De instellingen van uw share point-site beheren

De instellingen van uw share point-site beheren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een site hebt gemaakt in SharePoint Online of SharePoint Server, kunt u wijzigingen aanbrengen in de instellingen, gegevens en machtigingen voor de site. De beschrijvingen zijn gebaseerd op SharePoint-sites die zijn gebaseerd op standaard gebruikersinterface onderdelen. Als de site-eigenaar of de ontwerper het uiterlijk heeft gewijzigd, ziet u mogelijk niet hetzelfde. Zie de beheerder van SharePoint voor meer informatie.

Notities: 

 • Bovendien worden sommige functies geleidelijk geïntroduceerd bij organisaties die Targeted Release-opties in Office 365 hebben ingesteld. Dit betekent dat u deze functie mogelijk nog niet kunt zien of dat de functie er anders uitziet dan wat is beschreven in de Help-artikelen.

 • U kunt verschillende aanpassingsopties kiezen voor teamsites met groepen. Zie Customizing "modern" team sites ('Moderne' teamsites aanpassen) voor meer informatie.

U kunt als volgt het logo, de titel en andere instellingen wijzigen voor SharePoint Online-team-of communicatie sites. Zie het tabblad 2016, 2013en 2010 voor SharePoint Online klassieke weer gave of SharePoint Server 2016, 2013 en 2010. Als de gebruikers interface hier niet overeenkomt met wat u ziet, raadpleegt u instellingen voor problemen oplossen.

Belangrijk: Als u wijzigingen wilt aanbrengen in het logo, de titel, de beschrijving en andere instellingen, moet u de machtigingen eigenaar of ontwerper hebben op de SharePoint-site. Zie site machtigingen beherenvoor meer informatie.

Het logo voor uw SharePoint-team of communicatie site wijzigen

SharePoint Online-team sites die zijn verbonden met een Office 365-groep, gebruiken hetzelfde logo als de Office 365-groep waarmee ze zijn verbonden. Wanneer u het logo voor uw SharePoint-team site wijzigt, wordt het logo voor de bijbehorende Office 365-groep ook gewijzigd. Het proces voor het wijzigen van het logo voor een SharePoint Online-communicatie site of een SharePoint Online-team site die niet is verbonden met een Office 365-groep, is hetzelfde. In dit geval wordt alleen het site logo gewijzigd.

voor SharePoint Server 2019-team sites en communicatie sites zijn geen groepen verbonden, maar ze gebruiken dezelfde methode om het site logo te wijzigen.

Als uw gebruikers interface niet overeenkomt met dit item, bevindt u zich mogelijk in de klassieke share point-ervaring of een eerdere versie. Zie het tabblad Server voor de stappen voor het wijzigen van instellingen.

Belangrijk: Als u het logo, de titel, de beschrijving en andere instellingen wilt wijzigen, moet u de machtigingen eigenaar of ontwerper hebben op de SharePoint-site. Zie site machtigingen beherenvoor meer informatie.

 1. Ga naar uw SharePoint-team of communicatie site.

 2. Klik rechtsboven op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags .

 3. Klik op Sitegegevens.

  Sitegegevens

 4. Klik onder het sitelogo op Wijzigen.

  Het logo van een team of communicatie site wijzigen

 5. Blader naar het nieuwe logo en selecteer het en klik op openen.

  Een logo kiezen in Windows Verkenner

  en klik vervolgens op Opslaan.

  Een gewijzigd logo opslaan

De naam, de beschrijving, het privacyniveau en de siteclassificatie wijzigen

Belangrijk: Als u deze instellingen wilt wijzigen, moet u machtigingen voor eigenaar of Designer hebben op de SharePoint-site. Zie site machtigingen beherenvoor meer informatie.

Deze instellingen zijn alleen op een team site met een groep verbonden.

 1. Ga naar uw SharePoint-team site.

 2. Klik rechtsboven op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags .

 3. Klik op Sitegegevens.

  Sitegegevens

 4. Wijzig de gewenste velden:

  • Naam van de teamsite (vereist)

  • Beschrijving (optioneel)

  • Privacy-instellingen (optioneel): openbaar betekent dat iedereen in uw organisatie de inhoud kan zien en lid kan worden. Privé betekent dat het lidmaatschap moet worden goedgekeurd door een site-eigenaar, en dat alleen leden de inhoud kunnen bekijken. Dit wordt niet weer gegeven op een communicatie site.

  • Classificatie team site (optioneel): wordt gebruikt om een site te classificeren met waarden zoals intern, vertrouwelijk, belang rijke zakelijke impact, slechte bedrijfs impact, enzovoort. Deze waarden kunnen betrekking hebben op de gevoeligheid van informatie of op de levens cyclus van gegevens. Ze worden vastgesteld en gemaakt door uw beheerder. Zie het maken van sites beheren in share point onlinevoor meer informatie. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar op uw site.

