De juiste weergave kiezen voor de taak in PowerPoint

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt uw PowerPoint-dia's op diverse manieren weergeven, afhankelijk van de taak die wordt uitgevoerd. Sommige weergaven zijn beter voor het maken van uw presentatie en andere voor het geven van uw presentatie.

De verschillende PowerPoint-weergaven zijn te vinden op het tabblad Weergave, zoals hieronder weergegeven.

Hiermee wordt het menu Beeld in PowerPoint weergegeven

U kunt veelgebruikte weergaven ook vinden op de taakbalk rechtsonder in het diavenster, zoals hieronder weergegeven.

Hiermee worden de weergaveknoppen onder aan het scherm in PowerPoint weergegeven

Opmerking: Als u wilt wijzigen in de standaardweergave in PowerPoint, raadpleegt u de standaardweergave wijzigen.

Weergaven voor het maken van uw presentatie

Een ingesloten PowerPoint-presentatie van een bloemenshow

U gaat naar de Normale weergave vanaf de taakbalk Knop Normale weergave in PowerPoint onder aan het diavenster of vanaf het tabblad Weergave op het lint.

Meestal zult u de Normale weergave als bewerkingsmodus gebruiken om dia’s te maken. Hieronder ziet u de Normale weergave met links de diaminiaturen, een groot venster met de huidige dia en een gedeelte onder de huidige dia waar u de sprekersnotities voor die dia kunt typen.

Hiermee wordt de Normale weergave in PowerPoint weergegeven

Diasorteerderweergave

U opent de Diasorteerderweergave vanaf de taakbalk Hiermee wordt de knop Diaweergave in PowerPoint weergegeven onder aan het diavenster of vanaf het tabblad Weergave op het lint.

De Diasorteerderweergave (onder) geeft alle dia's in de presentatie in horizontale volgorde en als miniaturen weer. De diavoorstellingsweergave is heel handig om uw dia's te reorganiseren. U klikt en sleept de dia's gewoon naar een nieuwe locatie, of u kunt secties toevoegen om de dia's te organiseren in handige groepen.

Hiermee wordt de Diasorteerderweergave in PowerPoint weergegeven

Zie uw PowerPoint-dia's in secties ordenenvoor meer informatie over secties.

Notitiepaginaweergave

U kunt uw sprekernotities op de taakbalk weergeven of verbergen met de knop Notities knop Notities in PowerPoint onder aan het diavenster of naar de Notitiepaginaweergave gaan via het tabblad Weergave op het lint.

Het deelvenster Notities bevindt zich onder het diavenster. U kunt uw notities afdrukken of opnemen in een presentatie die u naar een groep verzendt of alleen gebruiken als hints voor uzelf terwijl u presenteert.

Hiermee wordt het deelvenster Sprekersnotities in PowerPoint weergegeven

Ga voor meer informatie over notities naar Sprekernotities toevoegen aan uw dia's.

Overzichtsweergave

U gaat naar de Overzichtsweergave via het tabblad Weergave op het lint. (In PowerPoint 2013 en hoger kunt u de Overzichtsweergave niet meer openen vanuit de Normale weergave. U kunt er alleen komen via het tabblad Weergave.)

Gebruik de Overzichtsweergave om een overzicht of storyboard te maken voor uw presentatie. Deze weergave bevat alleen de tekst op uw dia's en geen afbeeldingen of andere grafische items.

Hiermee wordt Overzichtsweergave in PowerPoint weergegeven

Modelweergaven

U opent een modelweergave door op het tabblad Weergave in de groep Modelweergaven de gewenste modelweergave te openen.

Modelweergaven zijn Dia, Hand-out en Opmerkingen. Het voornaamste voordeel van het werken in een modelweergave is dat u op het diamodel, het notitiemodel en het hand-outmodel universele stijlwijzigingen kunt aanbrengen voor alle dia's, notitiepagina's en hand-outs die bij de presentatie horen.

