De inhoud van een tabel sorteren in Word 2016 voor Mac

Als u de inhoud van een tabel wilt sorteren, klikt u eerst in de tabel om de tabbladen Tabelontwerp en Indeling weer te geven. Klik vervolgens op Indeling > Sorteren.

Tabblad Tabelindeling met de optie Sorteren gemarkeerd.

U ziet nu het dialoogvenster Sorteren, waarin u kunt aangeven hoe u de tabel wilt sorteren.

Toont de opties die u kunt instellen in het dialoogvenster Sorteren.

  1. Kies onder Sorteren op de naam van de kolom waarop u de tabel wilt sorteren.

  2. Kies bij Type of u de gegevens wilt sorteren als Tekst, Getal of Datum.

  3. Klik op Oplopend of Aflopend om een sorteervolgorde te kiezen.

  4. Klik op OK wanneer u klaar bent.

Meer opties:

  • Als u een tweede sorteerniveau wilt gebruiken, voert u die gegevens in onder Vervolgens op. Het tweede niveau wordt alleen gebruikt als twee of meer waarden in de eerste kolom hetzelfde zijn. U kunt ook een derde sorteerniveau kiezen.

  • Als de tabel een veldnamenrij bevat, moet u onder in het dialoogvenster op het vak Veldnamenrij klikken. De bovenste rij wordt dan niet gesorteerd en blijft bovenaan staan.

  • Als de kolom waarop u sorteert velden met gegevens bevat die gescheiden zijn door komma's, tabs of een ander teken, klikt u op Opties onder aan het dialoogvenster om het veld te kiezen waarop u wilt sorteren. Als de kolom waarop u sorteert bijvoorbeeld Achternaam, Voornaam is, kunt u kiezen of u wilt sorteren op Achternaam of op Voornaam.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×