De inhoud van uw organisatie migreren vanuit Docs.com

Dit artikel is bedoeld voor Office 365-beheerders. Als u een individuele gebruiker bent die persoonlijke documenten of bestanden heeft gepubliceerd op Docs.com, raadpleeg dan Een back-up maken van uw persoonlijke Docs.com-inhoud of begin met Belangrijke informatie over einde van service voor Docs.com.


Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 25 juli 2017

De service Docs.com van Microsoft wordt stopgezet

Microsoft trekt de service Docs.com terug op vrijdag 15 december 2017. Bij dezen worden alle gebruikers aangeraden hun bestaande inhoud op Docs.com zo snel mogelijk te verplaatsen naar een andere bestandsopslag en andere platforms voor het delen van bestanden. Docs.com is na deze datum niet meer beschikbaar.

Hoewel de Docs.com-site pas in december volledig offline wordt gehaald, wordt het gebruik van bepaalde functies de komende weken stapsgewijs beperkt. Raadpleeg Belangrijke informatie over einde van service voor Docs.com voor een overzicht van de datums waarop de functies van de service worden beperkt.

In de onderstaande informatie wordt een overzicht gegeven van de stappen voor het automatisch migreren van de inhoud op Docs.com van uw organisatie naar andere services voor het opslaan of delen van bestanden.

Wat gebeurt er met inhoud op Docs.com nadat het van de site is gemigreerd?

Inhoud op Docs.com wordt naar OneDrive gemigreerd, behalve OneNote-notitieblokken die uw gebruikers eerder op Docs.com hebben gepubliceerd.

Er wordt een speciale map, Docs.com, in het OneDrive-account van elke gebruiker gemaakt, waar al hun gemigreerde Docs.com-inhoud wordt opgeslagen.

Inhoudstype

Bestemming van de migratie

 • Word-documenten

 • Excel-werkmappen

 • PowerPoint-presentaties

 • PDF-bestanden

 • Docs.com-verzamelingen

 • Minecraft-werelden

 • Tekstbestanden (.c, .cs, .css, .cpp, .h, .htm, .html, .php, .js,

  .java, .m, .mm, .perl, .pl, .py, .rb, .sql, .ts, .txt, .xml)

OneDrive.com

 • Sway-presentaties

 • Docs.com-logboeken

 • Over-pagina's op Docs.com

Sway.com

Let op: Als de inhoud van een gebruiker op Docs.com is gemigreerd, wordt zijn of haar Docs.com-pagina alleen-lezen. De gebruiker kan niet langer inhoud bijwerken of publiceren op Docs.com. Gebruikers kunnen hun inhoud echter nog wel downloaden of hun Docs.com-account verwijderen.

Hoe begin ik met het migreren van Docs.com-inhoud voor mijn organisatie?

Om automatische migratie correct te laten werken, moet uw organisatie een OneDrive voor Bedrijven-abonnement hebben en moeten voor uw gebruikers individuele OneDrive-accounts zijn ingericht.

U kunt overwegen een OneDrive voor Bedrijven-abonnement aan te schaffen als u dit nog niet hebt, of u kunt ervoor kiezen het alternatieve migratieproces te volgen dat verderop in dit artikel wordt uitgelegd.

Belangrijk: De optie voor het automatisch migreren van de inhoud van uw gebruikers op Docs.com naar OneDrive is beschikbaar tot 14 december 2017.

Wanneer het proces is voltooid, zijn alle bestanden en inhoud naar elk individueel OneDrive-account van elke gebruiker gemigreerd. Koppelingen naar de oorspronkelijke inhoud op Docs.com worden omgeleid naar OneDrive.

Als u de automatische migratie wilt starten, doet u het volgende:

 1. Klik op de pagina Inhoud op Docs.com voor uw organisatie migreren op Migratie starten.

 2. Volg de aanwijzingen om uw tenantbeheerderbevoegdheden te verifiëren en bevestig vervolgens de migratie.

Het automatische migratieproces wordt nu ingeschakeld voor uw organisatie. In de meeste gevallen is het proces binnen ongeveer 48 uur voltooid. U houdt de status en het resultaat van het migratieproces bij door op een willekeurig moment weer terug te gaan naar de pagina Inhoud op Docs.com voor uw organisatie migreren.

Tip: Als u het gebruik van Docs.com in uw tenant wilt controleren voordat u de automatische migratie uitvoert, klikt u op Gebruikers en documenten bekijken voor een lijst van alle Docs.com-gebruikers en hun inhoud.

Hoe kan ik inhoud van gebruikers op Docs.com migreren zonder een OneDrive voor Bedrijven-abonnement?