  Venster Sitegegevens van SharePoint

Dit zijn de meest voorkomende instellingen voor sites. Als u andere instellingen en opties voor de site wilt wijzigen, klikt u op Alle site-instellingen weer geven. Hiermee wordt de pagina klassieke SharePoint-site-instellingen geopend. 

Een site ontwerp Toep assen

Selecteer een site ontwerp om een consistente reeks acties of configuraties toe te passen, zoals het instellen van een thema, het toevoegen van koppelingen aan de site navigatie of het maken van een lijst met een specifieke set kolommen en instellingen voor een site.

 • Ga naar uw SharePoint-team site.

 • Klik in de rechter bovenhoek op instellingen Stappen voor het wijzigen van tags >- site ontwerpen.

 • Selecteer het ontwerp dat u wilt Toep assen en klik op Toep assen op site.

  Een ontwerp Toep assen op een share point-site

Sitemachtigingen beheren

Machtigingsniveaus voor een site zijn gebaseerd op SharePoint-machtigingsgroepen. Leden van een SharePoint-machtigingsgroep kunnen de site bezoeken maar niet bewerken (Sitebezoekers), bewerken (Siteleden) of volledig beheren (Site-eigenaren).

Belangrijk: Als u deze instellingen wilt wijzigen, moet u eigenaars machtigingen hebben op de SharePoint-site. Zie site machtigingen beherenvoor meer informatie.

 1. Ga naar uw SharePoint-team site.

 2. Klik rechtsboven op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags .

 3. Klik op Sitemachtigingen.

  Vak Sitemachtigingen

Personen uitnodigen voor uw SharePoint-team site

Als u personen toegang wilt geven tot uw site, kunt u leden toevoegen aan de Office 365-groep die is gekoppeld aan de site of kunt u de site delen met anderen zonder ze toe te voegen aan een Office 365-groep. Zie machtigings niveaus in share pointvoor meer informatie over site machtigingen.

Als u in SharePoint Onlinepersonen toegang wilt geven tot uw site, klikt u op personen uitnodigen en kiest u een van de volgende opties:

 • Voeg leden toe aan de groep om leden toe te voegen aan de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site. Dit is de aanbevolen methode. Klik op leden toevoegen, voer een naam of e-mail adres in en klik op Opslaan. Leden die zijn toegevoegd aan de groep Office 365, worden standaard toegevoegd aan de groep machtigingen van SharePoint site leden en kunnen de site bewerken. Ze hebben ook volledige toegang tot de Office 365-groeps resources, zoals groeps gesprekken, agenda, enzovoort.

 • Kies Alleen site delen om de site te delen met anderen zonder hen toe te voegen aan de Office 365-groep die is gekoppeld aan de site. Voer een naam of e-mailadres in, klik op de pijl-omlaag om het SharePoint-machtigingsniveau te selecteren en klik vervolgens op Toevoegen. Als u deze optie kiest, hebben gebruikers toegang tot de site, maar niet tot de bronnen van de Office 365-groep, zoals groepsgesprekken, de agenda, enzovoort.

  Personen uitnodigen voor uw SharePoint-site

Klik in SharePoint Server 2019op site delen. Voer in het deel venster site delen de naam in van de gebruikers of groepen waarop u de site wilt delen.

Het deel venster site delen in share point 2019

Sitemachtigingen wijzigen

Als u het machtigingsniveau voor een persoon of groep wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag naast het SharePoint-machtigingsniveau voor deze persoon of groep. Selecteer Volledig beheer om ze toe te voegen aan de groep Site-eigenaren of Lezen om ze op te nemen in de groep Sitebezoekers.

Opmerking: Als u alle leden wilt zien van de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site, en hun SharePoint-machtigingsniveaus, klikt u rechtsboven op de site op Leden.

Sitemachtigingen verwijderen

Als u iemand wilt verwijderen die geen lid is van de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site, klikt u in SharePoint Online op de pijl-omlaag naast het machtigings niveau SharePoint voor die groep en selecteert u verwijderen.

Opmerking: De optie Verwijderen is alleen beschikbaar voor personen of groepen die geen deel uitmaken van de Office 365-groep.

Als u iemand wilt verwijderen uit de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site, klikt u rechtsboven op Leden, klikt u op de pijl-omlaag naast het machtigingsniveau voor dat lid en klikt u op Verwijderen uit groep.

Sitemachtigingen verwijderen

Geavanceerde machtigingsinstellingen

Als u een site-eigenaar bent, ziet u een koppeling Geavanceerde machtigingsinstellingen waarmee u extra machtigingsinstellingen voor SharePoint kunt configureren. Zie Machtigingsniveaus in SharePoint voor meer informatie.