Ga voor meer informatie over het werken met modelweergaven naar:

Weergaven voor het weergeven van uw presentatie

Diavoorstellingsweergave

U gaat naar de Diavoorstellingsweergave via de taakbalk Hiermee wordt de knop Weergave diavoorstelling in PowerPoint weergegeven onderaan het diavenster.

Gebruik de diavoorstellingsweergave om uw presentatie voor uw toehoorders te geven. De diavoorstellingsweergave beslaat het hele computerscherm, net als een echte presentatie. In deze weergave ziet u uw presentatie zoals uw toehoorders deze zullen zien.

Weergave voor presentator

U gaat naar de Weergave voor presentator door in de Diavoorstellingsweergave links onder in het scherm op Knop Weergave voor presentator tonen in PowerPoint te klikken en vervolgens op Weergave voor presentator weergeven te klikken (zoals hieronder wordt weergegeven).

Gebruik de Weergave voor presentator om uw notities weer te geven terwijl u uw presentatie geeft. In de Weergave voor presentator kunnen uw toehoorders uw notities niet zien.

Hiermee wordt het menu Weergave voor presentator in PowerPoint weergegeven

Raadpleeg Uw sprekernotities weergeven tijdens de diavoorstelling voor meer informatie over het gebruik van de Weergave voor presentator.

Leesweergave

U gaat naar de Leesweergave via de taakbalk knop Leesweergave in PowerPoint onderaan het diavenster.

De meeste mensen die een PowerPoint-presentatie bekijken zonder presentator, willen de leesweergave gebruiken. Deze geeft de presentatie op een volledig scherm weer zoals Diavoorstellingsweergave en bevat een aantal eenvoudige knoppen waarmee u gemakkelijk door de dia's kunt bladeren.

Weergaven voor het maken van uw presentatie

Er zijn verschillende weergaven in PowerPoint die u kunt gebruiken om een professionele presentatie te maken.

Een ingesloten PowerPoint-presentatie van een bloemenshow

De Normale weergave is de belangrijkste bewerkingsweergave, waarin u presentaties schrijft en ontwerpt. De Normale weergave heeft vier werkgebieden:

Ontwerp met gloeilamp

1: Tabblad Overzicht Dit is een goede plek om te beginnen met het schrijven van uw inhoud: om uw ideeën vast te leggen, om te plannen hoe u ze wilt presenteren en om dia’s en tekst te ordenen. Het tabblad Overzicht toont uw diatekst in een overzichtsweergave.

Opmerking: Als u een overzicht van uw presentatie wilt afdrukken, met alleen de tekst (zoals weergegeven in de Overzichtsweergave) en geen van de afbeeldingen of animaties, klikt u eerst op het tabblad Bestand.

Klik vervolgens op Afdrukken, klik onder Overige instellingen op Dia’s op een volledige pagina, klik op Overzicht en klik bovenaan op Afdrukken.

2: Tabblad Dia’s  Bekijk de dia’s in uw presentatie als miniatuurafbeeldingen terwijl u ze bewerkt. De miniaturen maken het u gemakkelijk om door uw presentatie te navigeren en de effecten van ontwerpwijzigingen te zien. Hier kunt u ook gemakkelijk de volgorde van dia’s wijzigen en dia’s toevoegen of verwijderen.

3: Diavenster Rechtsboven in het PowerPoint-venster toont het Diavenster een grote weergave van de huidige dia. Met de huidige dia in deze weergave kunt u tekst toevoegen en foto’s, tabellen, SmartArt-afbeeldingen, grafieken, tekenobjecten, tekstvakken, video’s, geluiden, hyperlinks en animaties invoegen.

4: Notitievenster In het notitievenster, onder het diavenster, kunt u notities typen die relevant zijn voor de huidige dia. Later kunt u de notities afdrukken en hiernaar verwijzen wanneer u de presentatie geeft. U kunt notities ook afdrukken en aan uw publiek geven of opnemen in een presentatie die u verstuurt naar het publiek of publiceert op een webpagina.