Als uw organisatie niet beschikt over een OneDrive voor Bedrijven-abonnement, overweeg dan er een aan te schaffen als u wilt profiteren van de automatische migratie van inhoud op Docs.com voor al uw gebruikers.

Als u inhoud op Docs.com wilt migreren zonder een OneDrive voor Bedrijven-abonnement, moet u uw gebruikers instrueren hun inhoud op Docs.com individueel te migreren.

Ga als volgt te werk:

 1. Zorg ervoor dat u de Docs.com-service voor uw organisatie hebt ingeschakeld. Zie Gebruik van Docs.com in uw organisatie beheren voor meer informatie over aanmelding.

 2. Raad alle gebruikers aan om met hun organisatieaccount in te loggen bij hun Docs.com-account en om hun inhoud te downloaden naar de gewenste service voor opslaan of delen. Om gegevensverlies te voorkomen, moet dit uiterlijk 14 december 2017 zijn voltooid. Individuele gebruikers kunnen er ook voor kiezen om hun eigen Docs.com-accounts en -inhoud op een willekeurig moment vóór deze datum te verwijderen.

Hoe kan ik fouten met de migratie van mijn inhoud oplossen?

U kunt de status en de resultaten van de migratie van de inhoud van uw organisatie bevestigen door naar de pagina Inhoud op Docs.com voor uw organisatie migreren te gaan. Op deze pagina kunt u bijhouden voor hoeveel gebruikers en documenten de migratie is voltooid.

Als u fouten wilt bekijken voor documenten of bestanden, klikt u op de knop Foutenlogboek bekijken. In een apart browsertabblad wordt een lijst geopend met bestanden en de bijbehorende fouten. Hieronder vindt u aanbevelingen voor elk mogelijk type fout:

Fouttype

Aanbevolen stappen

OneDrive is niet geïnstalleerd

Ga als volgt te werk:

Zodra OneDrive voor Bedrijven is ingesteld voor uw organisatie, klikt u op Migratie opnieuw starten.

OneDrive-opslaglimiet is overschreden

Ga als volgt te werk:

 • Verhoog het accountquotum voor OneDrive voor Bedrijven voor alle gebruikers die proberen inhoud op Docs.com te migreren.

 • Vraag de gebruiker voor wie een fout wordt weergegeven om overbodige bestanden te verwijderen die mogelijk al in zijn of haar OneDrive-account zijn opgeslagen, zodat het algehele opslagquotum onder de limiet van uw organisatie blijft.

Wanneer de opslaglimiet van uw organisatie niet meer wordt overschreden, klikt u op Migratie opnieuw starten.

Account bestaat niet

Een of meer organisatie-accounts die worden gebruikt voor Docs.com zijn niet meer beschikbaar. In dit geval kan inhoud voor dergelijke accounts niet automatisch worden gemigreerd. U kunt inhoud handmatig downloaden en er een back-up van maken als de inhoud eerder is gepubliceerd met de optie Toestaan dat anderen uw document downloaden op Docs.com. Als de oorspronkelijke eigenaar van het desbetreffende account downloaden niet eerder heeft ingeschakeld, kan er geen back-up meer worden gemaakt van de inhoud.

Migratie wordt al uitgevoerd

Als een individuele gebruiker zelf al is begonnen met de migratie van zijn of haar inhoud naar OneDrive en dit migratieproces nog niet is voltooid, wordt de automatische migratie niet gestart voor die gebruiker.

Onbekende fout

Tijdelijke netwerkproblemen kunnen de migratie van uw inhoud belemmeren. Klik op Migratie opnieuw starten om het nogmaals te proberen of start de migratie op een later tijdstip opnieuw.

Als dit probleem zich blijft voordoen, kunt u individuele gebruikers bij wie automatische migratie niet kan worden voltooid, vragen hun individuele migratie van inhoud handmatig te starten door de stappen in Uw persoonlijke inhoud uit Docs.com migreren uit te voeren.

Ik heb meer hulp nodig

Als u niet zeker weet welke stappen u moet nemen voordat de Docs.com-service wordt ingetrokken of als u problemen ondervindt tijdens het migreren van inhoud, neemt u dan contact met ons op via docssupport@microsoft.com (mogelijk moet u uw browser toestemming geven voor het openen van uw e-mailclient na het klikken op deze koppeling).

Wij waarderen uw steun aan onze service zeer en verlenen graag verdere hulp bij deze overgang.


Zie ook

Belangrijke informatie over einde van service voor Docs.com

Uw persoonlijke inhoud uit Docs.com migreren

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×