De instellingen van uw SharePoint-site beheren

De instellingen van uw SharePoint-site beheren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u een teamsite in SharePoint Online of een SharePoint Server-site hebt, kunt u wijzigingen aanbrengen aan het instellingen, informatie en machtigingen voor de site. De beschrijvingen hier zijn gebaseerd op SharePoint -sites die zijn gemaakt met standaard onderdelen van de gebruikersinterface. Als uw site-eigenaar of designer, is het uiterlijk radicale gewijzigd, ziet u mogelijk niet hetzelfde die hier worden weergegeven. Zie uw beheerder SharePoint voor meer informatie.

Notities: 

 • Bepaalde functionaliteit wordt geleidelijk geïntroduceerd bij organisaties die de Targeted Release-opties in Office 365 hebben ingesteld. Dit betekent dat u bepaalde functies nog niet kunt zien of dat de functies er anders uit kunnen zien dan beschreven in de Help-artikelen.

 • U kunt verschillende aanpassingsopties kiezen voor teamsites met groepen. Zie Customizing "modern" team sites ('Moderne' teamsites aanpassen) voor meer informatie.

Hier wordt uitgelegd hoe logo, titel en andere instellingen van SharePoint Online-sites team of communicatie wijzigen. Zie het tabblad Servervoor SharePoint Online-klassieke ervaring of SharePoint-2016, 2013 en 2010. Als de gebruikersinterface hier niet overeenkomt met wat u ziet, raadpleegt u problemen oplossen met de instellingen.

Belangrijk: U moet eigenaar of ontwerper machtigingen op de site SharePoint hebben om het logo, titel, beschrijving en andere instellingen te wijzigen. Zie sitemachtigingen beherenvoor meer informatie.

Het logo voor uw SharePoint Online team of communicatie-site wijzigen

Teamsites gebruiken hetzelfde logo als de Office 365-groep waaraan ze zijn gekoppeld. Wanneer u het logo voor uw SharePoint-teamsite met groepen wijzigt, wordt het logo voor de bijbehorende Office 365-groep ook gewijzigd.

Een communicatiesite geen een gekoppeld aan deze groep, maar het dezelfde methode gebruikt om te wijzigen van het logo voor de site.

Als uw gebruikersinterface niet overeenkomen met dit item, is het mogelijk in klassieke ervaring met SharePoint of een eerdere versie. Zie het tabblad Server voor stapsgewijze instructies om instellingen te wijzigen.

Belangrijk: Als u wilt wijzigen van het logo, titel, beschrijving en andere instellingen moet u eigenaar of ontwerper machtigingen hebben op de site SharePoint . Zie sitemachtigingen beherenvoor meer informatie.

 1. Ga naar uw SharePoint team of communicatie-site.

 2. Klik rechtsboven op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags .

 3. Klik op Sitegegevens.

  Sitegegevens

 4. Klik onder het sitelogo op Wijzigen.

  Wijzigen van een team of communicatie site-logo

 5. Bladeren en selecteer het nieuwe logo, openen, klikt u op

  Het kiezen van een logo in Windows Verkenner

  en klik vervolgens op Opslaan.

  Een gewijzigde logo op te slaan

De naam, de beschrijving, het privacyniveau en de siteclassificatie wijzigen

Belangrijk: U moet eigenaar of ontwerper machtigingen op de site SharePoint hebben deze instellingen wilt wijzigen. Zie sitemachtigingen beherenvoor meer informatie.

Deze instellingen zijn alleen op de site van een team groep verbonden.

 1. Ga naar uw teamsite SharePoint .

 2. Klik rechtsboven op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags .

 3. Klik op Sitegegevens.

  Sitegegevens

 4. Wijzig de gewenste velden:

  • Naam van de teamsite (vereist)

  • Beschrijving (optioneel)

  • Privacy-instellingen (optioneel): openbaar betekent dat iedereen in uw organisatie kan zien van de inhoud en lid worden. Privé betekent dat het lidmaatschap moet worden goedgekeurd door een site-eigenaar en alleen leden de inhoud kunnen bekijken. Dit niet wordt weergegeven op een communicatiesite.

  • Team site-indeling (optioneel): gebruikt om te classificeren van een site met waarden zoals interne, vertrouwelijke, hoog bedrijfsresultaten, lage bedrijfsresultaten, enzovoort. Deze waarden kunnen betrekking hebben op gevoeligheid van gegevens of de levenscyclus van gegevens. Ze worden bepaald en gemaakt door de beheerder. Zie maken van sites beheren in SharePoint Onlinevoor meer informatie. Deze optie zijn mogelijk niet op uw site beschikbaar.