U kunt tussen het tabblad Dia’s en het tabblad Overzicht schakelen. Zie Het tabblad Overzicht of Dia’s weergeven of verbergen als u het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia’s wilt vergroten of verbergen.

Opmerking: Als u de liniaal of rasterlijnen in de Normale weergave wilt weergeven, schakelt u op het tabblad Weergave in de groep Weergeven het selectievakje Liniaal of Rasterlijnen in.

Diasorteerderweergave

In de Diasorteerderweergave ziet u van alle dia's een miniatuur. Deze weergave is handig om dia's tijdens het maken van de presentatie te sorteren en organiseren. Daarnaast komt deze weergave goed van pas als u de presentatie gaat voorbereiden om af te drukken.

U kunt ook secties toevoegen in de Diasorteerderweergave en dia's sorteren in verschillende categorieën of secties. U opent de Diasorteerderweergave vanaf de taakbalk onderaan het diavenster of vanaf het tabblad Weergave op het lint.

Een vertraging van de vier seconden voor de proxyverificatie zoals gezien in Wireshark.

Notitiepaginaweergave

Het notitievenster bevindt zich onder het diavenster. U kunt notities typen die relevant zijn voor de huidige dia. Later kunt u de notities afdrukken en hiernaar verwijzen wanneer u de presentatie geeft. U kunt notities ook afdrukken en aan uw publiek geven of opnemen in een presentatie die u verstuurt naar het publiek of publiceert op een webpagina.

Wanneer u uw notities op een volledige pagina wilt weergeven en gebruiken, klikt u op het tabblad Weergave in de groep Presentatieweergaven op Pagina Notities.

Modelweergaven

Dia, Hand-out en Notities zijn de modelweergaven. Dit zijn de belangrijkste dia's met informatie over de presentatie, zoals de achtergrond, kleur, lettertypen, effecten, grootte van tijdelijke aanduidingen en posities. Het grootste voordeel van het werken in een modelweergave is dat u op het diamodel, het notitiemodel en het hand-outmodel universele stijlwijzigingen kunt aanbrengen voor alle dia's, notitiepagina's en hand-outs die bij de presentatie horen.

Zie Wat is een diamodel? en Een diamodel maken of aanpassen voor meer informatie over het werken met modelweergaven.

Weergaven voor het geven van een presentatie

Diavoorstellingsweergave

Gebruik de diavoorstellingsweergave om uw presentatie voor uw toehoorders te geven. De diavoorstellingsweergave beslaat het hele computerscherm, net als een echte presentatie. In deze weergave ziet u uw presentatie zoals uw toehoorders deze zullen zien. U kunt zien hoe uw afbeeldingen, tijdsinstellingen, video’s, animatie-effecten en overgangseffecten eruit zullen zien tijdens de echte presentatie.

Druk op Esc om de diavoorstellingsweergave af te sluiten.

Weergave voor presentator

De weergave voor presentator is een belangrijke diavoorstellingsgebaseerde weergave die u kunt gebruiken terwijl u uw presentatie geeft. Door twee beeldschermen te gebruiken, kunt u andere programma’s uitvoeren en sprekersnotities bekijken die uw toehoorders niet kunnen zien.

Als u de weergave voor presentator wilt gebruiken, controleert u of uw computer ondersteuning voor meerdere beeldschermen biedt. Zo ja, schakel deze ondersteuning en de weergave voor presentator dan in.

Zie Sprekersnotities alleen voor uzelf weergeven, terwijl een presentatie op meerdere schermen wordt weergegeven voor meer informatie over het gebruik van de weergave voor presentator.

Leesweergave

Gebruik de leesweergave om uw presentatie niet aan een publiek te geven (bijvoorbeeld via een groot scherm), maar aan iemand die uw presentatie op zijn/haar eigen computer bekijkt. U kunt de leesweergave ook op uw eigen computer gebruiken wanneer u een presentatie niet in de diavoorstellingsweergave op volledig scherm wilt bekijken, maar in een venster met eenvoudige besturingselementen waarmee u de presentatie gemakkelijk kunt controleren. U kunt altijd van de leesweergave naar een van de andere weergaven schakelen als u de presentatie wilt wijzigen.

