De instellingen van uw share point-site beheren

De instellingen van uw share point-site beheren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een team site hebt in share point online of een SharePoint-Server site, kunt u de instellingen, gegevens en machtigingen voor de site wijzigen. De beschrijvingen zijn gebaseerd op SharePoint-sites die zijn gemaakt met behulp van standaard gebruikers interface-onderdelen. Als de site-eigenaar of de ontwerper het uiterlijk heeft gewijzigd, ziet u mogelijk niet hetzelfde item. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder van SharePoint.

Notities: 

 • Bovendien worden sommige functies geleidelijk geïntroduceerd bij organisaties die Targeted Release-opties in Office 365 hebben ingesteld. Dit betekent dat u deze functie mogelijk nog niet kunt zien of dat de functie er anders uitziet dan wat is beschreven in de Help-artikelen.

 • U kunt verschillende aanpassingsopties kiezen voor teamsites met groepen. Zie Customizing "modern" team sites ('Moderne' teamsites aanpassen) voor meer informatie.

Ga als volgt te werk om het logo, de titel en andere instellingen van share point online-team of-communicatie sites te wijzigen. Voor de klassieke versie van share point online of share point 2016, 2013 en 2010 gaat u naar het tabblad 2016, 2013 en 2010. Als de gebruikers interface hier niet gelijk is aan wat u ziet, raadpleegt u instellingen voor problemen oplossen.

Belangrijk: Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het logo, de titel, de beschrijving en andere instellingen, moet u beschikken over de machtigingen voor eigenaar of ontwerper op de SharePoint-site. Zie site machtigingen beherenvoor meer informatie.

Het logo voor uw SharePoint-team of communicatie site wijzigen

SharePoint Online-team sites gebruiken hetzelfde logo als de Office 365-groep waarmee ze zijn verbonden. Wanneer u het logo voor uw team site van SharePoint-groep hebt gewijzigd, wordt het logo voor de bijbehorende groep Office 365 ook gewijzigd.

voor Openbare preview van SharePoint Server 2019-team sites en communicatie sites zijn geen groepen verbonden, maar ze gebruiken dezelfde methode om het site logo te wijzigen.

Als uw gebruikers interface niet in deze interface wordt gevonden, is het mogelijk dat u zich in de klassieke versie van share point of een eerdere versie bevindt. Ga naar het tabblad Server voor de stappen voor het wijzigen van instellingen.

Belangrijk: Als u het logo, de titel, de beschrijving en andere instellingen wilt wijzigen, moet u beschikken over de machtigingen voor eigenaar of ontwerper op de SharePoint-site. Zie site machtigingen beherenvoor meer informatie.

 1. Ga naar uw SharePoint-team of communicatie site.

 2. Klik rechtsboven op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags .

 3. Klik op Sitegegevens.

  Sitegegevens

 4. Klik onder het sitelogo op Wijzigen.

  Het logo van een team-of communicatie site wijzigen

 5. Blader en selecteer het nieuwe logo, klik op openen.

  Een logo in Windows Verkenner selecteren

  en klik vervolgens op Opslaan.

  Een gewijzigd logo opslaan

De naam, de beschrijving, het privacyniveau en de siteclassificatie wijzigen

Belangrijk: Als u deze instellingen wilt wijzigen, moet u beschikken over de machtigingen eigenaar of ontwerper op de SharePoint-site. Zie site machtigingen beherenvoor meer informatie.

Deze instellingen zijn alleen op een team site met een groep verbonden.

 1. Ga naar de team site van SharePoint.

 2. Klik rechtsboven op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags .

 3. Klik op Sitegegevens.

  Sitegegevens

 4. Wijzig de gewenste velden:

  • Naam van de teamsite (vereist)

  • Beschrijving (optioneel)

  • Privacy-instellingen (optioneel): openbaar betekent dat iedereen in uw organisatie de inhoud kan zien en lid kan worden. Persoonlijk betekent dat het lidmaatschap moet worden goedgekeurd door een site-eigenaar, en dat alleen leden de inhoud kunnen bekijken. Dit wordt niet weer gegeven op een communicatie site.

  • Classificatie van team site (optioneel): wordt gebruikt om een site te classificeren met waarden zoals interne, vertrouwelijke, hoge bedrijfs impact, slechte bedrijfs impact, enzovoort. Deze waarden kunnen betrekking hebben op de gevoeligheid van informatie of op de levens cyclus van gegevens. Ze worden bepaald en gemaakt door de beheerder. Zie het maken van sites beheren in share point onlinevoor meer informatie. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar op uw site.