  Venster Sitegegevens van SharePoint

Dit zijn de meest voorkomende instellingen voor sites. Als u wilt wijzigen van andere instellingen en opties voor de site, klikt u op Alle site-instellingen weergeven. Hiermee opent u de pagina klassieke SharePoint Site-instellingen .

Sitemachtigingen beheren

Machtigingsniveaus voor een site zijn gebaseerd op SharePoint-machtigingsgroepen. Leden van een SharePoint-machtigingsgroep kunnen de site bezoeken maar niet bewerken (Sitebezoekers), bewerken (Siteleden) of volledig beheren (Site-eigenaren).

Belangrijk: Deze instellingen wilt wijzigen moet u de van eigenaarsmachtigingen hebben op de site SharePoint . Zie sitemachtigingen beherenvoor meer informatie.

 1. Ga naar uw teamsite SharePoint .

 2. Klik rechtsboven op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags .

 3. Klik op Sitemachtigingen.

  Vak Sitemachtigingen

Personen uitnodigen voor uw teamsite SharePoint

Als u wilt mensen toegang geven tot uw site, kunt u leden toevoegen aan de Office 365 -groep die is gekoppeld aan de site (voorkeursmethode) of u kunt de site delen met anderen zonder deze toe te voegen aan de groep Office 365 . Zie informatie over machtigingsniveaus in SharePointvoor meer informatie over de machtigingen van site.

Als u wilt mensen toegang geven tot uw site, klikt u op personen uitnodigen en kies een van de volgende opties:

 • Kies Leden toevoegen aan uw groep om leden toe te voegen aan de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site. Dit is de aanbevolen methode. Klik op Leden toevoegen, voer een naam of e-mailadres in en klik op Opslaan. Leden die u toevoegt aan de Office 365-groep, worden standaard opgenomen in de SharePoint-machtigingsgroep Siteleden en kunnen de site bewerken. Daarnaast hebben ze volledige toegang tot de bronnen van de Office 365-groep, zoals groepsgesprekken, de agenda, enzovoort.

 • Kies Alleen site delen om de site te delen met anderen zonder hen toe te voegen aan de Office 365-groep die is gekoppeld aan de site. Voer een naam of e-mailadres in, klik op de pijl-omlaag om het SharePoint-machtigingsniveau te selecteren en klik vervolgens op Toevoegen. Als u deze optie kiest, hebben gebruikers toegang tot de site, maar niet tot de bronnen van de Office 365-groep, zoals groepsgesprekken, de agenda, enzovoort.

  Personen uitnodigen voor uw SharePoint-site

Sitemachtigingen wijzigen

Als u het machtigingsniveau voor een persoon of groep wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag naast het SharePoint-machtigingsniveau voor deze persoon of groep. Selecteer Volledig beheer om ze toe te voegen aan de groep Site-eigenaren of Lezen om ze op te nemen in de groep Sitebezoekers.

Opmerking: Als u alle leden wilt zien van de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site, en hun SharePoint-machtigingsniveaus, klikt u rechtsboven op de site op Leden.

Sitemachtigingen verwijderen

Als u wilt iemand die lid zijn van de Office 365 -groep die is gekoppeld aan uw site niet verwijderen, klikt u op de pijl-omlaag naast het machtigingsniveau SharePoint voor die groep en selecteer verwijderen.

Opmerking: De optie Verwijderen is alleen beschikbaar voor personen of groepen die geen deel uitmaken van de Office 365-groep.

Als u iemand wilt verwijderen uit de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site, klikt u rechtsboven op Leden, klikt u op de pijl-omlaag naast het machtigingsniveau voor dat lid en klikt u op Verwijderen uit groep.

Sitemachtigingen verwijderen

Geavanceerde machtigingsinstellingen

Als u een site-eigenaar bent, ziet u een koppeling Geavanceerde machtigingsinstellingen waarmee u extra machtigingsinstellingen voor SharePoint kunt configureren. Zie Machtigingsniveaus in SharePoint voor meer informatie.

Aanvullende instellingen en -limieten voor uw SharePoint Online-site

Problemen met instellingen

 • Het meest voorkomende probleem met het wijzigen van instellingen is niet de juiste machtigingen hebt. Als u niet zeker weet wat uw machtigingen zijn, neem dan contact op met uw netwerk of Office 365-beheerder.