Weergaven voor het voorbereiden en het afdrukken van een presentatie

U kunt papier en inkt besparen door de afdruktaak goed voor te bereiden voordat u gaat afdrukken. In PowerPoint zijn weergaven en instellingen beschikbaar waarmee u kunt opgeven wat u wilt afdrukken (dia's, hand-outs of notitiepagina's) en hoe u deze taken wilt afdrukken (in kleur, met grijswaarden, in zwart-wit, met kaders, enzovoort).

Zie Uw PowerPoint-dia's of hand-outs afdrukken voor meer informatie over afdrukken en afdrukvoorbeeld.

Diasorteerderweergave

In de Diasorteerderweergave ziet u van alle dia's een miniatuur. In deze weergave kunt u de dia's eenvoudig sorteren en organiseren voordat u ze gaat afdrukken. U opent de Diasorteerderweergave vanaf de taakbalk onderaan het diavenster of vanaf het tabblad Weergave op het lint.

Een vertraging van de vier seconden voor de proxyverificatie zoals gezien in Wireshark.

Afdrukvoorbeeld

In het afdrukvoorbeeld kunt u instellingen opgeven om te bepalen wat u wilt afdrukken: hand-outs, notitiepagina's en overzicht of dia's. Klik op Bestand > Afdrukken en kies vervolgens opties onder Instellingen.

Weergaven voor het maken van uw presentatie

Er zijn verschillende weergaven in PowerPoint die u kunt gebruiken om een professionele presentatie te maken.

Een ingesloten PowerPoint-presentatie van een bloemenshow

De Normale weergave is de belangrijkste bewerkingsweergave, waarin u presentaties schrijft en ontwerpt. De Normale weergave heeft vier werkgebieden:

Ontwerp met gloeilamp

1: Tabblad Overzicht Dit is een goede plek om te beginnen met het schrijven van uw inhoud: om uw ideeën vast te leggen, om te plannen hoe u ze wilt presenteren en om dia’s en tekst te ordenen. Het tabblad Overzicht toont uw diatekst in een overzichtsweergave.

Opmerking: Als u een overzicht van uw presentatie wilt afdrukken, met alleen de tekst (zoals weergegeven in de Overzichtsweergave) en geen van de afbeeldingen of animaties, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klikt u op Afdrukken, selecteert u Overzichtsweergave onder Afdrukken en klikt u vervolgens op OK.

2: Tabblad Dia’s  Dit is een goede plek om de dia’s in uw presentatie als miniatuurafbeeldingen te bekijken terwijl u ze bewerkt. De miniaturen maken het u gemakkelijk om door uw presentatie te navigeren en de effecten van ontwerpwijzigingen te zien. Hier kunt u ook gemakkelijk de volgorde van dia’s wijzigen en dia’s toevoegen of verwijderen.

3: Diavenster Rechtsboven in het PowerPoint-venster toont het Diavenster een grote weergave van de huidige dia. Met de huidige dia in deze weergave kunt u tekst toevoegen en foto’s, tabellen, SmartArt-afbeeldingen, grafieken, tekenobjecten, tekstvakken, video’s, geluiden, hyperlinks en animaties invoegen.

4: Notitievenster In het notitievenster, onder het diavenster, kunt u notities typen die relevant zijn voor de huidige dia. Later kunt u de notities afdrukken en hiernaar verwijzen wanneer u de presentatie geeft. U kunt notities ook afdrukken en aan uw publiek geven of opnemen in een presentatie die u verstuurt naar het publiek of publiceert op een webpagina.

U kunt tussen het tabblad Dia’s en het tabblad Overzicht schakelen. Zie Het tabblad Overzicht of Dia’s weergeven of verbergen als u het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia’s wilt vergroten of verbergen.