  Venster Sitegegevens van SharePoint

Dit zijn de meest voorkomende instellingen voor sites. Als u andere instellingen en opties voor de site wilt wijzigen, klikt u op Alle site-instellingen weer geven. Hiermee wordt de pagina met de klassieke SharePoint-site-instellingen weer. 

Sitemachtigingen beheren

Machtigingsniveaus voor een site zijn gebaseerd op SharePoint-machtigingsgroepen. Leden van een SharePoint-machtigingsgroep kunnen de site bezoeken maar niet bewerken (Sitebezoekers), bewerken (Siteleden) of volledig beheren (Site-eigenaren).

Belangrijk: Als u deze instellingen wilt wijzigen, moet u eigenaars machtigingen hebben voor de SharePoint-site. Zie site machtigingen beherenvoor meer informatie.

 1. Ga naar de team site van SharePoint.

 2. Klik rechtsboven op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags .

 3. Klik op Sitemachtigingen.

  Vak Sitemachtigingen

Personen uitnodigen voor uw SharePoint-team site

U kunt personen toegang geven tot uw site door leden toe te voegen aan de Office 365-groep die is gekoppeld aan de site, of u kunt de site delen met anderen zonder ze toe te voegen aan een Office 365-groep. Zie machtigings niveaus in share pointvoor meer informatie over site machtigingen.

Als u in SharePoint Onlinepersonen toegang wilt geven tot uw site, klikt u op personen uitnodigen en kiest u een van de volgende opties:

 • Voeg leden toe aan de groep om leden toe te voegen aan de groep Office 365 die is gekoppeld aan uw site. Dit is de aanbevolen methode. Klik op leden toevoegen, voer een naam of e-mail adres in en klik op Opslaan. Leden die zijn toegevoegd aan de groep Office 365, worden standaard toegevoegd aan de groep machtigingen van de site leden van SharePoint en kunnen de site bewerken. Ze hebben ook volledige toegang tot de Office 365-groeps resources, zoals groeps gesprekken, agenda, enzovoort.

 • Kies Alleen site delen om de site te delen met anderen zonder hen toe te voegen aan de Office 365-groep die is gekoppeld aan de site. Voer een naam of e-mailadres in, klik op de pijl-omlaag om het SharePoint-machtigingsniveau te selecteren en klik vervolgens op Toevoegen. Als u deze optie kiest, hebben gebruikers toegang tot de site, maar niet tot de bronnen van de Office 365-groep, zoals groepsgesprekken, de agenda, enzovoort.

  Personen uitnodigen voor uw SharePoint-site

Klik in Openbare preview van SharePoint Server 2019op site delen. Voer in het deel venster site delen de naam in van de gebruikers of groepen waar u de site wilt delen.

Het paneel site delen in share point 2019

Sitemachtigingen wijzigen

Als u het machtigingsniveau voor een persoon of groep wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag naast het SharePoint-machtigingsniveau voor deze persoon of groep. Selecteer Volledig beheer om ze toe te voegen aan de groep Site-eigenaren of Lezen om ze op te nemen in de groep Sitebezoekers.

Opmerking: Als u alle leden wilt zien van de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site, en hun SharePoint-machtigingsniveaus, klikt u rechtsboven op de site op Leden.

Sitemachtigingen verwijderen

Als u in SharePoint Online een persoon wilt verwijderen die geen lid is van de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site, klikt u op de pijl-omlaag naast het SharePoint machtigings niveau voor die groep en selecteert u verwijderen.

Opmerking: De optie Verwijderen is alleen beschikbaar voor personen of groepen die geen deel uitmaken van de Office 365-groep.

Als u iemand wilt verwijderen uit de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site, klikt u rechtsboven op Leden, klikt u op de pijl-omlaag naast het machtigingsniveau voor dat lid en klikt u op Verwijderen uit groep.

Sitemachtigingen verwijderen

Geavanceerde machtigingsinstellingen

Als u een site-eigenaar bent, ziet u een koppeling Geavanceerde machtigingsinstellingen waarmee u extra machtigingsinstellingen voor SharePoint kunt configureren. Zie Machtigingsniveaus in SharePoint voor meer informatie.

Aanvullende instellingen en limieten voor uw share point online-site

Problemen met instellingen oplossen

 • Het meest voorkomende probleem met het wijzigen van instellingen heeft niet de juiste machtigingen. Als u niet zeker weet wat uw machtigingen zijn, neemt u contact op met uw share point-, netwerk-of Office 365-beheerder.