Aanvullende instellingen en limieten voor uw share point online-site

Problemen met instellingen oplossen

 • Het meest voorkomende probleem met het wijzigen van instellingen heeft niet de juiste machtigingen. Als u niet zeker weet wat uw machtigingen zijn, neemt u contact op met uw share point-, netwerk-of Office 365-beheerder.

 • Als u machtigingen hebt, moet u ervoor zorgen dat de versie van share point wordt gebruikt. Zie welke versie van share point gebruik ik? voor meer informatie. Als u een site hebt die is gemaakt met een oudere versie van share point online, wordt mogelijk het klassieke uiterlijk gebruikt. Als u het logo, de beschrijving of andere instellingen wilt wijzigen, gaat u naar het tabblad Server. In de klassieke share point online-ervaring wordt dezelfde gebruikers interface gebruikt als voor de instellingen van share point 2016.

U kunt als volgt het logo, de titel en andere instellingen wijzigen voor SharePoint 2016, 2013 of 2010. Zie het tabblad Onlinevoor SharePoint Online-team-of communicatie sites.

Titel, beschrijving en logo voor SharePoint Server-site wijzigen

Als eigenaar of gebruiker met machtigingen voor volledig beheer kunt u de titel, de beschrijving en het logo voor uw SharePoint-Server site wijzigen...

 1. Ga naar uw site.

 2. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags of linksboven op Siteacties Knopafbeelding .

 3. Klik op Site-instellingen.

  Optie Site-instellingen onder de knop Instellingen
 4. Klik onder uiterlijk op titel, beschrijving en logo. Site-instellingen met titel, beschrijving, geselecteerd logo

 5. Wijzig de inhoud van het veld Titel. Wijzig het optionele veld Beschrijving voor de site of typ een beschrijving.

  Pagina met instellingen voor titel, beschrijving en logo
  SharePoint 2016
 6. Voor SharePoint 2016 of 2013 gaat u op een van de volgende manieren te werk bij Logo en beschrijving:

  Klik op VAN COMPUTER, blader naar een afbeelding en klik op OK.

  Klik op VAN SHAREPOINT, blader naar een afbeelding op de SharePoint-site en klik op Invoegen.

  Voor SharePoint 2010 voert u onder Logo en beschrijving de URL in van de afbeelding die u als logo wilt gebruiken.

  Pagina met instellingen voor titel, logo en beschrijving
  SharePoint 2010
 7. Geef eventueel een beschrijving of alternatieve tekst op. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

Sitemachtigingen beheren

Machtigings niveaus voor sites zijn gebaseerd op SharePoint-machtigings groepen. Leden van een machtigings groep kunnen de site bezoeken zonder deze te bewerken (site bezoekers), de site bewerken (site leden) of volledig beheer over de site hebben (eigen aren van de site).

Als u personen toegang wilt geven tot uw site, kunt u leden toevoegen aan een groep die is gekoppeld aan de site (aanbevolen methode) of u kunt de site delen met anderen zonder hen toe te voegen aan een groep.

Als u personen wilt uitnodigen voor uw site, kunt u personen uitnodigen met de knop site share. Zie een site delenvoor meer informatie.

Als u personen wilt toevoegen met een groep, kunt u een groep maken, of een bestaande groep gebruiken en leden toevoegen aan die groep. Groepen bieden verschillende niveaus van de machtigingen waarover iedereen in de groep beschikt. Hierdoor is het gemakkelijker een aantal gebruikers en hun toegang te beheren. Zie SharePoint-groepen maken en beheren voor meer informatie.

Sitemachtigingen wijzigen

Als u het machtigingsniveau voor een persoon of groep wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag naast het machtigingsniveau voor deze persoon of groep. Selecteer Volledig beheer om ze toe te voegen aan de groep Site-eigenaren of Lezen om ze op te nemen in de groep Sitebezoekers.

Opmerking: Als u alle leden wilt zien van de Office 365-groep die is gekoppeld aan uw site, en hun machtigingsniveaus, klikt u rechtsboven op de site op Leden.

Sitemachtigingen verwijderen

Ga als volgt te werk om iemand te verwijderen uit een groep die is gekoppeld aan uw site:

 1. Ga naar uw site.

 2. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen Stappen voor het wijzigen van tags of linksboven op Siteacties Knopafbeelding .

 3. Klik op Site-instellingen.

  Optie Site-instellingen onder de knop Instellingen
 4. Klik onder Gebruikers en machtigingen op Sitemachtigingen.

  Menuoptie Gebruikers en machtigingen
 5. Klik op het tabblad Machtigingen op de groep waaruit u iemand wilt verwijderen.

 6. Selecteer de gebruiker die u wilt verwijderen.

 7. Klik op Acties en klik op Gebruikers uit groep verwijderen.

 8. Klik op OK.

Geavanceerde machtigingsinstellingen

Zie Machtigingsniveaus in SharePoint voor meer informatie over machtigingen en de instellingen die u kunt gebruiken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×