Opmerking: Als u de liniaal of rasterlijnen in de Normale weergave wilt weergeven, schakelt u op het tabblad Weergave in de groep Weergeven/verbergen het selectievakje Liniaal of Rasterlijnen in.

Diasorteerderweergave

In de Diasorteerderweergave ziet u van alle dia's een miniatuur. Deze weergave is handig om dia's tijdens het maken van de presentatie te sorteren en organiseren. Daarnaast komt deze weergave goed van pas als u de presentatie gaat voorbereiden om af te drukken.

U opent de Diasorteerderweergave vanaf de taakbalk onderaan het diavenster of vanaf het tabblad Weergave op het lint.

Een vertraging van de vier seconden voor de proxyverificatie zoals gezien in Wireshark.

Notitiepaginaweergave

Het notitievenster bevindt zich vlak onder het diavenster. U kunt notities typen die relevant zijn voor de huidige dia. Later kunt u de notities afdrukken en hiernaar verwijzen wanneer u de presentatie geeft. U kunt notities ook afdrukken en aan uw publiek geven of opnemen in een presentatie die u verstuurt naar het publiek of publiceert op een webpagina.

Wanneer u uw notities op een volledige pagina wilt weergeven en gebruiken, klikt u op het tabblad Weergave in de groep Presentatieweergaven op Pagina Notities.

Modelweergaven

Dia, Hand-out en Notities zijn de modelweergaven. Dit zijn de belangrijkste dia's met informatie over de presentatie, zoals de achtergrond, kleur, lettertypen, effecten, grootte van tijdelijke aanduidingen en posities. Het grootste voordeel van het werken in een modelweergave is dat u op het diamodel, het notitiemodel en het hand-outmodel universele stijlwijzigingen kunt aanbrengen voor alle dia's, notitiepagina's en hand-outs die bij de presentatie horen.

Zie Wat is een diamodel? en Een diamodel maken of aanpassen voor meer informatie over het werken met modelweergaven.

Weergaven voor het geven van een presentatie

Diavoorstellingsweergave

Gebruik de diavoorstellingsweergave om uw presentatie voor uw toehoorders te geven. De diavoorstellingsweergave beslaat het hele computerscherm, net als een echte presentatie. In deze weergave ziet u uw presentatie zoals uw toehoorders deze zullen zien. U kunt zien hoe uw afbeeldingen, tijdsinstellingen, video’s, animatie-effecten en overgangseffecten eruit zullen zien tijdens de echte presentatie.

Druk op Esc om de diavoorstellingsweergave af te sluiten.

Opmerking: Druk op ESC om een presentatie af te sluiten terwijl u zich in de diavoorstellingsweergave bevindt.

Weergave voor presentator

De weergave voor presentator is een belangrijke diavoorstellingsgebaseerde weergave die u kunt gebruiken terwijl u uw presentatie geeft. Door twee beeldschermen te gebruiken, kunt u andere programma’s uitvoeren en sprekersnotities bekijken die uw toehoorders niet kunnen zien.

Als u de weergave voor presentator wilt gebruiken, controleert u of uw computer ondersteuning voor meerdere beeldschermen biedt. Zo ja, schakel deze ondersteuning en de weergave voor presentator dan in.

Zie Sprekersnotities alleen voor uzelf weergeven, terwijl een presentatie op meerdere schermen wordt weergegeven voor meer informatie over het gebruik van de weergave voor presentator.

Weergaven voor het voorbereiden en het afdrukken van een presentatie

U kunt papier en inkt besparen door de afdruktaak goed voor te bereiden voordat u gaat afdrukken. In PowerPoint zijn weergaven en instellingen beschikbaar waarmee u kunt opgeven wat u wilt afdrukken (dia's, hand-outs of notitiepagina's) en hoe u deze taken wilt afdrukken (in kleur, met grijswaarden, in zwart-wit, met kaders, enzovoort).