 • Als u de juiste machtigingen hebt, moet u ervoor zorgen dat u de versie van share point gebruikt. Voor meer informatie raadpleegt u welke versie van share point gebruik ik? Als u een site hebt die is gemaakt met een oudere versie van share point online, is het mogelijk dat het klassieke uiterlijk wordt gebruikt. Als u het logo, de beschrijving of andere instellingen wilt wijzigen, raadpleegt u het tabblad Server. In de klassieke versie van share point online wordt dezelfde gebruikers interface gebruikt als voor de instellingen van share point 2016.

U kunt als volgt het logo, de titel en andere instellingen wijzigen in SharePoint 2016, 2013 of 2010. Voor SharePoint Online-team-of communicatie sites raadpleegt u het tabblad Online.

Titel, beschrijving en logo voor SharePoint Server-site wijzigen

Als eigenaar of gebruiker met machtigingen voor volledig beheer kunt u de titel, de beschrijving en het logo voor uw SharePoint-Server site wijzigen...

 1. Ga naar uw site.

 2. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags of linksboven op Siteacties Knopafbeelding .

 3. Klik op Site-instellingen.

  Optie Site-instellingen onder de knop Instellingen
 4. Klik onder uiterlijk op titel, beschrijving en logo. Site-instellingen met titel, beschrijving, geselecteerd logo

 5. Wijzig de inhoud van het veld Titel. Wijzig het optionele veld Beschrijving voor de site of typ een beschrijving.

  Pagina met instellingen voor titel, beschrijving en logo
  SharePoint 2016
 6. Voor SharePoint 2016 of 2013 gaat u op een van de volgende manieren te werk bij Logo en beschrijving:

  Klik op VAN COMPUTER, blader naar een afbeelding en klik op OK.

  Klik op VAN SHAREPOINT, blader naar een afbeelding op de SharePoint-site en klik op Invoegen.

  Voor SharePoint 2010 voert u onder Logo en beschrijving de URL in van de afbeelding die u als logo wilt gebruiken.

  Pagina met instellingen voor titel, logo en beschrijving
  SharePoint 2010
 7. Geef eventueel een beschrijving of alternatieve tekst op. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

Sitemachtigingen beheren

Machtigings niveaus voor sites zijn gebaseerd op SharePoint-machtigingen groepen. Leden van een machtigings groep kunnen de site bezoeken zonder deze te bewerken (site bezoekers), de site bewerken (site leden) of volledig beheer hebben over de site (site-eigen aren).

Als u personen toegang wilt geven tot uw site, kunt u leden toevoegen aan een groep die is gekoppeld aan de site (aanbevolen methode) of u kunt de site delen met anderen zonder hen toe te voegen aan een groep.

Om personen uit te nodigen voor uw site, kunt u personen uitnodigen met de knop site delen. Zie een site delenvoor meer informatie.

Als u personen wilt toevoegen met een groep, kunt u een groep maken, of een bestaande groep gebruiken en leden toevoegen aan die groep. Groepen bieden verschillende niveaus van de machtigingen waarover iedereen in de groep beschikt. Hierdoor is het gemakkelijker een aantal gebruikers en hun toegang te beheren. Zie SharePoint-groepen maken en beheren voor meer informatie.

Sitemachtigingen wijzigen

Als u het machtigingsniveau voor een persoon of groep wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag naast het machtigingsniveau voor deze persoon of groep. Selecteer Volledig beheer om ze toe te voegen aan de groep Site-eigenaren of Lezen om ze op te nemen in de groep Sitebezoekers.

Opmerking: Als u alle leden wilt zien van de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site, en hun machtigingsniveaus, klikt u rechtsboven op de site op Leden.

Sitemachtigingen verwijderen

Ga als volgt te werk om iemand te verwijderen uit een groep die is gekoppeld aan uw site:

 1. Ga naar uw site.

 2. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags of linksboven op Siteacties Knopafbeelding .

 3. Klik op Site-instellingen.

  Optie Site-instellingen onder de knop Instellingen
 4. Klik onder Gebruikers en machtigingen op Sitemachtigingen.

  Menuoptie Gebruikers en machtigingen
 5. Klik op het tabblad Machtigingen op de groep waaruit u iemand wilt verwijderen.

 6. Selecteer de gebruiker die u wilt verwijderen.

 7. Klik op Acties en klik op Gebruikers uit groep verwijderen.

 8. Klik op OK.

Geavanceerde machtigingsinstellingen

Zie Machtigingsniveaus in SharePoint voor meer informatie over machtigingen en de instellingen die u kunt gebruiken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×