 • Als u machtigingen hebt, moet u met de versie van SharePoint die u gebruikt. Zie voor meer informatie welke versie van SharePoint gebruik ik? Als u een site die is gemaakt met een oudere versie van SharePoint Online hebt geïmporteerd, gebruikt deze mogelijk de klassieke weergave. Logo, beschrijving of andere instellingen wilt wijzigen, raadpleegt u het tabblad Server. SharePoint Online-klassieke ervaring gebruikt de gebruikersinterface van dezelfde voor instellingen als SharePoint 2016.

Hier wordt uitgelegd hoe logo, titel en andere instellingen van SharePoint 2016, 2013 of 2010 wijzigen. Zie voor SharePoint Online team of communicatie sites, het tabblad Online.

Titel, beschrijving en logo voor SharePoint Server-site wijzigen

U kunt als eigenaar of gebruiker met machtigingen voor volledig beheer, titel, beschrijving en logo wijzigen voor uw site van de Server SharePoint ...

 1. Ga naar uw site.

 2. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags of linksboven op Siteacties Knopafbeelding .

 3. Klik op Site-instellingen.

  Optie Site-instellingen onder de knop Instellingen
 4. Klik onder uiterlijk, klikt u op titel, beschrijving en logo. Site-instellingen met titel, beschrijving, logo geselecteerd

 5. Wijzig de inhoud van het veld Titel. Wijzig het optionele veld Beschrijving voor de site of typ een beschrijving.

  Pagina met instellingen voor titel, beschrijving en logo
  SharePoint 2016
 6. Voor SharePoint 2016 of 2013 gaat u op een van de volgende manieren te werk bij Logo en beschrijving:

  Klik op VAN COMPUTER, blader naar een afbeelding en klik op OK.

  Klik op VAN SHAREPOINT, blader naar een afbeelding op de SharePoint-site en klik op Invoegen.

  Voor SharePoint 2010 voert u onder Logo en beschrijving de URL in van de afbeelding die u als logo wilt gebruiken.

  Pagina met instellingen voor titel, logo en beschrijving
  SharePoint 2010
 7. Geef eventueel een beschrijving of alternatieve tekst op. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

Sitemachtigingen beheren

Site-machtigingsniveaus zijn gebaseerd op SharePoint machtigingsgroepen. Leden van een groep met machtigingen kunnen u Ga naar de site zonder het (bezoekers) te bewerken, de site (siteleden) bewerken of volledig beheer hebben van de site (Site-eigenaren).

Als u personen toegang wilt geven tot uw site, kunt u leden toevoegen aan een groep die is gekoppeld aan de site (aanbevolen methode) of u kunt de site delen met anderen zonder hen toe te voegen aan een groep.

Personen uitnodigen voor uw site, moet u de knop van de site delen met personen uitnodigen. Zie een site delenvoor meer informatie.

Als u personen wilt toevoegen met een groep, kunt u een groep maken, of een bestaande groep gebruiken en leden toevoegen aan die groep. Groepen bieden verschillende niveaus van de machtigingen waarover iedereen in de groep beschikt. Hierdoor is het gemakkelijker een aantal gebruikers en hun toegang te beheren. Zie SharePoint-groepen maken en beheren voor meer informatie.

Sitemachtigingen wijzigen

Als u het machtigingsniveau voor een persoon of groep wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag naast het machtigingsniveau voor deze persoon of groep. Selecteer Volledig beheer om ze toe te voegen aan de groep Site-eigenaren of Lezen om ze op te nemen in de groep Sitebezoekers.

Opmerking: Als u alle leden wilt zien van de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site, en hun machtigingsniveaus, klikt u rechtsboven op de site op Leden.

Sitemachtigingen verwijderen

Ga als volgt te werk om iemand te verwijderen uit een groep die is gekoppeld aan uw site:

 1. Ga naar uw site.

 2. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags of linksboven op Siteacties Knopafbeelding .

 3. Klik op Site-instellingen.

  Optie Site-instellingen onder de knop Instellingen
 4. Klik onder Gebruikers en machtigingen op Sitemachtigingen.

  Menuoptie Gebruikers en machtigingen
 5. Klik op het tabblad Machtigingen op de groep waaruit u iemand wilt verwijderen.

 6. Selecteer de gebruiker die u wilt verwijderen.

 7. Klik op Acties en klik op Gebruikers uit groep verwijderen.

 8. Klik op OK.

Geavanceerde machtigingsinstellingen

Zie Machtigingsniveaus in SharePoint voor meer informatie over machtigingen en de instellingen die u kunt gebruiken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×