Diasorteerderweergave

In de Diasorteerderweergave ziet u van alle dia's een miniatuur. In deze weergave kunt u de dia's eenvoudig sorteren en organiseren voordat u ze gaat afdrukken. U opent de Diasorteerderweergave vanaf de taakbalk onderaan het diavenster of vanaf het tabblad Weergave op het lint.

Een vertraging van de vier seconden voor de proxyverificatie zoals gezien in Wireshark.

Afdrukvoorbeeld

In het afdrukvoorbeeld kunt u instellingen opgeven om te bepalen wat u wilt afdrukken: hand-outs, notitiepagina's en overzicht of dia's. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , wijs Afdrukken aan, klik op Afdrukvoorbeeld en selecteer vervolgens Afdrukken.

De weergaven in PowerPoint die u kunt gebruiken om te bewerken, afdrukken en deliver dat uw presentatie worden als volgt:

 • Een ingesloten PowerPoint-presentatie van een bloemenshow

 • Diasorteerderweergave

 • Notitiepaginaweergave

 • Overzichtsweergave (beschikbaar in PowerPoint 2016 voor Mac en nieuwere versies)

 • Diavoorstellingsweergave

 • Weergave voor presentator

 • Modelweergaven: Dia, Hand-out en Notities

U kunt schakelen tussen weergaven PowerPoint op twee plaatsen:

Gebruik het menu Beeld om te schakelen tussen de weergaven

Het menu Beeld in PowerPoint

Toegang tot de drie belangrijkste weergaven (normaal, Diasorteerder of diavoorstelling) op de balk onder aan het venster PowerPoint

Weergaveknoppen onder aan het PowerPoint-venster

Weergaven voor het maken of bewerken van een presentatie

Meerdere weergaven in PowerPoint kunt u een professionele presentatie maken.

 • De weergave Normaal     Normale weergave is de belangrijkste bewerkingsweergave, waar u schrijven en ontwerpen van uw presentaties. De weergave Normaal heeft drie werkgebieden:

  • Deelvenster Miniaturen

  • Het diavenster

  • Notitievenster

  Het deelvenster met miniaturen, het diavenster en het notitievenster in PowerPoint voor Mac

  Opmerking: PowerPoint voor Mac 2011 deelt het deelvenster Miniaturen in twee werkgebieden: de tabbladen Overzicht en dia's

 • Diasorteerderweergave    In de diasorteerderweergave ziet u van alle dia's een miniatuur. Deze weergave is handig om dia's tijdens het maken van de presentatie te sorteren en organiseren. Daarnaast komt deze weergave goed van pas als u de presentatie gaat voorbereiden om af te drukken. U kunt ook secties toevoegen in de diasorteerderweergave en dia's sorteren in verschillende categorieën of secties.

 • Notitiepaginaweergave    Het notitievenster bevindt zich onder het diavenster. U kunt notities typen die relevant zijn voor de huidige dia. Later kunt u de notities afdrukken en hiernaar verwijzen wanneer u de presentatie geeft. U kunt notities ook afdrukken en aan uw publiek geven of opnemen in een presentatie die u verstuurt naar het publiek of publiceert op een webpagina.

 • Overzichtsweergave    (Geïntroduceerd in PowerPoint 2016 voor Mac) Overzichtsweergave geeft uw presentatie als een overzicht van de titels en de hoofdtekst van elke dia uit de volgende. De titel wordt weergegeven aan de linkerkant van het deelvenster met de overzichtsweergave, samen met een diapictogram en dianummer. Werken in de overzichtsweergave is vooral handig als u wilt globale bewerkingen, een overzicht van uw presentatie, de volgorde van opsommingstekens of dia's wijzigen of opmaakwijzigingen toepassen.

 • Modelweergaven    Dia, Hand-out en Notities zijn de modelweergaven. Dit de belangrijkste dia's met informatie over de presentatie, zoals de achtergrond, themakleuren, themalettertypen, thema-effecten, grootte van tijdelijke aanduidingen en posities. Het grootste voordeel van het werken in een modelweergave is dat u op het diamodel, het notitiemodel en het hand-outmodel universele stijlwijzigingen kunt aanbrengen voor alle dia's, notitiepagina's en hand-outs die bij de presentatie horen. Zie Een diamodel wijzigen voor meer informatie over het werken met modelweergaven.

