan dat in een cel past. U kunt een ander getal opgeven voor de standaardkolombreedte van een werkblad of werkmap.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de standaardkolombreedte voor een werkblad wilt wijzigen, klikt u op de werkbladtab.

  • Als u de standaardkolombreedte voor een volledige werkmap wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de werkbladtab en klikt u vervolgens op Alle bladen selecteren in het snelmenu.

   Vak Shapegegevensgroepen

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Cellen op Opmaak.

  excel-lintafbeelding

 3. Klik onder Celgrootte op Standaardbreedte.

 4. Typ in het vak Standaardkolombreedte een nieuwe maat.

Tip    Als u de standaardkolombreedte voor alle nieuwe werkmappen en werkbladen wilt definiëren, kunt u een werkmap- of werkbladsjabloon maken en vervolgens alle nieuwe werkmappen of werkbladen op deze sjablonen baseren. Zie Een werkmap of werkblad opslaan als sjabloon voor meer informatie.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de breedte van een kolom wilt wijzigen, sleept u de rand aan de rechterzijde van de kolomkop, totdat deze de gewenste breedte heeft.

  .

 • Als u de breedte van meerdere kolommen wilt wijzigen, selecteert u de kolommen die u wilt wijzen en sleept u vervolgens de rand aan de rechterzijde van een geselecteerde kolomkop.

 • Als u de breedte van kolommen wilt aanpassen aan de inhoud, selecteert u de kolom of de kolommen die u wilt wijzen en dubbelklikt u vervolgens op de rand aan de rechterzijde van een geselecteerde kolomkop.

 • Als u de breedte van alle kolommen in het werkblad wilt wijzigen, klikt u op de knop Alles selecteren en sleept u vervolgens de rand aan de rechterzijde van een kolomkop.

  Knop Alles selecteren

 1. Selecteer de rij of rijen die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Cellen op Opmaak.

  excel-lintafbeelding

 3. Klik onder Celgrootte op Rijhoogte.

 4. Typ de gewenste waarde in het vak Rijhoogte.

 1. Selecteer de rij of rijen die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Cellen op Opmaak.

  excel-lintafbeelding

 3. Klik onder Celgrootte op Rijhoogte AutoAanpassen.

Tip    Als u alle rijen in het werkblad snel wilt aanpassen aan de inhoud, klikt u op de knop Alles selecteren en dubbelklikt u op een willekeurige begrenzing onder een van de rijkoppen.

Knop Alles selecteren

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de hoogte van een rij wilt wijzigen, sleept u de rand onder de rijkop, totdat deze de gewenste hoogte heeft.

  De rijrand wordt versleept

 • Als u de hoogte van meerdere rijen wilt wijzigen, selecteert u de rijen die u wilt wijzen en sleept u vervolgens de rand onder een geselecteerde rijkop.

 • Als u de hoogte van alle rijen in het werkblad wilt wijzigen, klikt u op de knop Alles selecteren en sleept u vervolgens de rand onder een rijkop.

  Knop Alles selecteren

 • Als u de hoogte van rijen wilt aanpassen aan de inhoud, dubbelklikt u op de rand onder een geselecteerde rijkop.

Naar boven

Zie ook

De kolombreedte en rijhoogte wijzigen in Excel voor Mac

De kolombreedte en rijhoogte wijzigen in Excel Online

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Fouten in formules zoeken en corrigeren

Sneltoetsen en functietoetsen in Excel

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×