Weergaven voor het geven van een presentatie

 • Diavoorstellingsweergave    Gebruik de weergave Diavoorstelling om de presentatie te laten zien aan uw publiek. In deze weergave beslaan dia's het volledige scherm.

 • De weergave voor presentator     De weergave voor presentator kunt u uw dia's beheren terwijl u een presentatie kunt bijhouden hoeveel tijd is verstreken, welke dia volgende en weer te geven met notities die alleen u zien wordt kunt (wanneer u ook zodat u kunt notities van de vergadering als u aanwezig).

Weergaven voor het voorbereiden en het afdrukken van een presentatie

U kunt papier en inkt besparen door de afdruktaak goed voor te bereiden voordat u gaat afdrukken. In PowerPoint zijn weergaven en instellingen beschikbaar waarmee u kunt opgeven wat u wilt afdrukken (dia's, hand-outs of notitiepagina's) en hoe u deze taken wilt afdrukken (in kleur, met grijswaarden, in zwart-wit, met kaders, enzovoort).

 • Diasorteerderweergave    In de diasorteerderweergave ziet u van alle dia's een miniatuur. In deze weergave kunt u de dia's eenvoudig sorteren en organiseren voordat u ze gaat afdrukken.

 • Afdrukvoorbeeld    In het afdrukvoorbeeld kunt u instellingen opgeven om te bepalen wat u wilt afdrukken: hand-outs, notitiepagina's en overzicht of dia's.

Zie ook

Een presentatie ontwerpen

Uw dia's in secties onderverdelen

Uw PowerPoint-dia's of hand-outs afdrukken

De presentatie geven

Weergave voor presentator gebruiken in PowerPoint voor Mac

In PowerPoint Online, wanneer het bestand is opgeslagen op OneDrive, is de standaardweergave leesweergave. Wanneer het bestand is opgeslagen op OneDrive voor Bedrijven of SharePoint Online, de standaardweergave is bewerkingsweergave wel is geactiveerd.

Weergave voor het maken van uw presentatie

Bewerkingsweergave

U opent u de Bewerkingsweergave vanaf het tabblad weergave of vanaf de taakbalk onder aan het diavenster.

Bewerkingsweergave is de bewerkingsmodus waar u vaak maken van uw dia's gaat werken. Onder weergegeven Bewerkingsweergave miniaturen van dia's aan de linkerkant, een groot venster met de huidige dia, en een notitievenster onder de huidige dia waarin u sprekersnotities voor de desbetreffende dia kunt typen.

Bewerkingsweergave in PowerPoint Online

Weergaven voor het weergeven van uw presentatie

Diavoorstellingsweergave

U kunt aan de weergave Diavoorstelling krijgen van de taak balk Hiermee wordt de knop Weergave diavoorstelling in PowerPoint weergegeven onderaan in het diavenster.

Gebruik diavoorstellingsweergave in de presentatie moet geven voor uw publiek. Diavoorstellingsweergave in beslag neemt het volledige scherm, precies het uiterlijk van uw presentatie op een groot scherm wanneer het publiek deze ziet.

Leesweergave

Opmerking: Leesweergave is niet beschikbaar voor PowerPoint Online -bestanden die zijn opgeslagen in OneDrive voor Bedrijven/SharePoint Online.

U gaat naar de Leesweergave van het tabblad Beeld of van de taak balk knop Leesweergave in PowerPoint onderaan in het diavenster.

De meeste mensen die een presentatie PowerPoint zonder een presentator beoordeelt wilt leesweergave gebruiken. De presentatie wordt weergegeven in een volledig scherm zoals diavoorstellingsweergave en deze een paar eenvoudige besturingselementen zodat deze gemakkelijk te spiegelen door de dia's bevat. U kunt ook Sprekersnotities weergeven in de leesweergave.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×